2011-11-25

Första uttagsanstormningen - i Lettland

Så har vi fått se den första uttagsanstormningen i Europa sedan hösten 2007 (brittiska Northern Rock). Denna gång mot lettiska Krajbanka.
Den lettiska finansinspektionen säger att Krajbanka troligen kommer att likvideras, eftersom den inte har kapital för att klara insättarnas och långivarnas krav om inte Litauens regering bestämmer sig för att skjuta in kapital i moderbolaget Snoras. De som har konton i Krajbanka får nu ta ut högst 50 lati (cirka 660 kronor) per dag. Resultatet är förutsägbart - långa köer till uttagsautomaterna.

Snoras bank ägs av kände Saab Automobile-spekulanten Vladimir Antonov, och han och hans kompanjon Raimondas Baranasuskas har nu gripits i London.
Sedan förra veckan tvångsförvaltas Snoras efter misstankar om fusk med redovisningen. Misstankarna mot Antonov rör, enligt åklagaren, bedrägeri och penningtvätt.
Det har länge funnits misstankar mot Antonov om skumma affärer och hans svenske talesman verkade inte heller ha helt rent mjöl i påsen. Så fick vi då bekräftat att Antonov ägnat sig åt skumraskaffärer. Hur ren är hans kompis Victor Muller?

Denna gång rör det sig om rent bedrägeri som är orsaken till att en bank faller, men Snoras/Krajbanka lär knappast vara den sista banken som faller i denna Finanskris 2.0. Var kommer vi att få se scener som den i bilden ovan nästa gång? Denna gång ser det ut att gå ganska lugnt till - letterna är ett sansat folk - men vilka scener kommer att utspela sig när grekiska banker faller?

Tillägg: Hur kommer det att gå för Antonovs Conversbank? "is based in Moscow, the Russian Federation. It has branches in England, the Czech Republic, Belarus, Latvia, Lithuania, the Russian Federation, Ukraine, and Estonia."

Tillägg 2: Första uttagsanstormningen i Europa sedan 2007 var det förstås. Glömde bort uttagsanstormningen i Sydkorea i februari i år.

6 kommentarer:

 1. "Denna gång rör det sig om rent bedrägeri"

  Skillnaden är hårfin med vad som sker i övriga banker, vårt finansiella och politiska system om vi skall vara helt ärliga. Det är just det vi måste vara om vi skall få till riktiga förändringar. Inte ignorera Elefanten i rummet och låtsas som det regnar och att tycka att Ponzi är helt ok, ända till det fallerar.

  Vi har ett riktigt sjukt och korrupt system styrt av fiansiella intressen då ingen på allvar tar fram alternativen till en Riktigt och Sund lösning på skuldkrisen dvs Skuldned/Avskrivningar i stor skala. Debt Jubilee.

  SvaraRadera
 2. I KROATIEN har CREDO BANKA SPLIT d.d. just gott i konkurs. Flera komuner drebats och givetvis alla sparare som hade över spargarantin.

  SvaraRadera
 3. Anonym 2011-11-25 20:43:
  Tack för tipset!

  SvaraRadera
 4. Om ni öppnar http://www.credobanka.hr så kommer Ni att se följande text :
  LIKADANA MEDDELANDE SNART KOMMER ATT VARA VARDAGSMAT I EUROPA !

  SERBOKROATISK TEXT :

  Poštovani klijenti,

  Dana 22.studenog 2011.g. Hrvatska narodna banka donijela je Odluku kojom je pokrenut postupak prisilne likvidacije Credo banke d.d.,iz Splita kao i Rješenje kojim je Banci oduzeto odobrenje za rad.

  Na temelju gore navedenog, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka donijela je Odluku o imenovanju likvidatora u postupku prisilne likvidacije.

  Imenovanjem likvidatora odnosno s datumom 22.studenog 2011.g. prestaju sve ovlasti članova Uprave, Nadzornog odbora i Glavne skupštine Banke, kao i ovlasti svih Direktora službi Banke te direktora poslovnica/podružnica Banke. Banku će u postupku prisilne likvidacije zastupati isključivo likvidatori.

  Sve poslovnice Banke imaju radno vrijeme kao i do sada.

  Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka će početi s isplatom osigurane štednje (uključujući sredstva na tekućim i žiro računima) u skladu i pod uvjetima propisanim zakonom, a u najkraćem mogućem roku.

  Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka će dostaviti obavijest na kućnu adresu svim klijentima koji imaju pravo na isplatu osigurane štednje s detaljnim uputama o naćinu i postupku na koji će ta isplata biti organizirana.

  U Splitu, 24.studenog 2011.g.

  Credo banka d.d. Split
  u prisilnoj likvidaciji

  SvaraRadera
 5. Och en länk Credo Banka declared bankruptcy and had its license revoked

  Ändå en liten bank - "the deposits in Credo Banka amounted to HRK 465 million (EUR 61.16 million)"

  SvaraRadera
 6. Vi tar väl en Google-översättning av det:
  Kära kunder,

  Den 22 November 2011 Kroatiska centralbanken meddelat beslutet om förfarandet för tvångslikvidation Credo banka dd, Split beslut och banken var återkallats.

  Baserat på ovanstående har den statliga byrån för Deposit Insurance och Bank Rehabilitering beslutat att utse en förvaltare i ett obligatoriskt likvidation.

  Utnämningen av en förvaltare eller dagen för 22 November 2011 stoppa alla krafter i styrelsen, förvaltningsrådet och generalförsamling Bank och befogenheter direktören för bankens tjänster och chef för filialer / dotterbolag till banken. Banken kommer i processen av påtvingad likvidation likvidatorer representerar exklusivt.

  Alla våra kontor har öppettider som tidigare.

  Statliga byrån för Deposit Insurance och Bank Rehabilitering börjar med betalningen av försäkrade sparande (inklusive medel för nuvarande och girokonto) i enlighet med och på de villkor som föreskrivs i lag, och på kortast möjliga tid.

  Statliga byrån för Deposit Insurance och Bank rehabilitering kommer att ge meddelande till hemadressen av alla klienter som har rätt till betalning av försäkrade besparingar med detaljerade instruktioner om förfarandet som denna betalning kommer att organiseras.

  I Split, 24.studenog 2011

  Credo Bank d.d. Split
  i tvångslikvidation

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.