2016-08-22

När kommer den första kommunen att göra uppror?

Med anledning av de alltmer desperata åtgärder som vissa kommuner nu vidtar med anledning av kravet i Lagen om mottagande av vissa nyanlända (bosättningslagen) från i våras om att ordna bostad åt kommunanvisade flyktingar ställer jag mig frågan hur länge det kommer att dröja innan den första kommunen kommer att "göra uppror" och säga att de helt enkelt inte kan ordna bostad åt alla. Kanske inte i år, då kommunerna genom vissa extrema åtgärder hittills verkar kunna ordna bostäder, men risken finns att någon eller några kommuner nästa år kommer att säga stopp. Man kan också undra vilken kommun som kommer att vara den första att "göra uppror".

Lagen är tämligen luddigt formulerad. Det står bara att "5 § En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen." Ingenting om hur bostaden ska vara beskaffad. Till att börja med kan ju kommunerna dra ner på standarden på de anvisade bostäderna. Trångboddhet kan bli normen, liksom delade kök och badrum - typ studentrumskorridor - inte mycket bättre än de anläggningar där de asylsökande nu bor. Svensk lag är mycket luddig vad gäller kraven på bostad även om den stadgar i grundlagen (Regeringsformen) att man har rätt till bostad (utan krav i denna eller andra lagar på hur denna bostad ska vara beskaffad).

Regeringen har på sin hemsida frågor och svar om bosättningslagen och även Migrationsverket har liknande frågor och svar. För det första är det intressant att
"Fördelningen av nyanlända baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen."
Ingenting sägs om tillgången till bostäder, vilket är och framför allt kommer att bli den springande punkten efterhand som kommunerna får slut på möjligheterna att ordna bostäder med nuvarande nödåtgärder såsom att köpa upp bostadsrätter.

Det står även att för att inte begränsa flexibiliteten så säger lagen inget om vilken typ av bostad som krävs.

Än så länge tolkar kommunerna det som sin skyldighet att ordna fram lägenheter av någorlunda rimlig storlek till de nyanlända. På regeringens hemsida sägs
"Intentionen är att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt ska erbjuda nyanlända som omfattas av anvisning permanenta bostäder. Det kan dock inte uteslutas att kommuner kommer att bli tvungna att erbjuda tillfälliga bostäder för att kunna fullgöra sin skyldighet."
Regeringen hoppas ju att kommunerna genom en stimulans på 1,85 miljarder kronor ska öka sitt bostadsbyggande, men att bygga bostäder tar tid, och byggena kan försenas av överklaganden.

Särskilt intressant är att regeringen skriver att
"Det föreslås inte några sanktioner kopplade till den nya lagen. Utgångspunkten är att kommunerna följer gällande lagstiftning. Det kan dock finnas skäl att överväga att införa ett sanktionssystem om det skulle visa sig att den nya ordningen inte följs."
Med tanke på hur snabbt bosättningslagen drevs igenom kommer säkerligen ett tillägg om sanktioner att komma väldigt snabbt efter att den första kommunen gör uppror. Frågan är då om den kommun som gjort uppror kommer att stå på sig trots sanktioner. Det beror förstås på hur hårda sanktionerna blir.

Men det kan också bli någon form av "smyguppror", där de nyanlända placeras trångbott och/eller med vandrarhemsstandard. Hur kommer regeringen och Migrationsverket då att reagera?

Detta kommer att bli intressant att följa det närmaste året.

Redan ser vi som sagt desperata åtgärder vad gäller att skaffa in bostäder, såsom att Vallentuna och Malmö köper in bostadsrätter. Detta sker förstås med skattebetalarnas egna pengar. Hur länge kommer det att dröja innan det någonstans i Sverige blossar upp kraftiga protester mot detta förfarande?

Stockholm har dock ännu inte tagit till köp av bostadsrätter, utan skaffar fram bostäder på annat vis, genom omprioritering från andra ändamål, till exempel den nybyggda fastighet på 180 lägenheter i Västertorp som skulle ha använts till socialtjänstens grupper, men nu har styrts över till nyanlända. Hur socialtjänsten i Stockholm nu ska lösa problemet för sina klienter sägs det inget om.

6 kommentarer:

 1. Intressant är att det inte finns någon bostadsgaranti i Sverige.
  Svenska medborgare som blir bostadslösa får klara sig bäst de vill. En hemlös man i Sundsvall beskrev att han brukar sova på en offentlig toalett eller under en parkerad bil (kallt på vintern). Inget snack om att köpa en bostadsrätt där inte. Låt han frysa ihjäl bara.

  FUNDERING: Kan en svensk medborgare utge sig för att vara asylsökande och därigenom få en bostad?

  SvaraRadera
 2. Det här med bostadsbrist har kommit folk lite om bakfoten. Det finns en uppsjö nybyggen som står tomma då det är för dyra. I Norrland slänger mäklaren hus på en. Det råder brist på billiga centrala mindre bostäder.
  Så ser det ut i de flesta länder i Europa. Många bor med föräldrar tills man gifter sig.

  SvaraRadera
 3. Första kommun ut blir nog jokkmokks kommun, stort flykting mottagande, höjd kommunalskatt å inte en spänn får man tillbaka för alla intäkter från vattenkraft mm..nu fattas bara att de drar in pensionerna för dem så kan de bli ett Donbass/Kiev scenario

  SvaraRadera
 4. Rimligt att ha relativt låga krav för boende till flyktingar. Det är bättre att många kommer hit till ordnade men begränsade boenden än att de interneras i turkiska flyktingläger. Dags att ordna en flygbro till EU och tömma flyktinglägren i Turkiet och se i processen till att familjerna hålls samman.

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Några tankar ang tillgång och efterfrågan gällande bostäder till nyanlända:

  Efterfrågan är inte bara att man vill ha något, utan man måste vilja/kunna betala priset för det också. Väldigt många i Sverige skulle vilja ha en ferrari, men efterfrågan är relativt låg med tanke på priset.

  När kommunerna går in och köper lägenheter oavsett prislapp går den reella efterfrågan upp och det är prisdrivande. De högre priserna tränger bort de med mindre medel till förmån för kommunerna med mycket medel. Medborgarna i kommunen betalar alltså först skatt på sin lön. Vad de får för skatten är bostadsbrist och högre bostadspriser. Frågan är inte nör kommunerna gör uppror utan när folket ska vakna.

  // fonsterkross.blogspot.com

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.