2008-12-08

Mer risktagande i derivat?

I senaste finansmarknadsstatistiken från SCB hittade jag två intressanta grafer, nämligen över MFI:s tillgångar och skulder. MFI (monetära finansinstitut) är Riksbankens term för banker, bostadsinstitut, finansbolag och sånt. Klicka på graferna för skarpare versioner.
Notera den gröna prickade linjen i båda diagrammen. Den visar att MFI har ökat mängden derivatinstrument på sina balansräkningar betydligt under den senaste tiden. Derivatinstrumentens totala mängd har tidigare under perioden legat på en ganska konstant nivå, men har plötsligt mer än dubblats. På skuldsidan överstiger summan av derivatinstrumenten summan av eget kapital för första gången på fyra år. Detta är en oroande trend, som visar att åtminstone vissa av våra finansinstitut ägnar sig åt större risktagning. Jag kan inte se det på något annat sätt. Med tanke på alla svårförutsägbara skutt som finansmarknaderna just nu gör åt alla håll så är derivatinstrument förenade med hög risk för att de slår bakut.

I övrigt kan man utläsa av diagrammen att utlåningen har ökat kraftigt de senaste åren, vilket vi ju redan visste. Men över 75% ökning på fyra år tycker jag är magstarkt. Var ska det sluta någonstans? Samhället har uppenbart en svår beroendeproblematik och drogen heter lån.

Får dessa grafer dig att tro att vårt finansiella system är så stabilt som det påstås? Ser någon en bubbla någonstans? Är det uppenbart nu varför såna panikåtgärder vidtagits från Riksbanken och Riksgälden? Tror någon att det hela får ett lyckligt slut?

3 kommentarer:

 1. Kan iman inte se användningen av derivat som en gardering mot marknadsrisk också?

  /CK

  SvaraRadera
 2. "Får dessa grafer dig att tro att vårt finansiella system är så stabilt som det påstås?"

  -Nej

  "Ser någon en bubbla någonstans?"

  -Ja, det finns en kreditbubbla. Skulder, skulder och åter skulder. Inte bra när huspriserna kommer sjunka precis som sagt.

  "Är det uppenbart nu varför såna panikåtgärder vidtagits från Riksbanken och Riksgälden?"

  - Nej, jag tror det hade varit bättre att låta marknaden rensa ur sig och vi fick börja om på början. Take the heat på en gång och bli av med det. Men nu kanske en och annan hinner placera sina pengar lite säkrare.. men jag tvivlar.

  "Tror någon att det hela får ett lyckligt slut?"

  - Man får bara hoppas man kommer ur detta helskinnad. Jag ser positivt mot framtiden (längre perspektiv). En regäl utrensning är dock ofrånkomlig även om man nu gör allt för att skjuta problemen framför sig ala Keynes teorier.

  Har du hört Gerald Celente på youtube?

  Tack för en bra blogg!

  \PD

  SvaraRadera
 3. Flute, nu saknar jag dina inlägg, är det inte dags att uppdatera? :)

  \PD

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.