2009-10-28

Pappersekonomin växte snabbare än den reala

Bill Gross, chef för världens största obligationsinvesteringsfondbolag Pimco skrev en intressant marknadskommentar häromdagen (tack till Finansblogg.com för tipset). Han jämför där de senaste 50 årens BNP-tillväxt med tillväxten för tillgångar av olika slag. Rimligtvis borde t.ex. tillväxten summan av de börsnoterade bolagens värde i USA matcha BNP-tillväxten på lång sikt. Men det har det inte gjort de senaste decennierna. Han kommer fram till att övervärderingen är enorm.
A long history [...] produced a persistent increase in asset prices vs. nominal GDP that led to an average overall 50-year appreciation advantage of 1.3% annually. That's another way of saying you would have been far better off investing in paper than factories or machinery or the requisite components of an educated workforce. We, in effect, were hollowing out our productive future at the expense of worthless paper such as subprimes, dotcoms, or in part, blue chip stocks and investment grade/government bonds. Putting a compounding computer to this 1.3% annual outperformance for 50 years, produces a double, and leads to the conclusion that the return from all assets was 100% (or 15 trillion - one year's GDP) higher than what it theoretically should have been. Financial leverage, in other words, drove the prices of stocks, bonds, homes, and shopping malls to extraordinary valuation levels - at least compared to 1956 - and there could be payback ahead as the leveraging turns into delevering and nominal GDP growth regains the winner's platform.
Och det gäller inte bara USA, utan större delen av västvärlden.
The U.S. and most other G-7 economies have been significantly and artificially influenced by asset price appreciation for decades. Stock and home prices went up - then consumers liquefied and spent the capital gains either by borrowing against them or selling outright. Growth, in other words, was influenced on the upside by leverage, securitization, and the belief that wealth creation was a function of asset appreciation as opposed to the production of goods and services. American and other similarly addicted global citizens long ago learned to focus on markets as opposed to the economic foundation behind them.
Detta stämmer bra med det jag skrev häromdagen om två årtiondens indoktrinering med stigande tillgångsvärden.

Gross' slutsats blir att USA inte kommer att kunna gå ifrån sin nollränta förrän BNP ser ut att åter hålla en stabil tillväxttakt över 4%. Han verkar dock tveksam till hur möjligt detta är. Han ser också dåliga möjligheter att få hög avkastning på sitt kapital framöver - rimligtvis borde BNP-tillväxten sätta en övre gräns för investeringar i stort. Han ser också hela uppgången sedan mars för mer riskfyllda tillgångsslag som överdriven och en övergående fas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.