2012-06-04

Tundran förändras på oväntat vis

Jag har tidigare skrivit att klimatförändringarna troligen inte kommer att märkas mest som "global warming" (global uppvärmning) utan snarare som "global weirding" (global konstighet). Vissa områden kanske blir kallare istället på grund av förändrade vädermönster, eller så får vi kallare vintrar och varmare somrar, eller kanske våtare eller torrare klimat i vissa områden.

Det är också svårt att förutspå vilka effekter klimatförändringarna får på ekosystemen. Martin Saar tipsade om en intressant artikel om hur delar av den sibiriska tundran snabbt förvandlats till skog. Man hade förväntat sig att spridningen av skog norrut skulle ta lång tid och ske genom att barrträd såsom lärk skulle fröså sig gradvis längre norrut. Istället visar det sig att förkrympta buskar av al och vide som redan fanns på tundran nu växer upp till trädstorlek och att det går ganska snabbt. Dessa områden får alltså ett helt nytt ekosystem av boreal lövskog, som inte har funnits på så stora ytor förut. När väl buskarna växt upp till träd förändrar den nya skogen i sin tur det lokala klimatet och säkerligen gynnas även vissa djur och svampar, medan andra missgynnas. Det som jag tycker är särskilt intressant är hur flexibla ekosystemen är när växterna raskt anpassar sig till nya förhållanden.

I bergområden har det istället observerats hur trädgränsen flyttar sig uppåt, till exempel i Skandinavien. Här kan det gå snabbare på ett annat sätt, då det finns fröträd i närheten på lägre höjder.

I Alperna är det svårare att se vilka förändringar i trädgränsen som beror på högre temperaturer och vilka som beror på minskat betestryck, då man i stora delar av Alperna har hållit betesdjur på höga höjder under flera hundra år, men detta bete på många ställen har minskat under det senaste århundradet. Forskarna tycker sig dock kunna se att trädgränsen har flyttats uppåt även där på grund av klimatförändringar.

Vi kan alltså se att många ekosystem kommer att förändras på grund av klimatförändringar. Dessutom går dessa förändringar förhållandevis snabbt jämfört med tidigare förändringar under jordens historia. Snabba förändringar i ekosystemen orsakar dock människan också på många andra sätt, till exempel genom hyggen, fördämningar, bebyggelse, samt igenplantering av gamla åkrar, ängar och hagar. Frågan är vilket som är värst eller påverkar flest arter eller störst ytor - modernt skogsbruk eller klimatförändringar?

1 kommentar:

  1. Värst är väl fisket, och då pratar jag inte om bolånetorskfiske. Det kan t.o.m. vara så att Deepwater Horizon var positivt för miljön, eftersom fisket upphörde.

    SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.