2008-10-04

Se upp för deflation!

Alla är fortfarande rädda för inflation, när det värsta hotet egentligen är deflation. Då talar jag om deflation i dess egentliga bemärkelse, alltså en minskning av penningmängden. Här är några deflationsfaktorer:
 • Banker över hela världen är tvungna att skriva ner dåliga lån, och kommer att bli tvungna att skriva ner mer framöver allteftersom fler och fler marknader drabbas av nedgångar. Än så länge har vi bara sett stora nedskrivningar på amerikanska bostadslån, men det finns många fler lånemarknader som bara väntar på att drabbas. Kommersiella fastigheter, billån och kontokortskrediter i USA och senare även Europa. Europeiska bostadslån. Företagslån. Osv.
 • Nästan ingen vill idag låna ut pengar. Lånas det inte ut nya pengar ökar inte längre penningmängden.
 • Många försöker betala av sina lån. T.ex. försöker högbelånade hedgefonder förtvivlat att skruva ner sina lånenivåer.
 • De flesta tillgångsslag minskar idag i värde. Aktier, fastigheter och nu till och med råvaror.
Fram till sommaren 2007 levde världen med i längden ökande värden på alla tillgångsslag. Aktierna steg i värde. Fastigheter av alla slag i hela världen ökade i pris. Råvarupriserna steg. Det lånades ut pengar friskt åt alla och envar, för konsumtion, till fastighetsköp, till alla typer av företag. Därmed ökade penningmängden överallt. Dessutom var alla tillgångsslag mycket likvida, i mer eller mindre grad likställda med kontanter. Oberoende om du ägde fastigheter, aktier, råvaror, obligationer eller finansiella derivat kunde du sälja dem snabbt för att få fram pengar.

Nu har situationen vänts i sin motsats. Fastigheter har blivit svårsålda. Priserna på råvaror och aktier sjunker, så man kan ofta inte sälja dem utan förlust. Många obligationsmarknader står i princip helt still, liksom marknaderna för vissa finansiella derivat.

Hela vårt samhälle är byggt för inflation. Bara den hålls inom rimliga gränser driver den ständigt på den ekonomiska tillväxten. Därför drabbar deflation hårt. Riksbanken säger rakt ut att deflation är farligt för vår ekonomi:
"Men en alltför låg inflation är inte heller bra. Ett alltför lågt inflationsmål ökar risken för deflation, det vill säga att den allmänna prisnivån faller. Deflation har historiskt visat sig kunna skapa problem. När det är deflation kommer de framtida priserna att vara lägre än dagens. Eftersom det är billigare i framtiden väntar hushållen med att konsumera till dess att priserna fallit. Företagen skjuter å sin sida upp investeringarna tills priserna fallit. Detta gör att produktionen kan falla så länge som deflationen pågår. Det kan vara svårt att bryta en sådan deflationsprocess."
Den kommande penningmängdsdeflationen kommer att orsaka att det finns mindre pengar som cirkulerar i samhället. Då produceras och konsumeras det mindre. Många varor kommer att sjunka i pris, eftersom få vill eller har möjlighet att köpa, tills det inte blir ekonomiskt för företagen att producera dem. Ekonomin saktar ner. En ond spiral som blir svår att bryta.

Deflation är också farlig för alla med lån. De flesta av oss har levt med inflation hela våra liv. Inflationen äter sakta men säkert upp alla lån. Det har varit fördelaktigt att låna till inköp. Man har kunnat ta amorteringsfria bostadslån utan större problem. Men deflation gör det generellt svårare att betala av på lånen. De flesta (inklusive många företagsledare) är inte beredda på denna totala omställning av de ekonomiska förutsättningarna.

Så se upp för deflationen! Den är på väg och den kommer att krossa många i sin benkvarn.

P.S. Tack BlueRidge för liknelsen med benkvarnen.

1 kommentar:

 1. Riksbankens förklaring är i enklaste laget. Prisnivån i USA och Storbritannien var fallande under hela 1800-talet. Ledde det till depression? Nej. Detta kallas för den goda formen av deflation. Produktionen ökar snabbare än penningmängden. Priserna blir lägre.

  Den "onda" deflationen är det som befaras komma eller kanske redan pågår. Penningmängden minskar och folk får bråttom att ta sig ur skulder. Frågan är dock om den är så ond. En kontraktion av krediterna rensar bort dåliga företag och påskyndar Schumpeters s.k. kreativa förstörelse. Helt ond är den inte.

  jn70

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.