2009-09-26

Lövträd och lövträd

SLU konstaterar genom riksskogstaxeringen att lövträden breder ut sig i Sverige och nu utgör nästan en femtedel av virkesförrådet i skogarna. SvD.se illustrerar sin artikel om detta med en bild av en bokskog, vilket är mycket missvisande, då boken bara står för 0,7% av Sveriges virkesförråd. Inte ens ädellövträden totalt kommer upp till mer än 2,2%. Nej, totalt dominerande bland Sveriges lövträd är björken med 12,3% av virkesförrådet. Därför hade en bild av björkar varit mer rättvisande.

I och för sig kan man invända att ädellövträden mest växer i de södra delarna av landet, men tittar man närmare på senaste Riksskogstaxeringens data ser man att av de län som har största andelen ädellövträd är det bara Skåne som har större andel ädellöv än övriga lövträd.

Men ändå är det glädjande att mångfalden i våra skogar har ökat, och inte bara av miljöskäl. Stormar såsom "Gudrun" har ju övertydligt visat värdet av att inte bara ha kilometer på kilometer med gran, utan att också ha en inblandning av mer stormfasta lövträd.

Fotnot: Ädellövträden är ek, bok, lönn, alm, ask, lind, avenbok och fågelbär. Övriga lövträd är främst björk, asp, al, sälg och rönn.

1 kommentar:

  1. Naturen kommer i andra hand som vanligt. Ekonomiska intressen har som styrt mot det som ger bäst avkastning, papper och virke. Men jag undrar vad vi ska använda allt papper till i framtiden.

    Har vi i råd att slösa energi på att sprida pappersreklam, som i de flesta fall går direkt i soptunnan.
    /F

    SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.