2012-07-26

Klimathotspropaganda?

Förra veckan skrev jag om att det för norra halvklotet varit den varmaste junimånaden sedan seriens början år 1880, samt att överhuvudtaget första halvåret 2012 varit ett av de varmaste globalt.
Temperaturstatistiken talar sitt tydliga språk - jorden har blivit varmare de senaste hundra åren. Detta yttrar sig framförallt som "global weirding", alltså fler extrema väderhändelser. Återförsäkringsbolaget Munich Re visar att väderrelaterade naturkatastrofer är i en starkt ökande trend.
En kommentator beklagade sig över att jag "har gått på propagandan". Då frågar jag mig - vilken propaganda? Det jag presenterade var bara data för temperatur och nederbörd globalt, samt Munich Re:s observation att antalet väderrelaterade naturkatastrofer ökat starkt.

När SMHI konstaterar att det varit regnrekord i juni i år, är det också propaganda? Nej, det handlar om observationer av hur vädret varit, liksom NOAA och Munich Re sammanställer observationer av väder respektive naturkatastrofer.

Även om den globala medeltemperaturen varierar från år till år, så finns ännu inget som tyder på att den trend med varmare än normalt som vi sett de senaste decennierna skulle vara bruten. Som jag skrev så är ett förändrat klimat med fler extrema väderhändelser något som vi måste ta med i beräkningarna för framtiden, eftersom observationerna visar att det är så, oberoende av vad klimatförändringen kan tänkas bero på. Att inte vara beredd på fler extrema väderhändelser vore dumdristigt.

Kommentatorn skickade även med länkar till tre artiklar som hen tycker kan ge "lite balans i analysen". Den första artikeln varnar för att vi kan vara på väg in i en ny istid, om man ser till hur mönstret sett ut de senaste 450 000 åren. Förvisso en varning som kan vara på sin plats, men det handlar isåfall om något som händer på längre sikt. De klimatförändringar jag refererar till händer däremot nu och går ganska snabbt. Det värsta problemet med denna artikel är dock att författaren inte precis är särskilt förtroendeingivande. Det handlar inte om någon forskare inom ett relevant forskningsområde, utan om webbproducenten, skribenten, redaktören med mera Torbjörn Sassersson (soultravel.nu), som bland annat är känd för hokuspokus såsom "astralresor" och "remote viewing". Han var med i teveserien "Det okända" där hans förmåga till "fjärrseende" testades och Sassersson misslyckades.

Den andra artikeln (från 2008) handlar om den ryske astrofysikern Khabibullo Abdusamatov, som varnar för minskad solstrålning och ny istid. Han ansåg då att "medeltemperaturen på jorden nådde sin höjdpunkt under perioden 1998 – 2005". 2007 talade Abdusamatov om att solens strålning hade börjat avta, vilket skulle ge en utdragen nedkylningsperiod som skulle börja 2012-2015, med ett köldmaximum runt år 2040. Eftersom det globala klimatet inte följt hans prognoser utan tvärtom hållit sig varmt har han skjutit fram "domedagen" något och i år förutsade Abdusamatov att den nya "lilla istiden" skulle börja 2014 och ha sitt maximum runt år 2055. Jag kan ana vad han kommer att säga år 2014...

Abdusamatov bygger sina prognoser på att global uppvärmning har observerats samtidigt på Jorden och på Mars de senaste decennierna, vilket enligt honom bara kan orsakas av variationer i solstrålningen. Andra forskare säger dock att det handlar om ett sammanträffande, då Mars liksom Jorden har svängningar i sin bana och lutning och den uppvärmning som observerats på Mars beror på detta och inte har något samband med uppvärmningen på Jorden. Vad gäller Abdusamatovs påståenden säger andra forskare bland annat att det "inte går ihop med fysiken", att "det är tokigt" samt att "idén stöds helt enkelt inte av teorin eller observationerna".

Den tredje artikeln är skriven av Peter Ferrara, som arbetar för Heartland Institute. Detta institut är ökända för att på 1990-talet tillsammans med tobaksbolaget Philip Morris ha lagt pengar på att ifrågasätta forskning som kopplar (passiv) rökning till sjukdomar. Efter att ha blivit överbevisade om rökningens farlighet satsar nuförtiden Heartland Institute på att ifrågasätta forskningen runt klimatförändringar och beskrivs av New York Times som "den främsta amerikanska organisationen som driver klimatförändringsskepticism".

Så till alla läsare som är skeptiska till den vetenskapliga konsensusen om klimatförändringarna - det går bra att debattera kom igen med några vettiga artiklar som kritiserar forskningen om klimatförändringar på grund av växthusgaser! Helst sådana som refererar till forskningsresultat. Inte artiklar av virrpannor eller lobbyorganisationer.

22 kommentarer:

 1. Jag tror att en del av det som Munich Re skyller på klimatförändringarna har helt andra förklaringar. Det är möjligt att jag har fel men om vi tar några exempel på händelser, riktiga eller hypotetiska här i landet ska jag förklara vad jag menar.

  Ta tex den här översväminingshistorien som var härom veckan i småland, själv är jag uppvuxen ett stenkast från Ätran, jag vill mena att det under de tre senaste decennierna varit så att vårfloden blivit kraftigare men kortvarigare. En del menar att det är klimatförändring, jag tror snarare det beror på utdikning. Min farfars skog hade områden som, speciellt på våren, var nära nog under vatten, det gick inte att köra där med traktor, knappt att gå. För 20 år sedan dikades området, idag är det inte alls på samma sätt. Vattnet rinner ut i ett större dike och vidare till ån. På allt fler ställen ser man skog som dikats ur, det har närmast varit en epidemi de senaste 30-40 åren. Alla gamla kärr och surhål som band vatten är utdikade och åarna svämmar över men det är klart, det är ju BARA klimatförändringen som ligger till grund här.

  Staden jag bor i idag översvämmades vart och vartannat år längre tillbaka i tiden, det finns rätt fantastiska bilder där stadens storgata ligger under vatten när det förra seklet var ungt. På senare år har ett sjönära område som förr översvämmades bra nära varje år bebyggts i bobubblans spår med överprissatta bostadsrätter efter att marken fyllts ut och höjts något. Någon myndighet vars namn nu är som bortblåst presenterar kartor på sin hemsida över översvämningsområden i anslutning till större vattendrag gör gällande att en 100-årsöversvämning kommer lägga hela området under vatten trots den markhöjning som skett. När så möjligen sker, vem får skulden, kommunens inkompetenta tjänstemän eller klimatförändringar?

  Vi bygger på nya ställen av nya orsaker och tror oss veta mycket bättre än vad folk gjorde förr. Har det inte svämmat över så länge jag minns så måste det vara klimatförändringar om det gör det. Applicera samma dynamik på en global skala där vi dessutom är fler än någonsin tidigare så är det alldeles uppenbart att vi får fler liknande "naturkatastrofer".

  Det betyder ju inte att vi INTE har klimatförändringar men jag vill mena att många av våra svenska problem har mer mångbottnade orsaker där klimatförändringarna kanske är en av flera bidragande faktorer och inte, som man ibland får intrycket i media, den allenarådande orsaken.

  Tack för en intressant blogg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst har du rätt i att det byggs på tokiga ställen och att utdikning och andra åtgärder kan leda till fler översvämningar. Men det som är mest intressant med naturkatastrofernas ökning är att väderrelaterade katastrofer ökat så mycket snabbare än geologiska katastrofer (jordbävning, tsunami, vulkanutbrott). Munich Re:s siffror är globala och inte bara för Sverige. Även ifråga om geologiskt aktiva ställen har det ju byggts allt mer på ställen där det inte borde byggas.

   Radera
 2. Så länge du håller dig till mätbar vetenskaplig information kan jag inte klaga. Men håll med om att människans skuld i detta har fått delvis religiösa proportioner i media där allehanda clowner framhävs med vetenskaplig status, ivrigt påhejade av "vetenskapliga" journalister som i DN. Och även den motsatta sidan visar påtagliga religiösa inslag.

  Men förmodligen är du redan på den ena religiösa sidan när du själv i inledningen gör kopplingen från global uppvärmining till SMHIs väderobservationer. Men det är en mänsklig egenskap att argumentera för sin sak, med eller utan ojusta metoder, bara man får rätt.

  Och visst är klimatprognoser vetenskap, i sin linda, men resultaten är inte vetenskapliga förrän man har visat att modellerna stämmer med verkligheten. Och det tar några decennium till.

  Sen kan man förstås göra observationen att det inte finns så mycket vi kan göra åt prognostiserade klimatkatastrofer om de nu eventuellt kommer att inträffa enligt prognoserna. Men visst, jag är i idel öra om du tror dig ha en relevant lösning på hur vi ska ta oss ur hörnet vi har målat in oss i. Nobelpriset är förmodligen ditt i så fall, åtminstone fredspriset som ju kan delas ut för vad politiskt som helst.

  Tyvärr har jag, för att stärka min argumentation, inga länkar till webbsidor/artiklar som du efterfrågar. Dock kan jag notera att länken till SMHIs regnrekord stärker din argumentation högst betydligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har svårt att se var det religiösa kommer in i bilden. Du har skrivit om denna "klimatreligiositet" lite varstans på nätet, men jag kan inte se att religion har nåt med väderobservationer och sammanställning av klimatdata att göra.
   Däremot är det påtagligt att "climate-scam"-sidans vetenskapare visserligen har diverse examina från fina universitet i många fall, men dom har en annan sak gemensamt också - ingen av dom är meteorolog.
   Personligen har jag också uttryckt mig som Henrik gör, att oavsett orsakerna så kan man ju konstatera att vi är inne i en klimatförändring. Det vore ju klokt att försöka anpassa mänsklig aktivitet efter denna förändring, hellre än att bara blunda för det och prata om religiösa tvångsföreställningar.

   Radera
  2. Nej, jag skulle nog beteckna mig som ganska oreligiös.
   Nu handlade det inte om prognoser här, utan om observationer av hur vädret faktiskt har förändrats de senaste årtiondena.

   Radera
  3. @Tompan: Att jag skrivit lite varstans på nätet kan bero på att jag har åsikten att bägge sidor har lite tappat kontakten med verkligheten och mer agerar utifrån tro, vilket är grunden för religion, därav min något provokativa formulering. Och meteorologi har inte så mycket att göra med klimat.

   @flute: Väder är inte klimat förrän det sammanställs globalt över tid, vilket väl inte SMHI håller på med, och inte du heller.

   Förövrigt kan man försöka anpassa mänsklig aktivitet efter klimatprognoserna, av vilka IPCCs är baserade på orimliga antaganden om tillgång på utvinningsbara kol-väte-föreningar, och verkligen köra världen i botten. Räkna ut hur många människor som måste svälta ihjäl för att sparprogram för att undvika prognosernas inträffande ska undvikas (mat == olja). Förklara t.ex. hur man får BRICS att minska sin exponentiellt ökande kol/olje-konsumtion till avtagande.

   Om klimatprognoserna är verkliga har vi verkligen målat in oss i ett hörn, precis som Euro-pakten har gjort i sin del av verkligheten. I så fall är förmodligen det enda som kan rädda oss, eller våra barn, teknologiska framsteg som vi ännu inte känner till.

   Och förklara hur "västvärlden" ska kunna fortsätta med evig tillväxt utan evigt ökande tillgång på energi, för att kunna betala räntan på sina lån.

   Vill inte verka negativ, men jag tycker faktiskt att det ser rätt mörkt ut, på i stort sett på alla fronter, vilken sida man än väljer.

   Radera
 3. Det finns nog ingen som är skeptisk till eller förnekar klimatförändringar ( däremot kan orsakerna till klimatförändringarna ifrågasättas) eftersom allting är under ständig förändring. Fast det vore intressant att höra din definition av den "vetenskapliga konsensusen om klimatförändringarna".

  SvaraRadera
 4. Efter senaste istiden (på norra halvklotet) så växte det vinrankor så långt norrut som i Sverige. Den klimatförändringen hade väl knappast något med mänskliga föroreningar att göra?
  För några hundra år sedan hade vi "lilla istiden", som varade några hundra år. Jag tror det var Karl Den Nionde som tågade över Lilla Bält med sin arme'. När var detta vatten fruset senast?
  Med detta vill jag bara ha sagt att extrema klimatförändringar har skett under jordens livstid långt innan det fanns någon som försökte analysera orsakerna till dessa skeenden. Dessutom har vi kontinentalförskjutningar och polaritetsomkastningar mellan nord- och sydpolen som extra krydda på allt hemskt som även kan drabba jorden i framtiden återigen.
  Håkan Larsson

  SvaraRadera
 5. Artikeln i Newsmill som du refererar innehåller länkar till två vetenskapliga diagram som visar att den temperaturökning som sker nu sker inom ramen för en kraftig avkylning de senaste x-antal 1000 åren med ca 2 grader minus. Ur ett förvillande 150-årsperspektiv ser temp-ökningen ut att bero på industrialismen, men kurvkapningen är ett klassiskt exempel på korrekt statistik som presenteras för att skenbart vinna snabba poänger.

  Ref: http://www.torbjornsassersson.com/articles/2009/1209-climategate/global_temp.jpg

  (I övrigt skedde mina tre experiment för TV4 inom ramen för en undersökning för att replikera validiteten i extra sensorisk perception såsom bla SRI International och CIA valde att utvecklade tekniken. Två av de tre experimenten gick mycket bra och de mottogs mycket positivt av både forskare och allmänhet. Allt finns redovisat på webben. Ref: http://newsvoice.se/2012/01/30/torbjorn-sassersson-lyckades-i-tv-experiment-pa-remote-viewing/).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Torbjörn, då har du en lång rad priser att hämta ut då för dina paranormala krafter, bland annat James Randis berömda pris på 1 miljon dollar. Grattis!

   Radera
  2. Du refererar till det första experimentet (som lyckades). Och varför refererar du inte till det uppföljande experimentet istället? Som gjordes under mer kontrollerade former och misslyckades.
   http://youtu.be/VLWWDKDfc1s

   Radera
 6. "Den första artikeln varnar för att vi kan vara på väg in i en ny istid, om man ser till hur mönstret sett ut de senaste 450 000 åren. Förvisso en varning som kan vara på sin plats, men det handlar isåfall om något som händer på längre sikt."

  Uppvärmning och istid har ett kausalt samband eftersom uppvärmningen riskerar att resultera i att stora mängder vatten från smältande glaciärer samlas i dammar. När fördämningarna brister forsar på kort tid detta ut mot golfströmmens flöden och stänger av mekanismen som en kran.

  Al Gores film ("En obekväm sanning" vill jag minnas att den heter)belyser denna situation idag med den smältande isen på Grönland genom att jämföra med den tidigare istidens liknande mekanism - enorma insjöar i Nordamerika vars fördämningar brast.

  Hur belagt detta fenomen är får jag låta vara osagt - och självklart också till vilken grad det händer genom människans påverkan, men just nu smälter Grönlands glaciärer i högre grad än annars: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/massiv-issmaltning-pa-gronland

  Omställningsbehoven förändras dock inte även om det senare skulle visa sig att uppvärmningen i högre grad än vad forskare idag tror, är att hänföra till naturliga variationer. Ekologin bara är ett av delproblemen - även ekonomiska och energimässiga problem tvingar fram en genomgripande systemförändring och ett nytt förhållningssätt till resurser - som dessutom måste börja fördelas rättvist globalt och generationsmässigt.

  SvaraRadera
 7. Jag är skeptisk till klimatalarmismen.
  Det beror på att jag jobbat en hel del i fjällvärlden. Det är lätt att upptäcka, att det vuxit skog på områden som i dag är kalfjäll. Man ser det på platser, där bäckar under vårfloden tagit ett nytt lopp och blottlagt torv med gamla trädrester. Det kan vara rätt grova träd. Även i tjärnar på kalfjället har trädstammar bevarats.
  Professor Leif Kullman i Umeå har forskat på trädgränsens förflyttningar i flera decennier. Om jag förstått rätt, var det ordentligt varmt i Skandinavien för ca 6000-7000 år sedan, alltså under tiden de första fångstfolken lämnade avtryck i Norrland. Då var nästan hela den skandinaviska fjällkedjan beskogad.
  På senare tid har också en del vetenskapliga rapporter kommit som är besvärande för de som hävdar, att det blir varmare.
  Johannes Gutenberg Universität, Mainz kom nu i juli med en rapport som visar på en långsam avkylning de senaste 2000 åren, och att det varit mycket varmare än i dag vid några tillfällen. En kurva över temperaturens utveckling syns till höger på nedanstånde sida. Klicka på den.

  http://www.uni-mainz.de/eng/15491.php

  Även i Sverige finns en vetenskaplig rapport med ungefär samma resultat - Håkan Grudds Torneträsk-undersökning.

  http://people.su.se/~hgrud/documents/Grudd%202008.pdf

  Det finns troligen fler undersökningar världen runt i ämnet. Men jag saknar överblick över forskningsläget.

  Jag kan inte frigöra mig från misstanken, att vi är utsatta för ett storskaligt bedrägeri i klimatfrågan. Vilket målet för kampanjen är, vet jag ännu inte.

  SvaraRadera
 8. Att klimatet blir varmare råder det absolut inget tvivel om. Under de glaciationscykler (istider och varma perioder däremellan) som tidigare funnits så har mycket kraftigare klimatvariationer setts än vad vi nu har. Tex. så har Grönland tidigare varit isfritt, om man skall tro denna forskare http://www.youtube.com/watch?v=YxbOSB7zDgY
  Men är den globala uppvärmning vi nu ser, orsakad av människans ökning av CO2-halten i atmosfären? Mycket tyder på det, men oavsett vilket, så finns det en lång rad andra skäl än global uppvärmning att få ned användningen av lagrad fossil energi. T.ex. eftersom det handlar om en ändlig resurs, så kanske vi bör lämna lite till efterkommande generationer. Andra milöproblem än global uppvärmning är kopplat till att vi bränner kol, gas och olja. CO2 gör haven surare, vilket påverkar korallrev. Att bränna kol sprider tungmetaller, kolaskan är giftig osv. Så hela diskussionen om det är människan som orsakar klimatförändringen eller inte, är inte viktig anser jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var ungefär det jag försökte uttrycka i min kommentar ovan - det spelar ingen roll om det är via utsläpp eller annat som klimatet ändras, det som betyder nåt är väl när man står med vatten upp till fotknölarna och försöker se till att inte vattnet ska nå upp till knäna. Alltså, samhällsplanering och personlig planering utifrån sammanställda klimatdata över period.
   Som privatperson kan jag tycka att det är intressant att varje ny istid tycks ha föregåtts av en uppvärmningsperiod på 30-40 år, men jag kan ju inte stå kvar i vattenpölen och vänta i 40 år på avkylning bara för det.

   Obs, jag är varken "klimatalarmist" eller "religiös", och ansluter mig till din åsikt att det intressantaste inte är huruvida människan orsakat den pågående klimatförändringen eller inte.

   Radera
 9. Hej

  En mycket viktig debatt som nu förs, och en debatt som behövs. Allt för många människor funderar över vad som sker.

  För den som vill se höra och skaffa sig info gör det enkelt på You tube, där finns videos med skrämmande material - om enorma konstiga värderleks förhållanden, och andra ganska svårförklarliga fenomen som sker nu runt om i världen.

  Om detta har med klimatet att göra vet inte jag - men mycket intressant är det hur som helst.

  Vad jag vill tillföra den här disskusionen är följande.

  Vår planet är egentligen en stor kula av mycket het flytande järn, och dess yttre skickt är svalare, och där kan vi leva på ett tunt täcke av 2/3 vatten och sedan markytor där vi producerar det vi behöver. Men det är en kärna av järn som vi bor på.

  Magnetism är något som gör att vi befinner oss på den plats i solsystemet där vi nu är, och vår måne finns där den gör av samma orsak. Den viktigaste magnetiska kraft vi har finns i sjävla universium men därefter är vår sols magnetism det som gör att vårt solsystem fungerar som det gör.

  Solen har under ganska så lång tid varit på dåligt humör kan man lätt säga. Först var den sur rätt många år och höll inne alla utbrott men nu sedan ett år är den förbannad, och har satt igång ett massa bråk med solflammor som är enorma. Den kastar ur sig enorma utbrott, och den skapar i vårt solsysten oreda, och magnetiska stormar.

  Varför frågar man sig, och en del sitter nog på sanningen. Professor Gösta Ehrensvärd i New Orleans beskrev det här som nu sker redan i slutet på 1960 - talet i sina böcker. Han förutsåg genom sina kunskaper och forskning vad som kommer att ske.

  Istider kommer och går med jämna mellanrum på cirka 12 000 år. Sedan en istid på cirka 120 - 130 - tusen år, och därefter en ny upptinig och värmeperiod på cirka 12 000 år igen. Så har det varit en cirka 30 gånger i vår planets historia. Det är nu ungefär 12 000 år sedan vår istid upphörde.

  När vi går mot en ny istid börjar det alltid med en global uppvärmning på några årtionden. Det kan vara cirka 20 - 40 års kraftig uppvärmning, och därefter kommer en snabb nedkylning som bara varar 3 - 4 år innan vi är inne i en ny istid. Så fort går det enligt Gösta. Han framförde många bevis för sina hypoteser men på den tiden var ingen intresserad och sedan har han glömts bort.

  Han hade också ett recept på hur vi kunde lura en istid. Han visste att det var de övre luftlagren runt jorden som får en mycket kraftig nedkylning, och sedan faller dessa enormt kalla områden (-70 till 90 grader) ner mot jordytan och fryser ner allt på mycket kort tid (timmar) vilket bevisas av att man funnit mamutar med grönt gräs i magen nedfrysta i norra Sibirien.

  Gösta föreslog att vi som mänsklighet skulle börja att aktivt försöka värma upp våra hav några grader genom att föra kallt bottenvatten från stora djup upp till ytan via hävertar (långa rör). Detta skulle då göra att vi kunde värma upp haven och därmed skydda planeten under de 3 - 4 kritiska åren då nedisningen tar fart.

  En annan aspekt han framförde med sitt tänkande var att vi kunde också lösa mycket av problematiken med matförsörjningen genom dessa hävertar då kallt mycket näringsriktigt vatten kommer upp från stora djup gör att matfisken skulle få fantastiska möjligheter runt dessa hävertar.

  Kan man borra efter olja på 3000 meters vatten djup borde man också kunna bygga hävertar lika långa.

  Bara som ett underlag för jag fram det här

  SvaraRadera
  Svar
  1. Resonemanget här: ("Han visste att det var de övre luftlagren runt jorden som får en mycket kraftig nedkylning, och sedan faller dessa enormt kalla områden (-70 till 90 grader) ner mot jordytan och fryser ner allt på mycket kort tid (timmar) vilket bevisas av att man funnit mamutar med grönt gräs i magen nedfrysta i norra Sibirien.")påminner en del om denna film: http://www.imdb.com/media/rm2621279232/tt0319262 men jag är mycket tveksam till om det blir så i verkligheten! När luften faller ner och komprimeras uppvärms den (föneffekten) någon som kan räkna ut hur det blir i slutändan?

   Radera
 10. Vill egentligen inte ge mig in i klimatdebatten då den är alldeles för yvig, men vill ändå framföra vad fysikprofessorn och författaren David MacKay slår fast i sin bok Sustainable Energy without the hot Air. Har man lite kunskaper om kolatomen förstår man att den påverkar klimatet. punkt. Samtidigt visar Kjell Aleklett på Globala Energisystem vid Uppsala universitet att de värsta scenarierna i IPCC:s beräkningar omöjligt kan inträffa, eftersom det inte finns så mycket fossil energi på jorden,som IPCC antar i sina kalkyler. Det betyder givetvis inte att förbränning av fossil energi och utsläpp av växthusgaser inte påverkar klimatet. För mig är det en ickediskussion om dessa utsläpp från människan påverkar klimatet 20%, 30% eller 60 %, bara det faktum att människan påverkar klimatet med sina utsläpp av CO2 är tillräckligt för att begränsa utsläppen-omedelbart. I detta fall gäller försiktighetsprincipen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med Martin Saar här. Alla är väl överens om att CO2 är en växthusgas, och att människan släpper ut CO2 i atmosfären. Därmed existerar AGW, end of diskussion. Det återstår sedan att reda ut i vilken omfattning AGW påverkar världstemperaturen, men innan vi gjort det bör givetvis försiktighetsprincipen gälla.

   //Pelle

   Radera
  2. PS: ursäkta svengelsk stavning :-)

   //Pelle

   Radera
 11. Flöjten, du har alltså inte sett sidan som listar tusen vetenskapliga artiklar som kritiserar koldioxidteorin? Pinsamt! Du ÄR ett propagandaoffer eftersom du talar om någon sorts konsensus i frågan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skicka länken!
   "Vetenskapliga konsensusen" kanske var fel ord - borde ha skrivit "den dominerande vetenskapliga synen".

   Radera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.