2012-03-19

Øystein Noreng och peak oil

Jag skrev igår att Øystein Noreng, professor i petroleumekonomi vid Handelshøyskolen BI, fått i uppdrag av svenska Finansdepartementet genom Expertgruppen för miljöstudier att skriva en rapport om peak oil. Kjell Aleklett skriver:
Noreng är pappa till den norska oljefonden och redan 2004 träffades vi på en konferens i Abu Dhabi. Han förklarade då att han inte trodde på Peak Oil och då jag läser hans rapport kan jag konstatera att han inte har ändrat sig.
Jag frågade Kjell vad hans roll vid rapportsläppet kommer att vara och han svarade:
Den 30 mars så kommer Noreng att först presentera rapporten, sedan har några personer blivit inbjudna att kommentera rapporten och sedan följer en debatt om rapporten där även publiken kan ställa frågor. Jag har fått rapporten för genomläsning och arbetar nu med att förbereda mig för de 10 minuter som jag inledningsvis får till mitt förfogande. Problemet är att det finns så många blottor i argumentationen så att 10 minuter är ganska lite tid. Jag hoppas att de journalister som är där tar sig tid att utforska problemen mer i detalj.
Eftersom jag inte har tillgång till rapporten, så googlade jag lite och fann bland annat en artikel från 2007 och en presentation från 2006 från ett seminarium på Polyteknisk forening med titeln "Er Peak Oil en realitet? Hva blir konsekvensene for Norge og verden?". Att peak oil är en realitet torde vara svårt att förneka. Varje ändlig råvara måste per definition någon gång under historien nå ett utvinningsmaximum. Diskussionen borde istället handla om när peak oil inträffar samt konsekvenserna.

Hursomhelst antar jag att Noreng kommer att säga liknande saker i den rapport som snart presenteras, så det är lika bra att bemöta en hel del redan nu utifrån vad han sagt tidigare.
 • Noreng refererar först till ett antal tidigare prognoser som han anser inte slagit in. Bara för att olika försök att prognosticera oljeproduktionen slagit fel tidigare betyder inte att det inte kommer en topp. Metoderna för prognoserna har dock utvecklats de senaste åren, t.ex. genom forskning från Globala energisystem vid Uppsala universitet. Noreng påstår att den berömda "Limits to Growth" från 1972 förutspådde att oljan skulle ta slut på 1980-talet, vilket vad jag förstår måste vara en missuppfattning, då de placerade resurstoppen nånstans runt år 2000.
 • Noreng påpekar att stora områden inte varit föremål för grundlig oljeletning och nämner bland annat Mellanöstern och Ryssland. Det må vara så, men sannolikheten för att man ska finna något nytt "elefantfält" där ser ut att vara liten. Visst kommer man att finna nya fält, men de lär vara små.
 • Noreng pekar på en större effektivitet i oljeutvinningen (med ny teknologi). Problemet är dock att mer effektiv utvinning ser ut att ge betydligt brantare nedgång när oljefältets produktionstopp väl har passerats - t.ex. för Cantarell-fältet i Mexiko.
 • Till "stationärt bruk" kan olja ersättas av kol, gas och kärnkraft, men alla är ändliga råvaror. Kol och gas lär dessutom också nå sina globala produktionstoppar senast inom 10-20 år. Kärnkraftverk byggs för närvarande inte alls ut i den takt som skulle behövas för att ge något påtagligt energitillskott och det är inte troligt att vi kommer att se någon större utbyggnad. Dessutom är kärnkraftverk beroende av vattentillgång, vilket starkt begränsar möjliga placeringar.
 • För "mobilt bruk" kan bensin och diesel från olja teoretiskt ersättas av syntetiska bränslen framställda från kol eller gas. Detta ger för det första energiförluster (särskilt för kol) och för det andra kommer ökad användning av kol och gas att skynda på uttömningen av även dessa fossila tillgångar. För det tredje är det viktigt att se på hur mycket flytande drivmedel som kan framställas per dag från dessa källor. Det måste byggas enorma Fischer-Tropsch-anläggningar för att motsvara den vikande oljeproduktionen och det syns inga tecken på att ens tillnärmelsevis så stora anläggningar är under uppbyggnad.
 • Noreng kan ha en poäng när han pekar på hur oljebolagens finansiella struktur förändrats, och att det lett till mindre investeringar och oljeletning. Frågan är dock hur återkopplingen mellan världsekonomin och oljebranschen kommer att påverka investeringsviljan och oljeletningen framöver. De oljefält som finns kvar att finna ligger på ställen som är dyra både vad gäller letning och investering i anläggningar och kräver därför ett högt oljepris för att bli lönsamma. Å andra sidan medför ett högt oljepris en "straffskatt" på världsekonomin som gör att tillgången till kredit och riskkapital avtar och att oljepriset kan sjunka igen på grund av att världsekonomin krymper som 2008, vilket i sin tur gör att den dyra oljeletningen inte längre blir lönsam. När oljepriset låg som högst 2008 motsvarade det 8 procent av global BNP.
 • Noreng anser att Saudiarabiens oljereserver är "ytterst forsiktig" beräknade, men det håller de flesta andra bedömare inte med om. Den "magiska" reservtillväxten under 1980-talet, då OPEC:s produktionskvoter baserade sig på ländernas oljereserver, talar snarare för att Saudiarabiens oljereserver är överskattade.
 • Noreng framhåller mycket riktigt att Irak har stor potential. Huvudproblemet där är dock den instabila politiska situationen och säkerhetsproblem. Risken är överhängande att stora delar av Iraks olja kommer att bli liggande i marken under överskådlig tid.
 • Noreng ansåg att Iran hade möjlighet att fördubbla sin utvinning, förutsatt att de får tillgång till kapital och expertis samt att sanktionerna upphävs. Inget av detta synes vara troligt.
 • Noreng refererar till CERA:s prognoser, som varit notoriskt felaktiga. Enligt vad han säger skulle världens utvinningskapacitet öka från 86 till 100 miljoner fat per dag från 2005 till 2010. Facit blev en marginell ökning från 85 till 87 miljoner fat per dag.
 • Noreng tar upp att vid dagens oljepriser blir utvinning av olja från tjärsand lönsam. Problemet här är att det inte är särskilt intressant hur stor balja man har, utan istället hur tjockt sugröret är. Oljesandsutvinningen i Kanada begränsas bland annat av tillgången på vatten och man har inte lyckats komma högre än 1,5 miljoner fat per dag, trots optimistiska prognoser om 5 miljoner fat per dag.
 • Till slut hoppas Noreng på att Norge likt Storbritannien skulle kunna få en "dubbeltopp" i oljeutvinningen, men några sådana tecken syns inte alls. Det är möjligt att det görs något sensationellt stort fynd i det inte lika utforskade Barents hav, men det ser än så länge inte ut så. Det är farligt att bygga framtidsplaner på att mirakel inträffar.
Från oljeexperten Olve Torvangers presentation vid samma seminarium har jag tagit följande diagram över utvinning kontra oljefynd globalt, som tydligt visar problemet från ett fysiskt perspektiv som inget ekonomiskt teoritiserande kan råda bot på.
Globalt förbrukar vi betydligt mer olja än vad som hittas varje år - i längden en omöjlig ekvation.

Från Cruel Crudes kommentar till Finansdepartementets kommande rapport lånar jag följande bild över Storbritanniens och Norges oljefynd kontra utvinning.
Den vikande fyndtakten är tydlig och följs efter några decennier obönhörligen av vikande produktion. Fysiken vinner över ekonomin.

Läs även Cornucopias kommentar.

25 kommentarer:

 1. Tack för inlägget. Ibland undrar man hur svenska myndigheter resonerar. Energimyndigheten, Trafikverket och nu Finansdepartementet sitter alla med skygglapparna på.

  SvaraRadera
 2. Väldigt bra sammanfattning.

  Det låter onekligen som om Kjell har tagit fram storsågen då han anser att 10 minuters opponering inte räcker.

  Något av värde annat än presentationen från 06 fann inte jag heller. Det hade varit intressant att finna något lite aktuellare. Men det gör nog ändå detsamma så länge Noreng tycks följa Yergin och CERA med karbonpapper.

  Någon dubbeltopp för Norge kommer endast stanna i hans drömmar.
  /RH

  SvaraRadera
 3. Kan bara konstatera att den gode norrmannen sällar sig till skaran av personer som inte kan erkänna att de har fel. Det blir ju extra flagrant när han dessutom är pappa till Oljefonden. Ser fram emot få läsa om honom de närmaste åren om var det gick fel.

  SvaraRadera
 4. Som jag ser det finns ingen möjlighet för Noreng att erkänna Peak Oil eftersom det vore som att säga att den norska oljefonden snart är på väg att tappa i värde.
  Norge har ju på kort tid bytt oersättlig olja mot papper.

  SvaraRadera
 5. Anonym 1106 helt sant, jag har länge hävdat att oljeexportörer med handelsöverskott har bytt olja i marken mot papperstillgångar vars värde är diksutabelt mot bakgrund av peak oil. Förnekelsen är total...

  F.ö. dubbeltoppen i UK's utvinning är väl åtminstone delvis orsakad av Piper Alpha-katastrofen...?

  SvaraRadera
 6. Det här är riktigt illa. Vi kommer få ett officiellt förnekande av peak oil från den svenska regeringen. Därmed är det helt kört att få några proaktiva åtgärder från sittande regering.

  Mats Lindqvist, ja, dubbeltoppen beror på Piper Alpha. Vilket visar hur dåligt påläst Noreng är. Rent av dogmatisk.

  SvaraRadera
 7. Tusen tack för en ypperlig sammanfatting!

  SvaraRadera
 8. Påminner lite om när en tjänsteman på Energimyndigheten författade en rapport som lurade Göran Perssons oljekommission men då var det nog omedvetet.

  SvaraRadera
 9. Följande text återfinns i flera dokument från Expertgruppon för miljöstudier (EMS):

  "Expertgruppen för miljöstudier (EMS) är en kommitté under Finansdepartementet som har i uppdrag att självständigt studera samhällsekonomisk effektivitet och måluppfyllelse i användningen av offentliga medel och andra styrmedel som har miljömässiga konsekvenser. EMS tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. EMS beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras."

  Med tanke på att de nu anlitat Noreng så blir det inte ärligt att fortsätta använda sig av ovanstående textstycke.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så sant! Jag blir upprörd och ledsen när man läser sammanfattningen på åtta sidor i Norengs rapport (sid 9-16) http://www.ems.expertgrupp.se/Uploads/Documents/30-mars/EMS-2012_2.pdf där Noreng försöker att med ekonomiska termer (dribblande med utbud och efterfrågan vid olika priser och kvantiteter) beskriva utbudet över tid av i praktiken ändliga resurser som olja och gas. Klart att utvinningstakt och efterfrågan varierar med priset men när Norengs "analys" resulterar i snedvridna artiklar till allmänheten som "Teorin med Peak oil stämmer inte" (en rubrik som säkert Noreng skulle stått bakom) http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/teorin-om-peak-oil-stammer-inte_6964349.svd vet jag inte om jag ska bli förbannad, skratta eller gråta...

   Radera
 10. Øystein hoppas väl gå i pension innan folket förstår att han placerat oljefonden fel.

  / Lowrisk

  SvaraRadera
 11. Cornucopia:
  - Läsbarhet femma ;-)

  SvaraRadera
 12. Anna Ståhl2012-03-21 17:22

  Bestämde mig för att fråga Expertgruppen för miljöstudier rakt av i går hur de hade tänkt när de valde ut Noreng till ansvarig för rapporten. Här är vad jag skrev, i nästa inlägg visar jag svaret jag fick.

  "Hej,
  Jag har en fråga som jag riktar till er som beställare av rapporten angående Peak Oils vara eller inte vara av ekonomiprofessor Öystein Noreng.

  Vilka kriterier går man på när man väljer ut en expert som ska visa kartan för hur framtiden kommer att se ut?

  Ekonomiprofessor Öystein Noreng, som har huvudansvaret för rapporten, har rekomenderat Norska regeringen att pumpa upp sin olja så fort som möjligt och investera inkomsten i norska oljefonden. Han har satsat Norges olja, framtid och sin egen ära på att fenomenet Peak Oil inte finns (eller i alla fall inte är aktuell på länge än). Öystein Noreng har alltså mycket starka privata skäl till att vilja att Peak Oil inte ska finnas.

  Att Öystein Noreng ska utreda frågan får mig att associera till många händelser i naturvetenskapens historia som t ex den sovjetiske forskaren Lysenko som försökte få råg att bli till vete genom att odla det som man odlar vete (politisk populär forskning i Sovjet som man stödde i 30 år samtidigt som man stoppade all genetik som pekade på motsatsen - vilket fick stora konsekvenser för matförsörjningen i Sovjet)
  Eller Galileo Galilei som tvingades av kyrkan att ta tillbaka sin upptäckt att det var jorden som rörde sig kring solen och inte tvärt om (inget religiöst korrekt faktum).

  Dock är oljetillgång och möjlig utvinning i grunden en geologisk/fysisk fråga och inte en politisk eller ekonomisk fråga, trots att det får oerhört stora ekonomiska/politiska konsekvenser. Borde då inte tillgång/utvinning utredas av en oberoende oljegeolog e dyl?

  Det gläder mig att fysikprofessor Kjell Aleklett som forskar inom globala energisystem är en av de inbjudna att kommentera rapporten på presentationen av den den 30/3. Dock är 10 minuter för att bemöta en sådan rapport inte mycket och kommer ju inte att räcka, speciellt eftersom det enligt Aleklett finns ett flertal fel i rapporten.

  Vill citera vad Aleklett berättar på sin blogg om ett samtal med Noreng som de hade år 2004:

  “Han förklarade då att han inte trodde på Peak Oil och då jag läser hans rapport kan jag konstatera att han inte har ändrat sig. Då vi flög hem var vi på samma plan och hade en fortsatt diskussion om Peak Oil. Efter någon timma gjorde han kommentaren att ”om jag hade rätt om Peak Oil då skulle Norges strategi att producera oljan så fort som möjligt och sedan använda oljeinkomsterna till investeringar som skulle växa mer i framtiden än värdet på oljan i marken” vara fel. ”


  Alltså tillbaka till min fråga: När ni väljer ut en ekonom att skriva en rapport om ett geologiskt/fysiskt fenomen som han har starka privata skäl till att inte vilja tro på - hur resonerar ni då?

  Hälsningar,
  Anna Ståhl
  Gymnasielärare i naturkunskap/biologi


  En länk till ett inlägg angående denna fråga som kan vara värt för er att läsa, så även kommentarerna till inlägget:
  http://flutetankar.blogspot.se/2012/03/ystein-noreng-och-peak-oil.html"

  SvaraRadera
 13. Anna Ståhl2012-03-21 17:30

  Skickade även en annan kortare fråga som jag får svar på först:

  "Hej,

  Jag undrar varför Peak Oil-utredningen som ni beställt av Öystein Noreng inte syns bland de andra utredningarna på er site? Det borde väl synas att en sådan är på gång eller är avslutad liksom det gör med de andra utredningarna?

  Hälsningar,
  Anna Ståhl"

  Och här är svaret:


  "Hej Anna,
  den publiceras inte förrän den 30 mars i samband med paneldiskussion du hänvisade till i ditt mail. Fredagen den 30 mars kl. 13.00 lägger vi ut en pdf-fil av rapporten på hemsidan. Efter liknande kritik som du framför från Kjell Aleklett har vi minskat antalet medlemmar i panelen för att kunna ge Kjell 20 minuter att bemöta rapporten.

  Styrelsens beslut att ge uppdraget till Öystein var enhälligt. Bl.a. framfördes en stor respekt för hans branschkunnande och nationalekonomiska kompetens, Kommittens direktiv är att självständigt studera samhällsekonomisk effektivitet och måluppfyllelse i användningen av offentliga medel och andra styrmedel som har miljömässiga konsekvenser. Teorin om peak-oil, eller snarare övertygelsen om att peak-oil kommer att inträffa mycket snart och få både dramatiska konsekvenser för världsekonomin och även göra en stor del av klimatpolitiken obsolet är något expertgruppen ansåg vara värd att granska. Syftet är inte att ge någon en plattform att stärka sin åsikter ifrån, utan att kritiskt granska argument som förekommer i den allmänna debatten och som har stora miljömässiga konsekvenser.

  Jag hoppas att detta någorlunda besvarar din fråga tillfredsställande avseende val av författare. Med våra rapporter vill vi uppmuntra till debatt kring de ämnen vi tar upp. Både under paneldiskussioner och i media via debattartiklar, kommentarer och bloggar m.m.. Vi hoppas att så många som möjligt deltar i diskussionen som följer rapporten. Du är hjärtligt välkommen till seminariet, hoppas du kommer eller åtminstone följer det via websändning på hemsidan.

  Mvh,
  Magnus Allgulin "


  Jag vill väldigt gärna höra folks tankar om detta!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intessant Anna.
   Allgulin verkar läst på om Peak oil och även förstått konsekvenserna;"övertygelsen om att peak-oil kommer att inträffa mycket snart och få både dramatiska konsekvenser för världsekonomin och även göra en stor del av klimatpolitiken obsolet"
   Tolkar man det positivt så har de letat efter den person som har mest att förlora på att Peak oil blir ett faktum, och hittat Noreng.
   Bett honom skriva en rapport då man kan vara säker att han kommer hitta alla möjliga och omöjliga anledningar att Peak oil inte kommer att inträffa. och sedan låta Aleklett m. fl. såga Peak oil motståndet jäms med fotknölarna.
   Men jag kanske tolkar det allt för optimistiskt.
   Anders

   Radera
  2. Anna Ståhl2012-03-21 23:18

   Det står inte _vem_ som är övertygad om att peak oil kommer att inträffa snart, jag tror att han menar "...övertygelsen hos vissa grupper i samhället om att peak oil..." och att det är det som är värt att granska. Och det tycker man att man gör genom att välja en person som Noreng.

   Å andra sidan så var det nästan ett och ett halvt år sedan som rapporten beställdes och sen dess har ju mycket nya fakta kommit fram som stöder farhågorna om att peak oil är här. Det kan ju vara så att EMS hade valt en annan rapportskrivare om de hade beställt rapporten i dag. Jag tycker att han låter trovärdig i sitt syfte, också i och med att Aleklett får förlängd tid.

   Det ska bli mycket mycket intressant att följa den paneldiskussionen!

   Radera
  3. Anna: Bra att du gräver fram intressanta svar själv! Och tack för att du postar dem här!

   Radera
  4. Anna Ståhl2012-03-22 18:47

   Ingen orsak! ;)

   Radera
 14. Den ökade oljeproduktionen kommer att kompensera för den minskade oljeupptäckten. ;-)

  SvaraRadera
 15. Jättebra ANNA!!

  Nu MÅSTE oppositionen ladda upp för smash. Vilket smash upplägg! Kan inte missa. Varför anlitar oljeberoende Sverige en ekonomiexpert från oljeexporterande grannlandet Norge? Varför inte experter från SaudiArabien (ett land som är på mediatapeten)? Alliansen har ju redan en hel del med dem att göra (vapenfabriker, övervakningssystem m.m.). Expertutredningen är helt enligt nån PR strategi för totalförnekelse tills det blir val så att nån annan får ta över eländet.

  Varför har andra länder, Tyskland, USA, StorBritannien tillsatt militära expertutredingar om PeakOil men inte Sverige? Tyvärr har det sen varit väldigt tyst om just dessa utredningar men det beror väl framförallt på den panik det skulle skapa om vi började diskutera sanningen. Militären kan dessutom ha lager som räcker ganska länge. De behöver inte försörja alla transporter som sker idag. Vet inte riktigt vad det innebär i volym men om vi drog ner det till enbart mat och militärtransporter skulle lagrena räcka betydligt längre.

  Oppositionen borde sen ladda upp med beroendet av Ryssland. Danmark slutar exportera 2015, Norge halverar sin export till 2018 (faller med ca7%/år trots Lundin's småpölar) vilket slutar med ett nästintill totalberoende av Ryssland för större delen av Europa. Plus gasberoendet för stora delar av Europa. Den innebär inte nödvändigtvis Europas undergång men kraftigt försvagat för all framtid tills dess att vi satsar på förnyelsebar energi. Tills dess att vi sluta förnek. En del kallar PeakOil, klimathotet som vänsterflum, men hur känns det att göra sig totalt beroende av Ryssland?

  Tyvärr kommer det drabba oss alla med usel global ekonomi, urholkad pension, hög arbetslöshet m.m.

  SvaraRadera
 16. Väldigt bra inlägg Flute! Rent politiskt tror jag faktiskt att frågan om PO börjar få fotfäste, men vi måste vara väldigt medvetna om att dagens politiker INTE kommer att vara några "whistleblower" av det enkla skälet att negativa budskap skrämmer bort väljare. Vad vi däremot borde KRÄVA av våra politiker är ett accepterande av ett möjligt hot och att vi som medborgare vill ha upp frågan på bordet för mer allmän diskussion om hur det egentligen ser ut och hur man kan hantera det hela bäst! Helt enkelt en rejäl utbildningsinsats + bred diskussion om olika vägval. Politikerna behöver förstå att dom inte blir skuldbelagda för att föra upp frågan på dagordningen utan tvärtom, känna att dom bidrar till lösningar genom att våga lyfta upp frågan till allmän debatt.

  SvaraRadera
 17. Anna Ståhl2012-03-22 17:04

  Håller med dig helt LeifT. Politikerna måste lägga upp frågan på bordet för granskning från alla håll och kanter. Vill man vara positiv så kan man säga att de gör det nu, i och med Norengs rapport. Det blir en skev och felaktig bild som de lägger fram för granskning, men de för i alla fall fram frågan i ljuset! På något sätt kan man väl ändå se det som ett framsteg.

  SvaraRadera
 18. Det här programmet har nog många missat, men det är sevärt.
  http://urplay.se/168605

  LeifGB

  SvaraRadera
 19. Tack för bra artikel och diskussion. Jag blir upprörd och ledsen när man läser sammanfattningen på åtta sidor i Norengs rapport (sid 9-16) http://www.ems.expertgrupp.se/Uploads/Documents/30-mars/EMS-2012_2.pdf där Noreng försöker att med ekonomiska termer (dribblande med utbud och efterfrågan vid olika priser och kvantiteter) beskriva utbudet över tid av i praktiken ändliga resurser som fossila energibärare (olja, kol och gas; kanske borde man tala om PeakFossilaEnergibärare, PFE, för att peka på att alla fossila energibärare är ändliga). Klart att utvinningstakt och efterfrågan varierar med priset men när Norengs "analys" resulterar i snedvridna artiklar i dagspressen som "Teorin med Peak oil stämmer inte" http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/teorin-om-peak-oil-stammer-inte_6964349.svd vet jag inte om jag ska bli förbannad, skratta eller gråta. Det är klart att det kan diskuteras om Peak Oil är just nu, år 2020 eller så sent som år 2030 (http://sv.wikipedia.org/wiki/Oljeproduktionstoppen ). Poängen med peak oil är att visa på att ändliga resurser är just ändliga (vissa, bl a ekonomer, har mycket svårt att se och inse detta). Att ett utbud som ökat och ökat, snart (exakt när kan som sagt diskuteras) kommer följas av minskat utbud som beror av att olja, kol och naturgas är ändliga resurser (och inte enbart av att priset, mer eller mindre tillfälligt, har gått upp, som vissa ekonomer hela tiden vill fokusera på). Många, kanske främst (national)ekonomer, ser hela tiden att det finns alternativa produkter när priset ökar och utbudet minskar på den första produkten (här talar jag om alla fossila energibärare, olja, kol och naturgas). Och nu blir jag nästan lite religiös, jag önskar vid min Gud att de har rätt, att det på global nivå finns rimliga alternativ till olja, kol och naturgas när vi "går förbi" peak oil (PFE). Redan idag finns lite (svarar för några procent av energiförsörjningen globalt sett) alternativ. Det finns de som idag kör på etanol, utvinner annat biobränsle, vurmar för vindkraft etc etc. Men som ni vet svarar olja, kol och naturgas för ung 80 % av energitillförseln globalt sett. När den siffran (andelen) sjunkit under 50 % (utan att något "drastiskt" (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) har hänt kan jag kanske ge ekonomer som Noreng rätt att övergången från fossila energibärare till andra (främst och förhoppningsvis förnyelsebara och ev kärnkraft) energibärare håller på att klaras av inom marknadsekonomin. Kanske ett begrepp att utveckla !?, mer än 50%Förnyelsebart och/eller mindre än 50%fossila bränsle (på global nivå). Kanske något alla (de flesta) kan och vill skriva under på att det är dit vi snart vill komma. Lyckas vi få ned andelen fossila energibärare under 50% på en global nivå inom en snar framtid (vill inte skriva ut något lämpligt målår, någon kanske hjälpa mig med att hitta ett lämpligt år för att uppnå detta mål?) kan vi alla se fram emot en ljusare framtid...

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.