2015-08-26

Ryska soldater i Ukraina - "Follow the Money"

Ryssland förnekar som bekant officiellt att ryska soldater skulle strida i östra Ukraina, men det är svårt att dölja. President Putin har fastslagit att ryska stupade "i fredstid" är en statshemlighet. Familjer till stupade soldater får därför inte avslöja detta. Trots detta har ryska människorättsorganisationer bekräftat hundratals ryska soldater som stupat i östra Ukraina.

Men det går inte att dölja hur länge som helst. Som vanligt gäller "follow the money" - "följ pengarna". Det betalas ut pengar till stupade soldaters familjer och till skadade soldater.

Av misstag råkade tidskriften Delovaja Zhizn, som normalt rapporterar om marknader, finans, företagsamhet och fritid, i en artikel med titeln "Ökningar i betalning för militären under 2015" avslöja vad som verkar vara officiella siffror på antal ryska soldater som dödats eller blivit invalidiserade i östra Ukraina. Den ryska censuren plockade nyligen bort siffrorna ur artikeln, men den hade redan cachats på andra ställen, t.ex. Archive.org. Artikeln fanns enligt Archive.org redan i mars i år, men det är först nu den har uppmärksammats.

Paul Roderick Gregory på Forbes har översatt det relevanta stycket av artikeln. (Min översättning från engelska till svenska nedan)
Kompensation till militär personal som deltagit i de militära aktionerna i Ukraina 2014-2015

Dessutom har den ryska regeringen, i ett beslut om betalning till militär personal som deltagit i militära aktioner i östra Ukraina, godkänt betalning till familjer till militär personal som dödats när de deltagit i militära aktioner i Ukraina med tre miljoner rubel [cirka 370 000 SEK]. För dem som har blivit invalider under militära aktioner är kompensationen en och en halv miljon rubel [cirka 165 000 SEK]. En betalning av 1800 rubel [cirka 220 SEK] föreslås till kontrakterade "stridande" för varje dag de varit i konfliktzonen. Totalt fram till 1 februari 2015 har betalningar gjorts till mer än 2000 familjer till stupade soldater och till 3200 militär personal som fått allvarliga skador och som erkänns som invalider.
Så var den saken klar - 2000 stupade och 3200 krigsinvalider på ryska sidan i östra Ukraina fram till 1 februari i år. Detta är förstås bara en bekräftelse av något vi redan visste, men inte hade belägg för. Ryssland bedriver krig mot Ukraina. Det är även uppenbart av den mängd militär materiel (ofta av nyare modeller) som den ryska sidan i Donetsk och Luhansk förfogar över. Och det rör sig inte bara om ryssar som rest till Ukraina rent privat för att strida som volontärer, utan de är faktiskt betalda av Ryssland.

Kommentarer från ryska psyops och "nyttiga idioter" följer nedan...

2015-08-22

Flyktingströmmarna ökar genom Grekland

De senaste dagarna har vi kunnat läsa om hur Makedonien försökt stoppa flyktingar vid gränsen mot Grekland. Idag tog makedonska gränspoliser till tårgas och chockgranater för att försöka stoppa flyktingarna, men de flesta verkar ha kommit förbi, eftersom det är svårt att kontrollera en desperat folkmassa på flera tusen personer. Förhållandena vid gränsen mellan Grekland och Makedonien har varit svåra, då flyktingarna tvingats sova under bar himmel och det har regnat.

Eftersom Grekland befinner sig i en egen ekonomisk kris vill de flesta flyktingar vidare och tar sig på olika vis genom Makedonien och Serbien för att till slut nå Schengenområdet i Ungern. (I och för sig tillhör även Grekland Schengenområdet, men har inte landgräns mot något annat Schengenland.) Ungern håller dock på att sätta upp ett stängsel på gränsen mot Serbien för att stoppa flyktingflödet. När detta stängsel blir färdigt finns risken att vi får se desperata scener även där.

En kommentator på bloggen har redan tidigare i år berättat om hur han har sett strömmar av flyktingar som vandrar till fots genom Serbien, så flyktingströmmen är ingen nyhet, bara det att proportionerna har ökat.

De grekiska öarna nära Turkiet (Kos, Lesbos med flera) har också fått ta emot ökande flyktingströmmar den senaste tiden och grekiska staten har tvingats hyra in extra färjor för att frakta dessa till fastlandet för att avlasta öarna. Sedan början av året har 160 000 flyktingar kommit till Grekland. Italien, som tidigare varit i fokus, har endast tagit emot 103 000. Båtresan från Turkiet till Grekland är betydligt säkrare än från Nordafrika till Italien, då avståndet från turkiska fastlandet till de närmaste grekiska öarna endast är några kilometer. Bara den senaste veckan har nästan 21 000 flyktingar kommit till Grekland.

Det är nu två världar som krockar på de grekiska öarna. Charterturisternas semestervärld och flyktingarnas desperata värld. Jag har läst några artiklar om hur turister som sett eländet nu hjälper flyktingar. Men i längden kommer situationen inte att hålla. Det kommer nämligen alldeles för många flyktingar till de grekiska öarna för att de ska kunna hanteras. Det går helt enkelt inte tillräckligt många färjor till fastlandet för att kunna ta flyktingarna. Frågan är hur länge det dröjer innan situationen urartar.

Och så får vi se hur situationen utvecklas vid gränserna mellan Grekland, Makedonien, Serbien och Ungern. Jag har ännu inte läst något om någon officiell reaktion från Serbien, men det är nog bara en tidsfråga med tanke på hur Ungern och Makedonien reagerat.

Det vi inte ska glömma är dock att det fortfarande bara är en rännil av flyktingarna från det brutala kriget i Syrien som når Europa - i Turkiet finns idag hela två miljoner flyktingar! Alla som kan försöker självklart ta sig vidare mot länder där de har större chans till ett drägligt liv.

Gruvdriftens predikament

ASPO Sverige rekommenderade nyligen ett föredrag av Simon Michaux om "Peak mining and implications for natural resource management". Bilden nedan sammanfattar det han säger.
Minskande metallhalt i malmerna, samt att detta leder till att man måste mala ner dem till finare korn, leder tillsammans med djupare gruvor och produktionstopparna för fossila bränslen att vi snart kommer att se "peak mining", alltså att den totala gruvdriften globalt kommer att nå en topp och därefter minska.

Michaux kopplar även till "peak finance", det vill säga att tillgången till krediter kommer att minska vid någon punkt framöver. Detta leder tillsammans med "peak mining" till att vi även ser en topp för tillverkningen och industrin.

Michaux talar även om vad vi behöver göra istället för nuvarande system. Våra soptippar är nämligen fyllda med de råvaror vi i dagsläget till stor del tar från gruvor.

Om ni bara ska se en film denna helg rekommenderar jag denna!

2015-08-11

Preparatus supervivet forsitan

Med anledning av att bloggrannen Lars Wilderäng (även känd som Cornucopia) nu utkommit med del två (med titeln "Stjärnfall") av sin undergångsromanserie tänkte jag lite senkommet recensera del ett, som heter "Stjärnklart".

"Stjärnklart" handlar om vad som händer med vårt samhälle när vår teknologiska infrastruktur fallerar. Vi får följa ett antal olika personer och hur de reagerar och vad de gör när samhället bryter samman omkring dem. En politiker, en trebarnsfamilj i ett villaområde, en "prepper", en polisman, två militärer, en forskare. Vi får följa deras öden i separata trådar, men flera av bokens karaktärer länkas så småningom samman på olika vis.

"Stjärnklart" bjuder på många perspektiv på vad som skulle kunna hända när samhällsstrukturen faller ihop. Alla personer agerar utifrån sina tidigare erfarenheter, kunskaper och böjelser - ödet har därmed mycket olika lotter i beredskap åt dem. Wilderäng backar inte för att låta personer man följt genom berättelsen plötsligt dö, vilket ger trovärdighet åt det scenario han målar upp.

Även om boken är en beskrivning av undergången för världen så som vi känner den, slutar den ändå i en något mer positiv anda. Efter allt elände finns ändå hopp om ett drägligt liv för dem som lyckats klara sig. Mänskligheten har en inbyggd förmåga att bilda samhällen präglade av samarbete, lag och ordning - om än inte i den form vi är vana vid i dagens demokratiska högteknologiska Sverige.

Vad som särskilt får mig att tänka efter är berättelsen om preppern Filip, som förberett sig på alla typer av katastrofscenarion han kan tänka sig, men ändå överraskas av just den form av kris som inträffar i "Stjärnklart" och till en början agerar minst sagt suboptimalt. "Preparatus supervivet" (latin för "den som är förberedd överlever") skrev Lars Wilderäng i mitt exemplar av "Stjärnklart", men jag skulle vilja lägga till ett "forsitan" (kanske) - "preparatus supervivet forsitan". Den som är förberedd på krissituationer har oftast ett bättre utgångsläge än den oförberedde, men vid en riktigt allvarlig kris behövs också en portion tur. Det finns mycket som kan gå fel. Den som tänker som en prepper måste också vara beredd på att tänka kreativt och improvisera hyfsade strategier i helt oväntade situationer. Samtidigt ska man i en krissituation hålla i åtanke att det finns många personer som har olika psykiska störningar, ibland av det mindre trevliga slaget.

Detta är en tänkvärd bok, som jag rekommenderar alla att läsa.

Slutligen måste jag säga att "Stjärnklart" är oerhört spännande och det är mycket svårt att släppa boken när man väl börjat läsa. Jag kunde inte sluta läsa förrän alldeles för sent på natten.