2015-05-30

Imperieambitioner

I dagens värld kan vi se ett antal större makter som har ambitionen att bygga vidare på eller upprätthålla sina imperier.

Störst av dem alla är förstås Amerikas förenta stater USA (eller USAmerika som Grönköpings veckoblad så fyndigt kallar det), ett land med en militärbudget av en storlek som övriga stormakter bara kan drömma om och dessutom innehavare av världens reservvaluta, vilket ger dem oerhörda ekonomiska muskler (uppbackade av militärmakt om så skulle behövas) för att pumpa resurser från stora delar av världen till imperiets centrum. USA har ett slags demokratiskt styrelseskick, även om maktens cirklar till största delen befolkas av personer med stora finansiella tillgångar eller deras representanter.

När USA ser sina intressen i världen hotade är de inte främmande för att gå in med militär makt när de kalkylerar att fördelarna överväger nackdelarna (exempelvis i Irak och Afghanistan) eller ägna sig åt undergrävande verksamhet genom sin stora spioneriorganisation.

USA:s bytesbalans 1980-2015
USA är beroende av att världen fortsätter att acceptera dess valuta som reservvaluta och även att övriga världen fortsätter att köpa dess skuldförbindelser (obligationer), då landet sedan början av 1980-talet haft underskott i bytesbalansen på i genomsnitt över två procent av bruttonationalprodukten. Att de lyckats hålla sig med så stora underskott under nu över trettio år är ett konststycke och det har möjliggjort för USA att importera resurser från hela övriga världen till imperiets centrum. USA:s ekonomi uppvisar dock en mängd tecken på senilitet, där det krävs en ständig uppblåsning av nya finansiella bubblor och krediter för att lyckas fortsätta på den utstakade vägen. Den dag det finansiella system som ger USA dess fördel av tillgång till resurspump slutgiltigt brakar ihop kommer USA:s makt att försvagas avsevärt. Emellertid sitter USA fortfarande på några av jordens största energitillgångar i olja, kol och gas och kommer även efter ett finansiellt sammanbrott att vara en storspelare att räkna med.

Kinas kolproduktion 1950-2012
Ett land som håller på att utvidga sina imperieanspråk är Kina, en auktoritär enpartistat som öppnat upp sitt tidigare planekonomiska system för kapitalistisk marknadsekonomi, om än med starka inslag av statlig inblandning. Denna ekonomiska omställning har på det stora hela varit en stor framgång, som lyft folkets levnadsstandard och därmed undvikit för makteliten oönskade folkliga uppror. Kina har också genom sin tillverkningsindustri lyckats tillskansa sig import av stora delar av världens resurser i form av råvaror, även om slutresultatet av tillverkningen till stor del exporteras som färdiga varor till andra länder. En grund i Kinas framgång har varit landets enorma koltillgångar, vilka gjort att man kunnat driva sina industrier med billig el från smutsig koleldning. Kinas ekonomiska tillväxt och resursförbrukning har gjort att landet de senaste årtiondena inte bara har kunnat bygga upp en massa infrastruktur, utan också har kunnat stärka sin militärmakt. Kinas styrande ser på sitt land som Mittens rike, vars roll i världshistorien även i framtiden borde vara som medelpunkt.

Kinas kolimport 2005-2013
Kina står inför ett antal problem som till stora delar är bieffekter av den kraftiga ekonomiska tillväxten. Sedan 2009 räcker landets egen kolproduktion inte längre till för dess glupande aptit och den fördel de hade av billig el från inhemskt kol minskar därför.

Föroreningar är också ett stort problem Kina, både i luft, vatten och mark.

Kina har parallellt med den ekonomiska tillväxten också byggt upp en kreditbubbla av monumentalt slag - Kinas totala mängd krediter har fyrfaldigats sedan 2007! Samtidigt har förstås BNP växt kraftigt, men de totala skulderna har växt från 153 procent av BNP år 2008 till 242 procent i slutet av 2014. Det som framförallt sticker ut är hur mycket företagens skuldsättning ökat - från 97 procent av BNP (vilket redan var högt) år 2008 till 169 procent av BNP (!!) i slutet av 2014.
Ett problem med Kinas BNP och krediter är att för närvarande består nästan hälften av BNP av investeringar i fasta tillgångar såsom fastigheter, industri och infrastruktur. Detta är extremt om man ser både historiskt och jämfört med andra länder.
Den senaste tiden har Kina också fått en ny börsbubbla, nästan lika stor som hösten 2007.

När Kinas kreditbubbla slutligen spricker med alla de effekter det kommer att få för investeringar, arbetslöshet med mera kommer Kinas styrande att vara i starkt behov av en yttre fiende för att avleda folkets uppmärksamhet.

Ett annat land med ökande imperieanspråk är Ryssland, som efter Sovjetunionens kollaps försvagades kraftigt, men som de senaste femton åren under Vladimir Putins järnhand åter stärkts både ekonomiskt och militärt. Detta har genomförts på bekostnad av landets demokratiska utveckling, där Ryssland idag har en mycket auktoritär regim och placerar sig lågt på rankningen enligt demokratiindex. Genom att utnyttja och exportera de enorma energiresurser som Ryssland sitter på i form av olja och gas har Putin fått ekonomisk möjlighet att bygga upp militärmakten. Denna militärmakt har vid flera tillfällen testats både inom landet (i Tjetjenien) och mot grannländer (Georgien och Ukraina). I Ukraina har Ryssland etablerat en ny form av krigföring, där man inte officiellt startar ett krig mot ett grannland eller officiellt stöder rebellgrupper i grannlandet, utan istället ägnar sig åt att inofficiellt skicka mängder av ryska soldater som "turister" samt beväpna rebellgrupperna i Donetsk och Luhansk, så att dessa nu exempelvis har mer än dubbelt så många stridsvagnar som något annat europeiskt land förutom Ryssland och Polen.

Ryssland står dock även de inför ett antal stora problem som kommer att påverka deras ekonomiska och militära makt. Ett av de största problemen är Rysslands demografi med just nu kraftigt sjunkande antal i den för militären viktigaste kategorin unga män. För närvarande har antalet män i åldrarna 20-24 år sjunkit kraftigt och kommer att fortsätta att göra så det närmsta decenniet - se befolkningspyramiden till höger. Rysslands demografi kommer även att ställa till problem för ekonomin då antalet personer i arbetsför ålder framöver kommer att minska.

Slutligen finns eventuellt ett fjärde block i världen med imperieanspråk, nämligen Europeiska unionen EU, som dock är ett imperium på dekis. EU kan på många vis ses som en filial till USA:s imperium. Det är särskilt tydligt då större delen av EU:s medlemsstater även ingår i USA:s militärallians NATO. Även andra ekonomiskt starka länder såsom Japan, Kanada, Australien, Israel och Saudiarabien ingår också i USA:s maktsfär. Israel och Saudiarabien har också Mellanösterns starkaste krigsmakter.

För tillfället befinner sig de tre imperiernas ambitioner på kollisionskurs på ett antal ställen i världen. Något som svenska media nästan helt tycks ha missat är konflikten i Sydkinesiska havet (beläget mellan Kina, Vietnam, Filippinerna och Malaysia). Jojje Olsson har igår skrivit en utförlig artikel om läget i denna konflikt, med fokus på händelserna runt de obebodda Spratly-öarna.
Förra veckan beslutade sig USA för att flyga ett spaningsplan över Spratlyöarna, vilka utgörs av ett hundratal obebodda atoller mellan Vietnam och Filippinerna.

Enligt alla gällande konventioner omges Spratly av internationellt luftrum och vatten. Men inte enligt Kinas utrikesministerium, som gör anspråk på området och fördömde den amerikanska flygningen i kraftiga ordalag
[...]
Spaningsflyget tog flera fotografier av hur långt Kina har kommit i bygget med konstgjorda öar vid Spratly. Fem av områdets atoller innehåller nu nya öar av en storlek på 800 hektar, varav 600 hektar byggts bara i år.

Bland annat har kineserna nu flygplats och landningsbana på Spratly, vilka kan användas av såväl militärt som civilt flyg.
Kina har nu också placerat militär på de konstgjorda öarna i Spratly. Viktigt att känna till i denna konflikt är att en mycket stor del av världens handel passerar Sydkinesiska havet på fraktfartyg. Hur denna konflikt kommer att utvecklas återstår att se, men den är definitivt värd att bevaka.

Ett annat område där imperiernas intressen kommer i konflikt är såklart Mellanöstern, där Ryssland länge stött al-Assad-regimen i Syrien och även levererat vapensystem till Iran, Saudiarabiens värsta konkurrent om makten i området. USA å sin sida stödjer öppet flera länder i området, framförallt Saudiarabien, Israel, Egypten och Turkiet.

Den senaste tiden har det blossat upp en konflikt i Jemen, där Saudiarabien gått in militärt medan Iran stödjer de shiitiska Huthi-rebellerna. Det kan ses som en konflikt mellan USA-imperiets och det ryska imperiets allierade. Dessutom är Jemen strategiskt beläget vid en av världens viktigaste handelsleder, genom att det ligger vid infarten till Röda havet (och vidare till Suezkanalen) vid Bab el-Mandeb.

USA och Ryssland har dock gemensamma intressen att kväsa starka islamistiska rörelser såsom Daesh (IS) och al-Qaida, där Ryssland stödjer deras motståndare Syrien och USA deras motståndare Irak och kurdiska staten.

Vad gäller Ukraina så har USA hittills inte blandat sig i konflikten särskilt mycket. USA:s filial EU har i och för sig starka intressen att Ryssland inte utvidgar sin maktsfär, men än så länge har USA:s och EU:s stöd i konflikten mest inskränkt sig till retorik. Man anser troligen inte att fördelarna överväger nackdelarna när det gäller ytterligare inblandning, bland annat för att Ukraina är ett fattigt land som har starkare ekonomiska band med Ryssland än med EU.

76 kommentarer:

 1. Flute sa :
  "Vad gäller Ukraina så har USA hittills inte blandat sig i konflikten särskilt mycket."
  HA, HA HA HA HA......Nej de har inte blandat sig....De har bara organiserat COUP D ETAT och nästan mördat president Janukovic, sedan har de bara instalerat CIA agenter och amerikanska medborgare (finansministern) till så kallade" Ukrainas regering" och USA styrkor tränar nynazister att mörda Ryssar i Ukraina. Idag har de t.o.m. installerat USA-spionen Sakasvilli (EFTERLYST I GEORGIEN) till (hör och häpna) ODESAS GUBERNATOR.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antingen är du betald av Ryssland eller en av dess "nyttiga idioter".
   Det finns inga som helst belägg för att USA skulle ha genomfört en statskupp mot Janukovitj - han avsattes tvärtom demokratiskt av parlamentet.
   Har du några källor på att USA skulle träna nynazister? Det finns för övrigt fler nynazister i Ryssland än i Ukraina!
   Har du några källor på att Saakasjvili skulle vara USA-spion?
   Du har däremot rätt i att han är efterlyst i Georgien, visst. Jag tycker också att det är konstigt att de tillsatt en så kontroversiell person.

   Radera
  2. @anonym.
   Nu slapp jag skriva så mycket - tack.
   Till Flute: jag skrattade också högt över din slutkläm om USA.

   Radera
  3. RB: Dig känner jag ju igen från Cornucopias blogg som en av Rysslands nyttiga idioter, som tydligen fullständigt gått på dess propaganda, så jag förstår att du skriver som du gör.

   Radera
  4. Visst, visst.....Alla som är kritiska till USA/NATO/EU är (enligt Flute) : 1.BETALDA AV RYSSLAND eller 2. NYTTIGA IDIOTER.

   Radera
  5. Ja jag skriver emellanåt när Cornu drar igång sin extremt ensidiga antiryska argumentation. Det som är tråkigt med Cornus intresse för konflikten är att han inte bryr sig om de strategiska frågorna som startat konflikten och som driver den framåt.
   Där är Cornu helt i linje med just den press som han emellanåt hånar som ensidig och vänstervriden.
   Sedan hade jag inte förväntat mig att du Flute skulle komma med så låg argumentation som att jag skulle vara en nyttig idiot.

   Radera
  6. Hej även jag är en nyttig idiot enligt Cornu... Trodde du hade lite mer nyanserat förhållande till Ryssland än honom vars blogg nu förvandlats till en enda stor confirmation bias där man sitter och bräker i en stor antirysk fårskock..

   Här är en källa på att USA har skickat militär för att träna Azov bataljonen.

   http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/04/ukraine-us-armee-kooperiert-bei-manoever-mit-rechtsextremer-miliz/

   Radera
  7. Ingen svensk skulle skriva GUBERNATOR.
   Inget fel att utlänningar lär sig svenska och meddelar oss sina åsikter.

   Radera
  8. Roligt att Flute tar sig an de övergripande geopolitiska skeendena. Är man intresserad av dessa rekommenderas denna utläggning:
   http://www.tomdispatch.com/post/176007/tomgram%3A_alfred_mccoy%2C_washington%27s_great_game_and_why_it%27s_failing_/#more
   Från Mackinder och de engelska imperietänkarna, över Brezinski, till dagens kinesiska strategier.

   Radera
 2. "Vad gäller Ukraina så har USA hittills inte blandat sig i konflikten särskilt mycket."
  HA HA HA HA HA.....
  De har oxo förflyttat Ukrainas guld till USA.

  SvaraRadera
 3. "Vad gäller Ukraina så har USA hittills inte blandat sig i konflikten särskilt mycket."
  HA HA HAHA HA HA.....
  De har (ENLIGT SÅDANA SOM FLUTE) inte heller blandat sig särskilld mycket i Lybien heller.
  Lybierna själva satte sil ledare på ett pine och mördade honom på ett fruktansvärd sätt.
  NU LEVER DE JÄTTE BRA I ETT DEMOKRATISK LAND.......

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har INTE påstått att USA inte blandat sig i Libyen. Var god och tillskriv mig inte saker jag inte sagt!

   Radera
  2. flute, ingen mening att ge sig in i en diskussion med psyops.

   Radera
 4. "Ukraina är ett fattigt land"
  HA HA HA HA HA

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst - BNP per capita låg 2013 på 3800 USD. Ungefär samma nivå som Kosovo, Mongoliet, Kap Verde och Guatemala, alltså med europeiska mått ett fattigt land. Till och med Albanien har högre BNP per capita.

   Radera
  2. Kosovo är inte någon "LAND".
   Autonoma provinsen Kosovo och Metohija är ett del av SERBIEN tillfälligt okuperat av USA.
   -UKRAINA har bördigaste land i Europa, så kallade "ЧЕРНОЗЕМ" dvs. "SVARTEJORD" i areal stor som hela Tyskland, de har industri och gruvor.....
   Att kalla de "fattiga" är KORKAD !
   Visst de har nu låg BNP eftersom de är förintade och bestulna av USA, EU !
   Alla länder som är förintade och bestulna av USA, EU har låg BNP, men det betyder inte att de är "fattiga".
   JUGOSLAVIEN har låg BNP,
   IRAK har låg BNP,
   LIBIEN har låg BNP.....osv.
   FÅNGARNA I AUSCHWITS hade oxo låg BNP (de var inte "fattiga" utan de var BESTULNA !!!!!!!!!!!!!!!!

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  4. Anonym 2015-05-31 11:17:
   Du får inte hålla på och förolämpa andra kommentatorer här - läs kommentarsreglerna!
   Min flitige kommentator från Serbien förtjänar respektfulla svar!

   Radera
  5. U är ett fattigt land beroende på korruption.
   Folket reagerade och avsatte en korrumperad ledare.
   Putin som är alla mutkolvars beskyddare agerade för att förstöra så mycket som möjligt för U så att inte folk i Ryssland skulle få några ideer.

   (Putin fick sitt jobb at Jeltsin för att han tidigare beskyddad en korrumperat pamp S:t Petersburg när denne avgick. Märk väl att P även känner sympati för Sepp Blatter)

   Radera
 5. "sammanställningen av demokratiindex för 2014 hos Wikipedia"
  DEMOKRATIINDEX-KARTAN är bra. Den behöver endast NAMNÄNDRING till
  DEMONkratiindex-KARTAN.
  Grönaste lender på kartan är DEMON-styrda.

  SvaraRadera
 6. Hej Flute !
  Du sa att USA kämpas mot "ISLAMIC STATE"........
  Är du säkert om detta ????
  Jag trodde att USA kämpas mot president Bashar.
  Postående att USA och ISLAMIC STATE är fiender skall jag tro först när ISLAMIC STATE anfaller Israel. Men detta kommer nog ALDRIG att inträffar !!!!!!!!!!!!
  Både ISLAMIC STATE och ALL QUAEDA.......av någon SLUMP anfaller bara USAs fiender :
  SLOBODAN MILOŠEVIĆ,
  RADOVAN KARADŽIĆ,
  MOAMER GADAFFI,
  BASHER AL ASSAD.........

  SvaraRadera
 7. Bra tankar Flute. Synd att så många anonyma uttrycker sig så primitivt. Vad jag saknar lite är Japan som har en stor ekonomi och kan bli inblandade åtminstone ekonomiskt. Ja jag tror imperieambitionerna kanske inte är så betydande just nu. För Kina vill jag påpeka att utbyggnaden av vind och sol är rekordstora nu. Betyder en hel del för svenska storföretag som SKF och ABB.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 8. Jaha, här va det psyops av sällan skådad mängd, ryska björntroll. Mkt intressant redogörelse flute! Känns lite som att Kina och Ryssland alierar sig, tänker främst på energiavtal. Livet är spännande!

  SvaraRadera
 9. Kina har inte "enorma koltillgångar". De flesta kolgruvorna går med förlust. Produktiviteten är värdelös och blir bara sämre. Trots det låg löneläget importerar kineserna allt mer. Att få fram deras skitkol med lågt värmevärde kommer snart att ta så mycket kraft från dom att deras välstånd faller. Så kallad förnybar energi är bara flum och gör att välståndet faller än mer.

  http://www.businessspectator.com.au/news/2015/4/14/china/chinas-coal-production-drops-35-first-quarter

  De stolta kineserna kommer alltså att smacka in i väggen och kanske till och med före Sverige. Båda länderna är kraftigt överbefolkade och importerar stora mängder energi som stoppas i munnen och i bränsletankar. USA ligger långt bättre till och deras underskott 2 procent av BNP betyder ingenting. Sinande naturresurser ligger också bakom den så kallade finanskrisen. Att börserna går upp, även i överbefolkade Kina och Sverige, beror på att pengarna snart blir värdelösa. De är förövrigt bara bra för amerikanarna när kineser och andra får värdelösa papperslappar som det står dollar på. Snart svälter många dumma svenskar ihjäl. Hittar de på något dumt så bör de likt kineserna utplånas med kärnvapen och då gör amerikanarna och ryssarna naturligtvis gemensam sak. De är ju inga idioter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara för att klargöra vad Urban står för anser han:

   1. att i första hand vi i 08 bör bombas med kärnvapen eftersom vi bara är en belastning.

   2. att ingen landning skett på månen

   3. att usa själva bombade 9/11

   4. att det är väldigt vettigt att fylla sin trädgård med järnskrot

   Ja nr 4 är väl mest lite originellt och inte så extremt konstigt.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Bör och bör. Det är väl inte så konstigt om 08 ryker först. Amerikanarna är bra på att lura folk och det är bara en merit. Svenskarna är inte så dåliga heller efter Palmes längre planerade mord på sig själv. Mycket stilfullt och där fick landet med alla moralister en ledare som de förtjänade. Mitt järnskrot har sedan 90-talte gått upp mer än börsen. Rostförlusterna är mindre än en fondförvaltare tar. Det kan också vara bra med lite blandskrot efter kollapsen.

   Radera
  3. Urban blandar högt med tokerier. Om han har rätt i alla de där egendomliga påståendena erkänner jag att han är ett geni och jag skulle kunna äta upp min hatt. Att tex Olof Palme skulle planerat sitt självmord låter ju som ett mindre roligt skämt.

   Samtidigt är han väl inläst på resursuttömning. Jag har egentligen inget att invända mot hans resonemang på den punkten annat än att man inte så tvärsäkert kan extrapolera. Men hans scenario är tyvärr långt ifrån otroligt bortsett från det där med atombombnimgen av sthlm. Jag tror inte att Sverige betraktas som särskilt viktigt. De makter som förmår bestå under ett sådant scenario kommer låta evolutionen ha sin gilla gång i det som var landet Sverige.

   Radera
  4. Apropå kolet i kina. Det ser ut som om importen utgör ca 1% av den inhemska produktionen. Inte så mycket. Kan det tänkas att importen inte har med energiproduktion Att göra, utan istället är en insatsvara i stålproduktion? Då behöver man kol av hög kvalitet som är en bristvara i Kina.

   Radera
  5. Den kinesiska kolimporten är ungefär 10 procent och det framgår av Flutes diagram, om man inte blandar ihop månader och år förstås. Palmes död är väldigt roligt och det är absolut inget skämt. Det är ungefär lika svårsmält som att äta upp hatten och du kan ju börja träna med den.

   Månbluffen är enklast av förstå. Inte en enda bild av mer än tiotusen har horisonten längre bort än några hundra meter det förstår man är omöjligt med lite känsla för geometri. De har alltså plåtat med lampor i öknen i Arizona. Folk är så oroligt korkade att man kan lura på dom vad som helt.

   https://www.google.se/search?q=apollo+lunar+pictures&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CdBqVbm8FcKhsgHu8IOoCQ&ved=0CB8QsAQ

   . .

   Radera
  6. Bra, tack för korrektionen av kolet.

   Jag är inte så insatt i någon av de nämnda konspirationsteorierna. Du kan säkert ha rätt i enstaka av dem men knappast alla. Jag avvaktar ett tag med att anpassa min matsmältningsapparat till hattar.

   Om du har övertygande bevis gällande Palmehistorien bör du kontakta de som rotar i den. Men jag förmodar att ordentliga bevis saknas och att du valt denna version för att den är konspirationsteoretiskt mest upphetsande.

   Vad gäller månlandningen kan man undra varför sovjet accepterade En sådan lögn. Om det nu är ett falsarium. Bilderna du länkade till ser konstiga ut men jag misstänker att de som försvarar dem har något listigt Att säga.

   Radera
  7. Vid tiden för månbluffen och fortfarande var amerikanarna och ryssarna rädda för att utplåna varandra med sina nya vapen, som mycket sammanföll med rymdverksamheten. De verkliga makthavarna inom säkerhetsbyråkratin med ett viktigt ansvar såg tävlingen om att komma först till månen som löjlig. Det socialistiska imperiet med sina fåniga visioner om solidaritet var mer beroende av tankar om evig framgång för människan och där fanns bluffens vinnare över hela världen.

   Ryssarna ledde ”kapplöpningen”. Raketer på båda sidor misslyckades ständigt på olika sätt. Apolloastronauter dog till och med i förarkabinen i en raket under träning. Men de lyckades få ihop grejerna tillräckligt för att få sex månlandare i omloppsbana utan haveri. Sedan lade båda sidor ner det omöjliga projektet. Nu har även Science Fiction slutat sälja till massorna och de som tror på en kolonisation av rymden är samma dårar.

   Radera
  8. @Urban

   Visst, visst. Du vill bara få nöjet att veta att jag ätit upp min gamla hatt.

   Sovjet skulle knappast stillatigande se på när ärkefienden ljög ihop en sådan framgång. Många uppfattade det som en enorm triumf för mänskligheten och en förkrossande seger för väst. Sedan är det väl bara en symbol och som sådan fånig. Vad gäller bilderna och horisonten spökar det tydligen för oss jordbor då månen har en betydligt mindre radie och därmed en framskjuten horisont. Det där kan man säkert träta om fram och tillbaks. Internet verkar vara fullt av dessa frågor. Det är oavsett betydligt mer intressant vad som händer nu och i framtiden.

   Jag har inte pratat med dig personligen så jag kan väl inte säga så mycket, men din misstro mot samhället verkar grundmurat. Det är väl iofs förståeligt då så mycket dumhet förekommer. Jag har träffat en och annan konspirationsteoretiker genom åren. Det är alltid roligt ett tag men man tröttnar fort då de ser konspirationer i allt. Faktum är att de till slut efter att ha avverkar de stora konspirationerna blir allt mer krystade och tom småskurna i sin önskan att se konspirationer. Ofta verkar konspirationsteoretiker vara rätt intelligenta men på något sätt svävar viljan att se underliggande och elaka kopplingar iväg in i fantasins dunkel. Det är ju synd då de därmed förspiller en del av sin intelligens. Har du någon gång träffat en konspirationsteoretiker? Om ja, blev du inte till slut trött på den oändliga följden av stora, små, praktiska och teoretiska konspirationer du fick ta del av?

   Om du nu är konspirationsteoretiker föreslår jag följande konspiration:
   Det globala konspirationsteoretiska hemliga samfundet har sått ut konspirationer i stort som smått och internet är fullt av dem. Avsikten är att förslösa folks tid i att träta i alla dessa spörsmål och de myriader av detaljer som omgärdar dem. Ungefär lika fruktbart som då medeltidens skolastiker ägnade oräknelig tid åt att diskutera hur många änglar som ryms på en nålspets och liknande frågor.

   Radera
  9. Trots månens radie ¼ av jordens så hamnar med säkerhet vid så många bilder något objekt länge bort på 10 km. Att de varje gång skulle ha landat på månen i en försänkning i terrängen och med den bil som de hade med sig inte skulle ta sig upp till kanten och ta bilder, vilket de förövrigt ständigt gjorde, är också osannolikt och gränsande till det omöjliga. Tänk även på att det finns inga träd och ingen dimmig atmosfär på månen och att detta får den genomsnittligt synliga horisonten förhållandevis länge bort än på jorden.

   Jag har inte ens sett det här på nätet.

   Säkerhetsapparaten i de två länderna måste naturligtvis odla de bästa relationer och inget är bättre än att med gemensamma projekt blåsta den stora massan och det politiska makthavarna. På den här nivån är de naturligtvis inte fiender. Men det tror förstås politiska mytomaner. Ett politikerpucku kan ju spåra ur fullständigt. De kanske även måste mörda den egna presidenten. För att kärnvapnen ska fungera och ge mer bang for the buck som Eisenhower sa när de väl används och inte vara livsfarliga för ägarna så måste det vara så här. Det är alltså helt rätt att blåsa den stora massan på det sätt som är nödvändigt.

   Radera
 10. De är inte fyndigt att kalla Amerikas förenta stater för USAmerika. Amerikas förenta stater blir ju, förkortat på svenska, AFS!

  SvaraRadera
 11. De trenne superstaterna är: Oceanien, Eurasien, Ostasien.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åh en trevlig anonym. Läste boken långt före 84 men visst finns det en del aktuellt ännu även om de primitiva kamerorna "överallt" ersatts av långt bättre övervakningsmetoder. Fast författaren skrev ju boken 48 och då var det inte så klart vilken roll datorer skulle få. I början på 50-talet slogs ju fast att 5 skulle räcka.

   Okunnighet är styrka! har slagit igenom på många håll.
   Frihet är slaveri! gäller helt klart i IS områden
   Krig är fred! jag säger bara Putten Putin.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
 12. Kina är långt mindre importberoende än Sverige mätt i livsmedel, energi, handelsgödsel, maskiner, kläder med mera och därmed mindre överbefolkat. Det svenska välståndet bygger på export av industriprodukter med kunskap, ett område som Kina och många andra länder blir allt bättre på. Den svenska industriproduktionen är strukturellt fallande och det kommer att fortsätta. Sedan 2007 har den minskat 25 procent. Eleverna blir allt mer tomma i huvudet och psykiskt sjuka och klarar inte sånt här och saknar intresse.

  USA har en bättre situation på i stort sett alla kritiska område för överlevnad. Där ökar industriproduktionen stadigt och den är nu 6 procent högre än 2007. Det kan förstås inte jämföras med Kinas. Min poäng är att Sverige ligger dåligt till på alla plan. Under de kommande säg 15 åren blir det mycket sämre. Sedan kommer tillförseln att strypas och då blir det riktigt illa, speciellt i kombination med massinvandringen. När svälten kommer ökar problemen exponentiellt med befolkningen och då kan den minst olyckliga utvecklingen vara att Stockholm och alla som bor där utplånas med kärnvapen. Många måste bara bort.

  Till slut handlar det om makroekonomi och fysik. Omkring 2050 blir naturresurserna så dyra att utvinna mätt i energi, material och arbete per ton, som ett slags globalt genomsnitt med hypotetiskt full handel kvar, att utvinningen inte ger något netto till människan. Exempelvis har kostnaderna i malmfälten ökat realt med 7 procent om året sedan år 2000. De som har kritiska saker för överlevnad och dit hör kanske inte ens järnmalm är inte så dumma att de säljer dessa till ett döende land utan något att betala med som Kina och speciellt Sverige. Så om större svenska städer slås ut med kärnvapen har mindre betydelse för svenskarnas förutsättningar. Det enda som man kan göra är att planera kollapsen på alla samhällsområden.

  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Industriproduktionens-utveckling/Industriproduktionsindex-IPI/11307/11314/30571/

  https://research.stlouisfed.org/fred2/series/INDPRO/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här är ju mer intressant än månlandningar. Du har såklart helt rätt i att den kraschande industriproduktionen riskerar att urarta till en katastrof för Sveriges del. Jag har försökt skapa en bild av de skeenden som ligger bakom den. Jag är inte någon expert på svensk näringsliv men det jag kan nämna på rak arm är att medicinbolagen lämnar sverige (astra satsade visserligen lite häromveckan i södertälje igen), ericsson och abb detsamma och pappersmassan går det dåligt för. Kanske du har ytterligare några viktiga orsaker att tillägga?

   Sedan är kvaliten på svenska ingenjörer erkänt låg jämfört med många länder. Jag har undervisat dem som doktorand så jag har erfarenhet av detta. Det går stadigt ner år för år, vilket mäts i diagnostiska tester. Det är alltså begripligt varför industriföretag flyttar härifrån. Lönerna här är ju inte heller direkt låga. Jag kan också tillägga att det är otroligt svårt att få tag i ett kvalificerat ingenjörsjobb sedan 2011 åtminstone. Det finns jobb men det är jobb som är egentligen inte kräver någon utbildning och som för det mesta är rent trams. Jag fick ta min tillflykt till finansbranschen trots att jag försökte med alla medel på industriföretag.

   Vi har slutat tänka i Sverige och blivit ett stort självgott världssamvete som ska rädda världen. Det enda vi åstadkommer är att vi förstör den en gång välfungerande delen av världen som kallas Sverige. Så ja, man bör emigrera till nordamerika som har betydligt bättre förutsättningar än europa och sverige. Sveriges grannländer har ju inte betett sig lika tanklöst som Sverige så även dessa har bättre förutsättningar än Sverige. Personligen är jag lite trög och har inte så stor lust att flytta men rent förnuftsmässigt borde man det.

   Radera
  2. Kan bara hålla med om dåliga ingenjörer, Nordamerika, trögheten med mera. Men kollapsen kommer i varje fall. De som bor i hyddor i Afrika i och saknar skor på fötterna klara sig bättre.

   Radera
  3. Det gör ju inte så ont att ramla ut från ett källarfönster jämfört med att trilla ner från åttiåttonde våningen..

   I övrigt är det märkligt hur många kommentarer ett inlägg kan orsaka så fort orden Ryssland och Ukraina nämns i samma mening.
   Jag vill också tjäna pengar som nättroll, hur gör man?

   Radera
  4. RYSSLAND och Ukraina är samma land. Ukraina är del av Ryssland. Ordet "Ukraina" betyder ungäfer "åmrodet vid gränsen". Ukrainare pratar Ryska. Även den ukrainska "språket" är bara ett Ryskt dialekt...
   -Och vackra Kiev....Sovjetunionens ГОРОД ГЕРОИ.....och det viktigaste om KIEV "мать городов русских" ja, KIEV är "moder av alla Ryska städer.......

   Radera
  5. Mstislav hette Harald. Vad säger det dig?

   Radera
  6. Om vi bortser från GALITIER och GALITIANER i vid polska gränsen (de kämpades på Hitlers sidan och hade SS DIVISION GALITIEN)........
   -Ukrainarna och Ryssar är bröder och vänner, dett är en och samma folk.
   Tyvär Ukrainarna idag har inte längre makten i Ukraina : dagens så kallade "regering" i Kiev bestås av utläningar och Judar. Och presidenten Porosenko (riktigt efternamn är WALCMAN) är oxo Jude. Kolomaiski är Jude. Och nu är oxo ODESSA regionen gubernatorn : SAAKASVILI som är från Georgien....utläning.....
   -I Kievs "regering" sitter oxo USA medborgarna, LITAUEN-s medborgre..osv...osv...

   -Medan ilska och vrede bland folk i Kiev, Odessa, Dnepropetrovsk, Harkov...växer och växer !!!!!!!!!!!!

   Radera
  7. Jesus.. :banghead:

   Radera
 13. Bra genomgång. Saknar ett för oss i Norden högaktuellt konfliktområde, nämligen Arktis med dess hägrande naturresurser i takt med uppvärmningen i potten. USA - Canada, EU via Danmark och lite Norge, och sen Ryssland förstås.

  SvaraRadera
 14. Denna Flutes okunskap gällande USA's inblandning i Mellanösternkonflikter och andra konflikter som Ukraina gör att denna blogg inte känns seriös. Flute har också allt för mycket tilltro till Cornukopia.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer!
   /Robban

   Radera
  2. Instämmer !!!!!
   Henrik M.

   Radera
  3. Instämmer ! ! !
   Självklart......blogg inte känns seriös ! !
   GUDRUN

   Radera
  4. Yats To Washington: Please Buy Ukraine
   http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/05/25/yats-to-washington-please-buy-ukraine/

   Statliga tillgångar lär säljas ut till reapriser.

   Are George Soros' Billions Compromising U.S. Foreign Policy?
   http://www.forbes.com/sites/richardminiter/2011/09/09/should-george-soros-be-allowed-to-buy-u-s-foreign-policy/

   Radera
  5. Kan du ge exempel på min "okunskap"?
   Ja, jag råkar vara bekant med "Cornucopia" (träffade honom senast för några veckor sedan), även om jag ibland är kritisk mot vad han skriver. Jag sväljer dock inte allt okritiskt, till skillnad mot vissa kommentatorer här som uppenbarligen går på all rysk propaganda, bara den är anti-USA.
   Och det var värst vilken massa kommentarer jag får, bara för att jag nämnde Ryssland och Ukraina. Att jag sedan även skriver motsvarande om USA verkar ingen bry sig särskilt mycket om. Var är alla USA:s "nyttiga idioter"? Har inte sett en enda pro-USA-kommentar :-)
   "När USA ser sina intressen i världen hotade är de inte främmande för att gå in med militär makt när de kalkylerar att fördelarna överväger nackdelarna (exempelvis i Irak och Afghanistan) eller ägna sig åt undergrävande verksamhet genom sin stora spioneriorganisation."

   Radera
  6. Flute, folk inte går på rysk propaganda utan FOLK SER JU, SANNINGEN !!!!!
   Även i så USA vänlig land som Sverige fler och fler svenskarna inser att svenska massmedier LJUGER och sprider ett ANTIKRISTEN, ANTIRYSK och oxo ANTISVENSK propaganda !
   USA, NATO, EU är SATANISKA KRAFTER och varje normal människa kommer snart att inse detta.
   Jag blir glad om mina kommentarer här öppnade ögon till bara EN MÄNNISKA.
   Jag blir glad om SVERIGEDEMOKRATERNA eller någon liknande parti tar makten i Sverige och att Sverige slutar föra ANTIRYSK och ANTISERBISK politik.
   Svenska folket förkännar bättre än att ägna sig att stjäla serbisk mark i Kosovo och bygga ett muslimsk ISLAMIC STATE OAS i Europa samt. ett brottslighetens oas för knark och organhandel som finns idag i OKUPERADE (med svensk hjälp) KOSOVO !!!!! Hälsningar från Balkan !!!!

   Radera
  7. Den som ständigt skriver med versaler är oakademisk och saknar betydelse i sammanhanget. Har man ett begränsat ordförråd är det klokt att avstå från att kommentera.

   Radera
  8. Bengt org: I detta fall vet jag att kommentatorn ifråga endast har bott i Sverige något eller några år och därför har begränsade kunskaper i svenska språket. Därför faller ditt argument om begränsat ordförråd.

   Radera
  9. OK; Jag kan väl ta tillbaka detta med begränsat ordförråd - men att ständigt uttrycka sig med versaler ger ingen trovärdighet i något land.

   Radera
  10. Flute, du har verkligen svalt allt skit som Cornu säljer. Han tjänar i alla fall på att sälja böcker till idioter som drömmer om ett krig mot Ryssland. Men så är det i ett land som fegat och fuskat sig igenom de flesta konflikter, folk glömmer hur trevliga krig är för alla inblandade.

   Dina inlägg skulle lukta mycket mindre skämt om du inte körde med osanningar som att Ryssland anföll Georgien först. Till och med kära EU och NATO fick erkänna att galningen Sakasvilli startade kriget. I för sig påhejad som fan av NATO och EU med vanlig skit snack om stöd (så länge stödet är bara skit snack i media i parentes). Liknande med Ukraina, inte ett ord om CIA som flyttade in, om diverse amerikaner som plötsligt blev anställda (Biden jr till exempel), om NATO som tränar trupper i västra Ukraina (där stödet för Azov and co är som störst), och så vidare. Sedan kanske man ska komma ihåg att NATO hade inga problem med att ta Kosovo från Serbien och utropa ett nytt land (utan folkomröstning) men när folket på Krim röstar för att återförenas med Ryssland (finns inte en kotte som säger att majoriteten där är emot) då är det plötsligt emot internationella regler. Man kanske bör nämna att det hela startades av kuppen i Kiev där det hela verkligen inte gick rent till (har du märkt att det inte kommer någon information om vilka krypskyttarna var som sköt på både polisen och protestanter).

   Ryssland är långt ifrån oskyldig men det är vi i väst (EU och USA) som startade hela skiten. EU vägrade kompromissa och krävde att Ukraina skulle avsluta alla förbindelser med Ryssland (ett land som sponsrat det med miljarder € varje år sedan sovjet unionen föll). Sedan när de valde att ta Rysslands klart bättre erbjudande blev det plötsligt kupp i Kiev. BTW medan vi talar om kupper, vad tror du Svenska politiker skulle säga om Putin kom till Stockholm och stödde våldsamma protester som ville störta regeringen? Eller om Kinas höga politiker gjorde samma i Berlin eller Washington? Då skulle det vara att man blandar sig in i internpolitik men när vi gör det då är det bara bra.

   Skärp dig. Vi har ingen som helst rätt att bomba runt och starta revolutioner bara för att våran köpta media intalat alla här att våran styrelseskick (plutokrati ironiskt kallad för demokrati) är bäst.

   Radera
 15. Flute det var väldigt vad mycket anonyma som håller med varandra. Fortsätt ditt goda arbete.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 16. Ja, det var en förskräcklig massa tramskommentarer. Sådant dränker tyvärr intressanta kommentarer.

  Jag tyckte tex att diskussionen om industriproduktionen och dess kraftiga nedgång en bit upp mellan Urban och mig förtjänade lite mer uppmärksamhet. Jag hade hoppats på lite mer input från hågade läsare till de underliggande orsakerna bakom nedgången. Själv bidrog jag med:

  "Jag har försökt skapa en bild av de skeenden som ligger bakom den(nedgången). Jag är inte någon expert på svensk näringsliv men det jag kan nämna på rak arm är att medicinbolagen lämnar sverige (astra satsade visserligen lite häromveckan i södertälje igen), ericsson och abb detsamma och pappersmassan går det dåligt för. Kanske du har ytterligare några viktiga orsaker att tillägga?"

  Samt såklart dyra och dåliga svenska ingenjörer.

  Kanske Flute vill ta upp tråden och uppmana läsarna till att bidra med sina synvinklar på förloppet och framtiden? Det är i men mening en viktig fråga för Sverige som trots sin betydelse knappt uppmärksammas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då menade jag att flute skulle kunna ta upp ämnet i ett blogginlägg.

   Radera
  2. Ett litet inlägg är att ST1 Energy exporterade oljeprodukter för 11,5 miljarder 2014 vilket kan vara intressant när man ser hur mycket oljeprodukter vi importerar. Totalt exporterade vi än mer oljeprodukter. Tjänsteexporten är också betydande där bara datatjänster var större än våra utlandsresor.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  3. Nano, vart får du allt tok ifrån? St1 köper olja från Nordsjön och exporterar en mindre del. Exporten av datatjänster är naturligtvis inte större än utlandsresandet. Sverige har en konstant större export än import eftersom landet är överbefolkat och utlandsberoende, på liknande sätt som förövrigt Japan. Valutan skulle annars krascha. Jämför med USA so har ett konstant underskott. Det kommer en tid när det inte går att sälja datatjänster för köpa olja och då det här landet slut.

   http://www.st1.se/foretagsfakta

   http://www.st1.se/raffinaderi

   Radera
 17. Tack för en gedigen och bra skrivning om våra omgivande och aktiva imperier. När det gäller hotet från Ryssland och rysskräcken, så gav två personer och föreläsare sk ryssexperter, en helt annan bild av Ryssland under Folk & Försvar i Sälen, tidigt i våras. En motbild som totalt nonchalerades av besökarna inkl mainstreammedia. Det var liksom inte opportunt att se verkligheten, utan endast prata överflygningar och Krim och Ukraina. Och NATO-medlemskap. Har skrivit om detta vid flera tillfällen när deras framträdande fortfarande fanns kvar på Svt Play.

  SvaraRadera
 18. Fanns väl en del som var vettigt i Flutes analys men den skrapar på ytan. Precis som med Cornu är det mest intressanta inta vad Flute skriver utan vad han utelämnar och agendan med det. Cornu skriver heller aldrig nedan i sin, tillika tunna soppa:
  * Eurasian Economic Union (EEU)
  * BRICS
  * SCO
  * CIPS framtida konkurrerande med SWIFT
  * Mackinders och hans senare efterföljare Brzezinski:s agenda om att USA (Storbritannien under Mackinders tid) måste hindra Europa och Asien från att ekonomiskt förena sig genom att kontrollera det sk "heart land".
  * Den nya sidenvägen och hur den kommer integreras med EEU.
  * AIIB:s konkurrens med IMF och världsbanken

  Skulle säkert kunna radda upp mer som Flute "missar" (?) och Cornu blundar för men varken hinner eller orkar just nu. Men Flute ska ha cred för att han inte kör samma ensidiga och enfaldiga Ryssfobi-retorik som Cornu kör med i sina nonsensinlägg där han gör omvärldsanalyser i klass med "experten" Stig Fredriksson.
  https://youtu.be/7X3Nw1FvMpo

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst, jag har inte gått in på detaljer.
   Jag anser att EEU, CIPS och AIIB är ganska ointressanta när det gäller den större bilden. EEU är helt enkelt ett sätt för Ryssland att driva sitt imperium. CIPS och AIIB är jag högst tveksam till att de kommer att ha någon större betydelse.
   SCO är förvisso mer intressant - jag kunde faktiskt ha skrivit om samarbeten mellan Kina och Ryssland också. Tack för påminnelsen!
   Heartland-teorin anser jag vara ganska ointressant.
   New Silk Road är i och för sig ett ganska intressant projekt, men i det stora perspektivet inte särskilt viktig anser jag.

   Radera
 19. Jo, du ser det som lika ointressant som mainstream och Cornu. Och jag ser din analys lika ointressant som mainstream (och Cornu). Fast Cornu är det Stig Fredriksson-klass på - riktigt så ointressant är trots allt inte du - lite cred ska du ha.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du tycker att den är så himla ointressant, varför slösar du då tid på att läsa den och tid på att kommentera den? :-)

   Radera
 20. Donetskt och Luhansk har dubbelt så många stridsvagnar? :D

  SvaraRadera
 21. Nu ska vi se om och hur detta rapporteras i svensk media:
  http://rt.com/news/265648-ukraine-maidan-camp-attacked/

  SvaraRadera
 22. @ Perry
  Givetvis har de "glömt" att rapportera om nattens händelserna i Kiev.

  På Sveriges Radio hemsida går att läsa följande :
  CITAT :
  "
  Tendens: I huvudet på en supporter: När känslorna svämmar över
  Sänds 11.03 - 11.33
  Molly Sandén. Pressfoto.
  Premiärgäst.
  Nu drar äntligen Hallå P3 igång. I studion Molly Sandén, en artist som berör med sin starka röst. "

  SvaraRadera
 23. Nä, den nyheten gick inte så bra ihop med att "världssamfundet enigt" (G7) fördömer ryssland för femtielfte gången, att fotbolls-VM ska tas ifrån dem och som kronan på verket: ryska nättroll skickar rumpbilder till Merkel (SVT!)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Västerlendska massmedier idag, är värre än Sovjetunionens TASS-nyhetsbirå på 70 och 80 talet.

   Radera
 24. Schhh, nu ligger vi ryska psyops-troll lågt ett tag. Flute kan få syn på oss och bli putt.

  SvaraRadera
 25. Den här är väl bara helt otroligt klockren:
  http://thesaker.is/american-citizen-tortured-by-ukrainian-government/

  SvaraRadera
  Svar
  1. "The Saker" är en högst tveksam källa och han citerar i den artikel du refererar till endast ryska propagandamedia: RT och Sputnik News.

   Radera
  2. Och du citerar från euromaidanpress......

   Radera
  3. PivoVivo: Jag vet mycket väl att EuroMaidanPress är partiska i sammanhanget, och vill därför helst inte länka till dem som källa. Jag kollade dock upp detta om stridsvagnarna på andra ställen också och det verkade stämma. Men EuroMaidanPress hade den bästa sammanställningen av det, därför fick det bli en länk till dem. Jag får väl länka till någon nyhet hos RT någon gång som kompensation :-)

   Radera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.