2012-11-02

Ryssland och Argentina: BNP och energi

Jag och många andra håller för troligt att minskande tillgång till energi (på grund av peak oil) kommer att medföra en krympande världsekonomi. Men vi vet inte säkert hur det kommer att se ut. I ett försök att se hur det skulle kunna gå tittade jag på data för BNP och total energiförbrukning för världens 21 största ekonomier (21 för att få med även Sverige). Data för BNP per capita fick jag från Gapminder, liksom befolkningssiffror. Data för energiförbrukning kommer från BP Statistical Review. Observera att det är logaritmisk skala på båda axlarna i diagrammet nedan för att kunna få med alla länderna i samma diagram på ett meningsfullt sätt.
För de flesta länder är kurvan i princip en vandring uppåt höger med tiden, med vissa hack här och där. Ja, energiförbrukningen per capita har ökat ungefär i takt med BNP per capita. Men vad är orsak och verkan? Varför ligger vissa länder generellt på en högre energiförbrukning i förhållande till BNP än andra? Detta diagram säger inte så mycket om hur situationen skulle se ut med minskande energitillgång.

Men två länder sticker ut i diagrammet genom ganska annorlunda kurvor: Saudiarabien och Ryssland. Saudiarabien lämnar jag därhän just nu, eftersom de är lite speciella med en ekonomi som i princip är totalt beroende av export av fossila bränslen och import av allting annat.Så Ryssland då. Vi tittar närmare på dem i diagrammet nedan (linjär skala denna gång).
1989-1996 bromsade den ryska ekonomin in kraftigt och med den energiförbrukningen. BNP per capita sjönk med omkring 40 procent och energiförbrukningen med omkring 27 procent. 1998-2008 växte den ryska ekonomin åter, men energiförbrukningen steg inte lika snabbt som den hade sjunkit dessförinnan. Perioden 1989-1996 för Ryssland säger dock inte så mycket om hur framtiden kommer att se ut vid minskande energitillgång, eftersom det i Rysslands fall snarare var så att en krympande ekonomi medförde minskande energiförbrukning. Det verkar dock finnas en korrelation mellan energiförbrukning och BNP. Man bör också notera hur högt Ryssland ligger i energiförbrukning i förhållande till BNP jämfört med andra länder (se det första diagrammet). Stora avstånd inom landet, mycket energiintensiv verksamhet, slöseri och korruption är tänkbara orsaker.

Ett annat intressant land, som haft perioder av krympande ekonomi i modern tid är Argentina (nummer 27 på listan över världens största ekonomier). Där ser diagrammet ut så här:
Hm, ganska stökigt! Jag tycker mig dock se en tendens att kurvan till stor del rör sig mellan uppåt höger och nedåt vänster. Får undersökas närmare vid ett senare tillfälle.

Slutsats av övningen? Jag vet inte riktigt, vilket är ett helt rimligt forskningsresultat. Världen står snart inför en ny situation, men vi vet inte riktigt vad effekterna kommer att bli.

Det som vore intressant vore att se på de två länder som drabbats av påtvingad minskning av energiförbrukningen, nämligen Nordkorea och Kuba, men inget av dem finns med i den statistik jag tittat på. Kanske finns statistik tillgänglig på andra ställen, men särskilt vad gäller Nordkorea är det tveksamt hur pålitlig den är. Särskilt BNP är troligen snarare en ideologisk än en ekonomisk fråga i det landet, när Juche-ideologin ska fira ständigt nya segrar. Vi vet i alla fall av berättelserna att den indragna oljan från Sovjetunionen drabbade både Nordkorea och Kuba hårt. Mer om det någon annan gång.

4 kommentarer:

 1. Jag vet inte om just de där graferna är så intressanta.

  Det som är intressant är väl förädlingsförmågan av energin. Vem som får ut mest produktivitet ur den energi man använder. De länder som är ledande där, borde ha en fördel när tillgången på energi minskar.

  Det kan dock vara svårt att få fram rättvisa värden, då viss energiintensiv industri kan snedvrida detta. Island har väl aluminiumsmältverk som använder ofantliga mängder energi, visserligen så har island även tillgång till billig och "förnyelsebar" energi i form av geotermisk energi.

  Men trots detta så borde oljeanvändning/gdp kunna ge en intressantare bild, då energieffektivitet kommer bli enormt viktig när tillgången på billig energi stryps mer och mer.

  SvaraRadera
 2. Jag tror att Flute har fel om att mindre tillgång på energi krymper världsekonomin. Men den växer mindre. Detta kan man extrapolera ur kurvorna, som allmän ser ut som en banan. Människan lär sig och klarar att få ut mer aktivitet av varje energienhet. Även de speciella kurvorma från Argentina och Ryssland visar detta.

  Man kan säga att när energin blir dyrare liksom alla andra naturresurser så bildar detta i sig tillväxt, eftersom aktivitet sker där. Men det är ju inget som ger välstånd. Kiseserna kommer att skicka ner tiotals miljoner gubbar i marken för att få upp sitt kol. De svenska så kallade satsningarna blir bara större och större och blir mer och mer för att hålla igång apparaten. Med mera. Allmänt gäller att när naturresursernas andel av BNP, som är det viktiga, är tillräckligt hög och tillväxten är som störst så kollapsar samhället.

  Tillväxten i sig och någon förbrukningstopp typ som inom oljan är därför sekundärt och kan till och med ses som ointressant. Allt är förövrigt utbytbart. Naturresursernas kostnad är kraftigt ökande och till slut så minskar tillväxten plötsligt. Enskilda avancerande och överbefolkade länder som svenskarnas bildar oberoende celler överlevande på rester och utan någon statsbildning och liknande. Kollapsen och det totala kaoset kommer fortare och blir värre än någon kan föreställa sig. Tillväxten fortsätter alltså ända fram till stupet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Va slarvig jag är. Det ska stå när BNP är som störst och inte tillväxten är som störst.

   Radera
 3. Ja "kaoset kommer", Urban! Ut på gatan med dig och slå på gong-gongen.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.