2009-09-05

Olja, Förbifarten, Miljöbilar, Miljöminister

Förbifart Stockholm alltså. Troligen gårdagens och dagens mest omdiskuterade ämne, både på bloggar och i pressen.

Låt mig nu ta detta pedagogiskt, punkt för punkt så att alla kan hänga med.

Fatih Birol, chefsanalytiker vid IEA (International Energy Agency, OECD:s energiorgan) gick för en månad sedan ut och varnade för att världens oljeproduktion kommer att börja minska inom tio år.
Enligt Birol verkar många regeringar omedvetna om att oljan håller på att ta slut snabbare än man tidigare beräknat. Den globala produktionen bedöms ha nått kulmen inom de kommande tio åren, vilket är minst ett decennium tidigare än de flesta hade räknat med.
Det handlar om en av de största tungviktarna på energiområdet som säger detta, och han är inte ensam. Många av världens främsta experter tror faktiskt att oljekrönet inträffade redan i juli 2008, t.ex. Marshall Adkins, Matthew Simmons och Kjell Aleklett. Även Fatih Birols varning att världen inom tio år har passerat oljekrönet innebär alltså att det skulle vara minst ett år innan Förbifart Stockholm invigs.

Därefter blir det obönhörligen utförsbacke för den globala oljeproduktionen och därmed ett långsiktigt högre oljepris, även om det såklart kan svaja upp och ner på grund av ekonomiska kriser med minskad efterfrågan (som i vintras).

Högre oljepriser kommer att leda till högre bränslepriser. Persontransporter med privatbil kommer på grund av högre bränslepriser delvis att styras över till kollektivtrafik och cykel, allteftersom folk tycker det blir för dyrt att ta bilen. Dyrare olja leder också till att allting blir dyrare - både produktion och varutransporter. Vi kommer därför att kunna konsumera mindre. Därmed blir mängden lastbilstransporter också mindre.

Detta handlar inte om något frivilligt val som vi skulle göra av typ "nu ska vi alla bli mer klimatsmarta". Det handlar om något som kommer att tvingas på oss av geologiska faktorer i oljefälten, vare sig vi vill minska våra personliga koldioxidutsläpp eller inte. Allt kommer automatiskt att styras prisvägen, genom att oljan blir allt dyrare.

Så kallade "miljöbilar" då? Kan vi inte ersätta nuvarande bilar med såna? "Miljöbilar" finns av två huvudslag - biobränsledrivna eller eldrivna. Bränsleceller eller vätgas är uteslutna av skäl som jag tagit upp förut.

Biobränslen kan inte ersätta bortfallet i oljeproduktion, helt enkelt därför att den årliga produktionen av biomassa inte på långa vägar räcker för att ersätta vår oljeförbrukning. Även glädjekalkyler om biogas faller under denna begränsning, eftersom all biogas produceras från ruttnande biomassa. Därmed är biobränsledrivna bilar uteslutna, annat än i små mängder.

Vill vi ersätta bensin- och dieselbilar med elbilar krävs tre saker.
 1. Mer elkraft. Sverige förbrukar runt 200 TWh petroleumprodukter per år. Med en optimistisk minskningstakt för oljan på två procent per år krävs ett nytt kärnkraftverk vartannat år för att ersätta energibortfallet. Ersätt med valfri kraftverkssort så blir siffrorna ändå orimligt stora, exempelvis dubbelt så mycket vindkraft som idag totalt finns i Sverige måste byggas varje år för att ersätta oljebortfallet. Att bygga nya kraftverk tar tid, särskilt kärnkraft. Hur mycket ny elkraft tillkommer varje år i Sverige? Inte tillnärmelsevis så mycket som skulle behövas för elbilar.
 2. En massa elbilar. Idag finns ännu ingen väl fungerande serieproducerad elbil på marknaden till ett rimligt pris. Även om det dyker upp fler serieproducerade elbilar så kommer de att fortsätta att vara dyra, på grund av de ingående komponenterna. Därmed lär de inte bli lika många som dagens bensin- och dieselbilar. Dessutom begränsas elbilsproduktionen av att de måste ha batterier. Det finns två sorters högeffektiva batterier som kan bli aktuella. Nickelmetallhydridbatterier kräver metallen lantan för att fungera. Världens lantanproduktion räcker inte på långa vägar till för den mängd batterier som skulle behövas. Alternativet litiumbatterier kräver också en litiumutvinning av orimliga proportioner.
 3. Infrastruktur för laddning. Snabbladdning kräver strömstyrkor på över 70 ampere. En vanlig bostad har 16 eller 20 ampere huvudsäkring, vilket ger minst fem gånger längre laddningstid. Elnätet är inte heller dimensionerat för elbilsladdning, utan måste isåfall byggas ut rejält.
Sammantaget kan vi alltså inte ersätta nuvarande bilpark med elbilar i den takt som skulle behövas.

Miljöminister Anders Carlgrens uttalande igår om att "Det här är en väg som byggs för trafik med bilar som drivs av miljövänliga bränslen, el, etanol eller biogas." faller alltså på sin egen orimlighet. Men det klingar ju trots detta bra som argument för att bygga Förbifart Stockholm. Vad gäller detta uttalande från vår miljöminister finns några alternativ.
 1. Han har blivit duperad av de medarbetare som leverar underlag för hans beslut och uttalanden. Antingen för att medarbetarna inte har kollat rimligheten i miljöbilspåståendet eller för att någon har ljugit för miljöministern.
 2. Han har uttalat sig utan underlag - med bara förhoppningar som bas.
 3. Han har ljugit.
Inget av dessa alternativ ställer miljöministern i någon särskilt fördelaktig dager. Det första alternativet är väl bäst för honom, men då borde han bli bättre på att välja medarbetare.

Nu tycker man kanske att man kan köra med bränslesnålare bilar när oljan blir dyrare. Men då måste man ersätta dagens törstiga fordonspark. Hur lång tid tar det? Hur ska folk få råd till det? Högre oljepris slår ju mot priset på allting, även priset på bilar, eftersom allting till stor del produceras och transporteras med hjälp av olja.

Min slutsats blir alltså att det inte finns någon möjlighet att trafikvolymen i Stockholmsområdet kommer att öka till år 2020 då Förbifart Stockholm beräknas stå färdig. Istället handlar det om minskad trafikvolym, vilket kommer att automatiskt lösa många av problemen med bilköer.

Vissa har påstått att våra transportbehov inte kommer att minska bara för att oljan blir dyrare. Men våra transportbehov kommer att minska om transporterna blir dyrare. Då kommer vi inte att ha råd att åka omkring lika mycket som idag. En massa "onödiga" bilresor kommer att falla bort på grund av att de blir för dyra för att vara värda besväret. Detsamma gäller lastbilstransporter.

Fler har skrivit om Förbifarten idag.

Bloggar: Cornucopia om "Nyspråk", Effekt om "Motorväg för drömmare", Svensson om "Bilen ger frihet", Dagens Konflikt om "Lars Dahlberg ljuger".

Tidningar: Aftonbladet "(S)äg nej till Förbifarten", Gunnar Lindstedt i Expressen "Förbifarten är ett historiskt misstag"

Intressant? Läs andra bloggar om , , ,

26 kommentarer:

 1. En utmärkt analys, jag kunde inte ha sagt det bättre själv.

  SvaraRadera
 2. Doom doom doom doom

  Ditt namn borde kanske vara Dr Doom?

  Resonemanget är:

  "Efterfrågan på olja överstiger utvinningstakten inom 10 år. Vi hinner inte ställa om eftersom omställningen i sig själv kräver olja. Det är kört. Alla alternativ är orealistiska."

  Jo jo, det finns nog ingen som vid det här laget förnekar peak oil och dess konsekvenser för oljepriset. Men hur ser du på följande:

  - Även om bränslepriserna stiger kraftigt kommer folk att fortsätta köra bild.
  - Stigande priser på bensin och olja gör alternativen mer lönsamma.
  - Oljan tar inte slut, men den blir dyrare för alla.
  - Omställningsfasen är (mycket) längre än 10 år.
  - "Teknologi" - ja jag vet att det är flummigt, men det är orimligt att basera alla framtidsscenarion med utgångspunkt från dagens teknik för tex bilar.
  - Lägre energiförbrukning är ett argument. Även om bensinen kostar 100 kr/liter har du råd att köra en bil som drar 0,3 lit/mil. Idag har vi stora familjebilar som drar 0,38.

  SvaraRadera
 3. "Mad Max" närmar sig med stormsteg.

  SvaraRadera
 4. Neoliberal Agenda2009-09-05 10:24

  Tror du underskattar den tekniska utvecklingen. Vägen kommer inte vara klar förrän om 10-20 år och sen kommer den användas många årtionden framöver.

  Om oljepriset går upp så kommer man växla över till alternativ som tex. elbilar. Initialt kommer det vara dyrt men som alla produkter som når en massmarknad så kommer priserna pressas. Energi kan vi få från kärnkraften.

  Se bara hur fort omställning från tjocka TV-apparater till platta gick, och hur fort priset pressades ner. Eller hur mobiltelefoner har utvecklats på 20 år och deras batterikapacitet.

  Eller ta en sådan sak som webben, som bara har funnits i lite drygt 5000 dagar. Antagligen en kortare tid än vad det kommer att ta att få klar den där vägen.

  SvaraRadera
 5. Det var det bästa debattinlägg jag läst om "Förbifart Stockholm"

  De som säger att "det löser sig med ny teknik" har helt enkelt inte tittat på matematiken. De klarar inte plus och minus.

  SvaraRadera
 6. Flute, du glömmer att elbilen är 4 gånger så effektiv som förbränninsgsmotorn. Om all svensk vägtransport (90 TWh) skulle gå över till ren el, så betyder det bara 21 TWh ökad elanvändning - 13 % - dvs mindre än den sparpotential IVL visade på tidigare i år.

  Hybriderna kommer på bred front redan idag, tillsammans med downsizing, vilket påstås halvera förbrukningen.

  Ledande energiexperter som IAE och JRC räknar med att ca 30 % av dagens energibehov i transporterna kan ersättas med biobränsle utan att konkurrera med mat eller biologisk mångfald.

  Tillsammans ger detta (tyvärr) fortsatt möjlighet till en hel del bilkörning och en lång omställningsperiod. Förbifarten kommer nog att kunna användas - trots att det var ett synnerligen idiotiskt förslag ur energisynpunkt.

  SvaraRadera
 7. Flute,
  Nu håller jag inte med dig igen.

  Anonym ovan berör bra den utveckling som troligen väntar och som gör att biltrafik kommer finnas i stor omfattning även om 20-30 år och framgent i överskådlig tid.

  Det är därför jag även argumenterar för stora satsningar på kollektiva trafiksatsningar såväl regionalt som nationellt. För att balansera och motverka (men inte stoppa) utbredningen av biltrafiken

  Peak Oil är vi nog överens om vid det här laget. Viktigare då, än att bromsa nödvändiga infrastrukturinvesteringar, är att redan nu tackla de stora olje-förbrukarna.

  Vi är ju duktiga i Sverige på att minska koldioxiden från bostäder. Dags att tackla jordbruket och deras konstgödsel nu! Inte sänka skatten där. Tvärtom.

  Dessutom behövs en medveten och styrande policy för att få mer närproducerat av mat och andra varor. Det minskar transportbehoven.

  Kvarvarande transportbehov av gods behöver också en politik så att inte merparten går med lastbil. Järnväg och sjöfart måste prioriteras och gynnas medvetet. Har behövts länge, inte minst av miljöskäl.

  Hattande med regler ger ingen stabilitet utan bara förvirring. Viktigt slå fast långsiktiga regler och medvetet uttalade prioriteringar. Först då får det styrande effekt och leder till verkliga förändringar. Berör ju en rad olika områden också, samtidigt. Därför måste det samordnas och drivas politiskt centralt.

  /Morfar, och cyklist i Stockholm

  SvaraRadera
 8. Mycket bra analys som vanligt. Den nedgång som Fatih Birol talar om, 6-9 % / år, i minskad oljeutvinning innebär att vi redan om tio år har hälften så mycket olja som idag och detta i en värld som har en ekonomi som genom sin konstruktion måste växa.

  Den kvarvarande olja måste användas till vettigare saker än att tillverka elbilar, som vissa tror ska rädda världen.
  /F

  SvaraRadera
 9. Du menar alltså att vi varje år kommer att förlora en produktion som motsvarar Saudi-Arabien?

  Var får du dessa siffror ifrån?

  SvaraRadera
 10. OECD,s energiorgans chefsekonom Fatih Birol sa den 29 december 2008 att världens 800 största oljefält kommer att minska med 6-9% per år. Resten är enkel matematik, halveringstiden på 9 % per är cirka 7,7 år vid 6 % är halveringstiden cirka 11 år.
  /F

  SvaraRadera
 11. Tydligen har Birol nu tagit tillbaka och förnekar tidigare uttalande. Se http://seekingalpha.com/instablog/281185-lionel-badal/26307-peak-oil-and-the-iea-what-they-dont-want-you-to-know

  SvaraRadera
 12. Här är i alla fall det första uttalandet som jag såg av Fatih Birol, från 29 dec. 2009.

  http://www.youtube.com/watch?v=m377Is4tGF0

  Hur ska han kunna förneka detta detta förstår inte jag, men döm själva.
  /F

  SvaraRadera
 13. Makro e kul2009-09-06 21:58

  Men... eftersom bostadspriserna (och därmed kostnaden för att bo) ska falla med 60% så blir det ju massor av pengar över. Då blir det ju inga problem att ha råd med bensinen även om den blir lite dyrare.

  SvaraRadera
 14. Makro e kul2009-09-06 22:01

  Förresten, någon här som räknat på hur mycket el som kommer att sparas när glödlampan nu äntligen är på väg att fasas ut?

  SvaraRadera
 15. Utan bilen stannar Sverige som bekant, och minst bränsle drar bilarna på motorväg i jämn fart. Därför är det bra att bygga nya motorvägar. Bor man på landet har man ingen större nytta av kollektivtrafik, besvärligt att t.ex. ta med sex matkassar och två 25-litersdunkar med bensin till motorsågarna och gräsklipparna. De som förespråkar kollektivtrafik och cykel bor troligen mestadels i tätorter.

  SvaraRadera
 16. Det som förundrar mig är att flera oljebolag tillhör de högst värderade bolagen globalt (jag tror att Shell leder). Detta till trots att oljan påstås bara räcka 20-40 år. Till det kommer en massa stora företag som baserar sin verksamhet på petroleumprodukter (läs bilindustrin). Tillsammans bildar alla dessa företag ett segt klister av lobbyism som man helt enkelt måste se förbi. Ingen ska inbilla mig att dessa företag kommer att kollapsa speciellt snyggt - det är alldeles för stora ekonomiska värden inblandade.

  Om man istället för att blanda ihop en uppenbar oljekris med en så kallad "energikris" så finns det faktiskt vissa frågor att beakta. Inflödet av solenergi till jorden har beräknats till cirka 750 miljoner TWh per år. Den energimängden är grunden för all förnyelsebar energi - till detta kan man också lägga all lagrad solenergi till vilken naturligtvis oljan tillhör.

  Så frågan är naturligtvis hur stor proportion av denna årliga energi kan förvandlas till användbar energi (läs ekonomiskt och "miljömässigt" producerad energi, läs antagligen elektricitet)? 10 procent, 5 procent, 1 procent, 0,1 procent etc? Om man kommer fram till 0,1 procent så skulle alltså 0,75 miljoner TWh användbar energi kunna produceras årligen från denna solenergi.

  En intressant "framåtkalkyl" kan då göras - om man normerar efter Sveriges årliga energianvändning på cirka 500 TWh på 10 miljoner invånare så skulle en världsbefolkning på 10 miljarder människor årligen använda cirka 0,5 miljoner TWh! Och då tror jag att flertalet av dessa människor skulle se detta som ett enormt standardlyft.

  Det finns naturligtvis en mängd frågeställningar kring detta.
  Hur produceras elen (om nu el ska produceras)?, hur transmitteras den?, hur lagras den? etc.

  Men det som förundrar mig är nästan aldrig denna typ av diskussion förs i "energi/miljödebatten" och jag tycker den egentligen är den enda intressanta. Istället förs all diskussion på lobbygruppernas villkor. Att västerlandet har dopat sig med olja det senaste seklet är ingen ursäkt för att fortsätta med det.

  SvaraRadera
 17. Magnus,

  Tack för en lysande kommentar! Är lika förundrad över det här.

  Tänk vilken utvecklingspotential det ligger i allt detta. Blir naturligtvis en massa flaskhalsar (förutom peak oil) som måste lösas med nya tekniker för att få olika resurser räcka till för själva genomförandet av all denna standardhöjning för så många människor som ditt kalkylexempel leder till.

  Spännande tider spännande möjligheter. Personligen tror jag att största hindret för en positiv utveckling inte är resursbrister utan befintliga ekonomiska system och politiker som sitter fast i gamla normer och paradigmer.

  Ett exempel. Peak vatten. Det saknas rent vatten för många människor på jorden redan idag. Mycket av problemen i Israel beror på kontrollen över tillgången på vatten t ex. Hur blir det då med 10 mdr människor?

  Samtidigt finns redan nu teknik för att både rena vatten och utvinna sötvatten ur saltvatten. Lösningar finns alltså i princip redan. Gäller "bara" fortsätta utveckla den och inte minst att implementera dem.

  Samma inom andra områden. Dessa förändringar och omställningar ger hopp om nya möjligheter om vi bara kan överge gamla kvarnstenar som vi människor envisas med att släpa på.

  /Morfar

  SvaraRadera
 18. Ett mycket bra inlägg Magnus.

  Det finns säkert mer än tillräckligt åt alla i en rättvis värld, men när blev den det. Att oljebolagen värderas till skyarna visar vilket kortsiktigt tänkande investerare och politiker har. Men i dagens värld blir den rikligast belönad, som roffar åt sig mest på kortast möjliga tid. Hela vår ekonomi baseras på att utvinna jordens råvaror och förbruka dem så snabbt det bara går. Man förstår politikernas dilemma, att kombinera fred och demokrati med de förändringar som måste till när dessa råvaror nu sinar är nog i stort sett omöjligt. Tänk på alla framtidslöften som har utlovats i demokratins namn, särskilt pensionerna och betydligt värre, alla investeringar som gjorts av dem som styr vårt industrisamhälle. Hur ska då nödvändiga förändringar kunna genomföras på den korta tid som finns till förfogande, utan att föregås av en total krasch i vårt ekonomiska system? Som jag ser det kan demokratiskt valda politiker inte agera i förebyggande syfte, utan måste hänga med till det bittra slutet.
  /F

  SvaraRadera
 19. Tack för de positiva kommentarerna!

  En spelare till bland alla dessa kletiga lobbyister är Staten som har dopat sig med höga skatter på petroleumprodukter (att ha dubbelmoral är dock alltid billigt som alla vet). Det kommer nog inte att bli lika enkelt att beskatta tex el på samma sätt. Och man får nog svårt att åberopa "miljöskäl" för det.

  Problemen hos dessa bilar som drivs med petroleumprodukter ligger mest inom kemi. Man förbränner, med dålig verkningsgrad, en giftig produkt. Det är klart att det blir många kemiska problem med det. Det blir bullrigt, vibrationer, giftiga/skadliga biprodukter, värmeutveckling som skadar allt motormaterial i bilen på sikt etc. Och dessa kemiprocesser saknar intresse för kunden, han/hon köper en bil på dess mekaniska egenskaper som säkert bilindustrin ser som mindre problem att uppfylla i produktutvecklingen. Det innebär att mycket pengar läggs på saker med ingen kundnytta för vilken kunden ändå får betala dyrt (om inte i produktpriset så i de följande servicekostnaderna för bilen).

  En intressant kalkyl man kan göra i sammanhanget är kring verkningsgraden. Det påstås att 100 TWh "bensinenergi" förbränns årligen i de svenska bilarna. För det får bilarna 25 TWh "körenergi", resten värmer Sveriges kråkor. Vad hade utväxlingen blivit istället om dessa 100 TWh petroleumprodukter i lämplig form först hade körts igenom oljekraftverk för elproduktion för senare laddning av elbilar? Hade vi då fått ut t ex 50 TWh "körenergi"? Det är onekligen mer energieffektivt att koka vatten än att driva bilar så det är väl ingen orimlig kalkyl. Alltihop känns bara som ett massivt resursslöseri.

  När det gäller att använda solenergi för elproduktion så är jag ändå optimist. De bästa ställena är jordens öknar av två skäl: 1) Det finns få alternativa användningsområden för dessa öknar. 2) Bevisligen skiner solen mycket där. Den teknik som används är mycket enkel. Med hjälp av speglar koncentrerar man värmen som i sin tur får driva ångturbiner (vilken i sin tur kan köras dygnet runt eftersom värme är så lätt att lagra).

  Denna teknik har få kritiker. Däremot påstås det att det är svårt att transmittera el kostnadseffektivt över långa avstånd. Dock påstår den industri som kan leverera dessa transmissionslösningar motsatsen. Så lekmannen får nog avgöra vem som är mest trovärdig.

  Den stora utmaningen ligger nog i effektiv lagring av el. Det känns som det finns lika många batteriexperter som det finns människor. Men man får väl vara optimist här också. Framförallt därför att de ekonomiska incitamenten att driva batteriutvecklingen nu börjar finnas. Att påstå att det aldrig går är inte så trovärdigt.

  Så jag tycker att "miljörörelsen" får tänka om. Innan man kräver att standarden ska sänkas globalt bör man nog räkna lite på global elproduktion. Eftersom många av dessa öknar ligger i utvecklingsländer tycker jag att "miljörörelsen" ska börja med att fråga invånarna där vad de anser. (och gärna presentera en vettig kalkyl innan man frågar.)

  Avslutningsvis kan väl sägas att människan är bra att på räkna hem mycket stora investeringar med mycket långa avskrivningstider som t ex denna elproduktion. Värdet på gatan på 0,5 miljoner TWh ligger på åtskilliga hundratusen miljarder kronor. Nu är ju det fantasisummor men säger ändå en hel del om det potentiella årliga intäkten av en sådan tilltänkt elproduktion.

  Så det är väl dags att sluta prata om olja och prata om viktigare saker. Gunnar Lindstedts analys över det globala oljeläget är säkert helt korrekt (och han retar säkert gallfeber på oljeindustrin med den). Men hans "analys" över framtida energianvändning brister, milt sagt.

  SvaraRadera
 20. Jag vill bara flika in i det påstående att det "redan idag går att rena vatten samt få sötvatten ur saltvatten".

  Ja det går , idag kan vi i Sverige rena praktiskt taget vadsomhelst som innehåller H2o och få ut drickbart vatten.

  Men det blir exponentiellt mycket dyrare desto mer föroreningar vattnet innehåller samt att filteranläggningarna kräver väldigt mycket underhåll om de är komplexa.

  Att avsalta havsvatten är idag väldigt dyrt , så att lösa vattentillgången med teknik går bara delvis.

  SvaraRadera
 21. Värst vad ni har hållit igång och kommenterat...
  Var ska jag börja? Jag tar ett svar till Anders 2009-09-05 06:52:
  - Visst kommer folk troligen att fortsätta att köra bil även om bränslepriserna stiger, men det kommer säkert att leda till att den totala trafikmängden minskar p.g.a. att en massa körningar inte görs.
  - "Oljan tar inte slut, men den blir dyrare för alla." Absolut! Många missuppfattar ju och tror att det handlar om när oljan tar slut - peak oil handlar istället om när tillgången inte når upp till efterfrågan och oljan blir mycket dyrare.
  - Omställningen från olja till andra energikällor kommer att ta tid. Oljans infrastruktur har tagit flera decennier att bygga upp och det är inte troligt att det skulle gå att bygga upp en ersättande infrastruktur på kortare tid.
  - Nya tekniker kan säkert uppfinnas, men alla begränsas av tillgänglig energi och termodynamikens lagar. Jag tror visst att man kan hitta på en massa smarta lösningar, men det mesta kommer troligen att lösas via (frivilliga och ofrivilliga) energibesparingar.
  - Bränslesnåla bilar är absolut bättre för framtiden, men som jag påpekade så tar det tid att byta ut fordonsflottan. Det kräver också pengar. Finanskrisen har lagt sig som en våt filt över just pengar.

  SvaraRadera
 22. Neoliberal Agenda sade:
  "Om oljepriset går upp så kommer man växla över till alternativ som tex. elbilar. Initialt kommer det vara dyrt men som alla produkter som når en massmarknad så kommer priserna pressas."
  Visst kommer elbilar säkert att bli billigare, men du kommer inte runt de andra problem jag påpekar. Batterierna och infrastrukturen, t.ex.
  "Energi kan vi få från kärnkraften."
  Har du funderat på hur mycket kärnkraft eller annan elkraft som måste byggas ut? Att bygga kärnkraftverk tar lång tid. Räkna med minst tio år från byggstart. Och hur många kärnkraftverk tror du vi har driftklara till år 2020?

  SvaraRadera
 23. Anonym 2009-09-05 11:24:
  "Flute, du glömmer att elbilen är 4 gånger så effektiv som förbränninsgsmotorn. Om all svensk vägtransport (90 TWh) skulle gå över till ren el, så betyder det bara 21 TWh ökad elanvändning - 13 % - dvs mindre än den sparpotential IVL visade på tidigare i år."

  Visst, i teorin ja. Men man förtränger då problemen med batterierna. Det går helt enkelt inte att ersätta alla dagens bensin- och dieselbilar med elbilar pga detta. Sen har du problemet med infrastrukturen.

  "Ledande energiexperter som IAE och JRC räknar med att ca 30 % av dagens energibehov i transporterna kan ersättas med biobränsle utan att konkurrera med mat eller biologisk mångfald."

  Tyvärr är de helt ute i det blå om de påstår något sådant. Det finns inte så mycket "oanvänd" biomassa att tillgå. Det är bara att räkna på det.

  SvaraRadera
 24. Angående "solenergi i öknen". Det är bara att sätta sig och räkna på vad ett sådant projekt skulle kräva för råvaror och byggtider. Då talar jag alltså om typen "solspeglar och ångturbin" (inte solceller, som jag redan räknat ut att det är orimligt). Jag såg någon som hade räknat på rörmängder med mera och kommit fram till att det blir alltför stora mängder som behövs. Sen finns fortfarande problemet att solen bara lyser på dagen och man därför måste lagra överskottsvärme över natten på något sätt. Två grundproblem alltså - skalbarhet och variation över dygnet.

  Vad gäller vattnet - visst, det är ett av de största problemen mänskligheten står inför. Men för att rena vatten (eller avsalta havsvatten) går det som Marcus påpekar åt mycket energi. Det är därför tyvärr inte rimligt i en framtid med dyrare energi.

  SvaraRadera
 25. Den enda teoretiska begränsningen som finns rörande årligt energitillskott till jorden är just denna tidigare redovisade "solkonstant". Det man idag kan konstatera är att människans årliga energiutnyttjande ligger långt under detta värde. Några "termodynamiska" lagar som ytterligare skulle kunna begränsa energiutnyttjandet känner jag inte till.

  När det gäller solenergi i öknen och åtgång av rör mm så skulle det vara intressant att ta del av den kalkyl du pekar på. Jag kan bara citera vad Gunnar Asplund på ABB säger i http://www.dn.se/ekonomi/solceller-i-sahara-kan-driva-europa-1.820825. Där tar han också upp hur värme ska lagras för att kunna utnyttja anläggningarna dygnet runt.

  Överhuvudtaget verkar energidebatten ske på oljebolagens villkor - det är dags att se förbi dem. Att saker tar tid och kostar pengar är inget argument mot förändring. Och som jag tidigare sa så är människan bra på att göra stora investeringar med mycket långa avskrivningstider.

  SvaraRadera
 26. Ytterligare beskrivning av möjlig förnyelsebar el finns på http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article536945.ece

  En nätt årsproduktion av el på dryga 10000 TWh utan förbränning av kolbaserade produkter och utan kärnkraft!

  Visst kan man kritisera detta men det är ännu enklare att kritisera oljan: Skitig, hämtas från många labila länder, osäker att transportera, bitvis usel verkningsgrad vid förbränning etc + att oljan faktiskt är en ändlig resurs hur man än vrider på "Peak Oil".

  Det som också slår en är vilken enorm energiresurs hela Sahara kan vara.

  Jag vidhåller att lagring av elektricitet kommer att vara en kritisk faktor. Men det verkar hända en hel del nu inom området. Se tex http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article588366.ece. Om inte batterispecifikationen ljuger så borde den översätta till ca 14 mils räckvidd per 100 kg batteri. Volymen per 100 kg batteri skulle vara ca 50 liter. Klart OK. Något pris ser jag förstås inte men ett batteri kan skrivas av under en lång tidsperiod om man är klok med hanteringen av det.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.