2009-10-03

Många amerikaner ger upp arbetssökandet

Igår kom månadsrapporten över arbetslösheten från amerikanska BLS, som visade att sysselsättningen minskade betydligt mer än väntat. Rubriksiffran var på 263 000 förlorade jobb, jämfört med 201 000 i augusti. Tidigare i år har takten i vilken jobben försvinner avtagit, men nu ökade den igen. Vi får se om detta är ett trendbrott eller bara en tillfällig fluktuation. Hursomhelst fick de oväntat sämre siffrorna börserna att fortsätta fallet som påbörjades tidigare i veckan.

Som jag påpekade i samband med augustis siffror är siffran över förlorade jobb kraftigt justerad enligt en modell som just nu är långt ifrån verkligheten. Intressantare är egentligen den hushållsenkät som presenteras samtidigt. Enligt denna så var den officiella säsongsjusterade arbetslöshetssiffran 9,8 procent i september, jämfört med 9,7 procent månaden innan. Det bredare arbetslöshetsmåttet U-6, som även inkluderar "marginally attached" och "discouraged" samt deltidsarbetande som vill ha mer jobb, är nu uppe på 17 procent säsongsjusterat.

Men det finns fler intressanta siffror att titta på. Deltagandet i arbetskraften minskar stadigt och är nu nere i 65,2 procent av den arbetsföra befolkningen, jämfört med 65,9 procent i maj. Antalet personer som inte deltar i den potentiella arbetskraften ökade från augusti till september med ungefär 800 000 säsongsjusterat, vilket innebär 1,5 miljoner i faktiska tal.

Den genomsnittliga lönen per vecka har också minskat med 0,25 procent från augusti till september, trots att timlönen har ökat marginellt. Detta eftersom den genomsnittliga arbetstiden minskat - fler tvingas alltså jobba deltid.

De flesta av de här siffrorna får du inte läsa i svenska medier. Sammantaget ger dessa siffror en bild av den amerikanska arbetsmarknaden som är allt annat än ljus.

Läs även andra bloggar om ,

1 kommentar:

 1. Bra redovisning Flute! Det är svårt att jämföra den amerikanska arbetslöshetsstatistiken med till exempel Sveriges. Vissa påstår att arbetslösa jänkare "ramlar ur" statistiken efter sex månader, vilket gör att arbetslöshetssiffrorna den vägen kan hållas nere. Jag vet inte om det stämmer.

  Sen skriver du att "deltagandet i arbetskraften" i USA ligger på ca 65 procent. Här i Sverige talar vi om sysselsättningsgrad - är det samma sak?

  Vilka är de övriga 35 procenten som inte deltar i arbetskraften?

  Frågetecknen är många kring hur statistik ska jämföras mellan länder.

  Till detta kan läggas att vi i Sverige (ännu) inte har det stora antal lågt betalda arbeten i servicesektorn som USA har. Alltså arbeten i detaljhandel, städbolag, snabbmatsrestauranger etc. där den lön som betalas ut är så låg att man inte kan försörja sig på den.

  Totalt sett är det väldigt mycket som vi inte vet om det amerikanska samhället. Vi matas med bilder från underhållningsindustrin och Wall Street, vilket ger en mycket skev bild.

  Ibland glimtar bilder förbi från många storstäders innerstadsslum, typ Detroit.

  Framtidslandet USA har framtiden bakom sig tycks det mig. Vi får se hur hösten utvecklar sig.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.