2015-09-01

Kina har tappat kontrollen

Det blev uppenbart att de styrande i Kina tappat kontrollen över sin kreditbubbelekonomi när Kinas centralbank för några veckor sedan plötsligt devalverade valutan i några omgångar i ett desperat försök att stimulera ekonomin. Nedan ser ni utvecklingen för den kinesiska yuanen mot USA-dollarn sedan 2010.
Visst har yuanen rört sig förut, men aldrig så snabbt som några dagar i augusti 2015.

Kinas kreditbubbla är, som jag skrivit tidigare, monumentalt stor. Kinas totala mängd krediter har fyrfaldigats sedan 2007! Samtidigt har förstås BNP växt kraftigt, men de totala skulderna har växt från 153 procent av BNP år 2008 till 242 procent i slutet av 2014. Det som framförallt sticker ut är hur mycket företagens skuldsättning ökat - från 97 procent av BNP (vilket redan var högt) år 2008 till 169 procent av BNP (!!) i slutet av 2014. Så stor och snabb kredittillväxt leder ofelbart till enorma felinvesteringar.
Ett problem med Kinas BNP och krediter är att för närvarande består nästan hälften av BNP av investeringar i fasta tillgångar såsom fastigheter, industri och infrastruktur. Detta är extremt om man ser både historiskt och jämfört med andra länder.
Till saken hör också att Kinas styrande inte har några erfarenheter av att hantera kreditbubblor, varken i tillväxtfasen eller under urblåsningen. Visst kan de snegla på hur andra länder gjort, men jag gissar att centralbanken och regeringen i sina försök att stabilisera situationen kommer att begå ett antal fatala misstag.

Och Kinas kreditbubbla började inte 2008 - nej sedan dess har vi bara sett den sista maniska fasen. Kinas totala kreditmängd har ökat från endast 2,1 biljoner dollar år 2000 till 7,4 biljoner år 2007 till 28,2 biljoner dollar 2014. Det handlar alltså om ett fjortonfaldigande av skuldmängden på endast fjorton år!!

Redan i mars förra året talades det om "en partiell, kontrollerbar minikris" för Kinas provinsers och städers skulder, vilket ledde till ett "mini-stimulanspaket", som gjorde att Kinas ekonomi kunde hålla styrfart ännu ett tag till. Men det garanterar bara att nästa kreditkris blir ännu större - där är Kina nu.

Shanghai-börsen steg (som jag skrivit om förut) från sommaren 2014 till 15 juni i år, då den istället påbörjade en snabb nedgång. Nedan ser ni hela denna sanslösa uppgång och den efterföljande kraschen, vilken hittills raderat ut hela uppgången sedan januari i år och ännu inte visar några tecken på vändning.
Detta har orsakat en mängd panikåtgärder, för även om Shanghai-börsen är liten i förhållande till Kinas ekonomi, så är den uppenbarligen systemviktig. Det senaste är, som Jojje Olsson skriver om på InBeijing, att man arresterat 197 personer för att ha "spridit rykten" om börskraschen (och även explosionen i Tianjing). En journalist har "gjort avbön" på teve för sin illasinnade ryktesspridning om börsen.

Kina har försökt hålla liv i sin kreditbubbla genom att pumpa in krediter på marknaderna. I juli upprätthölls kredittillväxten därmed, se diagrammet nedan.
Men notera hur komponenterna i stapeln ser ut. Mer än hälften av ökningen av krediterna var till finansiella företag (förutom banker). Så har det inte tillnärmelsevis sett ut tidigare. Kredittillväxten för hushåll och företag (den reala ekonomin) bromsade istället in kraftigt. Det blir intressant att se hur utvecklingen fortsatt i augusti, vilket vi lär få se om drygt en vecka.

Kinas fastighetsbubbla är också en bra bit in i sin urblåsningsfas - både bostadspriser och antal påbörjade bostäder har nu fallit ett bra tag.

Flera saker pekar också på att Kinas ekonomi har börjat krympa. Kolproduktionen föll i juli med 3,1 procent mot samma månad förra året, eftersom gruvföretagen drar ner på produktionen för att minska förlusterna på grund av låga priser. Mer än två tredjedelar av Kinas kolgruveföretag gick med förlust första halvåret. För årets första sju månader sjönk kolproduktionen med 5,3 procent mot samma period förra året.

Elproduktionen sjönk 2 procent i juli jämfört med året innan. Cementproduktionen föll 4,7 procent i årstakt. Stålproduktionen föll med 4,6 procent i årstakt. Allt detta pekar på en krympande ekonomi, trots vad Kinas officiella fantasisiffror försöker göra gällande.

Det pågår också en kapitalflykt från Kina. Charles Hugh Smith påpekar att Kinas centralbank nu inte har någon smärtfri utväg. Om de höjer räntan för att stoppa kapitalflykten och stödja yuanen kommer de att sänka de kinesiska företagen (särskilt exportföretag som konkurrerar med företag i andra länder). Om centralbanken istället sänker räntan för att stimulera ekonomin försvagar de också yuanen och detta leder i sin tur till större kapitalflykt.

Kina är alltså en bra bit in på att blåsa ur sin kreditbubbla och krympa sin konstgjort uppblåsta ekonomi. Detta kommer att få följder för hela världsekonomin, särskilt med tanke på att Kina är världens näst största ekonomi sett till BNP. Särskilt kommer förstås alla som exporterar varor till Kina att drabbas. Ett land som man då osökt kommer att tänka på är Australien, som är en av Kinas viktigaste råvaruleverantörer.

För Kina kommer urblåsningen och krympningen att leda till folkligt missnöje, vilket i sin tur med största sannolikhet kommer att leda till att landets auktoritära regim kommer att ta i med hårda nypor för att tysta ner allting.

2015-08-26

Ryska soldater i Ukraina - "Follow the Money"

Ryssland förnekar som bekant officiellt att ryska soldater skulle strida i östra Ukraina, men det är svårt att dölja. President Putin har fastslagit att ryska stupade "i fredstid" är en statshemlighet. Familjer till stupade soldater får därför inte avslöja detta. Trots detta har ryska människorättsorganisationer bekräftat hundratals ryska soldater som stupat i östra Ukraina.

Men det går inte att dölja hur länge som helst. Som vanligt gäller "follow the money" - "följ pengarna". Det betalas ut pengar till stupade soldaters familjer och till skadade soldater.

Av misstag råkade tidskriften Delovaja Zhizn, som normalt rapporterar om marknader, finans, företagsamhet och fritid, i en artikel med titeln "Ökningar i betalning för militären under 2015" avslöja vad som verkar vara officiella siffror på antal ryska soldater som dödats eller blivit invalidiserade i östra Ukraina. Den ryska censuren plockade nyligen bort siffrorna ur artikeln, men den hade redan cachats på andra ställen, t.ex. Archive.org. Artikeln fanns enligt Archive.org redan i mars i år, men det är först nu den har uppmärksammats.

Paul Roderick Gregory på Forbes har översatt det relevanta stycket av artikeln. (Min översättning från engelska till svenska nedan)
Kompensation till militär personal som deltagit i de militära aktionerna i Ukraina 2014-2015

Dessutom har den ryska regeringen, i ett beslut om betalning till militär personal som deltagit i militära aktioner i östra Ukraina, godkänt betalning till familjer till militär personal som dödats när de deltagit i militära aktioner i Ukraina med tre miljoner rubel [cirka 370 000 SEK]. För dem som har blivit invalider under militära aktioner är kompensationen en och en halv miljon rubel [cirka 165 000 SEK]. En betalning av 1800 rubel [cirka 220 SEK] föreslås till kontrakterade "stridande" för varje dag de varit i konfliktzonen. Totalt fram till 1 februari 2015 har betalningar gjorts till mer än 2000 familjer till stupade soldater och till 3200 militär personal som fått allvarliga skador och som erkänns som invalider.
Så var den saken klar - 2000 stupade och 3200 krigsinvalider på ryska sidan i östra Ukraina fram till 1 februari i år. Detta är förstås bara en bekräftelse av något vi redan visste, men inte hade belägg för. Ryssland bedriver krig mot Ukraina. Det är även uppenbart av den mängd militär materiel (ofta av nyare modeller) som den ryska sidan i Donetsk och Luhansk förfogar över. Och det rör sig inte bara om ryssar som rest till Ukraina rent privat för att strida som volontärer, utan de är faktiskt betalda av Ryssland.

Kommentarer från ryska psyops och "nyttiga idioter" följer nedan...

2015-08-22

Flyktingströmmarna ökar genom Grekland

De senaste dagarna har vi kunnat läsa om hur Makedonien försökt stoppa flyktingar vid gränsen mot Grekland. Idag tog makedonska gränspoliser till tårgas och chockgranater för att försöka stoppa flyktingarna, men de flesta verkar ha kommit förbi, eftersom det är svårt att kontrollera en desperat folkmassa på flera tusen personer. Förhållandena vid gränsen mellan Grekland och Makedonien har varit svåra, då flyktingarna tvingats sova under bar himmel och det har regnat.

Eftersom Grekland befinner sig i en egen ekonomisk kris vill de flesta flyktingar vidare och tar sig på olika vis genom Makedonien och Serbien för att till slut nå Schengenområdet i Ungern. (I och för sig tillhör även Grekland Schengenområdet, men har inte landgräns mot något annat Schengenland.) Ungern håller dock på att sätta upp ett stängsel på gränsen mot Serbien för att stoppa flyktingflödet. När detta stängsel blir färdigt finns risken att vi får se desperata scener även där.

En kommentator på bloggen har redan tidigare i år berättat om hur han har sett strömmar av flyktingar som vandrar till fots genom Serbien, så flyktingströmmen är ingen nyhet, bara det att proportionerna har ökat.

De grekiska öarna nära Turkiet (Kos, Lesbos med flera) har också fått ta emot ökande flyktingströmmar den senaste tiden och grekiska staten har tvingats hyra in extra färjor för att frakta dessa till fastlandet för att avlasta öarna. Sedan början av året har 160 000 flyktingar kommit till Grekland. Italien, som tidigare varit i fokus, har endast tagit emot 103 000. Båtresan från Turkiet till Grekland är betydligt säkrare än från Nordafrika till Italien, då avståndet från turkiska fastlandet till de närmaste grekiska öarna endast är några kilometer. Bara den senaste veckan har nästan 21 000 flyktingar kommit till Grekland.

Det är nu två världar som krockar på de grekiska öarna. Charterturisternas semestervärld och flyktingarnas desperata värld. Jag har läst några artiklar om hur turister som sett eländet nu hjälper flyktingar. Men i längden kommer situationen inte att hålla. Det kommer nämligen alldeles för många flyktingar till de grekiska öarna för att de ska kunna hanteras. Det går helt enkelt inte tillräckligt många färjor till fastlandet för att kunna ta flyktingarna. Frågan är hur länge det dröjer innan situationen urartar.

Och så får vi se hur situationen utvecklas vid gränserna mellan Grekland, Makedonien, Serbien och Ungern. Jag har ännu inte läst något om någon officiell reaktion från Serbien, men det är nog bara en tidsfråga med tanke på hur Ungern och Makedonien reagerat.

Det vi inte ska glömma är dock att det fortfarande bara är en rännil av flyktingarna från det brutala kriget i Syrien som når Europa - i Turkiet finns idag hela två miljoner flyktingar! Alla som kan försöker självklart ta sig vidare mot länder där de har större chans till ett drägligt liv.

Gruvdriftens predikament

ASPO Sverige rekommenderade nyligen ett föredrag av Simon Michaux om "Peak mining and implications for natural resource management". Bilden nedan sammanfattar det han säger.
Minskande metallhalt i malmerna, samt att detta leder till att man måste mala ner dem till finare korn, leder tillsammans med djupare gruvor och produktionstopparna för fossila bränslen att vi snart kommer att se "peak mining", alltså att den totala gruvdriften globalt kommer att nå en topp och därefter minska.

Michaux kopplar även till "peak finance", det vill säga att tillgången till krediter kommer att minska vid någon punkt framöver. Detta leder tillsammans med "peak mining" till att vi även ser en topp för tillverkningen och industrin.

Michaux talar även om vad vi behöver göra istället för nuvarande system. Våra soptippar är nämligen fyllda med de råvaror vi i dagsläget till stor del tar från gruvor.

Om ni bara ska se en film denna helg rekommenderar jag denna!

2015-08-11

Preparatus supervivet forsitan

Med anledning av att bloggrannen Lars Wilderäng (även känd som Cornucopia) nu utkommit med del två (med titeln "Stjärnfall") av sin undergångsromanserie tänkte jag lite senkommet recensera del ett, som heter "Stjärnklart".

"Stjärnklart" handlar om vad som händer med vårt samhälle när vår teknologiska infrastruktur fallerar. Vi får följa ett antal olika personer och hur de reagerar och vad de gör när samhället bryter samman omkring dem. En politiker, en trebarnsfamilj i ett villaområde, en "prepper", en polisman, två militärer, en forskare. Vi får följa deras öden i separata trådar, men flera av bokens karaktärer länkas så småningom samman på olika vis.

"Stjärnklart" bjuder på många perspektiv på vad som skulle kunna hända när samhällsstrukturen faller ihop. Alla personer agerar utifrån sina tidigare erfarenheter, kunskaper och böjelser - ödet har därmed mycket olika lotter i beredskap åt dem. Wilderäng backar inte för att låta personer man följt genom berättelsen plötsligt dö, vilket ger trovärdighet åt det scenario han målar upp.

Även om boken är en beskrivning av undergången för världen så som vi känner den, slutar den ändå i en något mer positiv anda. Efter allt elände finns ändå hopp om ett drägligt liv för dem som lyckats klara sig. Mänskligheten har en inbyggd förmåga att bilda samhällen präglade av samarbete, lag och ordning - om än inte i den form vi är vana vid i dagens demokratiska högteknologiska Sverige.

Vad som särskilt får mig att tänka efter är berättelsen om preppern Filip, som förberett sig på alla typer av katastrofscenarion han kan tänka sig, men ändå överraskas av just den form av kris som inträffar i "Stjärnklart" och till en början agerar minst sagt suboptimalt. "Preparatus supervivet" (latin för "den som är förberedd överlever") skrev Lars Wilderäng i mitt exemplar av "Stjärnklart", men jag skulle vilja lägga till ett "forsitan" (kanske) - "preparatus supervivet forsitan". Den som är förberedd på krissituationer har oftast ett bättre utgångsläge än den oförberedde, men vid en riktigt allvarlig kris behövs också en portion tur. Det finns mycket som kan gå fel. Den som tänker som en prepper måste också vara beredd på att tänka kreativt och improvisera hyfsade strategier i helt oväntade situationer. Samtidigt ska man i en krissituation hålla i åtanke att det finns många personer som har olika psykiska störningar, ibland av det mindre trevliga slaget.

Detta är en tänkvärd bok, som jag rekommenderar alla att läsa.

Slutligen måste jag säga att "Stjärnklart" är oerhört spännande och det är mycket svårt att släppa boken när man väl börjat läsa. Jag kunde inte sluta läsa förrän alldeles för sent på natten.

2015-07-10

"Grekland är litet och oviktigt"

Grekland står ju bara för 1,3 procent av EU:s BNP och 0,3 procent av global BNP, så det borde ju inte vara så viktigt för de globala finansmarknaderna... Dessutom borde ju världens banker och övriga finansmarknader vid det här laget vara förberedda för och avskärmade från Greklandsproblem.

Men... ser man på USA-börsens S&P-500-termin under den gångna veckans hattande fram och tillbaks vad gäller besked om Grekland ger det en helt annan bild av Greklands vikt, se diagram nedan.
Notera det lätt manodepressiva sicksackmönstret, ofta med både kraftig nedgång och uppgång inom samma dag. Vi har ännu inte sett slutresultatet av dagens aktiehandel i USA, men om ingen katastrofal nyhet angående Grekland dyker upp lär det fortsätta uppåt. Skulle dagens slutkurs häva sig över veckans topp runt 2077 finns goda förutsättningar för ett sommarrally på världens börser, i tron att Grekland nu åter är "räddat" genom ett nytt grekiskt förslag som emottagits positivt av eurogruppen.

Greklands grundproblem återstår dock: en statsskuld som är alldeles för stor för att någonsin kunna betalas tillbaks, samt en massa byråkrati och korruption. Och ännu har inte de grekiska bankerna återöppnat...

Att Kina åtminstone tillfälligt lyckats stoppa upp kraschenShanghai-börsen bidrar säkerligen även det till en mer positiv stämning på finansmarknaderna. Lite liknande där - Shanghai-börsen är ju så liten i förhållande till hela Kinas ekonomi, men ändå tyder de kraftfulla och lätt panikartade åtgärder som kinesiska myndigheter vidtar på att Shanghai-börsen trots sin litenhet utgör en stor systemrisk för Kinas finansiella system. Några av de åtgärder som vidtagits är:
  • ett förbud under sex månader för storägare (inklusive fonder) samt personer i ledningsställning att sälja aktier
  • mer än hälften av de noterade bolagen börsstoppade
  • stopp för uttag ur fonder, vilket tvingar dem att investera i marknaden
  • börsintroduktioner stoppade
  • reducerade transaktionsavgifter
  • utökad likviditet till belåning av aktier
  • minskade krav vid belåning av aktier
  • bolagens aktieåterköp ökade
Detta har alltså stoppat upp Kinas börskrasch - frågan är bara hur länge. Grundproblemet med övervärdering kvarstår och många småsparare vill inget annat än att komma ur sina positioner.

Tillägg: Avanzas Claes Hemberg litar inte på uppgången på Shanghai-börsen, utan varnar för den.

Hursomhelst, när börsen beter sig som sicksackmönstret ovan är det nog bäst för vanligt folk att hålla sig utanför marknaden tills man ser om det blir en mer hållbar uppgång eller en vidare nedgång (vilket är troligt om aktiebörserna åter bryter ner under veckans lågpunkt).

2015-07-09

Kan det vara oljeberoendet?

Gail Tverberg pekar på sin blogg "Our Finite World" på vad Grekland, Cypern och Puerto Rico har gemensamt, nämligen stort beroende av importerad olja. Diagrammet nedan visar för ett antal olika länder hur stor andel av deras totala energianvändning som år 2006 kom från olja (det finns säkert färskare siffror, men dem hinner jag inte gräva fram just nu).
Puerto Rico finns inte med, eftersom det inte är ett självständigt land, men för dem så kom runt 98 procent av energin från olja.

Det verkar tydligt att det finns ett samband mellan högt beroende av importerad olja och skuldkriser - alla PIIGS-länderna samt Cypern och Puerto Rico hamnar i den kategorin. När oljepriset steg kraftigt blev det droppen som kom skuldbägaren att rinna över.