2008-12-01

Hushållens lånande ökar i långsammare takt

E24 skrev i torsdags: "Den årliga tillväxttakten för bankernas och bolåneinstitutens samlade lån till hushållen fortsätter att avta." Artikelrubriken var dock lite missvisande "Hushållen lånar mindre". Men den årliga tillväxttakten för hushållens lån låg fortfarande på så mycket som 9,4%, även om det var lite lägre än 9,7% månaden innan. Den sista oktober hade hushållen 2107 miljarder kronor i utestående skuld till bankerna, varav 1307 miljarder avsåg bostäder. Det betyder nästan 228000 kronor i skulder per invånare i Sverige, varav drygt 141000 kronor i bolån.

Mer matnyttigt kan man hitta i artikelns källa, nämligen senaste pressmeddelandet om finansmarknadsstatistik från SCB.Som synes ökar fortfarande penningmängdsmåtten M1 och M3, även om takten snabbt dyker mot nollan. Det blir intressant att se om vi får "äkta" deflation snart, d.v.s. en minskning av penningmängden. Och i så fall hur länge.

Tittar man vidare i hela rapporten från SCB finns också fler intressanta saker att notera, till exempel hushållens totala sparande, eftersom det är intressant att jämföra med lånandet. Totalen av hushållens (inklusive HIO) sparande i MFI (mest banker) var 929 miljarder kronor, en ökning med 9,4% på 12 månader. Dock är inte fond-, aktie- och annat värdepapperssparande medräknat i detta. Följande diagram är också intressant:Notera vilka delar av utlåningen till allmänheten som stramas åt - konsumtionskrediter och "övriga krediter". Ökningstakten sjunker där markant, medan den för bostadskrediter fortfarande är ganska konstant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.