2010-08-13

Det vete sjutton...

Just nu verkar vetepriset ha lugnat ner sig, efter en kraftig prisuppgång i samband med de ryska bränderna. Marknaden tycks ha kommit över sin rädsla och insett att det inte är någon katastrof om den ryska veteskörden blir 70-75 miljoner ton istället för 97 miljoner ton. Ryssland är bara nummer fyra bland världens veteexportörer (efter USA, EU och Kanada). Dessutom är världens spannmålslager (369 miljoner ton) betydligt större än de var 2007-2008 (281 miljoner ton). Bloggrannen Cornucopia påpekade i tisdags att det till och med är teknisk säljsignal i vetet.

Trots det är fortfarande spannmålspriserna högre än förra året. Det ska dock påpekas att det mest gäller vete och korn och inte särskilt majs och ris, trots att den globala risskörden förväntas falla med 1% mot förra året (vi får se hur bedömningen blir efter översvämningarna i Pakistan). Vad gäller majs ser det ut som om världen går mot en rekordstor skörd på 823 miljoner ton.

International Grain Council (IGC) har dock skrivit ner sin prognos för världens totala spannmålsskörd något. För att förstå proportionerna på det ryska skördebortfallet så är den globala årsskörden av vete runt 680 miljoner ton.

Det finns dock fortfarande kvar en risk med det högre vetepriset, nämligen risken för protester mot högre matpriser. Särskilt stor är risken i Egypten - världens största veteimportör. Egypten såg dock mycket snabbt till att försäkra sig om säker vetetillgång då de nyss köpte upp ett stort parti från Frankrike. Man vill säkert inte se brödupplopp samtidigt som man redan har en politisk osäkerhetssituation då president Hosni Mubarak verkar vara dödligt sjuk och det är mycket oklart med "tronföljden".

Som vanligt drabbar de höga spannmålspriserna främst världens fattiga. I fattiga länder lägger människor större delen av inkomsten på mat - ibland runt 80%. Vi i den rika världen klarar oss utan större problem än att kanske få dra ner lite på övrig konsumtion. De högre priserna på vete och korn kommer troligen också att driva upp priserna på kött.

Den ryska torkan och bränderna kommer såklart även att drabba den ryska ekonomin. Denna sommars extrema väder kan ge följdeffekter som just nu är svåra att förutse. Torkan kommer också att få effekt på nästa års ryska veteskörd. Det blir nämligen problem med sådden av höstvete i många områden, eftersom det är för torrt. Därmed borde det finnas en möjlighet för bönder på övriga norra halvklotet att satsa mer på höstvete för odlingssäsongen 2010/2011.

David Jonstad på Effekt har också en intressant kommentar om Ryssland idag.
Att det är Ryssland som står i centrum är intressant på flera sätt. Ett är att Ryssland utpekats som ett land som kan vara en av få vinnare på ett varmare klimat. En höjning av temperaturen skulle höja produktivteten i jordbruket och göra nya arealer brukbara. Men att försöka förutse så exakt hur klimatförändringarna kommer att slå är nästan omöjligt. Det enda man kan säga är att vädret blir mer extremt, inte vilken region som står näst på tur att drabbas. Vem förutsåg de ryska bränderna för ett år sedan?
"Global weirding" igen...

För att övergå till Pakistan så pågår översvämningskatastrofen där fortfarande. Det är faktiskt en av de större naturkatastroferna de senaste åren. Fler drabbade än av tsunamin och fler än av jordbävningen på Haiti, fast inte lika många döda. Men kostnaderna kommer troligen att bli betydligt större för nödhjälp och återuppbyggnad. Hur stora skadorna slutligen blir går ännu inte att säga, eftersom det som sagt är en pågående katastrof. Den som vill hjälpa de drabbade i Pakistan kan exempelvis ge gåvor till Läkare utan gränsers insamling till Pakistan.

Översvämningarna i Pakistan drabbar skördarna av framförallt bomull, sockerrör, ris och vete och har också förstört lager av livsmedel och djurfoder och dödat boskap. Det blir även stora långsiktiga problem då lager av utsäde har förstörts och överlevande boskap riskerar att svälta ihjäl. Om sockerrörsodlingarna skadas allvarligt riskerar även nästa års sockerskörd att drabbas. Eftersom många av de drabbade lever av jordbruk är deras långsiktiga utkomstmöjligheter hotade. De riskerar om inte annat att hamna i ett beroende av extern hjälp.

Pakistan tvingas också importera mer livsmedel, vilket kan försämra statsfinanserna. Inte bra, med tanke på att i januari i år var Pakistan nummer fyra på listan över länder med störst risk för statsbankrutt.

Pakistan är dessutom redan politiskt instabilt och gränsar till krutdurken Afghanistan. Eftersom Pakistan också innehar ett antal kärnvapen är min gissning att vi kommer att få se bistånd strömma till i stora mängder från framförallt USA. Allt för att försöka undvika obehagliga politiska utvecklingar.

[Andra bloggar om , , , , , , , , ]

8 kommentarer:

 1. Flute förutom dina älskade grönsaker och insipirerande grannar så verkar du se världen i svart! Tråkigt med alla de möjligheter som finns för ett positivt leverne men det enklaste är ju att klanka på andra...katastrofer och ond bråd död är ett enkelt trick att få läsare! Är du verkligen en av dem? I flera artiklar har du visat en annan sida men nu efter semestern så förväntar i alla fall jag en positiv syn och möjligheter!!

  SvaraRadera
 2. Bullshit Flute. Fattar du inte att Global Warming-propagandan har tagit även dig. All is about the shrinking global reserves of carbon hydrates, MY MAN!!!!!! Propaganda! Lägg ner Al Gore.

  SvaraRadera
 3. Anonym 2010-08-13 20:39:
  Jag tycker inte att jag var särskilt svartsynt här. Jag påpekade ju att det inte var så farligt med det ryska skördebortfallet.
  Sedan analyserar jag vilka tänkbara konsekvenser det kan bli av vetepriset respektive översvämningarna i Pakistan. Man bör alltid vara medveten om möjliga negativa möjligheter för att undvika obehagliga överraskningar.
  Min slutsats blir ju att USA troligen kommer att ge mycket hjälp till Pakistan för att just undvika obehagliga utvecklingar. Det är väl positivt?

  SvaraRadera
 4. Anonym 2010-08-14 00:34:
  Det står var och en fritt att tro vad man vill. Jag anser inte att AGW är bullshit. Läs på lite... Men sen kan jag hålla med om att fokus ligger för mycket på AGW och för lite på kommande brist på fossila bränslen.

  Men att vi har "global weirding" vad gäller klimatet verkar ju klarlagt enligt Munich Re:s statistik som jag nämnde häromdagen.
  Oavsett om orsaken är AGW eller något annat måste vi anpassa oss och vara beredda på fler väderkatastrofer.

  SvaraRadera
 5. Flute:

  Drivs inte allt väder av temp.skillnaden mellan polerna och ekvatorn?

  Enligt IPCCs scenarier så ska ju polerna värmas upp betydligt mer än tropikerna vid ekvatorn, alltså mindre temp.gradient och rimligen stabilare väder, eller?

  Bara en tanke, men det är ju det fina med AGW, ALLA väderfenomen kan skyllas på AGW, tom Grönlandsisens kalvning.

  SvaraRadera
 6. Ingen nytta med att vara svartsynt. Blir det ont om mat kan man uppmana folket att odla för seger..

  http://www.archive.org/details/victory_garden

  SvaraRadera
 7. Hm, återigen någon som tycker att du är svartsynt och t.o.m. förväntar sig att du ska leverera positiv information. Vilken tragikomik, och det är just den typen av "resonemang" (kan inte påstå att det ligger särskilt mycket resonerande bakom det dock) som lett till att vi i dagsläget mer och mer närmar oss en planet som håller på att utarmas på resurser som är nödvändiga för vår och andra arters överlevnad.

  Ang. väder-weirding så ledde mig min precis genomförda resa till bl.a. Serbien. Relaterat till våra priser så var maten där oförskämt billig, men relaterat till genomsnittsserbens inkomst är maten givetvis väldigt dyr med tanke på att deras genomsnittsinkomst ungefär är 10 ggr lägre än i Sverige medan matpriserna är ca 2-4 ggr lägre beroende på vad man köper och var man köper det. I Serbien förutspår man högre matpriser som en följd av kraftiga översvämningar tidigare i år som sannolikt kommer att leda till sämre skörd.

  SvaraRadera
 8. Hanna Broberg2010-08-26 15:07

  Hej,
  Tack för att du uppmärksammar vår insamling till Pakistan. All hjälp vi kan få är viktig.

  Hanna på Läkare Utan Gränser

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.