2014-05-28

60-årsjubileum för Bilderbergmötena

Årets möte för Bilderberggruppen hålls i Köpenhamn 29 maj till 1 juni. Det första mötet hölls 1954, så det är faktiskt 60-årsjubileum.

Dessa möten där en utvald global maktelit träffas omgärdas som bekant av mycket hemlighetsmakeri, vilket förstås är mumma för alla konspirationsteoretiker. De senaste åren har de blivit lite öppnare och organisationen har numera en hemsida där man presenterar några av årets diskussionsteman liksom en deltagarlista.

Som vanligt består mötets deltagare mest av viktiga ledare inom industri, finans och politik från EU och USA. Även NATO:s och IMF:s chefer deltar.

Inga journalister rapporterar inifrån mötena, men ett antal representanter för media deltar ändå, men på samma villkor som alla andra, det vill säga att man håller tyst om vad som sägs på mötena. I år deltar från media Financial Times ekonomichef Martin Wolf, The Economists chefredaktör, franska Le Mondes chefredaktör, italienska RAI News chefredaktör, en turkisk skribent samt Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Så "oberoende" är media!

Från Sverige deltar i år förutom Lifvendahl även utrikesminister Carl Bildt (en av Bilderberggruppens flitigaste deltagare), Saabs vd Håkan Buskhe, Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg samt hela två Wallenbergare - Jacob och Marcus, styrelseordförande för Investor respektive SEB. Wallenbergarna är för övrigt också några av Bilderberggruppens flitigaste deltagare. Förra året deltog från Sverige finansminister Anders Borg samt Socialdemokraternas ledare (och med största sannolikhet i höst blivande statsminister) Stefan Löfven. I år är dock Carl Bildt ensam politiker från Sverige. Varför Löfven inte deltar i år vet jag inte. Borg är troligen på väg ut, så det är inte konstigt att han inte deltar.

Från grannlandet Norge deltar sex representanter för energi- och rederibranscherna och från Danmark bland annat två representanter för världens fjärde största bryggeriföretag Carlsberg. Från Finland deltar höga industrichefer med Nokia-kopplingar samt från försäkringskoncernen Sampo både vd Kari Stadigh och styrelseordförande Björn Wahlroos, den senare även känd som styrelseordförande för Nordea (Sampo är största ägare i Nordea).

Inte förvånande så deltar inga representanter för vare sig Ryssland eller Kina på Bilderbergmötet (inte heller i fjol).

Jag noterar att det inte alltid är de styrande politikerna från ett land som deltar, utan istället de som passar bättre in i Bilderberggruppens agenda. Från Ungern deltar exempelvis inte sittande premiärministern Viktor Orbán, troligen eftersom hans parti Fidesz är motvalls i EU, utan istället förre premiärministern Gordon Bajnai.

Jag gissar att liksom tidigare år kommer media att rapportera kortfattat om Bilderbergmötet, men det kommer inte att göras några mer grävande reportage. Detta överlåts till diverse bloggare och konspirationsteoretiker och den mer grävande analysen av Bilderbergmötet får därmed ingen "kvalitetsstämpel" utan snarare ett löjets skimmer. En händelse som ser ut som en tanke.

2014-05-20

Reinfeldt landsförrädare

Jag läser i SvD att vår statsminister Fredrik Reinfeldt anser att utländska företag måste skyddas. Detta apropå diskussionen om det handelsavtal TTIP som håller på att förhandlas fram mellan EU och USA. Mer om TTIP-avtalet kan du läsa på ttippen.se.

Vad Reinfeldt säger är alltså att utländska företag måste skyddas mot demokratiskt fattade beslut i Sverige. Dessa beslut är grundade i vad svenska folkets valda representanter anser ligger i Sveriges intresse. Statsministern ska representera Sveriges intressen. Nu är han för ett förslag som i längden kan verka emot Sveriges intressen. Därmed kan man se det som att Reinfeldt är en landsförrädare.

TTIP-avtalet innehåller ett avsnitt om något som kallas "Investor-State Dispute Settlements" (förkortat ISDS). Detta avsnitt ger investerare rätt att stämma en stat där man investerat om de inför nya bestämmelser som direkt eller indirekt påverkar investerarens vinst. Därmed kan investeraren kompenseras ekonomiskt eller så tvingas staten att dra tillbaka de nya bestämmelserna. Det skulle till exempel kunna handla om att Sverige inför en skatt på råvaruuttag i exempelvis gruvor (idag är dessa löjligt små). Då skulle gruvbolagen kunna stämma svenska staten för minskad vinst. ISDS är alltså en helt grotesk företeelse och så länge TTIP-avtalet innehåller sådana klausuler måste det stoppas för allas bästa. Men vår statsminister Reinfeldt förespråkar alltså ISDS-klausuler!!

TTIP-förhandlingarna sker på EU-nivå, så därför är det viktigt att i veckans EU-val rösta på partier som är kritiska till detta. Det finns för övrigt en hel massa annat inom EU som behöver rättas till. Därför är det viktigt med EU-kritiska partier och framförallt viktigt att dessa partier inte bara är av den rasistiska sorten, som lätt kan avfärdas. Jag kommer därför att rösta på Vänsterpartiet i EU-valet.

Kom ihåg att du inte är tvungen att rösta på samma parti i alla årets val. Vad som är bra i EU-parlamentet är inte nödvändigtvis samma som är bra i Sveriges riksdag, ditt landsting eller din kommun. Sätt dig in i vilket parti som är bäst på respektive politisk nivå.

EU-valkampanjen präglas för övrigt av en massa fluff som inte har med EU att göra. Så gott som alla politiska partier verkar ta upp frågor som inte bestäms på EU-nivå.

För att få lite bakgrund till EU, läs min EU-historia:

2014-05-06

Vägåldern

När framtidens arkeologer ska beskriva vår tidsålder gissar jag att de kommer att beskriva den som "vägåldern" efter våra mest synliga lämningar - vägarna finns överallt och i stora mängder. Se till exempel på flygbilden nedan, där det en bit går fyra parallella vägar: en lokalväg för motorvägens norra sida, en för dess södra sida, samt två körbanor på motorvägen (en för vardera riktning).
I en inte alltför avlägsen framtid (kanske mina barnbarns tid) kommer bilåkandet att vara ett minne blott, eftersom vi då har förbrukat det mesta av oljan och det inte är praktiskt möjligt att driva ett bilsamhälle på andra bränslen (eller el). Redan nu har vi troligen passerat peak car vilket gör exempelvis Förbifart Stockholm onödig - ett monumentalt tunnelbygge för en trafikvision som aldrig kan bli verklighet.

Platser som den ovan kommer om tvåhundra år att beskådas av folk som skakar på huvudet och undrar hur sjutton vi kunde känna ett sånt behov av att bygga så många vägar.

2014-05-01

Internationalen

Med anledning av att idag är den 1 maj, arbetarrörelsens högtid, är det på sin plats att lyssna på dess mest kända sång, Internationalen, skriven på franska av Eugène Pottier 1871 och översatt till svenska av Henrik Menander 1902.

Wikisource kan man läsa hela texten, som innehåller sånt som är relevant för olika politiska sidor.
"Båd’ stat och lagar oss förtrycka,
vi under skatter digna ner."
Detta citat från vers 4 borde appellera till exempelvis Skattebetalarnas förening eller varför inte de allianspartier som sänkt skatterna.

Ateister tar kanske istället fasta på följande från vers 2.
"I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi.
Nej själva vilja vi oss frälsa
och samfälld skall vår räddning bli."
Tyvärr utnyttjas 1 maj av makthungriga politiker såsom Stefan Löfven för att framföra deras budskap.

Ping Cornucopia :-)

Historierevisionism hos Cornucopia?

I ett försök att smutskasta arbetarrörelsens helgdag 1 maj skriver bloggrannen Cornucopia om att 1 maj skulle firas till minne av terrorister och polismördare.
1:a maj är en kommunistisk och socialistisk helgdag, som inrättades för att hedra terroristerna och mördarna, som mördade sju poliser i Haymarket-massakern i Chicago den 4:e maj 1886. Den kommunistiska och socialistiska andra internationalen fastställde att 1:a maj skulle vara den dag man firar dessa polismord.

Haymarket-massakern började som en fredlig demonstration för strejkande arbetare, men en bomb kastades mot poliserna som bevakade demonstrationen, dödande sju poliser. Polisen använde förstås sin nödvärnsrätt och besvarade angreppet och fyra demonstranter dödades. (Wikipedia)

1889 ville kommunistinternationalen att man skulle fira terroristenra och polismördarna. 1891 fastställde den andra kommunistinternationalen att 1:a maj skulle användas för att hedra terroristerna och polismördarna på Haymarket (Wikipedia).
Antingen har Cornucopia missuppfattat historien eller så läser han den som fan läser Bibeln och ägnar sig åt historierevisionism.

Den 4 maj 1886 var det en demonstration i Chicago till stöd för arbetare som strejkade för åttatimmarsdag. Polisen ryckte in för att skingra demonstrationen. Någon kastade en bomb mot polisen, som orsakade flera polismäns död. Polisen öppnade därefter eld mot demonstranterna och dödade och skadade många (inklusive flera poliser som blev skadade av egen eld).

Efter detta hölls en rättegång där både domare och jury ansågs jäviga. Flera personer dömdes till döden för en konspiration runt bombkastningen. De flesta av dessa hade säkerligen ingen som helst koppling till bomben (förutom den trolige bombmakaren). Schnaubelt, den man som troligen kastade bomben, hade flytt utomlands och dömdes ej. Några av de dömda fick sina dödsstraff omvandlade till långa fängelsestraff, men 1893 benådades tre av dem av Illinois guvernör som sade att de var offer för "hysteri, riggade juryer och en jävig domare".

Det är till minne av dessa offer för en riggad rättegång som den socialistiska internationalen beslöt att ha 1 maj som demonstrationsdag, inte efter någon förvirrad bombkastare.

Dags att göra en pudel, Cornucopia?