2011-03-31

Saabs automobila cirkus

Vad sysslar de med på Saab Automobile? Badwill-kampanj eller akut kris? Jag röstar för det senare.

I tisdags läste vi att transportföretaget Schenker under några dagar hade stoppat leveranser till Saab Automobile eftersom man inte fått betalt. Reklambyrån Lowe Brindfors har avbrutit samarbetet på grund av uteblivna betalningar sedan december. Oroväckande signaler på att Saab Automobile drabbats av akut likviditetskris. Produktionen stod stilla under tisdagen och råttorna lämnar skeppet.
De senaste veckorna har varningsklockorna ringt allt högre. Saabs nye finanschef hoppade av innan han ens hunnit börja. Och en av Saabs tyngsta finansiärer, Pieter Heerema, som lånat ut 25 miljoner dollar, hoppade nyligen av Spykers styrelse med omedelbar verkan.

Och så hoppade vd:n Jan Åke Jonsson otippat av i fredags i samband med att Spyker kom med sin rapport – även om han sitter kvar till i maj på papperet.
Det handlar tydligen om fler underleverantörer som ej fått betalt i tid.

Saabfabriken var sen i gång som vanligt på onsdagsmorgonen efter tisdagens stopp. GP tycker att det hela är nästintill en katastrof för förtroendet. För senare under onsdagen stannade åter produktionen på Saab Automobile på grund av materialbrist.
vi förhandlar om leverans- och betalningsvillkor med en handfull leverantörer
Det är väl så dags att börja förhandla när man tvingats stoppa produktionen. Detta tyder på att det uppstått något slags akut situation i ekonomin.

Idag torsdag läser vi så att bandet på Saab Automobile börjat rulla igen och bråket med Schenker är löst, men sen sades att instrumentpanelstillverkaren IAC stoppat sina leveranser till Saab. Och Saab vill låna mer pengar av Europeiska investeringsbanken.

SvD:s Nils-Olof Ollevik tror att det kan vara ett spel om Saab Automobile.
Konkursen kan enkelt undvikas bara man öppnar dörren för Vladimir Antonov och hans 50 miljoner euro. Som av en händelse lämnar sagde Antonov in en formell ansökan om att få bli ägare i Saab Automobile till Riksgälden.
Kan det vara så enkelt? Men visst, låt även Antonov slänga några miljoner i det svarta hålet så att Trollhättan får respit en stund. Samtidigt är det synd att Trollhätteborna ska fortsätta att kastas mellan hopp och förtvivlan. För jag ser det som falska förhoppningar. Nedan en repris på lite som jag skrev för drygt ett år sedan då Spyker just fått överta Saab.
Ja, det är inga små utmaningar som Saab står inför med sin nya ägare. Vilka är egentligen "de rätta produkterna"? Jag skulle säga att Saabs nuvarande pseudolyxbilar inte är de rätta produkterna för att ha en chans på marknaden idag. Saab lider av samma problem som flygbranschen, nämligen att det finns två dåliga framtidsalternativ. Antingen blir det fortsatt ekonomisk kris, eller så repar sig ekonomin och då blir råoljan dyrare och med den allting annat. Så om Saab ska ha någon framtidsmodell borde det vara en bränslesnål och billig bil, men med en personlighet som gör att den kan konkurrera på en hård marknad. Nu verkar det inte se ut som om detta vore planen, så jag är inte optimist.
[...]
Man måste alltså kämpa mot alla andra biltillverkare som också har orealistiskt stora förväntningar på hur många bilar man ska kunna sälja.
[...]
När ska verkligheten komma ikapp bilbranschens orealistiska förhoppningar? Verkligheten är, som Marchionne påpekar, att stora delar av bilbranschens ekonomiska förutsättningar var dåliga redan innan krisen.
[...]
Så Trollhätteborna är nu åter invaggade i ett bedrägligt lugn att allt har fixat sig. Även om vi kan gratulera dem på kort sikt.
(Marchionne är f.d. FIAT-chef.)

Cirkusen runt Saab denna vecka håller ett ovanligt högt tempo. Förut har det åtminstone gått några veckor eller månader mellan motsatserna, nu hinner det knappt gå en dag. Är det slutet på dödsspiralen vi ser, eller har katten ännu ett liv kvar?

2011-03-30

De största oljeproducenterna

Idag har jag ritat upp ett diagram över de 20 länder i världen som har haft högst årlig oljeutvinning. Dessa länder stod 2009 för 84 procent av världsproduktionen av råolja. Klicka på diagrammet för att förstora det.
Här syns tydligt hur förändringarna i produktionstakten hos de fyra största har en enorm inverkan på mängden tillgänglig olja. De fyra största är alltså Sovjetunionen/Ryssland, Saudiarabien, USA och Iran.

Observera hur få av de stora oljeproducenterna där utvinningen fortfarande ökar. Ryssland, Irak, Kazakhstan, Brasilien och Angola. Annars är det mest fallande eller stillastående produktionsnivå.

Det som blir extra intressant att se framöver är hur mycket och hur länge Saudiarabien lyckas öka sin produktion för att kompensera för bortfallet av Libyen.

2011-03-29

Svensk kontra irländsk skuldbubbla

Bloggrannen Cornucopia presenterade idag ett diagram över den svenska skuldbubblan, vilket fick mig att leta upp dessa data hos SCB och sammanställa mina egna diagram. Jag har istället för att ta de absoluta skulderna valt att presentera dem som andel av BNP. Först ett diagram över skulderna med varje sektor för sig. Jag har här summerat lån, certifikat och obligationer, men har hoppat över koncernlån, pensionsskulder och bankernas inlåning samt allt som jag räknat som kortsiktiga krediter (korttidslån, handelskrediter och obetalda utgifter).
Den offentliga sektorns skuldsättning har som ni ser sjunkit mot BNP, medan hushållens skuldsättning ökat. De icke-finansiella företagens skulder har gått mer i vågrörelser med konjunkturen. De finansiella företagen (banker med flera) kan man fundera på om man skulle ha med i diagrammet, då det blir lite dubbelräkning. (Hushållens bolån motsvaras av bostadsobligationer utgivna av bankerna.)

Summerar man alla sektorerna på varandra ser det ut som nedan.
Räknar vi bort de finansiella företagen ligger alltså skulderna totalt på drygt 200 procent av BNP. Bara statsskulden i Japan ligger på nästan så mycket och totala skuldsättningen (förutom finansiella företag) i Japan ligger på drygt 360 procent av BNP. Japan är på ett sätt rimligt att jämföra med då landet liksom Sverige har ett exportöverskott.

Tittar vi istället på Irland, som jag skrev om tidigare idag ser det ut så här.
De icke-finansiella företagens lån toppade på Irland på nästan 150 procent av BNP år 2009, mot en topp på runt 90 procent av BNP i Sverige. Hushållens lån ligger på Irland på nästan 120 procent av BNP, mot "bara" drygt 80 procent av BNP i Sverige. Total skuldsättning för Irlands stat, hushåll och icke-finansiella företag ligger på drygt 350%, alltså i klass med Japan. Vi kan alltså troligen anse att Sverige kommer att klara sig lindrigare undan då vår kreditbubbla spricker jämfört med hur det gått för Irland.

Apropå sprickande kreditbubblor är Nicole Foss på föreläsningsturné i Sverige. Läs Cornucopias intryck från föreläsningen i Göteborg igår och Osunts intryck från föreläsningen i Malmö i förrgår. Jag har tyvärr inte möjligthet att gå på Nicoles föreläsningar i Stockholm i morgon, men det hon säger är ju inget överraskande för mig.

Vad gäller den offentliga sektorns skulder i Sverige påpekar Ylven i en kommentar på Cornucopias inlägg att kommunernas pensionsåtaganden före 1998 inte finns med där.
Efter ett beslut om ändring av god redovisningssed i kommuner och landsting för ett antal år sedan, redovisas anställdas intjänade ännu ej utbetalade pensioner fram till 1997 som en ansvarsförbindelse. Skälet till denna redovisningsförändring stod huvudsakligen att finna i att skulden blivit så stor att den i många kommuner kom att orsaka en balansräkning med ett redovisat negativt eget kapital. En borttagning av denna skuld från kommunernas och landstingens balansräkningar gav skenet av en ekonomi i balans och sköt bekymmersamma besparingar på framtiden.
Ylven tipsar också om den sammanställning över kommunernas soliditet som tidningen Dagens Samhälle gjort (inklusive pensionsåtaganden före 1998).

Men så ser det ut överallt. De flesta stater i världen har jättelika ofinansierade pensionsåtaganden.

Irlands banker en omöjlig ekvation

Igår kom Irland med ett nödrop till ECB om att rädda de irländska bankerna.
Irland bävar inför resultatet av det stresstest av landets problemtyngda banker som ska publiceras i veckan. Nu vädjar regeringen till den Europeiska centralbanken ECB om nya nödlån för att försöka hindra en krasch. Men ECB ställer motkrav.

Irland vill att ECB låna ut 60 miljarder euro, 540 miljarder kronor, till de irländska bankerna för att ersätta tillfälliga nödlån från Irlands egen centralbank, skriver Financial Times.

ECB kräver i sin tur att Irland uppfyller sitt löfte att stärka bankerna med mer kapital, annars hotar banken att dra in all nödhjälp.

Stresstester som ska publiceras på torsdag väntas visa att de Irlands fyra stora banker; Bank of Ireland, Allied Irish Banks, Irish Life & Permanent och Educational Building Society behöver mellan 135 och 225 miljarder kronor i nytt friskt kapital.
Tittar vi på staplarna för Irlands statsskuld och BNP så går de åt fel håll - statsskulden ökar snabbt och BNP krymper.
Notera att statsskulden så sent som 2007 bara var på 25 procent av BNP.

I diagrammet nedan har jag satt lite irländska banksiffror i förhållande till BNP och statsskuld.
Utan ECB:s och Irlands centralbanks lån till bankerna hade statsskulden kunnat vara ännu större - eller bankerna i konkurs. Men nu krävs inte bara lån, utan även riktiga kapitaltillskott till bankerna. Det talas om 15-25 miljarder euro och av erfarenhet av hur finanskriser hittills utvecklats så har jag ritat in den högre siffran i diagrammet. Det handlar om cirka 10-16 procent av Irlands BNP som krävs i kapitaltillskott!

Ekvationen är fullständigt omöjlig. Det finns ingen chans att staten kan ta sig ur den rävsax man sitter i, vilket jag skrev redan i höstas. Starka krafter inom EU vill dock absolut inte låta Irlands banker fallera, eftersom det skulle drabba framförallt tyska och brittiska banker hårt - se vem som har lånat ut till Irland. Irland är också ett mycket större problem än Grekland eller Baltikum eftersom det rör sig om så mycket större summor som korkade utländska fordringsägare har lånat ut.
2008 var utländska (mest svenska) bankers utlåning till Estland, Lettland och Litauen totalt 95 miljarder dollar. Detta har i senaste datat sjunkit ihop till 61 miljarder dollar. Utländska bankers utlåning till Grekland var 2008 på 295 miljarder dollar, men har nu sjunkit ihop till 154 miljarder dollar, vilket ändå är mer än dubbelt så mycket som till Baltikum. Men Irland är värre. Utländska banker har fordringar på 512 miljarder dollar på Irland, alltså drygt tre gånger så mycket som på Grekland. Dock en viss minskning sedan år 2008, då de hade fordringar på 824 miljarder dollar på Irland.
Ser man på räntorna för irländska statsobligationer ser man att den "flatline" jag noterade häromveckan fortsätter och förvärras.
Det finns ingen möjlighet för den irländska staten att finansiera sig på dessa nivåer, utan man är fullständigt i händerna på "välvilliga kamrater" i eurosamarbetet.

Den omöjliga ekvationen för Irland gör att det kommer att bli en ständigt återkommande följetong av nya räddningsplaner, o.s.v. o.s.v.

Sedan kommer Portugal snart också med i "klubben". Apropå det läser jag att fem portugisiska banker fått sina kreditvärderingar sänkta.

2011-03-28

Kommentarsmoderering!

Jag har varnat för det i februari - nu har jag slagit på kommentarsmoderering efter att en kommentator på mitt senaste inlägg flippat ur fullständigt i de mest barnsliga påhopp.

Era kommentarer kommer alltså bara att publiceras efter granskning.

2011-03-27

Hänt i veckan 20-27 mars

En sammanställning av intressanta saker jag läst denna vecka, men inte hunnit kommentera.

Matpriser
 • Torka i Texas drabbar vete och boskap:
  The worst Texas drought in 44 years is damaging the state’s wheat crop and forcing ranchers to reduce cattle herds, as rising demand for U.S. food sends grain and meat prices higher.

  Texas, the biggest U.S. cattle producer and second-largest winter-wheat grower, got just 4.7 inches (12 centimeters) of rain on average in the five months through February, the least for the period since 1967, State Climatologist John Nielsen- Gammon said. More than half the wheat fields and pastures were rated in poor or very poor condition on March 20.

Olja och gas
 • IEA: Spekulation inte främsta orsaken till volatila oljepriser
  The results of the IEA’s analysis, however, show that the price of crude oil fluctuated in a similar pattern to the seven non-exchange traded commodities throughout the decade. This suggests that speculation is not the only cause of volatility and that market fundamentals, notably strongly growing demand in emerging markets, are also at play.
  [...]
  For the past decade, many have tried to blame speculative oil traders for causing fluctuations in oil prices. As a result, policy-makers have responded to this point of view with a bevy of proposals that aim to control the activity of speculative traders. This recent IEA study casts doubt over both this pervasive view and the effectiveness of such policies.

  Previous IEA analysis suggests that other factors, such as data transparency and market distortions within the physical market may be at least as important in causing oil price volatility.
 • "Det blir ingen mer provborrning efter naturgas i Skåne, åtminstone inte från företaget Shell. Shells nuvarande tillstånd att borra går ut i maj och man kommer inte att ansöka om nytt."

Japan

Kärnkraft
 • 27 mars: Kärnkraftverket Fukushima har fått evakueras på nytt sedan höga strålningshalter uppmätts i vatten som läckte från en av reaktorerna
  [...]
  Krisen kan pågå i veckor eller till och med månader, sade chefen för internationella atomenergiorganet IAEA
 • Skrämmande läsning från Euan Mearns på The Oil Drum om de långsiktiga utsikterna för kärnkraftkatastrofen i Fukushima Dai-ichi. Problem framförallt med korrosion från det inpumpade saltvattnet.
  Fukushima is like a cancer eating away at the habitat of the East coast of Japan. Whilst the situation appears to be stable, a number of slow burning processes must inevitably be eating away at the heart of these reactors. The solution to a number of these problems is to restore fresh water circulation to each of the cores and the spent fuel ponds. Whether or not the pumping systems work remains to be seen. Disposing of the salty radioactive sludge from inside the reactor vessels presents another major challenge.

  It seems possible that the current meta stable condition may persist for many more weeks, and all the while the release and accumulation of radioactive isotopes in the environment will continue. And there is still risk of a catastrophic failure due to heat or corrosion that would result in the status degrading rapidly. It is too early to call this crisis over.
 • 25 mars: Japan fick skrämselhicka när tre arbetare i Fukushima fann sig stående i radioaktivt vatten. Spekulationer om ett sprucket reaktorhölje tonades dock ner i dag, men invånare nära kärnkraftverket uppmanas att evakuera.
 • 25 mars: Reaktor 3
  är en av de värst drabbade av kärnkraftverkets sex reaktorer efter jordbävningen den 11 mars. Den 14 mars inträffade en vätgasexplosion i reaktorn, som är den av de sex reaktorerna vid kärnkraftverket som innehåller störst andel plutonium.
  [...]
  Hittills har 4 000 ton vatten dumpats över reaktor 3. Det är fem gånger mer än på någon av de andra reaktorerna, enligt Japanska myndigheter.
  [...]
  Enligt Nisa utesluter man inte att uppgradera olyckan från en femma till en sexa på den så kallade Ines-skalan.
 • 24 mars: Strålning i vattenverk
 • Härdsmälta nära i Forsmark 2006
 • Elkablar inkopplade
  Enligt kraftverkets operatör har man nu lyckats koppla elkablar till alla de sex reaktorerna, även reaktor 3 och 4 som anses vara de värst drabbade enheterna. Men innan kylsystemet sätts i gång måste det kontrolleras tillsammans med en rad andra mekanismer inne på kraftverket.
 • The Archdruid Report om "Nuclear Vaporware"
  It’s worth noting, for example, that for the amount of money it would take to replace the 23 US nuclear reactors that have the same flawed design as the ones at the Fukushima Daiichi plant – $276 billion, at an estimated average total cost of $12 billion per reactor – we could give every one of the 130 million homes, apartments, and condominiums in the United States a $2000 conservation retrofit, including caulking, weatherstripping, insulation, and the like, with room in the budget to spare. That would save more power than those nukes would generate, and do it with no fuel costs, no security threats, no radioactive waste, no risk of catastrophic meltdowns, and an annual maintenance budget per home equal to a couple of takeout pizzas.

Komponentbrist
Kan bli den kommande veckans tema!
 • 72% av tillverkningen av kiselplattor är utslagen. Kiselplattorna används till integrerade kretsar, alltså till i princip all elektronik idag.
 • Toyota kommer inte igång med produktionen efter driftstoppet som orsakades av jordbävningen. Och prognosen ser oklar ut.
 • SvD 22/3:
  Flera japanska företag med tillverkning i drabbade områden, bland annat Hitachi, Panasonic, Nec och Nikon, har rapporterat om olika typer av störningar antingen på grund av direkta skador av jordskalvet eller på grund av strömavbrott, skriver Financial Times.

  Även många biltillverkare är beroende av japanska underleverantörer och hittills har bland annat Volvo, Renault, Opel och Volkswagen meddelat att produktionen riskerar att påverkas av komponentbrist.

  I dag meddelar elektronikjätten Sony att man stängt ned totalt 12 fabriker i landet, enligt nyhetsbyrån Direkt. Fabrikerna tillverkar bland annat digitalkameror, mobiltelefoner och tv-apparater. Orsaken till produktionsstoppet är svårigheter att få fram komponenter och material. Om bristen håller i sig kan Sony komma att flytta delar av produktionen till andra länder.

  Men det är inte bara japanska företag som påverkas av situationen. I måndags varnade Nokia om problem med tillgängligheten på vissa komponenter.
  [...]
  I ett uttalande från förra veckan uttrycker Sony Ericsson en liknande oro. Företaget gör bedömningen att situationen i Japan kommer att påverka mobiltillverkarens verksamhet. Den främsta anledningen är att en stor del av den japanska produktionen av elektronikkomponenter ligger i den del av landet som drabbats av naturkatastrofen.
 • "Japanese electronic components maker Mitsubishi Gas Chemical has been unable to operate plants in Fukushima and Ibaraki prefectures since the massive earthquake last Friday. MGC produces bismaleimide triazine resin, a key material in manufacturing smartphones and tablet PCs and accounts for 50 percent of the global market for the product.

  Most global IT companies have a three-tiered supply network. Japan supplies the materials and core components, Taiwanese and Korean companies import them and turn them into intermediate goods, and manufacturers in China and Korea assemble them into finished products. So if problems arise at Japanese parts and materials makers, the global supply network could end up falling apart."
 • Kiselbrist - lite andra siffror än ovan. Undrar var sanningen ligger?
  The semiconductor industry faces possible shortages of silicon after the Japan earthquake caused suspension of 25 percent of the world´s production of the material key to manufacturing chips, IHS iSuppli said.
  [...]
  Shin-Etsu said March 17 that there was damage to its Shirakawa plant and that it is unclear how long it will take to restore operations.
  The company intends to set up production elsewhere, it said. ISuppli said that facility accounts for 20 percent of world output.

  MEMC´s Utsunomiya plant had been evacuated and operations suspended as of March 17, according to the company. That factory produces 5 percent of world output, according to iSuppli.
 • Kostnaderna för kopparframställning ökar p.g.a. stängda fabriker i Japan.
 • Volvo PV kan stänga.
  Volvo Personvagnars produktion i Göteborg kan stoppas redan nästa vecka. Det råder stor osäkerhet om tillgång på elektronikdelar på grund av jordbävningen i Japan.
  – Vi vet att vi klarar den här den här veckan, men sedan vet vi inte, säger Volvo Personvagnars presschef Per-Åke Fröberg.

Saudiarabien
 • 25 mars: Protester i östra Saudiarabien
 • Lång, uttömmande artikel i SvD om Saudiarabien:
  Den dagen Saudiarabiens folk reser sig blir effekten på oljemarknaden som om det börjar brinna hos brandkåren. Det är det enda landet som kan släcka oljetörsten när produktionen drabbas i andra länder.
  [...]
  Saudiarabien är en absolut monarki, där nationsbegreppet bygger på en ultrakonservativ tolkning av sunniislam, wahhabismen. Kungen, den 87-årige Abdullah, ska efterträdas av kronprins Sultan som är skröplig och gammal. Efter honom i successionsordningen kommer den hårdföre prins Nayef, som avskys av saudiska liberaler. Saudiarabien kan snart stå inför ett skakigt maktskifte, samtidigt som den arabiska våren har spritt sig till grannländer som Jemen, Bahrain och Syrien.
  [...]
  Redan i dag använder de 26 miljoner personer som bor i landet - 18,6 miljoner saudier och åtta miljoner migrantarbetare - mer olja än vad 190 miljoner brasilianare gör.

Bahrain
 • 21 mars:
  Bahrains kung Hamad bin Isa al-Khalifa sade på måndagen att "den utländska sammansvärjningen" mot hans kungadöme hade misslyckats och tackade soldaterna som tagits in från grannländerna för att de hjälpt till att få slut på oroligheterna efter veckor av protester.
  En diktators verklighetsbeskrivning...

Jemen
Jordanien
Syrien
Libyen
 • Libyska rebeller avancerar
 • Humanitär katastrof
  Redan rapporteras om stängda och tomma affärer på flera håll och bristen på raffinerade drivmedel i landet gör också att transporter av varor och livsmedel minskar. Tidigare rapporter från hjälporganisationer talar om att cirka 600.000 människor inne i Libyen är i behov av humanitära insatser, ytterligare en kvarts miljon har flytt.

  FN:s flyktingorgan UNHCR befarar nu också en våg av flyktingar från krigets Libyen till Europa. Italien bereder sig att ta emot 50 000 libyer.
 • Gaddafi har 144 ton guld - det gör honom inte så mycket om utländska bankkonton fryses.
Elfenbenskusten
 • Ecowas vill intervenera "Ledarna för de västafrikanska länderna har enats om att be FN om mandat för att genomföra militära aktioner för att stoppa krisen i Elfenbenskusten."
 • Inbördesstrider: "Anhängare till Elfenbenskustens internationellt erkände president Alassane Ouattara intog på måndagen staden Bloléquin i den västra delen av landet."
 • Svårt att få fram hjälp
  500 000 människor har flytt våldets Elfenbenskusten. FN ber om medel för att hjälpa flyktingarna men gensvaret från omvärlden är svagt.
  [...]
  FN har knappt någon hjälp att ge när det västafrikanska landet närmar sig inbördeskrig.
  [...]
  Laurent Gbagbo som officiellt förlorade presidentvalet i november mot oppositionsledaren Alassane Ouattara.
 • Nära en miljon invånare i Elfenbenskusten har nu flytt undan striderna i den största staden Abidjan och andra håll i landet, rapporterade FN:s flyktingkommissariat UNHCR på fredagen.
 • Wikipedia om Elfenbenskusten.
  har naturtillgångar i form av petroleum, naturgas, diamant, mangan, järnmalm, kobolt, bauxit, koppar och vattenkraft.
  [...]
  Elfenbenskusten är en av världens största producenter och exportländer av kaffe, kakao och palmolja.
  För att vara ett u-land har Elfenbenskusten en väl utbyggd infrastruktur.
  In 2003, forest products accounted for $269 million in export value, providing the third most important source of foreign revenue after cocoa and petroleum products.
  [...]
  In 1983, the government acknowledged that the nation’s forest area, which totalled approximately 16 million hectares at independence in 1960, had dwindled to about 4 million hectares. However, the deforestation rate still averaged 3.1 percent during 1990–2000. The lingering political instability since the outbreak of hostilities in 2002 has contributed to illegal logging and increased deforestation.
Övriga Afrika
Israel / Palestina
USA
BIGPISS-länderna
Fastighter och bostadsbubbla
Banker
 • Så tjänar bankerna på dina kortköp
  Butiken får sen förra året inte lägga på någon avgift på dig som kund, men måste däremot betala en avgift till inlösande bank på mellan 1–3 kronor om det är ett vanligt bankkort, kopplat till ditt lönekonto. Är det istället ett kreditkort, tillkommer förutom grundavgiften ett påslag på mellan 1,5–3 procent av köpesumman. Vad som är en direkt förlustaffär för kioskinnehavaren är en fin-fin inkomstkälla för banken, som dessutom tjänar pengar direkt av dig, eftersom du betalar en årsavgift på ditt kort.
  [...]
  Idag görs 70 procent av alla betalningar i Sverige med kort.
Livsmedel
 • Fettskräck - det började med en bluff.
  1953:
  Den amerikanske forskaren Ancel Keys publicerar forskning som visar ett samband mellan högt intag av fett och risken att dö av hjärtsjukdom. Några år senare visar en annan forskare att Keys bluffat genom att välja ut de sex länder som gett maximalt samband. När alla 22 länder som fanns med i studien togs med försvann det starka sambandet.
  [...]
  1980:
  Ancel Keys publicerar resultat från The Seven Countries Study. Inget samband mellan högt fettintag och hjärtsjukdom hittas, och Keys ändrar sin hypotes till att bara gälla mättat fett. Professor John Yudkin (bilden) kommer fram till att det var när vi började äta den processade, stärkelserika, västerländska kosten som vi drabbades av välfärdssjukdomar.
 • Så blev fett farligt - och nyttigt igen.
  Akta dig för fett, eller? I 30 år har forskarna varnat oss för fet mat - för att vi blir feta och hjärtsjuka av den. Men nu gör den ena professorn efter den andra helt om: Ät fett och bli smal och frisk!
 • Farligt transfett blir förbjudet.
  I torsdag beslutade riksdagen att förbjuda industriellt tillverkat transfett.
  [...]
  Det började redan för åtta år sedan, när reportern Per Snaprud upptäckte flera grova felaktigheter på verkets hemsida som helt förnekade transfettets hälsorisker. När DN hade påtalat felen togs uppgifterna bort.
  [...]
  Ändå fortsatte Livsmedelsverket sin egendomligt defensiva hållning. Informationen på hemsidan var inte längre helt felaktig, men inlindad i irrelevanta fakta så att den blev obegriplig och motstridig. Till och med produkter märkta med Nyckelhålet för särskilt nyttig mat fick innehålla upp till 14 procent transfett. (Men den Nyckelhålsregeln ändrades efter DN:s larm.)
  [...]
  Sambandet mellan industriellt transfett och hjärt-kärlsjukdom är ett av de bäst belagda som finns. Bara en enda faktor är lika tydligt bevisat farlig för hjärtat, och det är snabba, lättsmälta kolhydrater som finns i exempelvis läsk, potatismos och vitt bröd.

  Nu väntar vi med spänning på att Livsmedelsverket ska agera enligt den kunskapen. För inte ska väl riksdagen behöva ingripa?
  Jag fortsätter att inte lita på Livsmedelsverket! Här har vi ett verk där politikerna borde rensa upp ordentligt!
 • Svenskarna äter allt mer kött
  Konsumtionen av kyckling ökade med fem procent 2010; nöt och fläsk med drygt tre, enligt Jordbruksverkets siffror uppger Ekot.

  Radion rapporterar att köttimporten i fjol var "rekordhög" medan svenska köttbönder pressas av dålig lönsamhet.
  [...]
  Importen av kött och köttvaror ökade med 1 procent 2010 jämfört med året innan.
Kina
Nordkorea
Egypten
 • Egypten och militären:
  När Egyptens militär förhindrade blodsutgjutelse på Kairos gator så berodde det delvis på att de ”helhjärtat stödde egyptiska folket törst efter frihet” (bla bla bla?), men det berodde också på att det Egyptiska folket utgör deras kundbas.
  [...]
  “What's little known outside Egypt is that the army plays a crucial role in the economy as well. That raises the question: Will the military back reformers if they threaten to dismantle its business interests?”

Japan, energin och skulderna

Följande till stor del stulet/översatt från alltid läsvärda bloggen Sudden Debt.

Japan är ett av världens svartaste länder när det kommer till energi. 2008 kom 97% av energin från kol, olja, gas och kärnkraft. Klicka på diagrammet för att förstora det.
Glöm i sammanhanget inte att Japan importerar lejonparten av sina råvaror, även för energibehoven.

Japan är en av världens högst skuldsatta ekonomier. I mitten av 2009 var totala skulderna 472% av årlig BNP, mot bara 245% år 1980. Japanska statens försök att sparka igång ekonomin med stimulanser har misslyckats och bara lämnat efter sig ett skuldberg. Nu är det dock inte så illa för omvärlden, då största delen av skulderna innehas inom landet.

Även Sudden Debt funderar på om Japan kan bli den första post-tillväxtekonomin.

Tillväxtens nye röde ledare

Så har socialdemokraterna fått en ny ledare och ny ledning. Tittar man på bilderna från Juholts talande är det uppenbart vilka frågor som är viktigast för Socialdemokraterna.
NYSTART är uppenbarligen viktigast då det står med störst text och dessutom i rött. Det är uppenbart att Socialdemokraterna behöver en nystart efter det dåliga valresultatet.

Därefter är det TILLVÄXT och RÄTTVISA som är Socialdemokraternas viktigaste ledord. Eftersom tillväxt står först tolkar jag det som att det för Socialdemokraterna är det allra viktigaste av dessa två. Ett tydligt tecken på att tillväxt är vår tids religion. Men om fortsatt ekonomisk tillväxt inte är möjlig, vad ska man göra då? Det kan bli svårt att förklara för besvikna väljare att de inte kommer att få mer konsumtionsutrymme.

Tillväxtreligionen är i vårt samhälle uppdelad i några olika kyrkliga riktningar. Den röda kyrkan leds nu av den nye översteprästen Juholt. Den blå kyrkan leds av översteprästen Reinfeldt. Det finns även en liten sekt som talar om grön tillväxt.

När får vi istället höra ett parti som förkunnar att vi har nått en lagom nivå, att vi inte behöver fler prylar? "Vårt parti står för en rättvis fördelning av en krympande kaka."

2011-03-25

Energi per capita

I kommentarerna till mina diagram över global energianvändning kontra BNP önskade någon att få se global energianvändning per capita. Här kommer den, uppdelad efter de fem stora energislagen olja, kol, gas, vattenkraft och kärnkraft. Enheten är toe, alltså "tonnes of oil equivalent". 1 toe är ungefär 42 GJ.
Detta diagram blir ett intressant komplement till det jag skrev om i augusti, nämligen olja per capita globalt. Global peak oil per capita inträffade som bekant redan 1979, men det har kompenserats av ökade tillskott från gas och kärnkraft, samt de senaste åren kol.

Även här ser vi den sjunkande energikonsumtionen globalt under åren 1979-1983, då världens energikonsumtion sjönk med 8 procent, orsakat av bortfallet av större delen av Irans olja.

Åren 2003-2007 utmärker sig också i diagrammet, genom att energiförbrukningen per capita steg mycket raskt då.

Det stora frågetecknet är förstås vad som händer framöver. Faller oljeproduktionen globalt blir det svårt att ersätta den med annat. Kanske går det att gräva fram mer kol, men hur kul är fler smutsiga kolkraftverk?

Vattenkraften får nog i det närmaste anses vara fullt utbyggd och kan inte lämna några större bidrag, då mänskligheten redan utnyttjat de flesta lättdämda vattendrag.

Återstår gör då kärnkraft, men efter de senaste veckornas nyheter från Fukushima Dai-ichi lär det bli politiskt betydligt svårare att bygga nya kärnkraftreaktorer. Dessutom är byggen av kärnkraftverk förenade med så stora kostnader att det är tveksamt med finansiering om man inte lyckas få med staten på notan. Detta blir särskilt intressant i en tid när den globala kreditbubblan håller på att blåsas ur och det största problemet för många stater är för hög skuldsättning och svårigheter att få låna.

Under tiden fortsätter jordens befolkning att växa...

2011-03-23

Energi kontra BNP 1965-2010

En läsare tipsade om att jag kunde hitta en längre tidsserie för global energiförbrukning i BP Statistical Review. Sagt och gjort, så uppdaterade jag gårdagens diagram över global energikonsumtion kontra total global BNP, så att den nu täcker tidsperioden 1965-2009. Jag gjorde också en sak till - jag inflationsjusterade BNP-siffrorna, då det rör sig om en period då inflationstakten tidvis varit hög.

Hursomhelst blir resultatet ändå att korrelationskoefficienten för inflationsjusterad BNP och energiförbrukning är mycket hög (0,98).

Som någon kommentator påpekade så är det bäst att se på det hela globalt, då det annars blir mycket svårt att exempelvis bena ut hur mycket energi som finns "inbakad" i Sveriges import- och exportvaror.

P.S. Vilken enhet jag råkar använda för energin är i sammanhanget inte särskilt intressant. Wattimmar, joule eller toe. Det viktiga är korrelationen.

2011-03-22

Energi och BNP

För alla som tror att vi ska kunna låta BNP växa utan att det drar mer energi presenterar jag idag två diagram som jag satt ihop med data från EIA och Världsbanken. Först tittar vi på total global BNP kontra global oljeproduktion (all liquids, alltså även NGL och biobränslen).
Väldigt snygg korrelation där. Korrelationskoefficienten är 0,96. (1 innebär fullständig korrelation, 0 ingen korrelation.)

Ännu bättre korrelation får vi inte oväntat om vi tittar på total energikonsumtion mot global BNP. Tyvärr hittar jag inte data för total global energikonsumtion före 1980 eller efter 2008 - kan någon hjälpa mig?
För energi kontra BNP är korrelationskoefficienten hela 0,98! Vi kan alltså med största säkerhet säga att minskad energitillgång kommer att innebära en krympande BNP.

Det handlar alltså inte om att vi kan välja tillväxt eller inte tillväxt. Energitillgången avgör.

Möjligen kan Sverige med en stor portion tur behålla tillväxt vid sjunkande global energikonsumtion, men det sker isåfall på bekostnad av resten av världen. Jag tror dock inte att vi kommer att ha sådan tur, utan vi måste förbereda samhället för krympning istället för tillväxt.

Det som framförallt ställer till det vad gäller världens energisituation är den globala oljeproduktionstoppen (även kallad peak oil) som ser ut att vara ungefär nu. Vi kommer inte att hinna ersätta bortfallet i oljan med andra energikällor inom överskådlig tid.

Läs även vad bloggrannen Cornucopia skrivit om korrelationen mellan amerikansk BNP och fossila transportbränslen (0,96) samt korrelationen mellan transportförbrukningen av olja i Sverige och BNP (0,95). Han kommer även till följande slutsats.
Globalt är korrelationen 0.95 mellan den ekonomiska tillväxten och oljeproduktionen. Eftersom det idag tar 5-10 år att få nya större oljefynd i drift, så är det svårt att tänka sig att oljeproduktionen är en funktion av den ekonomiska tillväxten, utan sambandet är snarare tvärt om. Högre oljeproduktion ger ekonomisk tillväxt när oljan konsumeras på ett eller annat sätt.
Detta gäller förresten inte bara olja, utan även övriga energikällor. Det tar tid att bygga kraftverk.

2011-03-21

Tillväxtgränser och vad man ska göra

Idag skriver två kändisar inom klimatdebatt och tillväxtkritik, Anders Wijkman och Johan Rockström, på SvD Brännpunkt om att jordens resurser är nära att ta slut. Detta med anledning av deras nya bok "Den stora förnekelsen" som lanseras nu på onsdag.

Det är bra att det skrivs om dessa frågor i våra rikstäckande tidningar och att det inte bara blir jag och mina bloggrannar som skriker oss hesa i frågan. Tyvärr tycker jag dock att dagens artikel i SvD är lite förvirrad på vissa punkter och synes vara alltför hastigt hopslängd, vilket kan göra att artikeln delvis motverkar sitt syfte, då den blir lätt att kritisera sönder.
Samtidigt ökar sannolikheten för ”peak oil” – att efterfrågan överstiger utbudet på råolja i en nära framtid.
Här blev det lite tokigt - sannolikheten för peak oil är och förblir 100% - utvinningen av alla ändliga råvaror kommer förr eller senare att nå en topp. Det handlar istället om när peak oil inträffar. Men där tycks frågan redan vara avgjord - det handlar inte om "en nära framtid" utan om dåtid. Till och med IEA erkänner nu att konventionell olja nådde sin produktionstopp år 2006.

Sedan blev definitionen av peak oil felaktig. Det handlar inte om att efterfrågan överstiger utbudet på råolja. Peak oil är istället produktionstoppen, då stigande global oljeproduktion övergår i sjunkande - en viktig vändpunkt. Redan i juli 2008 skrev jag om detta.

Vad peak oil handlar om är att vi under mer än hundra år har levt i en värld med ständigt ökande oljetillgång och billig olja. Detta har drivit en ekonomisk expansion utan motstycke i mänsklighetens historia. När oljeproduktionstoppen kommer och passeras får vi istället stå ut med ständigt minskande oljetillgång och därmed allt dyrare olja. Den största oron bland "peakoilare" är hur våra globala samhällssystem, fullständigt uppbyggda kring billig olja och ständig tillväxt, ska hantera detta. Vilka ekonomiska, politiska och sociala problem kommer detta att leda till? Vi ser redan en del av dem, men fler kommer ju dyrare oljan blir. Vi kommer att få se en ekonomisk kontraktion utan motstycke i mänsklighetens historia.

Tillväxt är som ett slags religiös dogm i dagens samhälle och får inte ifrågasättas, men som jag påpekat förut är evig tillväxt inte möjlig. Som vanligt när jag ifrågasätter tillväxtdogmen måste jag påpeka att jag inte är tillväxtfientlig, utan snarare tillväxtbetvivlare.

Nu har jag självklart inte läst Wijkmans och Rockströms ännu inte lanserade bok, men av artikeln att döma hamnar de i samma fack av tillväxtbetvivlare, då de påpekar att världen nu nått tillväxtens gränser.
I en bok som presenteras denna vecka, Den stora förnekelsen, har vi försökt sammanfatta de utmaningar våra samhällen står inför när det gäller klimat, resurser och miljö. Bokens titel anspelar främst på oviljan hos de allra flesta politiker, företagsledare och ekonomer att inse att vi närmar oss absoluta gränser för uttaget av vissa resurser på jorden.
Just denna ovilja hos samhällets ledare att inse problemet fick mig att skriva här på bloggen om peak oil och förnekelsen i juli 2009.

Rockström och Wijkman påtalar att BNP-måttet är bristfälligt, då det inte tar hänsyn till att ändliga resurser förbrukas och försvinner, eller att förnybara resurser förbrukas i en takt som överstiger återväxten (exempelvis tropiska skogar eller fisk). Knappast någon nyhet för de flesta - kritiken har funnits länge. Sedan kommer de in på hållbarhet.
Dagens tillväxtmodell är inte miljömässigt hållbar. Samtidigt är negativ tillväxt – eller nerväxt – inte hållbar av ekonomiska och sociala skäl. Hela vår ekonomi är uppbyggd på förutsättningen av fortsatt expansion. Slutsatsen är att vi måste utveckla en radikalt annorlunda ekonomisk modell. Dagens i stort sett linjära materialflöden måste ersättas av slutna kretslopp.
Hela vår ekonomi är uppbyggd för tillväxt, från våra pensioner ner till det grundläggande begreppet pengar. Utan långsiktig tillväxt faller både pengar och pensionssystem samman så som de idag är konstruerade, och även banker, försäkringsbolag med flera. Ska vi bygga upp ett hållbart ekonomiskt system måste vi alltså konstruera om allt detta från grunden och frågan är om det kan ske utan att först krascha det nuvarande systemet. Jag vet inte hur noga de går in på denna fråga i boken, men i artikeln berörs den inte. Fortfarande väntar jag på att mainstream-media ska ta upp det faktum att dagens pengar är ett pyramidspel som spekulerar i att evig tillväxt är möjlig.

Vad gäller att kretsloppen måste slutas kan jag bara hålla med. Få frågor är viktigare när vi går mot global resursbrist.

Rockström och Wijkman kommer med några åtgärdsförslag som de anser vara viktiga för att lägga om kursen från nuvarande ohållbara riktning. Här ställer jag mig ytterst tveksam om de är inne på rätt väg. För det första vill de stärka den globala styrningen och skapa ett nytt och starkare FN. En sak som vi säkert vet är att makt korrumperar. En ny världsstyrning genom ett starkare FN låter då knappast som en bra idé. Ett starkare FN förutsätter en eller flera "globalpoliser" i form av supermakter som genom sin styrka kan se till att besluten efterlevs. FN är redan idag till stora delar en hyckleriets högborg som bevarar de globala maktstrukturerna. Varför beslutar FN om ingripande mot Libyens skurkregim, men inte mot Bahrains skurkregim? Snarare borde vi satsa på relokalisering och stärka lokala småskaliga initiativ, men det är inte särskilt "sexigt" i storpolitikens värld, där Wijkman spelar.

För det andra vill de reformera ekonomins regelverk och prissätta naturkapitalet och ekosystemtjänsterna. Dessutom ser det ut som om de vill ha en "grön skatteväxling" från arbete till resursförbrukning. I och för sig en bra idé som kommer att behövas, men det räcker som sagt inte, utan vi måste som jag sagt ovan bygga om hela det ekonomiska systemet från grunden.

Wijkman och Rockström föreslår vidare att man ska "Utveckla nya affärsmodeller – byggda mera på leasing och tjänster – där vinsten inte främst är beroende av ökad volymförsäljning". Jag förstår inte varför. Affärsmodellerna kommer driftigt folk att utveckla själva. Vad som istället behövs är regler och skatter som uppmuntrar och gynnar mer hållbara affärsmodeller.

Nästa punkt på deras agenda är "en ny Marshallplan" för fattigdomsbekämpning, miljö och klimathänsyn. Här handlar det om resursöverföring från rika till fattiga länder. Att tro att något sådant kommer att vara praktiskt möjligt i en värld med krympande resursbas är lite väl utopiskt. När kakan krymper istället för att växa kommer det istället att bli ännu mer slagsmål om varje smula som finns kvar.

Till sist föreslår Rockström och Wijkman följande.
- Fortsätt ansträngningarna för ett internationellt klimatavtal. I avvaktan på ett sådant: Satsa maximalt på att utveckla ny och effektiv energiteknik som kan minska riskerna både för ”peak oil” och ett mera instabilt klimat.
Ett internationellt klimatavtal är som jag ser det ett meningslöst spel för gallerierna. Den krassa verkligheten är istället att världen oberoende av klimatavtal eller ej kommer att tvingas till minskad energiförbrukning med allt vad det medför. Att på olika vis satsa på att effektivisera energianvändningen kan jag däremot hålla med om är en vettig åtgärd, både mot effekterna av peak oil och klimatförändringar, även om det inte framgår vilka konkreta åtgärder de vill ha (jag antar att de utvecklar detta i sin bok). Därför tycker jag att debattartikeln häromveckan från Anders Wijkman och Ulf Jacobsson i GP var vettig: "Fokusera på peak oil och rädda klimatet".

Sedan antar jag att det var ett slarvfel att skriva om att kunna "minska riskerna [...] för peak oil". De menar väl att kunna "minska riskerna som peak oil medför". Det slarviga sätt på vilket dagens debattartikel är skriven förtar tyvärr helhetsintrycket och öppnar för kritiksalvor från hela tillväxtetablissemanget. Lärdomen är att om man vill kritisera den rådande tillväxtdogmen inom samhället måste man tänka igenom sin debattartikel noggrannt innan den publiceras, kolla alla fakta ordentligt och väga varje ord på guldvåg. På en blogg som denna är det kanske inte lika noga...

P.S. Om herr Wijkman eller herr Rockström läser detta så recenserar jag gärna den nya boken om jag får ett recensionsexemplar.

2011-03-20

Finn två likheter...

När jag ögnade igenom nyhetsbrevet Börsgolvet, som har med utvalda artiklar av mig och några andra bloggare, slogs jag av en sak när jag tittade på följande två diagram från artikeln "Hurra vad det går bra för USA!" som jag skrev i februari.
SNAP är den politiskt korrekta termen för "food stamps", alltså ett slags "matkuponger" som delas ut till behövande (numera 14 procent av USA:s befolkning).
Notera de två synkade vändpunkterna år 2000 respektive 2008. År 2000 vändes i båda fallen en sjunkande trend till en stigande. År 2008 vändes den sakta stigande trenden till en hastigt stigande. Nu utgör SNAP-programmet en mycket liten andel av amerikanska statens utgifter, så det finns inget direkt orsakssamband. Snarare finns det en tredje bakomliggande faktor som påverkar både SNAP och statsskulden - något slags index över "ohälsan" i USA:s ekonomi.

Hänt i veckan 13-20 mars

En sammanställning av intressanta saker jag läst denna vecka, men inte hunnit kommentera.

Japan
 • Brist på allt i Japan.
  Största problemet är avsaknaden av bensin eftersom den stryper tillgången på allt annat – som mat.
  Vårt oljeberoende samhälle.
  De mest akuta behoven är mat och värme
  Industrisamhället invaggar oss i en falsk trygghet som lätt faller samman.
  Nu är det också viktigt att snabbt få igång produktionen av temporära hem för de många som bor i skolors gympasalar och andra tillfälliga härbärgen. Francis Markus tror att det kan ta tre till fyra månader innan alla kan flytta från evakueringscentren.
 • nära 18 700 försvunna eller döda.
  Minst 280 000 är fortfarande hemlösa och lever i evakueringscenter, och många har brist på mat, värme och sjukvård. 300 000 hushåll saknar el och nästan en miljon rinnande vatten.
 • Hungriga överlevande letar efter mat i ruinerna.
 • Internet och mobiltelefoner viktiga efter katastrofen.
  Japanerna är mycket beroende av sina mobiltelefoner. När landets samlade mobiltrafik skulle ledas via den infrastruktur som överlevt skalvet blev belastningen så hög att systemet kollapsade.
  [...]
  Men när elledningar och kraftverk skadats är bristen på elektricitet på väg att bli ett stort problem. Laddare och batterier är slutsålda på många platser och utan laddade batterier är många avskurna från omvärlden.
 • Kreditswappar på Japans statsskuld och framförallt på kärnkraftverksägaren TEPCO steg kraftigt i början av veckan men föll tillbaka något mot slutet av veckan. TEPCO är dock på ungefär samma nivå som Spaniens statsskuld. Bolaget har redan över 90 miljarder dollar i utestående lån - kommer de att klara sig utan statligt ingripande?
 • Japans kejsare höll ett tv-tal till nationen - en smått sensationell händelse.
 • Inte bara kärnkraft - en vattenkraftverksdamm gick sönder i jordbävningen och spolade bort 1800 hem. Vindkraftverken verkar dock ha klarat sig bra.
 • Japan är visserligen ett exportland, men är till stor del importberoende för att kunna klara sin industri och export. Japan importerar omkring två tredjedelar av sin spannmål och en mängd andra livsmedel. Ögruppen har nästan inga egna mineraltillgångar utan importerar i princip alla råvaror som behövs för industriproduktionen. Framförallt importerar Japan all sin olja, kol och gas. Havererade raffinaderier och stängda hamnar ger svåra effekter även för importen.
Kärnkraft
 • Fortfarande osäkerhet kring läget vid kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi, men läget ser ut att ha stabiliserats och situationen vara på rätt väg med vattenbesprutning och kabeldragningar. Officiell status är att olyckan nu är klass 5 - samma som Harrisburg.
 • Svensk kärnkraft - expertbrist hot mot säkerheten.
 • Kärnkraftsexperter talar om att framtida reaktorer måste ha passiva säkerhetssystem, såsom ESBWR och AP1000. Men hur gör man med bassängerna för utbränt avfall? Där har det varit stora problem vid Fukushima Dai-ichi och det var troligen därifrån som en hel del av utsläppen kom. Dessutom lever vi med en bunt befintliga reaktorer - hur ska vi göra dem säkrare?
Energikris
 • Per Lindvall skrev på E24.
  Det är närmast en underdrift att hävda att tillgång till billig energi är en förutsättning för den moderna utvecklade globala ekonomin. Pris och tillgång till energi sätter förutsättningarna för transporter, produktion, uppvärmning/nedkylning och även kommunikation, det vill säga hur moderna människor lever och samhällen fungerar.

  Tillgången till billig energi och kampen om energiresurser är redan ansträngd och kommer som den brittiskasiatiska jättebanken HSBCs chefekonom med det thrillerbetonande namnet Stephen King skriver i sin läsvärda bok ”Losing control” att bli än tuffare framöver, med den kraft och de behov som tillväxten i länder som Kina och Indien har och kräver.
Brist på komponenter
Beredskap
Banker
Befolkning
Arabvärlden
Libyen
Korea
 • Nordkorea söker matbistånd från fattiga länder i Afrika, som Zimbabwe.
 • Nordkoreansk avhoppare om revolutionschanser.
  Ko Young-hwan, a former North Korean diplomat now working for South Korea's Institute for National Security and Strategy, told a seminar on Monday, "Chances are slim" that North Korea will see a public uprising so long as Kim is alive because unlike Middle Eastern countries it lacks the Internet and social networking infrastructure.

  In principle North Korea has the potential for a revolution because of corruption, growing distrust of the regime after a botched currency reform and serious grievances due to food shortages, Ko said. He warned party-military conflict could evolve into a civil war if Kim suddenly dies.

2011-03-18

Reala småhuspriser föll kvartalsvis

För första gången sedan första kvartalet 2009 har de reala småhuspriserna fallit kvartalsvis. Inflationsjusterat (med Konsumentprisindex) föll småhuspriserna enligt SCB:s Fastighetsprisindex med 0,96 procent från tredje till fjärde kvartalet 2010. Uppdateringen av SCB:s statistikdatabas kom faktiskt redan 25 januari, men jag upptäckte det inte förrän idag. Se den lilla nedåtkröken längst upp till höger i diagrammet nedan.

För övrigt rapporterade media i veckan att enligt SCB:s Småhusbarometer för februari 2011 var det ganska oförändrade småhuspriser den senaste månaden. Tittar ni i mitt inflationsjusterade diagram nedan är det en nedgång den senaste månaden, men det är helt normalt för februari. Kom också ihåg att SCB:s statistik över bostadspriser släpar efter med några månader, eftersom den bygger på faktiska köpeskillingar från lagfarterna, som kommer senare än Mäklarstatistik, som bygger på skrivna kontrakt.

Nu är frågan hur stor korrektionen i bostadspriserna blir denna gång. Ekonomiska fundamenta just nu verkar inte precis tala för någon vidare uppgång. Jag förutspår fortfarande reala nedgångar på minst 55 procent i riket och 65 procent i Storstockholm. Detta gäller på några års sikt - bostadsbubblor snabbkraschar inte som värdepappersbubblor, utan de får snarare pyspunka.

Hur hittar folk hit?

Jag tittade lite i besöksstatistiken för bloggen från årets början fram till nu och ser att för perioden 1 januari till 18 mars var Google största "leverantören" av besökare med 21,7% av alla "referrals". Därefter kom bloggranen Cornucopia med hela 18,6%. Jag tolkar det som att många har som rutin att först läsa Cornucopia och därefter Flute-tankar. Eller har ni mest följt länkar i bloggrannens inlägg? Övriga "trafikleverantörer" är små i sammanhanget - Vidsynt 2,4%, Kvantitativt 1,9%, Livet efter oljan 1,1% samt SvD.se 1,1%. Resten ligger under 1%.

Största "referrer" är dock egentligen Flute-tankar med 36,3%, vilket alltså handlar om att folk klickar sig vidare till andra inlägg inom sajten.

Vad gäller Google är det intressant att se vilka sökfraser folk använt för att hamna här. "Flute-tankar" med alla upptänkliga stavningsvarianter leder stort med 58,1%. Därefter kommer följande sökfraser:
 • bostadsbubbla 1,5%
 • peak oil 1,0%
 • ränteprognos 0,5%
 • räntehistorik 0,4%
 • hur mycket är en biljon 0,3%
 • gråben 0,3%
 • fimbulvinter 0,3%
 • norges oljeproduktion 0,3%
 • räntestatistik 0,3%
 • sällsynt grundämne 0,3%
 • libyen olja 0,3%
 • bostadsbubbla stockholm 0,2%
 • bobubbla 0,1%
 • bostadspriser diagram 0,1%
Nu vore det intressant att få veta hur ni, kära läsare, hittade denna sajt från början, alltså första gången ni var inne här. Jag tänker lägga upp en omröstning om detta, men först vill jag veta vilka alternativ jag ska ta med. Jag kan på rak arm tänka mig följande.
 • Länk från Cornucopia
 • Länk från annan blogg
 • Länk från SvD.se
 • Länk från DN.se
 • Länk från E24.se
 • Länk från annan tidnings hemsida
 • Länk från forum.oljepris.se
 • Länk från Avanza/Placera.nu diskussionsforum
 • Länk från DI Börssnack
 • Länk från annat Internetforum
 • Länk från annan webbsida (ej blogg, tidning eller forum)
 • Google-sökning
 • Tips från kompis
 • Kommer inte ihåg
Har jag glömt något? Är det någon som hittat min blogg via någon bloggportal (t.ex. knuff.se, bloggportalen.se)?

Tillägg: Glömde det självklara alternativet "kommer inte ihåg".Lagt till "forum.oljepris.se"

2011-03-16

Fångad på fel sida?

Jag skulle vilja veta vilka av finansmarknadens aktörer som blivit fångade på fel sida när vi får se sån häftig berg-och-dalbana som ikväll. Nedan yen/dollar de senaste dagarna. Notera kraschen sent ikväll. Yenen stärktes plötsligt med drygt tre procent mot dollarn och slog därmed det tidigare styrkerekordet från april 1995.
Vi kan nog förvänta oss många "intressanta" händelser i finansvärlden de närmaste veckorna som följdeffekt av sånt här. När två av världens största valutor rör sig med flera procent mot varandra på bara några minuter kan jag lova att det är flera högbelånade spekulanter som hamnar i kläm. Sen har vi den klassiska följdeffekten av lånen. Har du lånat en miljon och inte kan betala tillbaka är det ditt problem. Har du lånat en miljard och inte kan betala tillbaka är det bankens problem.

Flera saker samtidigt - utvecklingen i Bahrain, utvecklingen i Libyen, Portugal på väg mot stödpaket, enorm osäkerhet om de japanska kärnkraftsreaktorerna och förväntad komponentbrist för många industrier över hela världen p.g.a. Japans kris.

Skulle situationen i Fukushima Dai-ichi urarta med stora utsläpp av radioaktivitet - kommer vi att få se en ännu större nedgång än i tisdags på Tokyo-börsen? Troligen inte, jag tror isåfall att den kommer att hålla stängt.

Bloggrannen Cornucopia varnar för krasch. Jag kan bara instämma.

Irland flatline, Portugal nära!

I nyhetsskuggan under det japanska jordbävningsmolnet noterar vi på en marknad närmare dig att Irlands statsobligationer nyligen nått flatline-stadiet, vilket brukar följas av inverterad räntekurva. Räntorna på alla löptider från två till tio år ligger nu ungefär lika. Jag har i diagrammet nedan även tagit med hur räntekurvan såg ut för en månad sedan. Som ni ser är det den senaste månaden som flatline-stadiet har inträtt, då framförallt räntorna på de kortare löptiderna ökat.

För Portugal ser det nästan lika illa ut. Även där är det de kortare löptiderna som har fått högre räntor på senaste tiden. Portugal har nu en ganska flat räntekurva från fyra år och uppåt och vi väntar bara på att räntorna på de två- och treåriga statsobligationerna ska komma ikapp. Stor varningsflagga för Portugals statsfinanser alltså! Vi förväntar oss ett räddningspaket snart.

En "sund" räntekurva ska se ut som den för Spanien, Italien och Tyskland, dvs sakta ökande ränta när man går mot längre löptider.

Tillägg: En inverterad räntekurva är som den för Grekland, alltså högre ränta på kortare löptider.

Mycket riktigt läser vi i tidningen idag att Portugal är nära en akut budgetkris.
Sedan det ledande oppositionspartiet vägrat gå med på en ny runda budgetåtstramningar varnar Portugals premiärminister José Socrates för att hans regering kan tvingas ansöka om ett stödpaket för att klara statsfinanserna. Portugal skulle därmed bli det tredje skuldtyngda eurolandet efter Grekland och Irland att be om hjälp från EU och IMF.
Välkommen till klubben, Portugal!

Idag läser vi också att kreditvärderingsinstitutet Moody's nedgraderar Portugals kreditbetyg, med fortsatt negativa utsikter. I lördags var det också hundratusentals som demonstrerade i flera städer i Portugal.

Och Irland får kalla handen vad gäller kraven från den nya regeringen att sänka räntan på krislånen. Däremot sänks räntan på Greklands krislån, vilket egentligen är fullständigt ointressant, då vi bara väntar på ett datum för statsbankrutten (även om datumet kan ligga månader eller år fram i tiden).

P.S. Imorgon är som alla Irlandskännare vet Saint Patrick's Day, Irlands nationaldag, som även firas i Stockholm av exilirländare här.