2011-04-27

20 procent av hushållen saknar buffert!

DI, Folkbladet, Privata Affärer och Norran har tagit upp en undersökning som presenterades igår från SBAB om svenskarnas sparande.

Att genomsnittshushållet har i genomsnitt 60 000 kronor i sparad buffert må låta betryggande, men dessa buffertar är oerhört ojämnt fördelade. Så många som två av tio hushåll har ingen sparad buffert! Som motvikt håller nästan 40 procent av hushållen över 100 000 kronor i buffert.
Av de 20 procent som inte har någon buffert anger 64 procent att de inte har råd. 27 procent uppger att de nyligen satt sprätt på bufferten och tänker spara till en ny.

Var fjärde svarande uppger också att lönekontot är nere på noll i slutet av månaden.
Inte oväntat är ensamstående med barn de som har det sämst ställt vad gäller sparad buffert. 40 procent av dessa har ingen sparbuffert och 45 procent har inga pengar kvar på lönekontot i slutet av månaden.

I SBAB:s pressmeddelande presenteras det hela muntert så här.
Att svenskarna skulle vara slösaktiga med pengar och sorglöst leva utan marginaler är - tvärt emot det intryck man får från mediernas rapportering - en myt.
Det undersökningen visar är istället som sagt att det finns en alltför stor andel som inte har råd eller lust att spara ihop till en buffert.

Jag har skrivit det förr - du måste ha en rejäl buffert! Det kan hända såna "värsta" fall som min familj råkat ut för, t.ex. att en blir arbetslös, men första a-kassan betalas på grund av olika fördröjningar inte ut förrän efter fyra månader. Har man dubbel otur och frysen pajar under denna tid, så blir det svårt. Jag brukar därför rekommendera att ha en sparad buffert så att man klarar sig i sex månader. Har man inte det bör man fundera över hur man kan dra ner på sina utgifter för att få till ett sparande. Bättre att dra ner medan man fortfarande har ett jobb än att tvingas dra ner drastiskt när man blir arbetslös eller långtidssjukskriven.

2011-04-26

EU:s sorgliga statsfinanser

I förmiddags kom siffrorna från Eurostat om EU-ländernas budgetunderskottet och statsskulder. Euroländernas genomsnittliga budgetunderskottet var 6,0 procent av BNP under 2010, bara marginellt bättre än 6,3 procent för 2009. Återhämtning? I alla fall inte för statsfinanserna.

Till att börja med kan vi se på vilka EU-länder som är viktigast, enligt hur stor BNP de har. Det finns förstås andra mått också, t.ex. banksektorns storlek, men BNP visar ändå hur stor andel av EU:s ekonomi som kan drabbas av en kris i landet.

De sex största EU-ekonomierna (Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Holland) står tillsammans för 76 procent av EU:s BNP. Deras statsskulder och budgetunderskott har de senaste åren utvecklats som i diagrammet nedan. De har vandrat uppifrån vänster neråt höger med viss uppstuds 2010.

Den genomgående bilden ser ut att vara att utförslöpan neråt höger mot större budgetunderskott och statsskuld gått snabbt, medan det senaste årets "återhämtning" för statsfinanserna gått i snigelfart eller varit obefintlig.

Notera att av dessa EU:s sex största ekonomier är det ingen som uppfyller stabilitets- och tillväxtpaktens krav på en statsskuld på högst 60 procent av BNP och ett budgetunderskott på högst 3 procent av BNP.

Tre länder utmärker sig särskilt i diagrammet. Spanien och Storbritannien för sina även med EU-mått stora budgetunderskott och Italien med sin gigantiska statsskuld. Dessa tre står tillsammans för cirka en tredjedel av EU:s BNP. Notera särskilt att Spanien och Storbritannien befinner sig på ungefär samma nivå vad gäller budgetunderskott, men att Storbritannien ligger betydligt sämre till vad gäller statsskulden. Varför verkar ändå oron vara större för Spanien? Bland annat för att det brittiska pundet flyter fritt, medan Spanien är fastlåst i euron med alla de problem det medför och smittorisken på övriga euroländer.

Dessa tre länder för oss osökt över på BIGPISS-länderna (Belgien, Irland, Grekland, Portugal, Italien, Spanien, Storbritannien) som är EU:s värstingar vad gäller statsfinanserna. Där ser det för flera av länderna mycket illa ut. Jag har till och med blivit tvungen att ändra skalan för budgetunderskottet för att alla ska få plats i diagrammet.

Grekland och Irland står ut som rekordhållare vad gäller statsskuld respektive budgetunderskott under 2010. Greklands statsskuld beräknas nästa år överstiga 160 procent av BNP och som ZeroHedge påpekar har hittills inget land med statsskuld större än 150 procent av BNP lyckats undvika statsbankrutt. Varför skulle Grekland vara annorlunda?

Portugals situation är än så länge mildare, och för Spanien och Storbritannien ännu mildare. Italien och Belgien har visserligen mycket stora statsskulder, men har mer hanterliga (om än stora) budgetunderskott.

Det finns dock flera potentiella hot som kan förvärra situationen snabbt. Blir det av någon orsak förnyad ekonomisk kris och BNP sjunker kommer alla länder att raskt röra sig neråt höger i diagrammet mot ohanterliga nivåer. Hot mot världsekonomins tillväxt saknas som bekant inte. Tvingas det fram fler statliga bankräddningar kommer också trenden neråt höger i diagrammen att återupptas.

Trevligare är att titta på de fem länder (av 27) som faktiskt klarar stabilitets- och tillväxtpaktens regler för statsfinanserna, nämligen Sverige, Danmark, Finland, Luxemburg och Estland.

Vår finansminister Anders Borg jobbar som bekant hårt på att lyfta Sveriges statsfinanser in mot det positiva territoriet som förberedelse inför nästa finanskris, trots kritik från många för alltför snål statsbudget. Även Estland lyckades med detta och var det enda EU-land som visade upp ett plus i statsfinanserna förra året (Sverige gick +-0). Att Danmark lyckas hålla sig inom statsfinansramarna är starkt, då deras bostadsbubbla som bekant spruckit för några år sedan.

Läsvärd är John Mauldins senaste "Outside the Box" med titeln "The Mess in Europe". Där återger han bland annat en artikel ur Telegraph, med följande citat angående Greklands statsskuld av Jürgen Stark från ECB:s styrelse.
‘A restructuring would be short-sighted and bring considerable drawbacks,’ he told ZDF, the German broadcaster. ‘In the worst case, the restructuring of a member state could overshadow the effects of the Lehman bankruptcy.’
Hur går det ihop med att inget land med statsskuld större än 150 procent av BNP hittills lyckats undvika statsbankrutt?

Följdeffekterna kommer att bli stora, som ZeroHedge skriver i sitt referat av en rapport från Citigroup om Greklands statsskuld, där man förväntar sig minst 50 procents nedskrivning. Detta kommer att drabba banker i framförallt Frankrike, Tyskland, Österrike och Belgien, med en förnyad allmän europeisk bankkris som följd.

Mauldin citerar också Wolfgang Münchau från Financial Times som skrivit en artikel med titeln "The eurozone’s quack solutions will be no cure".
A premature Greek default would change everything. As would the failure by the EU and Portugal to agree a rescue package in time; or an escalation in the EU’s dispute with Ireland over corporate taxes; or a ratification failure of the ESM in the German, Finnish or Dutch parliaments; or a German veto for a top-up loan for Greece in 2012; or the refusal by the Greek parliament to accept the new austerity measures; or a realisation that the Spanish cajas are in much worse shape than recognised, and that Spain cannot raise sufficient capital.
Att det blir någon form av bankkris i Europa ter sig tämligen oundvikligt. Frågan är bara när den blommar ut (2011? 2012? 2013?) och vad som triggar den. Som bloggrannen Musik@Centrifugen skrev häromdagen "Lär dig följa nyhetsflödet, aldrig tidigare har det varit viktigare att veta vad som händer".

2011-04-20

Hur stora räntehöjningar klarar Sveriges bolånare?

Idag höjde som väntat Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Räntebanan lämnas oförändrad. Därmed kan vi förvänta oss fortsatta boräntehöjningar.

Riksdagsledamoten Göran Pettersson varnar för lånefinansierad konsumtion och skriver angående räntehöjningen.
Detta innebär att räntan fortfarande är mycket låg men att färden mot en mer normal ränta fortsätter. Men trots Riksbankens räntehöjning så är inflationen fortsatt högre än räntan efter skatteavdraget, det vill säga realräntan är negativ.
Visst är realräntan negativ vad gäller Riksbankens styrränta, men inte vad gäller bolån. En titt på Swedbanks bolåneränter ger en tremånaders bolåneränta på 3,78 procent, vilket blir 2,65 procent efter skatteavdrag. KPI har ökat 2,58 procent på ett år, så realräntan på bolån är alltså i det närmaste noll, vilket är nog så frestande. Tittar man istället på inflationsmått utan räntor inräknade blir realräntan dock högre. Väljer man att binda sin boränta är den självklart högre. 5,29 procent för fem år (vilket blir 3,70 procent efter skatteavdrag). Frågan är hur länge dessa orimligt låga räntor kan hålla i sig.

I måndags kunde vi läsa att bara marginellt fler amorterar på bolånen.
Trots den uppenbara risken att bolåneräntorna stiger ytterligare och ökar kostnadsbördan för hushållen är det bara marginellt fler som amorterar på sina lån. [...] Av hushåll som äger bostad och har bolån svarar 67 procent att de amorterar på bottenlånen. Det ska jämföras med 66 procent i fjolårets undersökning. [...] Samtidigt är det de hushåll med störst lån som amorterar minst. Bland storstadshushåll är det bara drygt hälften, 55 procent, som svarar att de amorterar på bolånet. Det ska jämföras med 71 procent av hushållen i övriga stadsområden och 78 procent av hushållen på mindre orter och på landsbygd. [...] Undersökningen visar även att amortering är vanligare bland villaägare än bland dem som äger bostadsrätt. 69 procent av villaägarna och 57 procent av bostadsrättsinnnehavarna svarar att de amorterar på bottenlånen.
Det är alltså de med störst skulder som amorterar minst, trots att det vore sundare tvärtom.

Idag skrivs att var tionde svensk har höjt sina bolån utan att flytta. Den största höjningen sker inte oväntat i Storstockholm. Det enda positiva är att "Bland de personer som ökat sina bolån har övriga krediter, till exempel kortkrediter, blancolån och avbetalningslån minskat".
Av bolånetagarna har 12 procent, utan att flytta, höjt sina bolån med 10.000 kronor eller mer från februari till december 2010. 2 600 personer har höjt med 3 miljoner kronor eller mer.
De där sista 2600 personerna skulle jag vilja träffa och intervjua!

Igår presenterades också en undersökning från mäklarföretaget Fastighetsbyrån som visar att de flesta svenskar inte oroas över ökande räntekostnader. Det hela spinns som vanligt till något positivt när man beskriver hur många svenskar som klarar en högre boränta.
Enligt en undersökning som mäklarföretaget Fastighetsbyrån låtit göra säger 88 procent att de klarar av en bolåneränta på 5 procent. Omkring hälften, 48 procent, säger att de skulle klara en räntehöjning till 7,5 procent och 30 procent anger att de också klarar en ränta på 10 procent.
Man kan ju tolka siffrorna precis tvärtom. 12 procent skulle inte klara en bolåneränta på 5 procent, omkring hälften, 52 procent, skulle inte klara en räntehöjning till 7,5 procent, och 70 procent skulle inte klara en ränta på 10 procent. Ser man historiskt så är en tremånaders bolåneränta runt 5 procent tämligen normalt även för lågränteperioden 1997-2008 och det har varit betydligt högre tidigare. Därför är det ytterst oroande att hela 12 procent säger sig inte klara 5 procents ränta.

Dessutom är vi bara en räntechock ifrån stupet. "Oväntade" saker händer som bekant ibland. Men risken finns som bekant att vi istället går in i ett deflationsscenario med låga räntor under längre tid. Dock är det inte otänkbart med ett framtidsscenario där vi först får en inflationsspik och med den en räntespik som knäcker en massa bolåntagare, för att därefter glida över i några års deflation.

Vad gäller bostadspriserna kom Mäklarstatistik med nya siffror i torsdags.
Den senaste prisstatistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i Sverige gått upp med 3 procent den senaste tremånadersperioden, men villapriserna har legat still. [...] – Räntehöjningarna och bolånetaket har börjat märkas och kanske förändrat flyttmönstren. Man väljer att bo kvar i förorten framför att satsa på en dyrare bostadsrätt i centrum.
SCB:s Småhusbarometer ligger alltid några månader efter och i fredags handlade den om sjunkande småhuspriser - 1 procent kvartalsvis i landet som helhet. Jämfört med första kvartalet 2010 har priserna stigit 3 procent, men det är nominellt. Inflationsjusterat ligger de på ungefär samma nivå efter en ny topp i januari i år, se diagrammet nedan.
P.S. Jag kommer att resa iväg över påsken, så förtvivla inte ifall era kommentarer inte kommer fram. Glad påsk, alla läsare!

2011-04-19

Skuldberoendet

Idag intervjuas BP:s styrelseordförande Carl-Henric Svanberg av SvD / E24, där han lyckas kläcka ur sig en groda som att "De flesta är nog överens om att världen kan tåla ett par graders uppvärmning". Vad säger de som redan drabbas av klimatförändringar om detta?

Men det var inte det jag fastnade mest för i dagens intervju. Det mest intressanta tycker jag är följande.
Enligt Carl-Henric Svanberg var BP riktigt illa ute i juni förra året, när försöken att täppa läckan med den så kallade top kill-operationen hade misslyckats och aktien rasade som en sten. Trots att BP har tillgångar värda runt 250 miljarder dollar och en låg skuldsättning så hade man stora problem med sin finansiering.
– Vi har en skuldsättning på runt 25 miljarder dollar vilket är en skuld vi rullar framför oss, det vi kallar korta pengar. När plötsligt den lånemarknaden inte fanns där blev det mycket dyrt för oss och vi kunde inte hantera den kortsiktiga upplåningen, säger han.
Även ett av världens största företag med stora tillgångar är alltså beroende av lån, trots att de gör vinst.

Det farliga med den lågräntevärld vi nu lever i är att det lönar sig att inte ha pengar i kassan, utan istället betala de dagliga räkningarna "på kreditkortet". Det gäller såväl företag som privatpersoner. Att leva "på kreditkortet" och rulla skulden framför sig på det sätt som BP gjort fungerar bra - ända tills det plötsligt inte fungerar. Den dagen kredittorkan slår till sitter den som lever på rullande kredit på pottkanten och måste raskt hitta pengar.

2011-04-18

Hänt i veckan 10-17 april, del 3

Intressanta saker jag läst i veckan, men inte hunnit kommentera.
Se även del 1 och del 2.

USA

BIGPISS-länderna

Östeuropa

Norden
 • "Sjeføkonom Knut Anton Mork refser oljepengebruken. - Pengene skulle jo gå til andre ting enn å betale mennesker for ikke å arbeide, mener han. - Oljepengene har i for stor grad gått til ulike trygde- og pensjonsytelser, mens investeringer er blitt skadelidende og skattenivået har forblitt høyt. [...] - Tross oljefondet vil omfanget av statens ytelser neppe kunne opprettholdes når olje- og gassvirksomheten går mot slutten om 15 til 20 år. Norsk økonomi som helhet må regne med store og kanskje smertelige omstillinger, skriver Mork. [...] - I stedet for å finansiere produktive investeringer har oljepengene gått til løpende konsum og redusert arbeidsinnsats, skriver Mork."
 • "När 86 procent av rösterna har räknats i Finland har Samlingspartiet 20,1 procent av rösterna. Sannfinländarna har 19,2 och Socialdemokraterna är nästan uppe i samma nivå med 19,1 procent. Centerpartiet har som fjärde största parti 15,9."

Tillväxt och konjunktur
 • "Internationella valutafonden (IMF) sänker sina tillväxtprognoser för både USA och Japan. I en färsk konjunkturrapport riktar IMF hård kritik mot trovärdigheten i de båda ländernas strategier för att sänka sina budgetunderskott. Däremot har IMF höjt prognosen för Tysklands tillväxt. [...] IMF varnar också för att en oljeprischock (på grund av tilltagande oroligheter i oljestaterna) kan försämra konjunkturen rejält.
 • "The IMF has released its 2011 Global Financial Stability Report [..] A number of banks in Europe—including nearly all banks in Greece, Ireland, Portugal, many of the small and mid-size Spanish cajas, and some German Landesbanken—have lost cost-effective access to term funding markets. As a result they have turned in varying degrees to repo markets and the ECB for refinancing. But there is still a risk that, in the event of further negative news, a greater number of institutions could face difficulties in rolling over their wholesale funding.

Bostadsbubbla och fastighetsbubbla

Saab Automobile

Investeringar
 • "In an attempt to understand the relatively new but wildly popular Exchange Traded Funds (ETFs), Dr. Bogan did extensive research into the structures used by ETF operators, with a special focus on the potential risks that might arise should they be faced with large and sudden liquidations. Given that there are about 2,000 ETFs in existence, with assets totaling over $1 trillion, we thought it appropriate to find out what Dr. Bogan has learned in his research.
  [...]
  The Flash Crash on May 6 [2010]
  [...]
  That's quite worrisome; it tells you that in a crisis environment ETFs don't behave the way financial logic suggests they ought to, which suggests to me that the theory is incomplete. People haven’t really looked closely enough at what the unintended consequences of ETF issuance and redemption mechanics are, and what the realities are in stressful market conditions."

Jordbruk och skogsbruk
 • "I fredags offentliggjorde Skogsstyrelsen ett skrämmande resultat. Skogsstyrelsen, den myndighet som är satt att tolka lagen, har bedömt att 37 % av avverkningarna inte ens når upp till den lägsta kravnivån på miljöhänsyn – vilket i princip betyder att följa skogsvårdslagen! [...] Den dystra statistiken visar en nedåtgående trend när det gäller att nå upp till lagens krav på miljöhänsyn. Under avverkningsperioden 1998-2001 nådde inte 23 % upp till nivån, förra årets polytax visade på en siffra på 33%, enligt den reviderade polytaxen som släpptes i fredags, och slutligen årets polytax där siffran har sjunkit till det makalöst låga 37%!"

Skoj

Hänt i veckan 10-17 april, del 2

Intressanta saker jag läst i veckan, men inte hunnit kommentera.
Se även del 1 och del 3.

Mellanöstern

Södra Asien

Afrika

Kina
 • I tisdags skrev E24 "Överdriven bubbeloro i Kina"
 • Men sen kunde vi läsa "Moody's Investors Service on Thursday downgraded its outlook for China's property sector to negative from stable on concerns about deteriorating credit conditions for developers over the next 12 to 18 months."
 • Och att "Chinese companies have this year embarked on an unprecedented borrowing spree in international bond markets, a trend driven by property developers starved of credit by state-owned banks."
 • Växtvärk i Kina? "China’s power demand may gain 12 percent this year, said the research unit of the nation’s largest electricity distributor. Power consumption may rise to 4.7 trillion kilowatt-hours, according to slides presented by State Grid Corp. of China’s research institute at a conference in Beijing today. First- quarter electricity use grew 13 percent from a year earlier to 1.1 trillion kilowatt-hours, State Grid said. The forecast is higher than an earlier estimate from the National Energy Administration. Power demand may rise 9 percent to 4.5 trillion kilowatt-hours this year, slowing from a 15 percent gain in 2010, the administration said on Jan. 28."
 • All the soybeans in Iowa won’t be enough to meet the anticipated surge in China’s imports over the next four years as the nation feeds a record pig herd and drives bean prices to an all-time high. China, which doubled meat consumption in the past two decades, may boost international soybean purchases 33 percent to 66.9 million metric tons by 2014, a 16.6 million-ton increase that is more than Iowa, the largest U.S. grower, produced last year, government data show. U.S. farmers are cutting back on planting, meaning prices will rise 21 percent to $16.80 a bushel by Dec. 31, a Bloomberg survey of 20 analysts shows. “China is building a livestock and meat industry in five years that took the United States 50 years,” "
  Går det inte lite väl snabbt här också?

Nordkorea

Latinamerika

2011-04-17

Hänt i veckan 10-17 april, del 1

Intressanta saker jag läst i veckan, men inte hunnit kommentera. Se även del 2 och del 3.

Olja

Kärnkraft

Japan
 • ASPO Sverige tipsar om Japans genrep inför peak oil
 • Jordbruk och fiske drabbat i Japan:
  7872 lantbruk, 18754 fiskefartyg och 189 hamnar förstörda. 12321 människor döda, 15347 saknade.
 • "A secret plan to dismantle Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), the operator of the crippled Fukushima No. 1 nuclear power plant, is circulating within the government. The proposal, which is associated with a faction of bureaucrats who have long supported liberalization of Japan's power industry, envisages the passing of a special measures law that would put the company under close government supervision before eventually bankrupting it and completely restructuring its remnants."
 • "Tokyo Electric Power Co. (9501.T) plans to sell its shares in KDDI Corp (9433.T) to help pay for compensation costs stemming from the disaster at its Fukushima Daiichi nuclear power plant, a newspaper reported on Sunday. Asia's largest utility, also known as TEPCO, holds about 360,000 shares in KDDI, or a 8 percent stake, which are worth about 180 billion yen ($2.17 billion) at the current market price, the Nikkei business daily said."

Brist
 • "Den japanska biljätten Toyota stoppar under ett antal dagar i april och maj produktionen vid fem europeiska fabriker, uppgav företaget på onsdagen. Skälet är brist på bildelar efter jordskalvet den 11 mars."
 • "Svenska underleverantörer kan inte ersätta japanska när bilindustrin drabbas av komponentbrist. Även de är beroende av japanska komponenter. [...] Det är en komplicerad kedja av beroenden, från import av komponenter direkt till bilfabriken ända ned till tredje och fjärde led av underleverantörer som har japanska komponenter i sina produkter. [...] Japansk komponentindustri går nu bara på 60-65 procent av sitt normala kapacitetsutnyttjande efter skadorna från jordbävningen och tsunamin och bristen på elektrisk ström."
 • "Det kommer att ta flera månader för jordbävningsdrabbade Renesas Electronics att få igång de nya fabrikerna i Singapore och i västra Japan. Det slår hårt mot hela världens bilindustri. Renesas Electronics står för drygt 40 procent av leveranserna av elektroniska kretsar till världens bilindustri.
  Jordbävning i östra Japan slog ut Renesas huvudfabrik"
 • "Carolina Milanesi anser att Japankrisen slår hårdare mot Sony Ericsson än någon av de andra mobiltelefontillverkarna. Hon har tre argument: Beroendet av nya produkter, av japanska Sony och av den japanska marknaden."
 • Edward Hugh på FistfulOfEuros referar vad Nomuras ekonom Richard Koo skriver i en färsk rapport (min översättning).
  Eftersom Japan har världens tredje största handelsöverskott efter Kina och Tyskland, tror jag att världen har förlorat en viktig leverantör.

  Leverantörsländers produkter efterfrågas typiskt p.g.a. ett av följande skäl: antingen är de billiga eller så är de oumbärliga. En nyckel till att skilja mellan dessa två är valutakursen. När ett lands valuta är billig relativt valutorna hos dess handelspartner, tenderar dess exportprodukter att falla i den första "billiga" kategorin, medan exportprodukter från länder med en fullvärderad eller övervärderad valuta tenderar att hamna i den andra "oumbärliga" gruppen.

  Den japanska yenen har varit den starkaste valutan i den utvecklade världen sedan Lehman-kraschen.
  Slutsats?

2011-04-15

En vecka på en hundring

Häromdagen när jag handlade mat råkade jag avlyssna en tjej som stod och beklagade sig till sin kompis över att hon bara hade en hundring att handla mat för hela veckan, på grund av något trassel med en utbetalning som hon skulle ha fått, men som blivit fördröjd. Självklart ska man alltid se till att ha en rejäl buffert av sparade pengar så att man aldrig ska behöva hamna i en sådan situation, men tjejens ojande fick mig att fundera på om det i dagens Sverige skulle gå att leva på en hundring i en vecka. Konsumentverket räknar med att maten normalt kostar 1500 kronor per månad, vilket skulle betyda cirka 350 kronor per vecka, så en vecka på en hundring verkar vara en riktig utmaning.

Jag insåg att tjejens inköpstaktik var helt ogenomtänkt, då hon stod framför bröddisken och tänkte köpa sig ett bröd, vilket slukade omkring en femtedel av hennes hundring. Istället borde hon ha köpt en mjölpåse och ett paket jäst till en total kostnad av cirka tretton kronor och istället haft bröd hela veckan.

Nå, igår gick jag i livsmedelsaffären och skrev ner priser för ett antal basvaror. Sedan har jag slagit upp näringsinnehåll (kalorier och protein) i Livsmedelsverkets databas och räknat lite.

Slutsatsen är att det är fullt möjligt att leva på en hundring i en vecka. Lite tjatig kosthållning kanske, men man klarar sig. Nu har jag inte ens letat billiga affärer, utan bara tagit priser från närmaste större livsmedelsaffär. Jag har också antagit att man har lite salt hemma.

Här kommer ett förslag på inköpslista med kostnader.
 • 1 kg vitkål 5,95
 • 1 kg morötter 4,95
 • 350 g lök 3,13
 • 1,3 kg potatis 12,94
 • 750 g havregryn 12,50
 • 2 kg vetemjöl 11,50
 • 50 g jäst 1,50
 • 1 kg gula ärter 14,95
 • 125 g smör 10,95
 • 6 ägg 12,95
 • 1 l mjölk 8,30
Summa 99,62

Mycket havregrynsgröt, bröd och ärtsoppa blir det, men man överlever. Totalt skulle man på denna lista få i sig 2418 kcal per dag, vilket räcker för en vuxen kvinna. För en normalstor man blir det lite snålt, men man får väl undvika fysisk ansträngning under veckan för att kompensera. De 92 gram protein per dag som denna matlista ger är däremot mer än tillräckligt.

Grönsakerna i början av listan är med för att man ska få i sig vitaminer. Smöret är lite "lyx" som pålägg på brödet. Mjölken tar man lämpligen till havregrynsgröten - det går att äta gröt utan tillbehör, men det blir förskräckligt tråkigt. Ett bra alternativ till ett sexpack ägg är ett paket blodpudding à 7,95.

Är man två eller fler personer i hushållet går det såklart att få mer variation och även en aning mer "lyx" om man räknar med en hundring per person. Framförallt kan man också spara lite på att köpa större förpackningar.

Jag roade mig också med att räkna ut hur många kcal/krona man får av olika livsmedel. Vetemjöl är överlägsen vinnare med 621 kcal/kr, tvåa bland dem som jag kollade är rapsolja med 469 kcal/kr och trea är havregryn med 398 kcal/kr.

Tips: Konsumentverkets exempel på hur man kan hålla nere sina matkostnader.

2011-04-14

Första utomhussådden

Igår var det dags att så de första grönsakerna utomhus i två ramar. Förodlingarna inomhus har jag redan berättat om tidigare. Visserligen var det ruskigt kallt igår, men SMHI lovar varmare väder de närmaste dagarna. Odlingsväv på sådderna gör både att det växer snabbare och att jorden håller fukten bättre, vilket ger bättre groning.

De första grönsakerna blir såna som växer snabbt och tål köld. Vintersallat, romansallat, salladslök, plocksallat, karottmorötter och spenat i den ena ramen.
I förgrunden ser ni ett nyttigt redskap - en jordtermometer. Med den kan man se att jordtemperaturen är tillräckligt hög för köldkänsligare frön såsom bönor, gurkor och majs. Idag var jordtemperaturen bara 8 grader, men det räcker för det jag sått.

I slutet av maj kommer jag att sätta ut förodlade purjolöksplantor i denna ram - jag räknar med att det mesta av de tidiga grönsakerna kommer att vara skördade då. Skulle de inte vara det får jag tänka om.

I den andra ramen blev det rädisor, majrova, broccolirybs och rucola. I bakgrunden maskrosplantor som ska rensas bort.
Vad gäller rädisor kan jag rekommendera Runåbergs rädisor - en fin blandning av olika färger. För att komplettera dem har Impecta rädisan Zlata med gult skal.

Broccolirybs är samma art som rova, men ger istället "minibroccoli" där man äter blomknopparna och de övre bladen. Runåbergs har sorten Sessantina, som är skördeklar på cirka 60 dagar, men jag har köpt sorten Quarantina från Italien, som är skördeklar redan efter 40 dagar.

I denna ram kommer jag att sätta ut några squashplantor i början av juni. Då lär allt det tidiga vara skördat.

2011-04-13

Ett tecken i tiden?

Igår kväll råkade jag tjuvkika lite på teve och såg ett program vid namn "Såld på hus".
I Såld på hus sätts fastighetsmäklare på prov. Programmet går ut på att se hur bra de är på att gissa priset på nyligen sålda objekt i för dem obekanta orter i Sverige.
När det till och med går att göra skådespel för folket av bostadsköp, så kan man verkligen undra över hur sund den svenska bostadsmarknaden är, även om Riksbanken säger att det inte är någon bubbla.

Apropå det kunde man igår läsa att
Ett trendbrott har ägt rum på den svenska bostadsmarknaden, särskilt vad gäller villor, enligt Fastighetsbyrån, en av landets ledande bostadsförmedlare. Prisökningarna har stannat av, försäljningstiderna har ökat och antalet försäljningar minskat.
samt att
Prisyran på bostadsmarknaden är över. Bankernas bolånetak och högre räntor har dämpat farten på priskarusellen. Det visar den senaste kvartalsanalysen från mäklarkedjan Fastighetsbyrån.
Samtidigt har dock enligt senaste boprisindikatorn från SEB hushållens syn på bostadsmarknaden åter blivit "ljusare", då fler än förra månaden nu tror på stigande priser framöver och färre tror på fallande priser.

Vi får se hur det går framöver. Visserligen har priserna legat ganska stilla den senaste tiden, men inflationsjusterat har priserna fått en liten nedgång.

2011-04-12

Vart tog Saudiarabiens reservkapacitet vägen?

Idag kom OECD:s energiorgan IEA med sin månadsrapport där man konstaterar att den globala oljeproduktionen sjönk till 88,3 miljoner fat per dag i mars från 89 miljoner i februari. Detta gäller alltså "all liquids", d.v.s. även NGL och biobränslen. Minskningen beror såklart till största delen på bortfallet av stora delar av Libyens olja. I slutet av februari räknade många med att Saudiarabien skulle kunna ersätta bortfallet av Libyens olja med sin berömda "reservkapacitet" (enligt IEA på 3,2 miljoner fat per dag). Detta trots att många (bland annat Wikileaks) sagt att denna "reservkapacitet" kanske inte är så stor som påstås. Nu anar jag en viss besvikelse när IEA skriver som följer.
"Den nu nästan helt stoppade libyska produktionen och uppgången om 25-30 procent i oljepriset har hittills lett till ett begränsat svar från Opec-medlemmarna. Producentgruppen fortsätter att avfärda behovet av ett extramöte för att diskutera utbudsnivåerna innan det tidigare schemalagda mötet i juni, med hänvisning till att marknaden har tillräckligt med olja"
Saudiarabiens oljeproduktion var nämligen oförändrad på 8,9 miljoner fat i mars. Det skylls på att jordbävningen i Japan har lett till en dämpad efterfrågan på Saudiarabiens olja, men de höga oljepriserna skvallrar om något annat. Det finns en stark efterfrågan från övriga världen, som i måndags drev upp Brent-oljan till 125 dollar per fat.

Så vart tog Saudiarabiens reservkapacitet vägen?

Apropå oljepriset så varnar idag investmentbanken Goldman Sachs för en bubbla i råoljepriset. De anser att cirka 20 procent av priset idag utgörs av spekulation.
Goldman Sachs har tidigare gett rådet till sina klienter att satsa på olja och andra råvaror, som koppar. Men bankens ekonomer ser nu att efterfrågan på olja i USA ser ut att dämpas samtidigt som risken för ihållande negativa effekter på oljeutbudet från Libyen och Nigeria minskar.
Det höga oljepriset leder inte oväntat till dämpad efterfrågan, vilket i sin tur sänker priset. Brent-oljan har nu fallit från måndagens 125 dollar per fat till 119 dollar per fat i skrivande stund.

Vad gäller det höga oljepriset skriver IEA att "Det finns reella risker att ett varaktigt pris i området över 100 dollar kommer att visa sig oförenligt med den takt i ekonomisk återhämtning som för närvarande förväntas." och att "Det säkraste botemedlet mot högre priser kan i slutändan visa sig vara de höga priserna själva."

IEA är inte ensamma om att varna för de höga oljeprisernas inverkan på ekonomin. Igår kom IMF med följande varning i sin konjunkturrapport.
IMF varnar också för att en oljeprischock (på grund av tilltagande oroligheter i oljestaterna) kan försämra konjunkturen rejält.
Jag har skrivit om hur jag ser på oljeprisets inverkan på ekonomin i "Peak oil - inflation eller deflation".

SEB:s råvarustrateg Filip Petterson tror att oljepriset kommer att hålla sig kvar på en hög nivå över sommaren, vilket bland annat beror på att "det bara är någon månad till den så kallade ”driving season” börjar, då amerikanerna har semester och åker mer bil, vilket således resulterar i en ökad bensinkonsumtion".

Så vi kommer nog att sätta nya rekord för bensinpriset framöver. I måndags var det enligt SvD 14:48 kronor per liter och dieselpriset var 14:44 kronor per liter.

2011-04-11

Kina: mer import och dyrare löner

Idag kan man läsa att Kinas handel med omvärlden för första gången sedan 2004 visar ett underskott under årets första kvartal.
Huvudförklaringen till utvecklingen är stark inhemsk efterfrågan i Kina och högre råvarupriser.
Under mars var Kinas import (i dollar) den största någonsin för en enskild månad, medan exporten var den tredje största någonsin för en enskild månad (bara november och december 2010 var högre). Slutsumman för mars blev alltså i det närmaste balans mellan import och export och för första kvartalet 2011 som sagt ett underskott på 1 miljard dollar, vilket ska jämföras med ett överskott på 14 miljarder dollar ett år tidigare.

För helåret 2011 räknar ekonomen Shen Jianguang på Mizuho att Kinas handelsöverskott faller till under 150 miljarder dollar, mot 183 miljarder för 2010, 196 miljarder för 2009 och rekordet 295 miljarder för 2008. En klar fallande trend under flera år, alltså.

De högre råvarupriserna är en faktor, men den mer intressanta faktorn för Kinaspanare är den starka inhemska efterfrågan, som i sin tur stöds av höjda löner. Höjda löner betyder i andra änden ökande arbetskraftskostnader. Frågan är nu hur länge den rekordsnabba kinesiska tillväxten kan hålla i sig och framförallt vad som händer när ökningstakten börjar sakta av. Kineserna har under de senaste åren vant sig vid att i genomsnitt få det mycket bättre ställt mycket snabbt. Hur kommer de att reagera när ökningstakten inte längre blir lika snabb?

Kina har som bekant under många år varit "världens fabrik" och tack vare billig arbetskraft tillverkat allehanda billiga varor som sedan exporterats till USA och Europa. Vad gäller den kinesiska arbetskraftens internationella konkurrensförmåga kan man nu undra hur det kommer att gå. Kelvin Chan på Associated Press skrev en artikel om detta i förra veckan.

Efter ledigheten runt det kinesiska nyåret i februari är det alltid många migrantarbetare som inte återvänder till sina jobb i södra Kina - vanligen 10-15 procent. I år var det dock fler än vanligt - hela 30-40 procent återvände inte, trots att myndigheterna i Guangdong höjde minimilönen med upp till 20 procent i mars. Arbetarna vill trots det inte längre ta dessa monotona och förhållandevis lågbetalda jobb, för det finns nu tack vare tillväxten i ekonomin förbättrade utkomstmöjligheter även i andra delar av landet. Företagen måste nu konkurrera om färre arbetare, något som för Kina i stort också förvärras av ettbarnspolitikens effekter.

Det blir nu ett hårt tryck på alla kinesiska exportföretag som drabbas av högre arbetskraftskostnader och råvarupriser. Flera företag flyttar sin tillverkning från kusten till inlandet, eller till billigare länder i södra Asien. Kina-analytiker på Credit Suisse kallar det för en "historisk vändpunkt" för Kinas ekonomi. Kanske blir det också en vändpunkt för världsekonomin då Kinas lågprisproduktion inte längre kan hålla prisinflationen låg.

Apropå billigare länder i södra Asien läser jag också att Vietnam ska höja minimilönen med 14 procent, vilket man befarar kommer att spä på den redan höga inflationstakten på nästan 14 procent per år.

2011-04-10

Hänt i veckan 3-9 april, del 2

Intressanta saker jag läst i veckan, men inte hunnit kommentera. Se även del 1 från i morse.

BIGPISS-länderna
 • Femte gången gillt för Irland:
  I stresstestet har man två olika scenarion; ett pessimistiskt och ett basscenario. I det pessimistiska scenariot så har man räknat med att Irland vänder till positiv BNP-tillväxt redan under nästa år. Man räknar även med att bostadspriserna stabiliserar sig under 2012. Det bygger dock på att världskonjunkturen vänder uppåt rejält och att Irland kan få fart på den viktiga exporten - en inte ovanlig förhoppning i skuldkrisens Europa.
 • F.d. försvarsministern Willie O'Dea säger att regeringens ministrar inte fick någon chans att diskutera den garanti för alla bankinsättningar och lån till bankerna som infördes 30 september 2008. Premiärministern Brian Cowen och finansministern Brian Lenihan ringde upp de andra ministrarna mitt i natten och presenterade ett förslag de inte fick säga nej till.
  The decision by Mr Cowen and Mr Lenihan to offer a blanket guarantee was yesterday described by former EU Parliament President Pat Cox as the "most reckless single decision in the history of the State whose legacy we will live with for a very long time".
  Inte heller skedde några överläggningar med andra EU-länder innan det fatala beslutet togs.
 • Transfer of Power Now Truly Complete
  To protect the European banks that recklessly lent to reckless Irish banks, a generation of Irish people -- who weren't even aware this was going on -- is to be sacrificed.
  [...]
  Last week, El-Erian told Bloomberg: "The only people doing their fair share right now -- in fact I would say they're doing more than their fair share -- are the taxpayers of Ireland who are having to go through a tremendous austerity, and the IMF and the EU that are putting in money. Most of the creditors so far have not gone through any burden sharing. It is remarkable. It is inadvisable. It is a political decision that has been taken. It surprises me. I do not think you can sustain that political decision."
  Muhamed El-Erian är VD för Pimco, världens största obligationsfond.
 • "Irlands centralbank ska inleda en stor granskning av ledande chefer bland landets banker för att se vilka som bär skuld till den ekonomiska krisen."
 • "EU-kommissionen har tagit emot en formell begäran om finansiellt stöd från Portugal, enligt EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn.

  Enligt Rehn kan man förvänta sig att EU:s finansministermöte i Gödöllö kommer att ta fram ett mandat för EU-kommissionen, ECB och Internationella valutafonden (IMF) för att förhandla om ett stödprogram med portugiserna.

  Enligt Belgiens finansminister Didier Reynders väntas programmet bestå av lån på 80-85 miljarder euro."

Jemen

Libyen
 • "Minst 30 rebeller dödades på lördagen när regeringsstyrkor anföll Misrata på tre fronter, men ska rebellerna ha slagit tillbaka anfallet, enligt en rebelltalesman.

  Nato-styrkor förstörde 17 stridsvagnar som tillhörde den libyske ledaren Muammar Gaddafis styrkor i helgen när alliansen trappade upp operationerna i landet.
 • "Italien följer Frankrikes exempel och erkände under måndagen det nationella övergångsrådet i Benghazi som Libyens enda legitima företrädare.

  Samtidigt avfärdade Italien de fredstrevare som Khaddafiregimen gjort via Grekland.
  [...]
  Erkännandet skedde när Italiens utrikesminister Franco Frattini mötte den libyska oppositionens sändebud, Ali al-Essawi, på måndagseftermiddagen."
  Kappvändare! Glöm inte hur positivt Berlusconi uttalade sig om Gaddafi för några veckor sedan.
 • "En oljetanker avgick på torsdagen från staden Tobruk i östra Libyen som hålls av motståndare till Muammar Gaddafi. Lasten uppges vara den första som rebellsidan tagit fullt ansvar för.
  [...]
  Två oljefält som har ledningar till Tobruk besköts av Gaddafi-artilleri tisdag och onsdag. De har slutat pumpa olja, men skadornas omfattning är inte klarlagd."

Centralasien
 • "Kazakstans nyomvalde president Nursultan Nazarbajev svors in på sin post på fredagen, efter att ha fått 95,5 procent av rösterna i helgens av omvärlden ifrågasatta val. Han tackade väljarna och lovade att vara lojal mot sitt folk."

Kina

Nordkorea
 • Kim Jong-ils son Kim Jong-un har nu officiellt "befordrats" till nummer två i landet.
 • Nordkorea har en svår ekonomisk situation, vilket i längden kan fälla regimen.
  But under the Lee Myung-bak administration the North has received no aid from the South in the past three years, in contrast to 2.7 million tons of grains and 2.56 million tons of fertilizers a year under the previous administrations. The aid was worth $3.2 billion.

  Pyongyang used to earn some $300 million a year through trade with Seoul, mainly from fishery products and sand, but trade was stopped after the North sank the Navy corvette Cheonan in March last year. The only hard currency the North earns now from the South is $50 million a year in wages for the joint Kaesong Industrial Complex.

  As the North resumed nuclear armament and military provocations, aid from the international community also dried up.
  [...]
  North Korea's domestic economy is a mess.
  [...]
  In addition, the North Korean regime is strained by leader Kim Jong-il's ill health
 • Flera hundra tusen nordkoreaner har nu mobiltelefoner
  Mobile phone subscriptions in North Korea jumped from 1,600 in 2008 to 300,000 in the third quarter of last year
  [...]
  But near the border with China, people mostly use Chinese cell phones and communications networks. Their phones are subject to crackdowns by the authorities since they are used primarily for illicit trade with China and human trafficking across the border. If these illegal users are counted, experts estimate that well over half a million North Koreans use mobile phones.

Afrika
 • Fortsatta strider i Elfenbenskusten. Ännu mycket oklart.
 • "Det var ett val som fick skjutas upp två gånger, kantat av bombattacker och schabbel. Ändå verkar de flesta bedömare överens om att lördagens val i Nigeria var klart bättre än tidigare."
  Närmast väntar presidentval den 16 april och guvernörsval den 26 april.
 • "Djiboutis sittande president Ismael Omar Guelleh vann fredagens presidentval med 79 procent av rösterna, uppgav inrikesdepartementet sedan 90 procent av rösterna räknats.

  Guelleh, som suttit vid makten sedan 1999, kan därmed tillträda en tredje presidentperiod. Oppositionen har bojkottat valet efter att konstitutionen ändrats förra året för att Guelleh skulle kunna ställa upp för ännu en period. I valet hade han en motkandidat."
 • Torka på Afrikas horn
  The head of the United Nations' World Food Programme says a severe drought, high food prices and conflict have left more than five million people hungry across the Horn of Africa.

  Josette Sheeran says the drought began with the failure of rains late last year in northern and eastern regions of Kenya, south-central Somalia and eastern Ethiopia.
 • Ny del av Somalia utropar sin frihet
  Somali politicians are creating a new state in the battle-scarred nation, bringing the number of regional administrations to at least 10.

  The creation of Azania was celebrated on Sunday in a colourful ceremony in Kenya's capital. But the country's fragile government is condemning the move, saying it fractures the already chaotic nation.

  Kenya supports the new administration as it creates a buffer zone near its border with Somalia.

  Azania President Mohamed Abdi Gandhi says his first duty is to retake his territory from an al-Qaeda-linked militant group al-Shabaab.
  Azania är inte oväntat den del av Somalia som gränsar till Kenya, även kallad Jubaland. Al-Shabaab kontrollerar nu södra halvan av Somalia, inklusive Azania. Ska Kenya nu blanda sig i mer?

USA
Island
 • Islänningarna sade återigen nej till Icesavelagen
  De vill inte att skattebetalarna ersätter brittiska och holländska bankkunder som förlorat pengar de deponerat i isländska banker som gick i konkurs 2008.

  Totalt rör det sig om 36 miljarder kronor, motsvarande 108 000 kronor per islänning.
  Kämpa på, islänningar! Låt dem inte sätta sig på er!
 • Storbritannien och Nederländerna beklagade resultatet
  "Detta är varken bra för Nederländerna eller för Island. Nu är det slut med förhandlingar men Island är fortfarande skyldigt att betala. Saken får nu avgöras i domstol", hette det i ett pressmeddelande från Nederländernas finansminister Jan Kees de Jager.

  – Det är självklart en besvikelse, sade biträdande brittiske finansministern Danny Alexander.
  Storbritannien och Nederländerna = hycklande utsugare!
 • Cornucopia: Storbritannien och Nederländerna: "Demokrati är en besvikelse"
Bostadsbubbla / Fastighetsbubbla
Banker och pengar
Miljö
 • "Uttunningen av ozonskiktet över Arktis har nått rekordhöga nivåer i vinter. Ovanligt stark kyla i stratosfären har förstärkt effekten av ozonskadliga ämnen, rapporterar FN:s meteorologiska organisation (WMO). I slutet av mars hade 40 procent av ozonmängden i stratosfären över Arktisregionen förstörts, mot det tidigare rekordet på 30 procent. Ozonskiktet skyddar mot ultraviolett strålning som kan orsaka hudcancer."
Jordbruk
Sverige
 • "Leveransstörningarna till Saab Automobile i Trollhättan fortsätter. På tisdagsmorgonen stannade åter linan på fabriken på grund av materialbrist
  [...]
  Men från underleverantörerna är förklaringen en helt annan. Det handlar fortfarande om obetalda räkningar."
 • "Produktionsstoppet på Saab fortsatte på onsdagen. Enligt medieuppgifter kommer stoppet att förlängas till tisdag nästa vecka. "Vi kan inte kommentera såna här spekulationer", säger Saabs informationschef Eric Geers till E24.
  [...]
  Anledningen till stoppet är leverantörsstörningar till Saabs fabrik."
 • Fredag: Ingen lösning på Saab-krisen
 • "Stockholms pågående spårvägssatsningar är extremt dyra jämfört med spårvägsprojekt i övriga Europa, visar en konsultrapport beställd av SL. Nu kan SvD även avslöja att slutnotan för första delen av Spårväg city blir 380 miljoner kronor, vilket är 67 procent mer än planerat.
  [...]
  Bilarnas framkomlighet får inte störas av spårvägar i Sverige, till skillnad från i Europa där spårvagnen prioriteras. Tunga konstruktioner som tunnlar och planskilda korsningar driver upp priset."
  Stora byggprojekt brukar som bekant dra över budgeten, men här tycks det också vara illa planerat från början. Särskilt det där med prioriteringen av bilar kontra spårvagnar verkar korkat.
Övrigt

Hänt i veckan 3-9 april, del 1

Intressanta saker jag läst i veckan, men inte hunnit kommentera. Del 1 - mer kommer senare idag.

Olja
 • ASPO Sverige tipsar om "Peak Oil Production May Already Be Here" av Richard A. Kerr i Science Magazine. Endast sammanfattningen är gratis.
  Five years ago, many oil experts saw trouble looming. In 10 years or so, they said, oil producers outside the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) would likely be unable to pump oil any faster and OPEC would gain an even stronger hand among the world's oil producers. Five years on, it appears those experts may have been unduly optimistic—non-OPEC oil production may have been peaking as they spoke. Despite a near tripling of world oil prices, non-OPEC production, which accounts for 60% of world output, hasn't increased significantly since 2004. And many of those same experts, as well as some major oil companies, don't see it increasing again—ever. Optimists remain. Some experts still see production from new frontiers, such as Kazakhstan, the deep waters off Brazil, and the oil sands of Canada, pushing production above the current plateau in the next few years. But time's running out to prove that newly discovered fields and new technology can more than compensate for flagging production from the rapidly aging fields beyond OPEC.
 • Första oljelasten från rebellernas sida av Libyen
 • "Oljepriserna steg på fredagen till den högsta nivån på två och ett halvt år, sedan Libyen uppgett att brittiskt stridsflyg bombat oljefältet Sarir.

  Priset på Brentolja nådde under den asiatiska handeln 123:50 dollar per fat. Senast priset låg så högt var i augusti 2008."
 • "Libyens oljeproduktion har sjunkit till knappt 300 000 fat per dag då den före kriget uppgick till 1,6 miljoner fat dagligen. Regimen beskyller Storbritannien för att ha bombat Libyens största oljefält Sarir, medan rebellerna säger att det var Gaddafistyrkor som anföll området."

Råvaror och dollar
 • "Bernanke sade på ett möte i Atlanta att en ökning av råvarupriserna förmodligen blir temporär och inte kommer att påverka inflationen. Dock var Fed-chefen snabb att påpeka att om det här visar sig vara fel och inflationen börjat stiga, kommer centralbanken att svara."
 • Ädelmetaller på rekordnivåer i dollar räknat: Guld 1475 USD/oz, Silver 40,93 USD/oz. Orsaken är förstås att dollarn är svag: 6,20 SEK/USD, 1,45 USD/EUR, US Dollar Index 74,86

Brist

Kärnkraft

Japan
 • "Tre människor omkom och över 100 skadades i torsdagskvällens skalv i nordöstra Japan. [...]
  Torsdagens skalv hade magnituden 7,1 och uppmättes i havet. [...]
  Flera kärnkraftverk i Japan tvingas använda reservkraft till följd av skalvet men det finns inga uppgifter om ändrade strålningsvärden vid det olycksdrabbade Fukushima-verket.
  En vattenläcka upptäcktes vid kärnkraftverket i Onagawa men inga förhöjda strålningsnivåer har rapporterats. [...]
  Regeringen uppmanar därför storkonsumenter som är beroende av de två värst drabbade bolagen att minska elkonsumtionen med 25 procent.

  Småföretagare uppmanas minska konsumtionen med 20 procent och hushållen med 15 till 20 procent."

2011-04-07

Två diagram om USA

Det första diagrammet kommer från Sudden Debt.
USA lånar alltså till en större andel av statens utgifter än vad Grekland gör. Ändå anses USA:s statsobligationer "säkra" men Greklands skys som pesten. Men det är ännu värre än det ser ut. Stapeln för USA inkluderar bara den federala regeringens utgifter, och inte delstater och kommuner (där vi vet att läget också är dåligt för budgetarna). Greklands stapel inkluderar däremot förutom staten även distrikt och kommuner.

Det andra diagrammet kommer från Stefan Karlsson som i sin tur tagit det från Economix.
Här ser vi hur den nuvarande lågkonjunkturen i USA ser ut jämfört med tidigare lågkonjunkturer, vad gäller arbetslösheten. För det första har antal jobb fallit betydligt mer och för det andra har återhämtningen varit oerhört svag jämfört med tidigare lågkonjunkturer. Av detta kan man förstå att detta inte är någon "vanlig" lågkonjunktur.

Rossi bluffar om kall fusion

Igår kunde man återigen läsa i Ny Teknik om den italienske uppfinnaren Andrea Rossis så kallade "kalla fusion". Två svenska fysiker har nyligen medverkat vid ett nytt test av apparaten, den så kallade energikatalysatorn. De två fysikerna utesluter nu att det skulle kunna röra sig om kemiska reaktioner och säger att det måste vara någon form av kärnreaktion. Trots detta anser jag att jag med största säkerhet kan säga att Andrea Rossi bluffar, även om det är en mycket skickligt genomförd bluff då till och med två fysiker blivit lurade.

Så här beskriver Rossis vetenskaplige medhjälpare Focardi processen. "Vätet hettas upp till en viss temperatur med hjälp av en enkel resistor. När antändningstemperaturen har uppnåtts startar energiproduktionen - väteatomerna penetrerar in i nickelatomerna och omvandlar det till koppar".

Det finns alltför många saker som talar emot att det skulle kunna röra sig om "kall fusion".

Det skulle vara inget annat än en sensation inom fysiken ifall protoner kunde göra det som Rossi påstår. Protonerna måste ha tillräckligt med energi för att övervinna Coulomb-barriären för att komma tillräckligt nära nickelkärnan för att en kärnreaktion ska kunna ske. Då kommer någon kanske med invändningen att protonerna kan ta sig in genom något slags kvantfysisk tunneleffekt, men om protoner skulle kunna göra sådant skulle vår fysiska omvärld se helt annorlunda ut. Det hela faller alltså på sin orimlighet.

Denna typ av kärnreaktioner skulle även om de vore möjliga vid låg temperatur avge strålning - antingen neutroner eller gammastrålning. Den två centimeter tjocka skärm av bly som Rossi och Focardi använt är ingenting i sammanhanget. Alla i rummet skulle ändå dö och det skulle inte ens vara hälsosamt att vistas i samma byggnad.

Var är alla biprodukter? Koppar finns enligt utsago i det pulver som påstås vara resultatet av processen, men det borde också finnas åtminstone små föroreningar av en bunt andra nuklider - både radioaktiva och stabila.

Fusion ger bara nettoenergi vid reaktioner upp till järn och nickel. Alla tyngre atomkärnor (från koppar och uppåt) kräver att det tillförs energi för att de ska kunna bildas. Det är därför järn är ett så vanligt ämne, men alla tyngre ämnen är sällsynta. En fusionsreaktion nickel plus väte till koppar ger alltså inget energinetto. Hade det rört sig om en fusionsreaktion såsom aluminium till kisel eller kisel till fosfor hade den kunnat ge ett energinetto, men nu är utgångsmaterialet nickel, alltså är det kört. Tillägg: Denna invändning är felaktig, se annan artikel i Ny teknik. Det som jag skrev gäller endast neutroninfångning, inte protoninfångning som i exemplet.

Tillägg 2: Jag har nu kollat upp nuklidvikter och sönderfall och fortfarande kvarstår då mysteriet varför inte alla i rummet dog av gammastrålningen. 58Ni plus proton ger den radioaktiva isotopen 59Cu med en halveringstid på 81,5 sekunder, som i sin tur sönderfaller (med gammastrålning) till isotopen 59Ni med en halveringstid på 76000 år. Varje steg till den stabila 63Cu ger gammastrålning. Varför hittar man inte en massa otrevligt 59Ni i "avfallet"?

Allt jag har skrivit ovan kan verifieras i grundläggande böcker om kärnfysik eller uppslagsböcker såsom Nationalencyklopedin. Mina fyra invändningar är dessutom inte de enda som kan göras. Alltså en väl genomförd bluff - till och med så bra att Cornucopia satt sig och gjort en tidsuppskattning för utbyggnad.

Vill man ha lite pikanta detaljer så kan det vara värt att veta att Andrea Rossi i slutet av 1970-talet kallades för "Schejken av Brianza", eftersom han då drev ett bolag för att omvandla sopor till olja. Idén var inte så dum - högt tryck och temperatur skulle depolymerisera soporna och ut skulle man få olja, gas och kol.

1977 uppfann och patenterade Rossi sin process och 1978 startades bolaget Petroldragon. 1979 ordnade Rossi många miljoner i finansiering från ett schweiziskt bolag för att bygga upp en anläggning. Under 1980-talet samlade företaget på sig 56000 ton sopor som de fått av företag som såg ett billigt sätt att bli av med sitt delvis starkt förorenade och miljöfarliga avfall. 1990 drog Lombardiets miljökommissionär in Petroldragons tillstånd för avfallshantering. Därefter vidtog diverse rättsliga efterspel, bland annat för kostnaderna för omhändertagande av det lagrade avfallet, för otillåten hantering av miljöfarligt avfall samt diverse skattebrott i samband med konkurs.

1995 fängslades Andrea Rossi för försök till skattefusk genom handel med guldtackor mellan Schweiz och Italien.

Skulle du köpa ett fusionskraftverk av den mannen?

Tillägg 2010-05-03: Jag råkade även hitta följande kritiska artikel från Vetenskap och folkbildning.