2009-01-15

Bostadsrättspriser kontra småhuspriser

Jag har ju tidigare skrivit en hel del om bostadspriser. Då har jag använt Statistiska centralbyråns fastighetsprisindex för småhus för mina grafer, eftersom jag anser den vara den mest pålitliga siffran. Nu undrar säkert den nyfikne hur det står till med bostadsrättspriserna. Har de ökat mer eller mindre än småhuspriserna? Tyvärr finns bostadsrättspriser bara från år 2000 hos SCB och de tar inte hänsyn till bostadens storlek. Trots statistikens brister kan den ändå ge en bild av hur läget ser ut. Det finns två serier - medelpris och medianpris - jag använder här medelpriset. Jag har nu jämfört inflationsjusterade bostadsrättspriser med småhuspriser och resultatet för Storstockholm kan beskådas här:Som synes har bostadsrättspriserna stigit något snabbare än småhuspriserna. Kom också ihåg att småhuspriserna år 2000 redan hade stigit med runt 30% från botten (se mitt diagram).

Men tittar vi på siffrorna för hela Sverige uppenbarar sig något intressant:Småhuspriserna har 2000-2007 stigit ungefär lika mycket som för Storstockholm, men bostadsrättspriserna har gått upp mycket snabbare! Är det där den svenska bostadsbubblans tyngdpunkt ligger - bostadsrätter utanför Stockholm? Även Cornucopia har noterat denna skillnad. Här är ett diagram över bostadsrättsprisernas för storstadsområdena samt övriga riket, där jag satt år 2000 till 100 för att kunna jämföra ökningstakten (det är ungefär samma diagram som Cornucopia gjort, med den skilladen att han tittar på nominella priser):Malmö skulle då vara bubblans epicentrum, i alla fall procentuellt sett. Detta diagram ger dock inte riktigt hela bilden, eftersom bostadsrättspriserna utanför Storstockholm startade på lägre värden. Om vi istället för att sätta år 2000 till 100 räknar om priserna till 2000 års kronor får vi följande diagram:Då ser det lite annorlunda ut. Frågan är vad som kommer att hända i prisernas nerförsbacke. Kommer priserna att falla efter sin procentuella ökningstakt, eller kommer Göteborg, Malmö och områdena utanför storstäderna att behålla något av det försprång de knappat in på Stockholm? Lönerna och arbetsmöjligheterna är generellt bättre i huvudstaden än i övriga landet, så jag gissar att nerförsbacken kommer att bli ungefär efter de procentuella ökningarna på uppförssidan. Malmö har ju dock tack vare Öresundsbron blivit en del av huvudstadsområdet Stor-Köpenhamn, så priserna där kanske håller sig upp lite bättre. Göteborg däremot lär nog drabbas hårt av prisnedgångar, eftersom bilindustrin är centrerad runt den trakten.

1 kommentar:

 1. Som gammal Malmöbo som numera bor i Stockholm så har jag lite kommentarer på det där. Att bostadsrättspriser i Malmö har befunnit sig i en bubbla råder det ingen tvekan om och priserna har mycket riktigt sjunkit mer procentuellt i Malmö än i Stockholm så här långt.

  Men man bör ha vissa saker i åtanke när man tittar på anledningen till att den procentuella ökningen i Malmö har varit större än i andra delar av Sverige.

  Malmö drabbades allra hårdast av 80 och 90-tals kriserna, när varvsindustrin la ner så minskade Malmös befolkning från 270.000 till 210.000 någon gång på 90-talet. Vid den tidpunkten gavs i princip lägenheter bort i Malmö. I mitten på 90-talet kunde man få en central lägenhet för 50 till 100.000 kronor.

  Därefter har det hänt en del både infrastrukturmässigt och arbetsmarknadsmässigt. Bron till Köpenhamn har gjort att även danskar numera tittar på bostäder i Malmö och arbetsmarknaden domineras inte längre utav tungindustri och ett antal stora arbetsgivare. De största industrierna i området är dessutom de relativt konjuktursokänsliga medicin och biokemiindustrin samt att IT-sektorns största arbetsgivare är IKEA.

  Befolkningen har dessutom under den här perioden återigen gått tilbaka från 210.000 till över 270.000.

  Detta bör man således ha i åtanke när man säger att Malmös bostadsrättspriser stigit mest i landet.

  Jag tror att priserna kommer att sjunka allra mest i Göteborg eftersom de verkar gå igenom samma strukturomvandling när bilindustrin försvinner som när varvsindustrin i Malmö försvann.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.