2012-05-10

Förbereder Riksbanken för QE eller finanskris?

Idag kom följande pressmeddelande från Riksbanken:
Riksbankens direktion har beslutat att upprätta en värdepappersportfölj om 10 miljarder svenska kronor. Beslutet ska ses mot bakgrund av de erfarenheter som gjordes under den finansiella krisen. Genom att inrätta en värdepappersportfölj ser Riksbanken till att det finns nödvändiga system, avtal och kunskaper på plats om det i framtiden skulle bli nödvändigt att snabbt vidta extraordinära åtgärder.

Erfarenheterna från den senaste finansiella krisen visar att Riksbankens penningpolitiska styrsystem fungerat väl. Men det blev också tydligt att det skulle ha krävts en del förberedelser för att genomföra extraordinära åtgärder som exempelvis köp av obligationer. Genom att upprätta en värdepappersportfölj i svenska kronor förbättras krisberedskapen. I dagsläget fungerar de finansiella marknaderna väl och Riksbanken ser inte något behov av extraordinära åtgärder. Men genom att upprätta denna infrastruktur säkerställer Riksbanken att man i ett extraordinärt läge kan vidta åtgärder som syftar till att främja den finansiella stabiliteten eller bidra till att penningpolitiken får avsedd effekt.

Riksbanken har tidigare haft en portfölj med värdepapper i egen valuta. Detta är också något som är vanligt bland andra centralbanker i världen och har så varit sedan länge.

Portföljen ska i huvudsak bestå av svenska statsobligationer med löptider mellan 2 och 10 år och ska byggas upp gradvis från och med andra halvåret 2012 och 12 månader framåt till ett nominellt värde av 10 miljarder svenska kronor. Förvärven kommer endast att göras på andrahandsmarknaden. Portföljen kommer att byggas upp och förvaltas på ett sådant sätt att det inte sänder några penningpolitiska signaler och inte heller uppfattas som intervenerande på ränte- eller valutamarknaden.
För mig ser det ut som om Riksbanken förbereder sig för att vid behov kunna vidta så kallade "kvantitativa lättnader" (quantitative easing, QE) genom att köpa upp obligationer, vilket som bekant både USA:s och Storbritanniens centralbanker ägnat sig åt de senaste åren.

Om inte annat visar detta att Riksbanken ser en konkret risk för någon form av mycket allvarlig finanskris.

Tillägg: Läs även en kommentar till detta från Bill Mitchell på Lars Pålsson Sylls blogg.

2 kommentarer:

 1. Extraordinära åtgärder som exempelvis köp av obligationer säger dom.

  Är det för att kunna rädda bankerna om de slutar lita på varandras säkerheter och behöver mer reserver? Skulle inte Riksbanken kunna göra det redan idag. Trodde att de alltid lånade ut mot säkerheter?
  Hörde någonstans att dem ett tag under finanskrisen ägde ungefär hälften av alla bostadobligationer.

  Är tanken kanske att förbereda köp av bostadobligationer om marknaden för dessa skulle kollapsa. Konstigt om portföljen ska innehålla i huvudsak statsobligationer isf. På dessa är väl räntan redan extremt låg och auktionerna fulltecknade, greppar inte detta.

  Samtidigt säger dem att "Portföljen kommer att byggas upp och förvaltas på ett sådant sätt att det inte sänder några penningpolitiska signaler och inte heller uppfattas som intervenerande på ränte- eller valutamarknaden." Vilket jag kan tycka är lite konstigt då dem förbereder sig för att just intervenera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad gäller ditt sista stycke, så är det vad jag förstår så att just nu, medan portföljen är liten, så ska den inte sända några penningpolitiska signaler. Däremot den dag den utökas och används i "skarpt läge" så kommer den definitivt att sända penningpolitiska signaler.

   Radera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.