2011-11-18

Bolånetorsk

Bolånetorsk [bu:lo:netoʂk] s. -en -ar Person som tagit för stort bolån.

Jag tror första gången jag såg ordet var hos Cornucopia, fast jag vet inte om det var han som uppfann ordet.

Med dagens fallande bostadspriser i Sverige är detta uttryck högaktuellt.

Läsvärda bloggen Bolånetorsk tipsar om en kandidatuppsats från KTH med titeln "Bostadsbubblan - Köparnas förväntningar vid bostadsköp", där man intervjuat unga (20-30 år) bostadsrättsköpare i Stockholms innerstad. Bland annat diskuterar författarna definitionen av prisbubbla, men det verkar enligt deras diskussion vara svårt att identifiera en bostadsbubbla förrän den spruckit, d.v.s. innan det efterföljande prisfallet. Jag skrev lite om definitionen av bubbla tidigare i år. Jag tyckte att engelska Wikipedias definition var bra (min översättning).
Den karakteriseras av snabba ökningar i värderingen av fastigheter såsom bostäder, tills de når ohållbara nivåer i förhållande till inkomster och andra ekonomiska faktorer, följt av en minskning av prisnivåerna.
Denna definition stämmer ju bra även om man tar bort den sista bisatsen.

Bolånetorsk lyfter fram följande resultat av undersökningen.
 • De intervjuade är beredda att lägga ca 25-50% av sina inkomster på boende. En person svarade till och med upp till 70% (!)
 • Ca en tredjedel av de som köpt gick över sin förutbestämda gräns för vad boendet fick kosta. Anledningen var ofta budgivningsprocessen...
 • Ingen ville göra en förlustaffär och ett flertal ser sin bostadsrätt inte bara som ett boende utan även en investering... Min spaning på detta är att eftersom detta är unga köpare som säkerligen ska/vill flytta till större så borde de betänka att prisuppgångar inte gagnar dem speciellt mycket
Enligt undersökningen anger de flesta av de tillfrågade att de bara tänker bo i lägenheten 1-3 år.

Några intressant saker från analysen i uppsatsen:
Gjord studie pekar på att samtliga köpare är överens om att en bubbla inte existerar. Detta konstaterande i sig skulle kunna indikera på att en bubbla faktiskt existerar. Eftersom köparna är övertygade om att det inte är en bubbla på bostadsmarknaden fortsätter de att betala rådande höga priser, belåna sig högt samt förvänta sig fortsatta prishöjningar. Om köparna istället hade trott att det fanns en risk att en bubbla existerade hade de med stor sannolikhet blivit mer försiktiga i sitt köp och vid budgivning, vilket i sin tur hade lett till lägre priser.
[...]
En varningsklocka angående köparnas förväntningar är att ingen i studien verkar fundera kring eventuella konsekvenser om det i slutändan visar sig att bostaden är mindre värd än vad man köpte den för samtidigt som man har en stor skuld att betala. Ingen tror att priserna kommer att sjunka på lång sikt, så ingen tror att de kan förlora några pengar.
[...]
Det finns flertalet faktorer som tyder på att det existerar en prisbubbla på Stockholms bostadsmarknad. Den höga skuldsättningen hos svenska hushåll som konsekvens av bankernas generösa utlåning skulle kunna indikera på att en bostadsbubbla föreligger. Samtidigt som priserna ligger över sin långsiktiga trend tror köparna att priserna alltid kommer att stiga på lång sikt, vilket kan anses vara orealistiskt då inkomsterna i nuläget inte stiger i samma takt som bostadspriserna. Priser över statistiska nivåer tyder på övervärderade bostäder och köparnas orealistiska förväntningar om framtiden likaså.
Men följande vill jag invända mot
Trots dagens exceptionellt höga priser är det utbud och efterfrågan som styr priserna och så länge folk är villiga att betala ett högt pris för sitt boende så speglar priserna marknadsvärdet. Studier har förtydligat att höga priser kan ha flera naturliga förklaringar såsom låga räntor, lågt utbud och generös utlåning samt en inkomstökning hos hushållen. Alla dessa förklaringar kan man urskilja på dagens marknad, vilket tyder på att en bostadsbubbla inte förekommer.
Vad är det som säger att låga räntor, generös utlåning och inkomstökning kommer att fortsätta? Som jag ser det är det inte heller i första hand (det bristande) utbudet av bostäder som styr priserna, utan utbudet av krediter till bostadsköparna.

Vad som händer efter en bostadsbubbla illustreras av hur det ser ut i Danmark, vilket Bolånetorsk också skriver om.
För "gemene man" har det blivit svårare att köpa en bostad, trots att de gått ned i pris, då bankerna är allt mer ovilliga att låna ut. "För fem år sedan kunde en genomsnittsfamilj låna fyra-fem gånger sin sammanlagda bruttoinkomst vid ett husköp. I dag lånar banken bara ut 2,5 gånger bruttoinkomsten, visar en genomgång som bostadsinstitutet Bolia genomfört."
Där kan vi nog se vad som väntar oss.

7 kommentarer:

 1. Bo Landén-Tosca2011-11-18 11:50

  Allt kommer att gå upp, upp, UPP!

  Bosse

  SvaraRadera
 2. "De intervjuade är beredda att lägga ca 25-50% av sina inkomster på boende. En person svarade till och med upp till 70% (!)"

  Var det inräknat amortering av lånet under en rimlig tid? Eller var det bara räntan.

  Q

  SvaraRadera
 3. Vilken vetbästbloggare blir först med att skriva inlägget "Inte så lite snö på 100 år" ?

  SvaraRadera
 4. Q, den frågan brukar inkludera alla bokostnader, även månadsavgift, el, försäkring etc.

  SvaraRadera
 5. Det som orsakar bubblor är ju just att folk tenderar att tro att tidigare prisförändringar ger vägledning om hur priserna kommer att ändra sig i framtiden.

  Den amerikanske ekonomen Robert Shiller har följande checklista för att upptäcka bubblor:

  - Sharp increases in the price of an asset like real estate or dot-com shares

  - Great public excitement about said increases

  - An accompanying media frenzy

  - Stories of people earning a lot of money, causing envy among people who aren’t

  - Growing interest in the asset class among the general public

  - “New era” theories to justify unprecedented price increases

  - A decline in lending standards

  Som jag ser det passar den svenska bostadsbubblan in ganska bra i det här mönstret.

  Pratet om att marknaden bestämmer priserna och därför ligger priserna alltid rätt framstår som osedvanligt larvigt. Jämför tex med dagens aktiemarknad där priserna kan svänga med flera tiotals procent på kort tid utan någon synbarlig orsak.

  Visst är bostadsräntorna låga idag, och risken för att vi får kraftiga höjningar under den närmaste tiden ter sig inte så stor, men för den som planerar att stanna kvar i bostadsrätten i 1-3 år betyder risken för prisfall mycket mer än räntan.

  Q/Mama,

  I frågan sas inget om amortering. Men vi vet från andra undersökningar att svenskarna amorterar rätt lite på sina bostadslån, och det gäller väl särskilt de yngre låntagarna.

  k h

  SvaraRadera
 6. flute,
  Tackar, tackar!

  Q & Mama,
  Precis som k h skriver så vad det inte specificerat i frågan. Den löd "Hur stor andel av din inkomst är du beredd att lägga på boendekostnader?"

  Som k h säger så kan man nog gissa att en hyfsat aggresiv amortering inte ingår i det yngre lägger in i begreppet "boendekostnader". Dock hade de gjort kalkyleringar på att man ska klara högre ränta.

  SvaraRadera
 7. Makro e kul2011-11-21 03:24

  Via Bolånetorsk hittar jag denna artikel som rekommenderas varmt. Många sköna citat.

  http://svt.se/2.22620/1.2608978/petter_29_ar_lanade_till_sin_etta_det_var_ett_kap

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.