2011-04-07

Rossi bluffar om kall fusion

Igår kunde man återigen läsa i Ny Teknik om den italienske uppfinnaren Andrea Rossis så kallade "kalla fusion". Två svenska fysiker har nyligen medverkat vid ett nytt test av apparaten, den så kallade energikatalysatorn. De två fysikerna utesluter nu att det skulle kunna röra sig om kemiska reaktioner och säger att det måste vara någon form av kärnreaktion. Trots detta anser jag att jag med största säkerhet kan säga att Andrea Rossi bluffar, även om det är en mycket skickligt genomförd bluff då till och med två fysiker blivit lurade.

Så här beskriver Rossis vetenskaplige medhjälpare Focardi processen. "Vätet hettas upp till en viss temperatur med hjälp av en enkel resistor. När antändningstemperaturen har uppnåtts startar energiproduktionen - väteatomerna penetrerar in i nickelatomerna och omvandlar det till koppar".

Det finns alltför många saker som talar emot att det skulle kunna röra sig om "kall fusion".

Det skulle vara inget annat än en sensation inom fysiken ifall protoner kunde göra det som Rossi påstår. Protonerna måste ha tillräckligt med energi för att övervinna Coulomb-barriären för att komma tillräckligt nära nickelkärnan för att en kärnreaktion ska kunna ske. Då kommer någon kanske med invändningen att protonerna kan ta sig in genom något slags kvantfysisk tunneleffekt, men om protoner skulle kunna göra sådant skulle vår fysiska omvärld se helt annorlunda ut. Det hela faller alltså på sin orimlighet.

Denna typ av kärnreaktioner skulle även om de vore möjliga vid låg temperatur avge strålning - antingen neutroner eller gammastrålning. Den två centimeter tjocka skärm av bly som Rossi och Focardi använt är ingenting i sammanhanget. Alla i rummet skulle ändå dö och det skulle inte ens vara hälsosamt att vistas i samma byggnad.

Var är alla biprodukter? Koppar finns enligt utsago i det pulver som påstås vara resultatet av processen, men det borde också finnas åtminstone små föroreningar av en bunt andra nuklider - både radioaktiva och stabila.

Fusion ger bara nettoenergi vid reaktioner upp till järn och nickel. Alla tyngre atomkärnor (från koppar och uppåt) kräver att det tillförs energi för att de ska kunna bildas. Det är därför järn är ett så vanligt ämne, men alla tyngre ämnen är sällsynta. En fusionsreaktion nickel plus väte till koppar ger alltså inget energinetto. Hade det rört sig om en fusionsreaktion såsom aluminium till kisel eller kisel till fosfor hade den kunnat ge ett energinetto, men nu är utgångsmaterialet nickel, alltså är det kört. Tillägg: Denna invändning är felaktig, se annan artikel i Ny teknik. Det som jag skrev gäller endast neutroninfångning, inte protoninfångning som i exemplet.

Tillägg 2: Jag har nu kollat upp nuklidvikter och sönderfall och fortfarande kvarstår då mysteriet varför inte alla i rummet dog av gammastrålningen. 58Ni plus proton ger den radioaktiva isotopen 59Cu med en halveringstid på 81,5 sekunder, som i sin tur sönderfaller (med gammastrålning) till isotopen 59Ni med en halveringstid på 76000 år. Varje steg till den stabila 63Cu ger gammastrålning. Varför hittar man inte en massa otrevligt 59Ni i "avfallet"?

Allt jag har skrivit ovan kan verifieras i grundläggande böcker om kärnfysik eller uppslagsböcker såsom Nationalencyklopedin. Mina fyra invändningar är dessutom inte de enda som kan göras. Alltså en väl genomförd bluff - till och med så bra att Cornucopia satt sig och gjort en tidsuppskattning för utbyggnad.

Vill man ha lite pikanta detaljer så kan det vara värt att veta att Andrea Rossi i slutet av 1970-talet kallades för "Schejken av Brianza", eftersom han då drev ett bolag för att omvandla sopor till olja. Idén var inte så dum - högt tryck och temperatur skulle depolymerisera soporna och ut skulle man få olja, gas och kol.

1977 uppfann och patenterade Rossi sin process och 1978 startades bolaget Petroldragon. 1979 ordnade Rossi många miljoner i finansiering från ett schweiziskt bolag för att bygga upp en anläggning. Under 1980-talet samlade företaget på sig 56000 ton sopor som de fått av företag som såg ett billigt sätt att bli av med sitt delvis starkt förorenade och miljöfarliga avfall. 1990 drog Lombardiets miljökommissionär in Petroldragons tillstånd för avfallshantering. Därefter vidtog diverse rättsliga efterspel, bland annat för kostnaderna för omhändertagande av det lagrade avfallet, för otillåten hantering av miljöfarligt avfall samt diverse skattebrott i samband med konkurs.

1995 fängslades Andrea Rossi för försök till skattefusk genom handel med guldtackor mellan Schweiz och Italien.

Skulle du köpa ett fusionskraftverk av den mannen?

Tillägg 2010-05-03: Jag råkade även hitta följande kritiska artikel från Vetenskap och folkbildning.

39 kommentarer:

 1. Enligt Kullander har Du fel. Sammanslagning mellan väte och nickel kräver inte energi, det avger. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3108285.ece

  Det är ganska många fysikprofessorer inblandade i det här projektet, om experimenten hade stridit mot naturlagarna så skulle nog många av dem ha dragit öronen åt sig långt tidigare.

  Själv har jag ingen aning om Rossi bluffar eller inte, men jag tror lite ödmjukhet från din sida hade varit klädsamt. Levi, Kullander, Essen och många fler är väl bevandrade och kunniga inom fysik och vi har ingen anledning att tro att de far med osanning.

  SvaraRadera
 2. Kan påtala att jag inte sagt att det är på riktigt. Jag har utifrån att det skulle vara riktigt gjort en tidsuppskattning för utbyggnad. Påtalade också problemet med det svaga strålskyddet.

  Solon, du bör se vad Levi, Kullander, Essen skriver. De vet t ex inte om pulvret är äkta, det de skriver är förutsatt att pulvret är äkta. De har eller inte sett vad som sker i reaktorn eller vad som sker när strålskydden är på runt reaktorn. De har fått se väl valda delar för att deras namn skall ge legitimitet åt de yttre delarna och det som tidigare andra observerat. Men det är fortfarande en svart låda.

  SvaraRadera
 3. Ja, det rör sig antagligen om en bluff, antingen en avsiktlig eller oavsiktlig sådan. Jag har dock svårt att förstå vad Rossi vill uppnå om det är så att han medvetet försöker lura oss. Han verkar ju inte vara intresserad av att få in pengar.

  Du skriver:
  "En fusionsreaktion nickel plus väte till koppar ger alltså inget energinetto."

  Det är helt korrekt att fusion av exempelvis två nickelkärnor inte är en exoterm reaktion. Men då väte har mycket låg bindningsenergi och en ensam proton ingen bindningsenergi alls borde bindningsenergin per neukleon i koppar vara högre än i nickel + proton och därmed vara exoterm.

  SvaraRadera
 4. Underverk i all ära men jag sätter i alla fall mina pengar på Hanlons Rakkniv och lite ormolja.

  /Jörgen

  SvaraRadera
 5. Jag planerar inte att köpa något av den mannen. Men å andra sidan har han heller inte försökt sälja något till mig. Han påstår sig ha en ny process som ger energi. När den bevisats (av andra) är jag definitivt intresserad. Tills dess är det bara ett påstående av någon jag tidigare aldrig hört talas om.

  Det värsta som kan hända är att något företag köper en gris i en säck. Eller att någon inom EU beviljar forskningspengar till Rossi. Det senare är det mest troliga med tanke på hur EU verkar fungera.
  /Grönvita

  SvaraRadera
 6. Rossi är ju italienare, och som sådan är det inte så noga det där med skatter. Om han blev fängslad så var det onödigt. De kan väl fängsla maffian istället, uppfinnare har inte i fängelser att göra! Inte Berlusconi heller för den delen.

  SvaraRadera
 7. Rossis tidigare historia borde (om den är sann) vara tillräckligt för att få vågskålen att väga över åt vilket håll detta lutar.

  Mao - det är bluff!

  SvaraRadera
 8. Cornucopia- Det jag skriver är att Kullander anser att processen är teoretisk möjlig och om den inträffar så avges energi. Denna utsaga står i konflikt med Flutes utsaga.

  Som jag har förstått handlar det inte om några "väl valda" delar de fick inspektera. Allt utom den svarta lådan studerades och den kan omöjligen kan rymma den mängd energi som förbrukas. Vad gäller pulvret kan det såklart vara förfalskat, men i vilket syfte? Till syvende och sist finns det åtminstone två separata maskiner som Rossi på eget bevåg bekostat och låtit seriösa fysiker granska och som konstaterat att mer energi kommer ut än som kommer in.

  Kanske kan man vid gynnsamma omständigheter och med lite tur lura EN fysikprofessor. Här handlar det om många fysiker och som vid olika tillfällen testat apparaten i timmar. En bluff hade mao avslöjats före länge sedan.

  SvaraRadera
 9. Tja, vet inte om jag skulle köpa ett fusionsverk av den mannen. Det enda jag vet är att italienare gillar skojare. Berlusconi har i hela sitt liv fått förtroende att ägna sig åt skattefusk, korruption, prostituerade så visst borde Rossi kunna få så mycket pengar han vill till sitt lilla tokiga projekt...:)

  SvaraRadera
 10. Jag har uppdaterat inlägget efter kommentarerna.

  SvaraRadera
 11. Rossi har själv i en intervju sagt att det inte är kall fusion det handlar om. Men apparaten ger mer ut än in.
  Hade Rossi kommit från ett annat land hade det varit lättare att tro på detta.

  SvaraRadera
 12. Mikael Lundell2011-04-07 17:18

  Det finns ingen som vinner på en bluff. Rossi tar bara betalt om e-cat fungerar. Professorer, universitet och nobelpristagare i fysik tror på detta. Visst är det sunt med en kritisk hållning men hallå! Betydligt mer intressant är hur vi skall kunna dra nytta av detta fantastiska genombrott. Speciellt intressant är frågan hur man skulle kunna omvandla värmen till el på ett effektivt sätt. Eftersom apparaten synbarligen är mycket billig att konstruera och det bara behövs några hundra gramm nickel för att producera energi som motsvarar flera ton olja så är kanske inte verkningsgraden ändå så avgörande vid elgenerering.

  SvaraRadera
 13. Som Carl Sagan sa: extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Detta är ett mycket extraordinärt påstående.

  "Kanske kan man vid gynnsamma omständigheter och med lite tur lura EN fysikprofessor. Här handlar det om många fysiker och som vid olika tillfällen testat apparaten i timmar. En bluff hade mao avslöjats före länge sedan."

  Enligt trollkonstnärer så är det faktiskt så att ju mer utbildad du är, desto mer lättlurad är du. Och det skulle inte vara första gången välrenommerade fysiker blir lurade. Sök på James Randi så kan du hitta många fina anekdoter om fysiker som har svurit ed på att de har funnit bevis för paranormala saker när de i själva verket blev lurade av trolleritricks.

  "Ja, det rör sig antagligen om en bluff, antingen en avsiktlig eller oavsiktlig sådan. Jag har dock svårt att förstå vad Rossi vill uppnå om det är så att han medvetet försöker lura oss. Han verkar ju inte vara intresserad av att få in pengar."

  Nja, han vill ju inte visa vad sin manick innehåller just med hänvisning till företagshemligheter. Dvs han vill tjäna pengar på uppfinningen.

  Angående varför han skulle vilja bluffa, tja, jämför med charlataner som håller på med tex. fysiska seanser. Lurar de medveten till sig pengar eller är de så inne i tron på andar att de faktiskt inte inser själva att de fuskar?

  Q

  SvaraRadera
 14. Man ska nog inte underskatta den kick som Rossi nu får av att befinna sig i rampljuset och få frottera sig med fysikprofessorer.

  SvaraRadera
 15. Q-Rossi är inte Randi. Jag tror inte det är så lätt att luras som många påstår, men våra åsikter går väl isär där. Om han luras tar han i alla händelser ordentliga risker genom att låta så många fysiker testa och inspektera manicken.

  Flute- Jag håller den teorin för osannolik. Det ligger utan tvekan mycket tid och (relativt) stora summor pengar bakom det här. Jag tror ingen är beredd att pröjsa 1 miljon Euro för lite tid i rampljuset. Rossi själv tyck tro väldigt starkt på det här, tillräckligt för att donera 5 miljoner till universitetet i Bologna för R&D. Det utesluter i princip bluffteorier i mina ögon, så jobbar liksom inga bluffare. De ger inte bort pengar, de tar riskkapital och sticker. Sen ska man inte glömma att det är fler personer involverade i E-cat projektet än Rossi, personer med hög kompetens och trovärdighet.

  Jag vill förövrigt tacka för en utmärk blogg som jag regelbundet följer :)

  SvaraRadera
 16. Jag åberopar "Gratis Lunch-argumentet" och "för bra för att vara sant-argumentet", dvs cynism.

  SvaraRadera
 17. Flute, Cornucopia och alla andra domedagsprofeter har ju ett egenintresse av att Rossis energikatalysator inte fungerar. Det skulle ju vara dödsstöten för deras bloggar om det visar sig att vi lever i en värld med i stort sett oändlig tillgång på energi. Vem kommer att bry sig om Peak-oil om denna apparat fungerar?
  /Joel

  SvaraRadera
 18. Att lyssna till alla invändningar mot Rossis möjliga innovation är roande. Jag anar en irrationell motvilja mot något som är så stort att det är svårt att omfatta med tanken, vare sig det är en verklig innovation eller ett tämligen imponerande illusionstrick.

  SvaraRadera
 19. Snacka om trångsynt att dömma ut det som en bluff pga av information som man kan läsa om i "grundläggande" böcker i ämnet.

  Hur många gånger genom historien har inte teorier behövt skrivas om efter nya resultat i experiment etc?

  Jag säger inte att det inte är en bluff, men i dagsläget lutar jag åt att Rossi faktiskt har kommit på någonting. Detta ska bli mycket intressant att följa.

  SvaraRadera
 20. Joel och Berra:
  Skulle det vara sant är det ju ett fantastiskt genombrott på energiområdet. Men det finns som jag skriver så mycket som talar emot det hela att jag anser att man inte ska sätta sina förhoppningar till det som framtidslösning.
  Men låt honom bygga en testanläggning och se hur det faller ut. Rossi har ju som bekant gjort något liknande förut med Petroldragon.

  SvaraRadera
 21. I jordens inre finns en massa nickel och protoner. Varför sker inte sådana här reaktioner där? Varför består isåfall inte jordens inre av koppar istället för nickel?

  SvaraRadera
 22. Du borde läsa in dig bättre Flute istället för att ägna dig åt amatörmässig kritik. Här är tre länkar som är värda att kolla:
  http://www.mail-archive.com/vortex-l@eskimo.com/index.html#42244
  http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=360&cpage=14#comments
  http://energycatalyzer.blogspot.com/

  SvaraRadera
 23. Är det inte lite pinsamt när bloggare som Flute trots att de har i princip noll koll på allvar försöker få det att verka som att de kan allt om allt? Inget ämne är för stort eller för smått eller för komplicerat för Flute. Flute är allvetare helt enkelt. Han har aldrig satt sin fot i ett laboratorium, kanske inte ens på ett universitet, men eftersom han är Bloggare så finns det inget han inte kan uttala sig om.

  SvaraRadera
 24. Göran Crafte:
  Vad tillförde de sidor du länkar till?
  De säger inte något om de grundläggande invändningar som jag tar upp.

  Anonym 2011-04-08 18:38:
  Jag ställer mig bara skeptisk inför detta och tar upp enkla invändningar. Jag väljer själv vilka ämnen jag vill ta upp. Som du ser av artikeln skäms jag heller inte för att ändra mig om jag får bra argument. Oberoende av ämne vill jag gärna peka på orimligheter och avslöja charlataner.

  Är det någon som kan komma med några vettiga sakliga invändningar mot mina invändningar? Annars kvarstår de oemotsagda. Vad är gammastrålningen? Var är biprodukterna?

  SvaraRadera
 25. Jag håller med dig, Henrik Flute. Det obegripliga är att Hanno Essén har kunnat blamera sig så här grovt. Då han skrev sin reserapport var han fortfarande ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning. Är detta ett socialt experiment? För att se om man kan lura svenska media? I så fall är det kanske positivt att det är bara Ny Teknik som sprider Rossis charlataneri.

  SvaraRadera
 26. Flute skrev:"Är det någon som kan komma med några vettiga sakliga invändningar mot mina invändningar? Annars kvarstår de oemotsagda"

  Ett kännetecken för LENR-reaktioner är att väldigt lite gammastrålning genereras. Så var det för Fleischmann och Pons och för andra som framgångsrikt experimenterat med LENR- varför vet vi inte. Så om Rossi lyckats tämja ett LENR fenomen så är svag/utebliven gamma förväntat.

  Som jag antydde innan kan inte ett bluffverk överleva ett halvt dussin opartiska och seriösa fysiker som vid flera tillfällen inspekterat och provkört apparaten. Du får väldigt gärna komma med förslag hur en sådan bluff skulle kunna gå till, jag är uppriktigt nyfiken. Kolla gärna in den här sidan:
  http://lenr.qumbu.com/fake_rossi_ecat_v314.php

  De här klippen gjorde mig mer positivt inställd till Rossi, det framgår att det finns fenomen i det spektrum Rossi och Focardi verkar som vi inte har mycket kunskap om.
  http://www.youtube.com/watch?v=7OabYImeDSc
  http://www.youtube.com/watch?v=cgRiTphJRkg

  SvaraRadera
 27. Jag som trodde att jag skulle kunna hålla mig anonym genom att inte skriva ut hela mitt namn! Var det avsiktligt du spräckte min "oknäckbara" signatur?! Aj, aj, aj. Det är som om Stålmannen eller Spindelmannen skulle få sin hemliga identitet avslöjad. Nåja, inte riktigt.

  Det är klart att dina invändningar har ett visst värde, men det är här fråga om helt ny fysik. Min amatörmässiga gissning är att två nickelatomer med en väteatom emellan i ett enda steg omvandlas till en järnatom och en kopparatom och att de tillsammans slukar all den farliga strålning som normalt borde uppstå.

  Jag tror att isotopblandningen i det använda nickelpulvret är samma som den naturligt förekommande mixen, för att man har haft en felaktig teori om när, var och hur tyngre ämnen har bildats. De kan ha bildats genom kall fusion och till och med i vårat solsystem snarare än i uråldriga supernovor.

  Rossi har tigit om järnet som Essén och Kullander hittat i nickelpulvret, förmodligen för att han trott att det orsakats av elektromigration från det omgivande stålhöljet.

  Vissa tror också att kopparen i nickelpulvret har bildats genom elektromigration, vilket verkar något mindre sannolikt då kopparen verkar kunna behöva passera både genom vatten och stål för att komma in i nickelpulvret. Då borde Rossi förmodligen noterat att stålet blivit kopparbemängt. Han tror i alla fall inte på att kopparen kommer från elektromigration, men det gör säkert de som tror på Mills teorier, eftersom de räknar med att energin kommer från en ny lågenergiform av väte. Själv tror jag inte jättemycket på den teorin även fast Blacklight i november påstod att Rowan University bekräftat existensen av sådana väteatomer.

  När jag ändå sitter här och spekulerar kan jag spekulera om att kopparen och järnet verkligen elektromigrerat och i den här speciella miljön visat sig ha en förmåga att få nicklet att omvandlas till ytterligare koppar och järn. Koppar och järn kan mycket väl vara de två katalysatorer som Rossi talat om. I så fall har han haft mycket tur när han använde koppar och stål för att bygga apparaten.

  I vortex-l har man säkert diskuterat alla de mer intelligenta invändningar du har, men det är mycket att läsa igenom och man har inte nödvändigtvis några bra svar på dina frågor. Annat än att det handlar om ny fysik.

  Jag har egentligen inte så stor lust att diskutera sådana här saker med dig eftersom du med förlov sagt inte spelar någon roll för utfallet av den här processen. Det är alldeles uppenbart att Rossi inte gömmer sin uppfinning för forskarna, så vi kommer knappast behöva sväva i osäkerhet särskilt länge. Jisses ett sådant mod den mannen har om det är en bluffuppfinning han visat upp för Essén och Kullander (och de Italienska forskarna)!

  Väldigt mycket talar för att kall fusion faktiskt är på riktigt och inte orsakar en massa farlig strålning och då är det väl inte så konstigt om Rossi med Focardis hjälp lyckats förstärka fenomenet?

  SvaraRadera
 28. Nu trampar du i klaveret Flute. Du är för självsäker. Fysikens lagar behöver inte vara fullständiga eller konstanta. Det är som med tro på naturvetenskap kontra religion. Man _tror_ men man _vet_ inte säkert. Det är i mina ögon lite för självgott (kan man säga så?) att konstatera en bluff innan alla fakta är på bordet. Mitt råd är att vara lite ödmjuk, det blir lättare då när man till slut blir överbevisad.

  För övrigt har jag ingen aning om Rossis apparat är "på riktigt" eller inte. Men jag hoppas...

  Mvh / Johan

  SvaraRadera
 29. Tills någon får undersöka den svarta lådan tycker jag att det väger över mot att det är en bluff.

  Kjell Aleklett har nu också skrivit om Rossis apparat, med lite resonemang kring isotoper av nickel och koppar.

  SvaraRadera
 30. Det är egentligen bara inom matematiken som man verkligen kan bevisa något. Inom fysiken jobbar man med teorier. Så länge teorierna stämmer med vad man kan mäta så är allt gott och väl. Sedan tvingar omständigheterna fram nya teorier. Det är vad vi kommer få se framöver.

  En reflektion jag gör är att ju högre upp i utbildninghierarkin vi kommer desto ödmjukare verkar skaran vara.

  De som ihärdigast utropar Rossi till bedragare är de som inte forskat själva utan bara blivit fyllda med dessa obevisade teorier, utan att de riktigt har förstått att det är just bara - teorier.

  Lars

  SvaraRadera
 31. Lars:
  Jag vet mycket väl hur det förhåller sig med teorier inom fysik m.m.

  Jag har i detta inlägg framfört min teori att det är en bluff. Som alla ser så har jag strukit ett stycke som jag blivit överbevisad om att det inte stämde. Jag kan ändra mig om jag ser goda skäl till det.

  P.S. Jag har forskat lite själv, fast inte inom fysik.

  SvaraRadera
 32. Kjell Alekletts artikel var mycket bra. Saklig och nyfiken.

  Mvh / Johan

  SvaraRadera
 33. Flute: Har just läst igenom artiklarna i NT och din blog med kommentare. själv vet jag inte vad jag skall tro - från fysikalisk synpunkt.
  Men vad är det för fel med ett öppet sinne?
  Det återsår för Rossi att visa att hans uppfinning fungerar. At han inte avslöjar hur den är gjord får man väl ta för självklart. Det skulle nog ingen annan heller som satt på en hemlighet i hans klass - om han nu gör det.
  Eller, om du (eller andra självsäkra kritiker) satt på lösningen till världens energiproblem - skulle ni då öppet gå ut och "ge bort" den lösningen?
  Knappast.
  Man brukar säga att "ju mer man vet, ju mer inser man att man inte vet": I den här bloggen verkar kunskapen vara stor men insikten lägre.
  Om du nu sitter på all kunskap om naturlagarna kan du väl förklara för mig hur man skapar gravitation, t.ex. Jag skulle hemskt gärna vilja flyga och det skulle ju gå om jag kunde skapa gravitation.
  Fast problemet är ju att inget vet vad gravitation egentligen är, trots att allt i vår tillvaro påverkas av den.
  Samma sak med natrulagarna som det refereas till här. Men till skillnad från kritikerna har ju Hanno Essén den goda smaken att lämna dörren öppen för tanken att det kan finnas aspekter vi inte känner till.
  Sist: Du, Flute, frågar flera gånger efter invändningar mot dina invändningar.
  Mer eller mindre relevanta invändingar till varför det inte kan fungera och alltså är en bluff är ointressanta. Helt enkelt för att det alltid går att göra invändningar. Om invändningar bevisar något så är det på sin höjd dålig fantasi.
  Nämn något som framsteg som gjorts med "det fungerar inte" som slagord?
  Vill du visa hur smart du och påläst du är - förklara då för mig hur Rossis uppfinning, eller bluff, är gjord?
  Det skulle jag vilja veta.
  Anledningar till varför det inte skulle kunna fungera kan jag hitta på själv.

  SvaraRadera
 34. Det är väl OK med en svart låda som ger överskottsenergi – även om man inte helt förstår varför. Men varför en halvtaskig demo, där utvalda fysiker och professorer hamnar i ett gisslandrama och bara får se olika displayer?

  Gör ett svartlådeexperiment på rätt sätt:

  1: Rossi specar vilka anslutningar han vill göra (el, vatten etc.) och vilka rör- och kabelanslutningar etc. som behövs.
  2. En oberoende part (eller flera) tillhandahåller anslutningarna till reaktorn samt alla mätinstrument för kontroll av el, IN/UT-flöden, -temperaturer etc. Rossi skriver under på att allt är rätt anslutet.
  3. Experimentet börjar och pågår tillräckligt länge för att utesluta att inbyggda dolda energikällor för kemisk/elektrisk energi kan förklara energiöverskottet. Rossi behöver aldrig öppna sin svarta låda. Mätningarna övervakas av de oberoende parterna. Han kan ju göra en turné med sin reaktor till alla labb som kan sätta upp de anslutningar som krävs med exakta mått och rördragningar. Lägg pengarna på en bra livvakt och res runt med din svarta låda (=modul), Rossi! Varför åskådarna inte efterfrågar detta är lite av en gåta

  (4. Som någon redan föreslagit: Det vore nog enklast att kondesera utgående ånga i en kallvattentank. Tempökningen över tiden blir ett enkelt kalorimetriskt mått som är oberoende av tryck/tempsensorer)

  Om man inte vill göra en sådan demo utan hänvisar till kommande kommersiella genombrott så luktar det skunk. Varför då göra en demo alls? Varför bara på egna villkor?

  Att diskutera tänkbara mekanismer, Rossis bakgrund o psykologi, hur ett genombrott skulle påverka energisituationen osv. är intressant, underhållande och kanske också lärorikt men ändå mest kuriosa i sammanhanget. I alla fall i jämförelse med ett väl utfört ”proof of concept”-test utan Joe Labero-ridåer...

  SvaraRadera
 35. Anonym 2011-04-14 12:09:
  Amen!

  SvaraRadera
 36. Vi vet inte, vad vi inte vet. Världen vi omges av bygger på olika "ordningar" som vi förhåller oss till. Utvecklingen är resultatet av kontinuerliga omprövningar av dessa ordningar. Förändringar kan vara hotfulla för en del, kittlande för andra. Det finns ofta en rationalitet i att följa existerande ordningar. Att klättra ut genom ett fönster om man ska lämna ett hus när det finns en enklare väg genom en befintlig, öppen dörr, är i de allra flesta fall korkat. Om det brinner kan det vara en bra idé.
  Att i detta fall spekulera kring vad som sker i apparatens inre och försöka förstå är en självklarhet för den som är nyfiken. Att döma Rossi som bluffmakare gör bara den som är rädd för att ordningar ska brytas.
  Vad betyder det för vår värld, som faktiskt brinner, om Rossi har kommit på något nytt?
  carl-johan

  SvaraRadera
 37. Som alla andra så vacklar jag mellan hopp och tvivel. Lågenergifusion som leder till samma isotopfördelning som den naturliga utan någon radioaktivitet låter otroligt och dessutom för bra för att vara sant.

  Å andra sidan är energikatalysatorn en produkt av 20 års forskning där publikationerna plötsligt avbröts runt 2006 och därefter patent lämnades in 2008. Dessutom verkar Focardi seriös och det är svårt att se hur vinsterna skulle kunna vara större än förlusterna för de inblandade om det vore en lögn.

  Jag beundrar därför Ny Teknik, Sven Kullander och Hanno Essén som sätter sin prestige på spel genom att ta detta på allvar. Om det skulle vara en bluff så hoppas jag att man inser att deras ställningstagande ändå var riktigt med kunskapen de då hade. För även om chansen bara är 1% att denna manick fungerar är konsekvenserna så omvälvande att detta är värt att bevaka.

  SvaraRadera
 38. Svenska staten kan ju satsa pengar i projektet som har gjort detta för att få fram en krockkudde för cyklister. Våra pengar!

  SvaraRadera
 39. Vill först bara tillägga att en sunt kritisk inställning till påstådda genombrott av den här magnituden naturligtvis är på sin plats, men detta innebär före den skull inte att man bör avvakta händelserna med ett öppet sinne.

  Alltför många felaktigt grundade dogmatiska angrepp på sanna genombrott i historien ger oss alla tipset att kanske inte vara alltför säkra på vår sak.

  Om herr Rossi verkligen har upptäckt något helt nytt, så får vi kanske ta en titt på våra s.k. orubbliga vetenskapliga fundament och göra en lämplig korrigering därefter. Det är ju som sagt inte först gången vi i så fall tvingas justera vår uppfattning om den fysiska verkligheten.

  En ny aktör har trätt in på denna scen:

  Grekiska Defkalion påstår sig ha inte bara lyckats upprepa processen men dessutom uppnått effektivare kontroll av processen.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3358363.ece

  Som sagt, bevara ett öppet sinne tills korten ligger på bordet.

  Gwandau

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.