2009-09-03

Regeringen säger ja till vägidiotin!

Så kom det väntade beslutet att regeringen ger klartecken till byggandet av Förbifart Stockholm. Jag kommenterade redan i morse det troliga beslutet.

Hela kalaset med drygt två mil motorväg, varav större delen i tunnel, förväntas kosta drygt 27 miljarder kronor. Prislappen har alltså redan ökat med två miljarder. Vi får se vad kostnaden beräknas till år 2012 då byggstarten planeras. Det skulle förvåna mig ytterligt om den blir lägre, med tanke på hur sådana här jätteprojekt har en tendens att löpa iväg kostnadsmässigt. Byggtiden beräknas till åtta år och även här får man nog ta till med råge, plus en risk att kostnaderna skenar iväg under byggtiden.

Man kan också roa sig med att räkna på hur stora utbyggnader av spårbunden kollektivtrafik, t.ex. tvärbanor eller tunnelbana till Nacka, som man skulle få för dessa miljarder. Det blir inte lite det.

Att bygget ska kunna dra igång redan 2012 är dock tveksamt. För det första ska Vägverkets arbetsplan godkännas. För det andra ska de berörda kommunernas detaljplaner godkännas, och de kan överklagas ända till regeringen. Dessutom kan projektet överklagas till Miljödomstolen och Miljööverdomstolen, vilket troligen kommer att ske. Naturskyddsföreningen är också en tuff motståndare och kommer troligen att begära överprövning i regeringsrätten. Sammantaget kan denna hantering i olika instanser förhala byggstarten i flera år.

Motormännen applåderar inte oväntat beslutet. Socialdemokraterna ser projektet som ett "nödvändigt steg mot en bättre storstadsmiljö", hur man nu får ihop det. Miljöpartiet dömer ut projektet och Vänsterpartiet ser förbifarten som ett svek mot miljön. Som Naturskyddsföreningens Svante Axelsson påpekar så visar all forskning att mer vägar ger mer trafik. Detta bekräftas också av vad KTH-forskarna Göran Finnveden och Jonas Åkerman fick fram i sin rapport om Förbifart Stockholms konsekvenser.

Miljöminister Andreas Carlgren säger att
- Det här är en väg som byggs för trafik med bilar som drivs av miljövänliga bränslen, el, etanol eller biogas.
Men om vi ska driva bilarna med annat än bensin och diesel så finns det, som jag har påpekat förut, helt enkelt inte så mycket tillgänglig energi att vi kan driva en fordonsflotta av den storlek vi har idag. Därmed blir detta vägbygge onödigt. Och när världens oljeproduktion börjar krympa finns inte heller möjligheten att driva lika många bilar som idag på bensin och diesel.

På SvD Brännpunkt har oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg (s) idag fått in en debattartikel med titeln "Motståndet mot förbifarten är kontraproduktivt". Jag skulle istället vilja säga att byggandet av förbifarten är kontraproduktivt, då det är en investering i ytterligare infrastruktur för en trafikform som kommer att tvingas minska. Istället för att nu slösa bort våra resurser på att bygga vägar och flygplatser borde vi satsa dem på att bygga infrastruktur som kan underlätta omställningen till dyrare olja.

Johannes Forsberg på Expressens Opinionsblogg tar också upp en intressant sak som man tog upp redan i januari 2008.
I själva motiveringen till leden säger till exempel vägverket att man med en sådan motorväg kan bygga bostadsområden utan kollektivtrafik.
På så sätt bygger vi fast samhället i bilismen. Billobbyn är uppenbarligen väldigt stark.

Slutligen skulle jag tro att när det väl är dags för första spadtaget har oljans produktionsnedgång nått så långt att den inte längre kan ignoreras, och att detta projekt då stoppas.

Några andra bloggar som har kommenterat: Josh Lyman, Stockholmsvänstern, Stockholmstrafiken, Maria Ferm, Svensson.

Den som vill ha en motvikt kan läsa vad t.ex. Peace, Love and Capitalism har att säga om förbifarten. Där har vi en som tror att evig tillväxt är möjlig i en ändlig värld, och som uppenbarligen blundar för framtida energiproblem.

16 kommentarer:

 1. Man börjar med ett lågt pris och kort tid, sen begär man mer pengar efterhand. Då har det gått så mycket prestige i projektet att det inte går att avbryta.

  Ett vansinnesprojekt av politiker som vill ha betongmonument över sig och en tidsålder där varje man åkte i varsin bil. Ett minnesmärke över en tid med billig olja.

  SvaraRadera
 2. Bästa sättet att bli klimartsmart är ju att stoppa all utveckling och ta bort människan överhuvud taget. Tänk vad många datorer som har tillverkad CO2 bara genom att diskuterat detta ämna.

  SvaraRadera
 3. Pollitiker älskar att fatta miljardbeslut med våra pengar. Det visar handlingskraft. Sen kan man alltid få vara med på bild när man tar första spadtaget.
  Det vansinniga projektet med tunneln genom Hallandsåsen fortsätter. Ett Sisyfosarbete som slukar miljard efter miljard. Och visst - vi sparar visst några minuter i restid. Politiker tycks älska att gräva tunnlar. Man älskar även bilar men vill förpassa dem under jord.
  Märkligt allt sammans.

  SvaraRadera
 4. SIKA - Statens institut för kommunikationsanalys - kom för ett par år sedan med ett remissvar till Vägverkets utredning som är oerhört kritisk mot hur utredningen gått till.

  "Metodiken att i planeringsfall av så pass stor strategisk betydelse för
  transportpolitisk måluppfyllelse som här inleda planeringsprocessen med att
  formulera en lösning inom ett transportslag, och därefter avfärda andra tänkbara
  lösningar utan att närmare undersöka om dessa skulle kunna bidra till bättre
  måluppfyllelse och större samhällsekonomisk nytta, är inte längre gångbar anser
  SIKA. Hela förfarandet med formulering av ”projektmål” för åtgärder av denna
  strategiska betydelse behöver granskas och diskuteras för att säkerställa att
  framtagandet av beslutsunderlag samt avvägningar som görs däri på ett
  transparent sätt relateras till av riksdag och regering fastställda mål samt relevant
  lagstiftning.

  Att anta ett transportslagsövergripande perspektiv i planeringen av det framtida
  transportsystemet är en aspekt som ökar alltmer i betydelse. Inte minst i
  storstadsregionerna blir behoven allt större av att hushålla med resurser i form av
  mark, samtidigt som de ekonomiska resurserna inte räcker till för att genomföra
  alla önskemål om investeringar. SIKA finner det problematiskt när enskilda
  trafikverk formulerar mål avseende sin egen sektor, som i sig utesluter möjligheter
  att lösa problemen med alternativa angreppssätt som inbegriper åtgärder utanför
  den egna sektorn, t ex med hjälp av andra transportslag, eller med styrmedel eller
  regleringar som inte ligger inom den aktuella myndighetens mandat."


  http://www.sika-institute.se/Doclib/2007/Remisser/re_20070529.pdf

  /Mattias Carlsson, www.ecoprofile.se

  SvaraRadera
 5. Det här projektet kommer med stor sannolikhet att dels bli mycket dyrare än beräknat , det vet alla och när det väl börjat byggas är det som vanligt bara att fortsätta eftersom så mycket pengar redan plöjts ned att det vore "oansvarigt" att avbryta.
  Det kommer också att bli betydande förseningar eftersom tunnlar alltid kantas av mindre och större problem.

  Vad kommer egentligen en liter inflationsjusterad bensin att kosta när monstervägen är klar ?

  Vilka kommer att vilja och ha råd att åka på vägen om vi ser nyktert på framtiden och väger in vägtullarna ?

  Kanske kommer bensinen vara så dyr att flertalet väljer att inte åka bil i lika stor utsträckning som idag ?

  SvaraRadera
 6. Gwerd: Det är förstås lätt att drämma till med halmgubbar när man inte gillar något. Att påstå att motståndarna är mot utveckling är en riktig klassiker :) Alla som inte gör som jag vill är emot utveckling!

  SvaraRadera
 7. Miljömuppar som inte bor i Stockholmsregionen borde inte få uttala sig. Vägnätet i huvudstaden är eftersatt och har varit så i minst 25 år. Förbifarten är viktig av flera anledningar, inte minst att leda trafik runt staden, trafik som inte ska till Stockholm ska inte behöva passera Kungsholmen på armlängds avstånd, det är totalt vansinne.

  Långtradare kan för övrigt inte åka pendeltåg.

  SvaraRadera
 8. Stringfellow:
  Argumentation som börjar med en nedvärderande benämning av motståndaren leder ingen vart. Även "miljömuppar" som inte bor i Stockholmsregionen har rätt att debattera frågan, eftersom det faktiskt rör sig om allas våra skattepengar. Cirka 3000 kronor per svensk förutsatt att kostnadsberäkningen mot förmodan håller. Jag bor i Stockholm, ifall du undrar.

  Men jag tror du missar mitt huvudargument mot förbifarten. Nämligen att dyrare oljepriser kommer att leda till minskad trafik och därmed onödiggöra sådana monumentala vägbyggen.

  Visst kan långtradare inte åka pendeltåg, men långväga laster kan gå på tåg. Dessutom kommer även varutransporter att minska med ökande energipriser, eftersom det då blir lönsammare att producera varor mer lokalt istället för att som idag skeppa kors och tvärs genom Europa och världen.

  SvaraRadera
 9. Bilar kommer det att finnas framöver. Vanliga bensindrivna drar då 0,2 l/m så det blir inte så stor skillnad mot idag för bränslekostnaden per mil.

  SvaraRadera
 10. Flute,
  Den här gången håller jag inte med dig.
  Vägen kommer säkerligen kosta 40 Mdr i slutändan. Den är bra ändå.

  Bilarna kommer vid tiden att drivas med mindre fossil energi och mer el. Koldioxidargumentet håller inte och inte blir det så vidare bullrigt heller när det mesta går i tunnel.

  Stockholmsregionen behöver detta för sin geografiska utveckling och har så behövt länge.

  Det bästa är dock att det leder till mer satsningar på kollektivtrafiken vilket absolut behövs. Liksom på cyklarna förstås. Flera väldefinierade spårprojekt kan nu sjösättas (järnvägen, tvärbanan, spårväg syd, cityspårvägen, tunnelbanan, Roslagspilen). Här talar vi om betydligt mer än 40 Mdr)

  På nationell basis är snabbtåg, typ TGV, på nya spår i södra Sverige för att bl a ta bort en del nationell flygtrafik och utveckla godstrafiken på de nuvarande spåren (bort med långtradarna) önskvärt. Bygg triangeln Köpenhamn-Oslo_Stockholm, med en länk Jönköping-Göteborg.

  Dessutom har vi inte ens en politik eller vision för en fungerande kustsjöfart vilket vi hade för 50 år sedan men nu saknar helt. Det kan också plocka bort långtradare.

  Jag vägrar ställa alla dessa mot varandra utan vill se en utveckling inom alla segmenten. Därför är nästa eftersatta behov inom just bilsidan en rejäl Österled också. Problemet uppstår om vi diskuterar dessa saker en i taget och inte talar helhet.

  Förstärkt infrastruktur i Stockholm och Mälardalen är helt enkelt nödvändigt (och redan eftersatt) för en växande region liksom det är för Sverige.

  Det är historiskt sett utbyggd infrastruktur som utvecklat samhällen. Inte alltid till det bättre, men då har det berott på hur människor valt nyttja de nya möjligheterna. Utan utbyggd infrastruktur kommer vi inte ens att få ett val eller möjlighet att göra något bra av det och det vill i alla fall jag ha.

  /Morfar (och cyklist)

  SvaraRadera
 11. Perfekt.
  Äntligen har regeringen tagit ett beslut som både gagnar miljön och trafiksäkerheten. Och detta lyckades inte sossarna med under 12 års blabbande i riksdagen. Värt varenda skattekrona. Och att det blivit dyrare är naturligtvis vänsterpartiernas fel. Hade de fått betonghäckarna ur vagnen för 15 år sedan hade vi redan i dag haft ett miljövänligt sätt att passera Stockholm.

  SvaraRadera
 12. "Äntligen har regeringen tagit ett beslut som både gagnar miljön och trafiksäkerheten."

  Nu kan du sluta hitta på, tycker jag. Någon miljövinst påstår ingen utredare att det är.

  SvaraRadera
 13. Flute:
  Problemet med Stockholm är ju faktiskt inte att det bara är totalt stopp i rusningstrafik på vägarna, det är även totalt kaos på tunnelbana, pendeltåg och bussar. Allt är eftersatt.

  SvaraRadera
 14. Men Todde klart att det gagnar miljön. Såtillvida man inte tänker som en miljömupp och inte förstått att bilar som kan färdas i jämn hastighet släpper ut mindre än 10 % co2 (+ allt annat oförbränt)jämfört med de som köar sig fram genom Stockholm.
  Och Stringis som tycker det är fullt kaos i kollektivtrafiken kanske borde rösta på Alliansen nästa val istf 12 års tokiga sosserier utan utveckling av något utom bidrag till de som inte vill.

  SvaraRadera
 15. "Men Todde klart att det gagnar miljön. Såtillvida man inte tänker som en miljömupp och inte förstått att bilar som kan färdas i jämn hastighet släpper ut mindre än 10 % co2 (+ allt annat oförbränt)jämfört med de som köar sig fram genom Stockholm."

  Det stämmer inte med fakta. Dessutom kommer ju inte köerna att minska med förbifarten. Ingen instans talar om miljövinster i absoluta tal. Utsläppen kommer att öka.

  SvaraRadera
 16. Skulle vara intressant att höra vad ni mijötalibaner säger om miljardrullningen under Hallandsåsen? Hur många miljarder har det slösats bort där på några minuters tidsvinst? Kanske kan ni använda tunneln att bo i när ni har återvänt till grottstadiet?

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.