2012-11-12

IEA om de goda feerna

Idag släppte IEA (International Energy Agency) sin årliga rapport World Energy Outlook 2012 (förkortad WEO). Rapporten kostar 120 dollar att köpa, men en sammanfattning och faktablad kan läsas gratis. Kontentan blir att IEA anser att några goda feer ska rädda världens energitillgång.

WEO 2012 räknar med att den globala efterfrågan på råolja uppgår till 99,7 miljoner fat per dag år 2035 (mot 87,4 miljoner år 2011), men att priset förblir högt på 125 dollar per fat (inflationsjusterat). Större delen av ökningen räknar man med från okonventionell olja (skifferolja i USA samt tjärsand i Kanada), djuphavsolja (mest från Brasilien), samt "natural gas liquids".

IEA tror att den globala efterfrågan (och därmed även tillgången) på energi kommer att växa med över en tredjedel fram till 2035. Kina, Indien och Mellanöstern kommer enligt IEA att stå för 60 procent av denna ökning, medan efterfrågan i OECD-länderna knappt ökar. IEA konstaterar att den globala energikartan håller på att förändras, med stora konsekvenser för energimarknaderna och handeln, något som jag kan hålla med om, även om jag inte tror på IEA:s goda feer.

Den första goda fen är USA:s utvinning av olja och gas ur skiffer, och IEA tror att USA tack vare detta kommer att bli världens största oljeproducent omkring år 2020 (alltså större än Saudiarabien)! Till råga på allt tror de att Nordamerika tack vare detta blir en nettoexportör av olja omkring år 2030. Många som studerat skifferoljan tror dock inte på denna goda fe. Läs t.ex. Kurt Cobbs "Why the US is NOT the new Saudi Arabia" eller Cruel Crude om skifferolja/oljeskiffer.

Den andra goda fen är att Iraks oljeutvinning kommer att öka från dagens 3,2 miljoner fat per dag till över 6 miljoner fat per dag år 2020 och 8 miljoner fat per dag år 2035. Här drar man ut en uppåtriktad trend in i framtiden (2011 var den genomsnittliga utvinningen i Irak 2,6 miljoner fat per dag). IEA tror därmed att Irak kommer gå om Ryssland och bli världens näst största oljeexportör (efter Saudiarabien) på 2030-talet. IEA är dock tydliga med att de tror att större delen av Iraks olja kommer att gå österut till Asien, framförallt Kina. Vi i Europa blir därför tvungna att förlita oss till olja från Saudiarabien och Ryssland, samt Nordsjöns raskt fallande produktion. Läs mer hos Cruel Crude om Iraks olja och Kina.
Intensiva förhandlingar om kinesiska infrastrukturinvesteringar och utbyggnad av oljeproduktionen i utbyte mot kinesisk tillgång till den Irakiska oljan tycks vara i full gång mellan Peking och Bagdad. Precis som i resten av världen erbjuder alltså kineserna pengar och investeringar i utbyte mot tillgång livsviktiga råvaror idag och i framtiden.
Men det vill till att Iraks oljeutvinning faktiskt ökar i den förutspådda takten. Irak måste vidmakthålla tillräcklig politisk stabilitet för att oljeutvinningen ska kunna öka. IEA slänger dock in en brasklapp om att ifall Iraks oljeutvinning inte växer som förväntat blir det svåra tider på oljemarknaden.

Dessutom får vi inte få alltför stora produktionsfall i Saudiarabien och Ryssland (och inte i något annat större oljeland heller) för att världens totala konventionella oljeproduktion inte ska minska. Det känns optimistiskt och kvalificerar som den tredje goda fen i WEO 2012.

När IEA kom med WEO 2010 noterade jag och många andra en radikal omsvängning vad gäller IEA:s prognoser, men årets rapport verkar återgå till att tro på goda feer som ska ge mer oljeproduktion bara man efterfrågar den. Man hade kunnat hoppas på mer verklighetsanpassning istället.

Det man ändå ska notera är att IEA i WEO 2012 fortfarande förutsäger en oförändrad världsproduktion av konventionell olja, och att hela tillväxten ska ske i okonventionell olja och biobränslen. Då ska man komma ihåg att det handlar om "fulolja" med lågt EROEI och därmed lågt energinetto - det går åt mycket energi för att utvinna energin. Därmed kan den för övriga samhället användbara biten av den globala oljeproduktionen ändå sjunka eller stå still, när allt mer olja åtgår till själva oljeletningen och oljeutvinningen.

Problemet med IEA:s WEO 2012 är att man målar upp en orimligt optimistisk bild av framtida global oljetillgång och det är denna bild som media, politiker och många andra beslutsfattare (t.ex. Energimyndigheten) hakar på den officiella bilden.

I svenskspråkiga media hittar jag ännu ingen analys av WEO 2012, utan bara okritiska referat av den (SvD, Åbo underrättelser, Hela Gotland, Vasabladet). Idag är det ju krisande SAS som är den stora nyheten och analysobjektet, men få verkar göra kopplingen mellan flygbranschen och oljetillgången.

Vad gäller peak oil, så verkar Internationella valutafonden (IMF) nu verkligen ha fått upp ögonen för detta och dess tänkbara påverkan på världsekonomin, då de på kort tid kommit ut med två rapporter om detta. "The Future of Oil: Geology versus Technology" samt "Oil and the World Economy: Some Possible Futures.". Detta är något som jag tjatat om ända sedan mitt första inlägg om peak oil sommaren 2008. Läs mer om IMF:s rapporter hos Kurt Cobb samt på svenska hos bloggrannen Cruel Crude (rapport 1 och rapport 2).

3 kommentarer:

  1. Olja är så 1900-tal. Glöm olja, framtiden ligger i förnybara energikällor!

    SvaraRadera
  2. Jag anar en ironisk ton från Lord Metroid. :)

    SvaraRadera
  3. Hoppas den är mkt ironisk! Skulle vilja lägga till en kommentar från Charlie Hall om USA:s framtida utvinning av shaleolja från seminariet förra veckan. ASPO Sverige har publicerat Charlies och Kjells framträdanden inkl en halvtimmes frågestund, som Anders W sköter med den äran. Vad sa Charlie då jo att USAs förhoppningar om utvinning av shale oil är ett fantasifoster som bitet sig fast allra högst upp i statsapparaten och att börsfolket känner till hur illa det är men säger inget, för då går ekonomin åt h-e-

    SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.