2009-01-28

Svenska julhandelns resultat

Idag kom så rapporten om hur årets julhandel gick.
"Detaljhandelns försäljning ökade i december med 0,7 procent mätt i löpande priser jämfört med december ett år tidigare, rapporterar Statistiska centralbyrån (SCB) och Handelns Utredningsinstitut (HUI). Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en minskning med 1,1 procent."
Frågan är om det var någon riktig ökning. Som synes ökade försäljningen något i kronor räknat, men KPI ökade från december förra året med 0,9%. Så i reala (inflationsjusterade) termer var det inte någon ökning, utan snarast stillastående. En jämförelse med hänsyn taget till antal försäljningsdagar och volym visar som synes också på en viss minskning. Dock verkar det inte ha blivit riktigt så illa som jag befarade. Det riktigt allvarliga slaget mot den svenska detaljhandeln har alltså inte kommit än, men lär komma under detta år. HUI spår att detaljhandeln "bara" kommer att växa med 0,5% i år. Jag tror tyvärr att det är för optimistiskt.

Man måste dock även ta en titt på detaljerna i siffrorna:
"Sällanköpsvaruhandelns omsättning minskade med 1,3 procent. Priserna inom branschen sjönk med 3,6 procent och kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 2,6 procent.

Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 3,6 procent."
Det var alltså dagligvarorna som höll julhandeln uppe. Ingen kan väl ha undgått att märka att matpriserna har ökat och mat är det sista man skär ner på.

Sällanköpshandeln drabbas som väntat först och värst. De sjunkande priserna bekräftas av reorna i t.ex. hemelektronikbranschen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.