2015-08-22

Gruvdriftens predikament

ASPO Sverige rekommenderade nyligen ett föredrag av Simon Michaux om "Peak mining and implications for natural resource management". Bilden nedan sammanfattar det han säger.
Minskande metallhalt i malmerna, samt att detta leder till att man måste mala ner dem till finare korn, leder tillsammans med djupare gruvor och produktionstopparna för fossila bränslen att vi snart kommer att se "peak mining", alltså att den totala gruvdriften globalt kommer att nå en topp och därefter minska.

Michaux kopplar även till "peak finance", det vill säga att tillgången till krediter kommer att minska vid någon punkt framöver. Detta leder tillsammans med "peak mining" till att vi även ser en topp för tillverkningen och industrin.

Michaux talar även om vad vi behöver göra istället för nuvarande system. Våra soptippar är nämligen fyllda med de råvaror vi i dagsläget till stor del tar från gruvor.

Om ni bara ska se en film denna helg rekommenderar jag denna!

1 kommentar:

 1. Intressant föreläsning.

  Finns en del artiklar som försöker prognostisera framtida produktion av olika råvaror. En sammanfattning hittar man här: (Diagrammen för järnmalm- och kol-produktion på sid 26 är kanske mest intressant (2014 och framåt är prognoser)

  http://iugs.org/uploads/Consultation%20Paper%202014_Oct_12_AL_EN_DG%20FINAL.pdf

  Konkurrensen om råvarorna kommer, givet denna utveckling, att öka enormt. Europa ligger i bakvattnet.

  Bra att Michaux nämner den dykande multifaktorproduktiviteten som är en sammanvägning av olika produktivitetsmått. Han förklarar även orsaken.

  En annan orsak till framtida problem är att metallfyndigheter (mätt som tonnage ren metall) är kvalitativt sett log-normal fördelad.Detta innebär att några få stora gruvor innehåller den övervägande delen utvinningsbar metall. Att gruvorna måste vara stora (tonnage-mässigt) är dessutom viktigt för att upprätthålla lönsamhet om sjunkande metallhalter, ökande hårdhet och stora mängder gråberg ska kunna övervinnas. Allt är ju beroende på en ökad storskalighet. Med andra ord är vi allt mer beroende av att hitta stora gruvor. Fördelen är att de stora gruvorna är lättare att hitta. Nackdelen är att jorden kanske inte kryllar av dylika fyndigheter. Man kan möjligen hoppas på en superfyndighet som hittills gått oss förbi. Läs vidare om detta här:

  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11053-015-9265-0#page-1

  Tyvärr måste man betala för en del artiklar om man vill läsa dem över internet. För att undkomma det kan man besöka ett universitetsbibliotek och där låna en dator eller be någon man känner som forskar om hjälp att ladda ner artikeln. Universitetsanställda har tillgång till de flesta artiklar genom sitt arbete.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.