2008-12-28

Grossister, reklam och tidskrifter

Under julhelgen har jag träffat och pratat lite med folk jag inte samtalat med på länge. Ekonomi kommer ofta upp som ett självklart samtalsämne i dagens läge.

En vän till mig, egen företagare (frisör), berättade att grossisterna inom hans område radikalt har ändrat policy under hösten. Tidigare fanns krav på minsta antal man skulle köpa av en produkt (t.ex. en hel låda eller tio förpackningar). Nu har de tagit bort detta krav och det räcker med att köpa en förpackning av någon produkt för att de ska vara villiga att ta med den i en beställning. Så desperata är de tydligen. Och tydligen kunde han dra nytta av deras desperation genom att spela ut dem mot varandra och förhandla sig till bra avtal.

Jag undrar självklart om grossister i andra branscher följer samma mönster och misstänker att det förhåller sig så. Om mina gissningar från tidigare stämmer så borde grossist- och transportleden snart drabbas hårt av krisen, när detaljhandeln drar ner rejält på sina beställningar.

Trend nummer två kommer från en vän till mig som arbetar med layout av tidskrifter. Hon berättade att läget är katastrofalt på företaget där hon arbetar eftersom storföretagen dragit in så mycket på reklamplats som de tidigare köpte regelbundet. Därmed återstår mest små annonser och prenumerationsintäkter. Alla reklamkampanjer som kunde löpa över flera månader har helt enkelt försvunnit. Min vän arbetar på ett tidningsföretag i ett EU-land (ej Sverige) men läget borde väl vara liknande här också, med tanke på att de reklamköpande företag hon nämnde är stora internationella namn. Reklam är ju också något av det som företag i många fall lättast kan spara in på.

Därmed borde det vara två branscher som kommer att drabbas hårt. För det första tidskriftsbranschen (månads- och veckotidningar). Jag tycker mig dock ännu inte ha sett att dagstidningarna blivit tunnare vad gäller reklammängden. För det andra reklambranschen. För att identifiera kriskandidater gäller mina vanliga kriterier - belåning och expansion. De företag som är belånade sitter illa till när kurvorna vänder neråt. Ju mer lån desto sämre läge. De företag som har expanderat mest de senaste fem åren är också kriskandidater. Mycket av det som har gällt som bra områden att expandera på de senaste fem åren är det som först kommer att prioriteras bort av konsumenter och företag när de ska göra inköp framöver.

Tidskriftssbranschen har överhuvudtaget växt kraftigt de senaste åren och antalet tidskrifter har ökat inom så gott som alla ämnesområden. Räkna med en hård utgallring nu.

Apropå reklam så förutspådde för en månad sedan Institutet för reklam- och mediestatistik att reklammarknaden kommer att minska med närmare 5% under 2009. Som vanligt tror jag att detta är alldeles för optimistiskt. Det skulle innebära att nedgången nu blir ungefär lika liten som år 2001, men den nuvarande krisen är ju betydligt värre än år 2001.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.