2016-06-25

Förrädare!!

Så hava då de svekfulla och föraktliga britterna fegeligen förrått oss genom att rösta för utträde ur vår ärorika Europeiska union! Skam över deras röstande! Huru kunna de med gott samvete avsäga sig det samarbete som där finnes för alla européers båtnad? Veta de icke huru byrå- och eurokraterna i Bryssel slita i sitt anletes svett för Europas bästa? Allt detta digra arbete hava britterna mage att förkasta! Det är en imponerande mängd förnuftiga och nyttiga regler som byrå- och eurokraterna dagligen i sin vishet producera, men detta inse uppenbarligen icke de skamlösa britterna! Nej, de vilja tydligen hellre ägna sig åt sina egna inskränkta lagar! Säkerligen komma de att drabbas av något gruvligt straff för detta deras nesliga handlande!

Nu glunkas det här och där icke blott om "Brexit", utan även om att andra länder i vår ärofulla union skulle vilja rösta om medlemskapet. Nå, de må utträda ur unionen om deras oupplysta befolkningar så vilja, men vi kunna vara säkra på att Sverige för evigt kommer att kvarstå i denna storslagna union, ty det står inskrivet i vår grundlag! Hurrom för detta kloka och förutseende beslut av våra evigt välvilliga politiker! Även om alla andra medlemsländer i den Europeiska unionen skulle svika och lämna densamma, kunna vi vara säkra på att Sverige kommer att stå kvar! Om så Sverige skulle visa sig till slut bliva det enda kvarvarande landet i unionen, komma vi att kvarbliva där ensamma och stolta och med förakt se huru de andra länderna förgås i plågor utanför unionen, medan vi ensamma och starka kvarstå i denna trygga union!

5 kommentarer:

 1. VIKTIGT
  Sverige, som varande den enda kvarstående moraliska stormakten, måste taga ansvar för unionens mindre bemedlade medlemmar, så att dessa, när nettobetalaren UK of GB and N Ireland slutar att bidraga till deras försörjning, icke drabbas av några ekonomiska problem. Som vår store Statsman Stefan har sagt: Det är en fråga om solidaritet

  SvaraRadera
 2. EU håller på at KOLLAPSA !
  NATO håller på att KOLLAPSA !

  SvaraRadera
  Svar
  1. NATO mår bra.
   Arabvärlden kollapsar.
   Oljeländerna kollapsar.
   USA och Kina går mot konkurs.
   Men NATO mår bra

   Radera
 3. Att britterna lämnar unionen är dåligt för unionen och än sämre för dem. Mäktiga pluspoäng dock till skribenten som vad jag kan se lyckades böja verben på 1800-tals-vis helt korrekt.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.