2012-12-20

Förbifarten - enorm felsatsning!

Anders Gardebring och Jan Wiklund från nätverket Yimby (Yes in My BackYard) skrev igår om Förbifart Stockholm (även på Newsmill). Det är uppfriskande att få perspektiv på proportionerna i detta vansinnesbygge.
Den sammanlagda längden på tunnlarna är enligt Vägverket 52 km, mer än dubbelt så mycket som alla vägtunnlar som finns i Sverige idag. Under Lovön läggs två nya S:t Gotthardstunnlar på vardera närmare 17 km. I hela världen finns bara två vägtunnlar som är längre (Lærdalstunneln 24,5 km och Zhongnanshantunneln 18 km), men ingen av dem är en sexfilig motorvägstunnel. Volymen på 4 miljoner kubikmeter bortsprängt berg är det bara järnvägstunneln under Engelska kanalen som överträffar.
Istället för att satsa på detta onödiga bygge skulle man kunna bygga så mycket annat vettigare. Till och med andra motorvägsbyggen (inte i tunnel) skulle vara vettigare.
De 30 miljarderna skulle alltså räcka till fyrfilig motorväg från Linköping till Skellefteå, eller från Stockholm till Arjeplog.
[...]
Enbart tillfartstunnlarna från trafikplatsen på Lovön är 7,5 km, samma längd som hela den föreslagna Nackatunnelbanan. Hela Stockholms t-bana har 62 km tunnlar, bara 10 km mer än Förbifartens 52.
Förbifarten kommer inte ens att ha någon stor effekt på den långväga frakttrafiken.
Endast 211 av cirka 400 000 bilar under ett vardagsmedeldygn är genomfartstrafik med både start och mål utanför Stockholms län, varav 20 tunga lastbilar. Dagens långdistanstrafik är ännu blygsammare, under 100 fordon per dygn.

Menar man allvar med att förbättra för långdistanstrafiken så är det givetvis den närmaste vägen man ska satsa på, för det är den som långdistanstrafiken faktiskt tar. Vad skulle det kosta att bygga 240 km helt ny fyrfilig motorväg mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskilstuna och Västerås? Med samma kilometerpris som Uppsalamotorvägen blir det ungefär 10 miljarder, alltså bara 1/3 av priset för Förbifartens 21 km. Dessutom förkortas färdvägen med 80 km, jämfört med Förbifarten, samtidigt som de regionala effekterna blir starkt gynnsamma.
Jag har skrivit förut om den onödiga förbifarten. Dessutom ser vi av olika skäl ut att befinna oss i närheten av "peak car", vilket gör det troligt att trafiken inte kommer att öka så värst mycket mer framöver.

Det är dags för Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) och andra tunnelseende betonghuvuden att inse att Förbifart Stockholm är en helt felaktig satsning, svälja sin stolthet och stoppa bygget. Fast med tanke på Sten Nordins framtoning tror jag knappast att han kommer att ändra sig. Nej, han är en typisk sån politiker som vill bygga jättemonument över sig själva.

Det man kan göra nu är att försöka sätta käppar i hjulen för planeringen så att förhoppningsvis det går såpass lång tid att även politikerna tar sitt förnuft till fånga och inser att Förbifarten inte är något vettigt projekt. Jag läser på Trafikverkets hemsida att arbetsplanen för förbifarten är inlämnad.
Förhoppningen är att arbetsplanen för E4 Förbifart Stockholm fastställs under våren 2013. Från det att arbetsplanen är fastställd är det möjligt att överklaga beslutet under tre veckor. Om beslutet inte överklagas vinner arbetsplanen laga kraft. Det innebär att Trafikverket då har ett formellt tillstånd enligt väglagen att bygga vägen. Det innebär också att Trafikverket får ta marken inom vägområdet i anspråk.
Om beslutet däremot överklagas, överlämnas ärendet till regeringen för avgörande.
Läge för ett överklagande av lämplig(a) organisation(er).

4 kommentarer:

 1. Förbifarten var tvivelaktig redan innan Peak Oil, men nu framstår den som monumentalt korkad. Man planerar in hundratusentals lastbils- och tusentals båttransporter med sprängsten i en värld med tilltagande dieselbrist. Man bygger trafikplatser och öppnar upp för bebyggelse på Ekerös jordbruksmark, i en värld där mattransporter och matproduktion lär bli allt dyrare. Man utgår från ständigt ökande bilism i en värld där ungdomar i ökande utsträckning väljer bort bil och/eller körkort. Man bygger fast sig ännu mer i ett bilberoende samhälle, istället för att planera för en mindre sårbar infrastruktur med minskat transportbehov. Denna kompletta dårskap kommer att få samma rykte som Vaxholms fästning, byggd för en tid som var förbi redan innan den var färdig. Det ska bli kul att följa debatterna under byggets gång, många huvuden lär rulla i takt med att fördyringarna och felprioriteringarna kräver sin tribut av skattebetalarna.

  SvaraRadera
 2. Jag är alls inte övertygad om att käppar i hjulen leder till att politikerna tar sitt förnuft till fånga. Det kan gå prestige i sådana projekt. Tänk bara på Hallandsåstunneln, som prompt skulle drivas i mål trots käppar i hjulen, lera i borren, Rhoca-Gil i vattnet, sänkt grundvatten, döda fiskar och förlamade kor — och bygget är inte ens klart än. Det är tjugo år sedan man började, och man hade kunnat omvärdera projektet när man såg hur mycket dyrare det blev, jämfört med budget. Man _bör_ ju inte ta hänsyn till "sunken costs" när man planerar projekt.

  Jag vet inte. Det kanske var och är samhällsekonomiskt vettigt med Hallandsåstunneln, men jag får känslan av att det var en del prestige inblandat också.

  Det är möjligt att du har rätt i att Förbifarten är en dålig idé, men jag tror det kan vara naivt att tro att politikerna tar sitt förnuft till fånga av att det kommer käppar i hjulen. Kanske vid ett maktskifte, om frågan blir blockpolitiskt infekterad, men annars tror jag vi kommer få leva med en förbifart, kosta vad det kosta vill.

  SvaraRadera
 3. Ja prestige är starka grejor. Jag tror inte alls att det är pengar som styr världen, utan prestige. Att göra något som ger prestige i sina likars ögon. Det är därför inte politiker kan backa och därför som hårda handskar är något som premieras bland VD:ar och annat...

  Så vi får nog en förbifart, hur dumt det än är. Jag tänker mig vilken fascinerande "ruin" den kommer att bli i framtiden. Som Facit-fabriken i Åtvidaberg. Det var faktiskt tänkt att byggas tre till, men där var det någon som drog i handbromsen.

  SvaraRadera
 4. Jag tycker också Förbifart Stockholm är ett vansinnigt projekt, som inte tar hänsyn till kommande realiteter.

  Motiveringen från politikernas synvinkel, som jag enligt nedan invänder mot, är att:
  * peak oil existerar inte
  * trafiksituationen i Stockholm är ohållbar och kommer utan Förbifart bli än värre
  * Stockholm är "Sveriges tillväxtmotor"
  * Stockholm växer med 40000 invånare per år

  Enligt SCB var 2011 folkmängden 2 091 473 i Stockholms län. Under året var:
  * födelseöverskottet 13 079
  * inflyttningsnettot från övriga Sverige 6 093
  * inflyttningsnettot från utlandet 17 685

  Knappt hälften av folkmängdsökningen 2011 kom således från inflyttningsnettot från utlandet.

  Rådande ideologi hos Nordin & Co. är ha en ständigt ökande BNP-tillväxt, vilken kräver av en ständigt ökande befolkning tillsammans med ett ökat energiuttag (av främst fossila bränslen, i Sverige eller annorstädes).

  Därav den statsunderstödda och omfattande invandringen.

  Men då peak oil blir alltmer påtaglig, kommer BNP-tillväxten troligen avta eller kanske gå tillbaka. Biltrafiken kommer att troligen att minska i Stockholm.

  Jordbruksproduktiviteten och livsmedelsproduktionen kommer troligen gå ned till följd av sämre tillgång på och dyrare fossilbränslen. Den långväga fossilbränslekrävande livsmedelsimporten kommer att gå ned. Därför måste svensk mark i högre utsträckning användas till livsmedelsproduktion.

  Då faller också argumentet med en ständigt ökande befolkning och en omfattande invandring platt till marken. Då är det snarare en belastning med att ha en stor befolkning i Stockholms län.

  Så därför vore det bra för Sverige, och för de som argumenterar mot Förbifarten, att redan nu skära ned på den omfattande invandringen, åtminstone från svårintegrerade kulturer. Den är bara nyttig i BNP-kramarnas verklighetsfrämmande tillväxtmodeller.

  Därmed detroniserar man politikernas "Förbifart"-argument med att Stockholm växer med 40000 per år.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.