2011-02-11

Orimliga och rimliga energivisioner

Martin Saar skriver idag ett gästinlägg på ASPO Sverige där han kritiserar Världsnaturfonden WWF:s nyligen publicerade energirapport, som målar upp en vision om att vi till år 2050 ska kunna lägga om till att helt driva industrisamhället på förnybara energikällor.

Andra däremot verkar ganska okritiskt falla för WWF:s rosiga framtidsbild, t.ex. Supermiljöbloggen och Miljöaktuellt.
Enligt WWF:s stora energirapport kan vi världen drivas av 100 procent förnybara energikällor år 2050.
För den som vill ha en genomarbetad sågning av WWF:s rapport rekommenderas Erik Lindbergs Fantasies of Hyper-Globalism på Transition Milwaukee.

WWF verkar ha tagit till sig kritiken och skriver att "The Energy Report is not a prescription, it is a vision". De har också öppnat upp en debattsida för kritik och satt upp en frågor-och-svar-sida.

John Michael Greer tar också upp WWF-rapporten i sin senaste bloggartikel, där han också kommer med ett kul exempel för att visa hur ofantligt mycket lagrad energi vi använder när vi bränner fossila bränslen.
It’s one thing to point out that a planeload of tourists flying from Los Angeles to Cairo to see the Great Pyramid, back when political conditions in Egypt allowed for that, used more energy in that one flight than it took to build the Great Pyramid in the first place.
Jag blev tvungen att räkna på det och han har tyvärr underskattat pyramidbyggets energiåtgång med ungefär en faktor 50, se fotnot.

Greenpeace kom nyligen med en rapport som målar upp lika orimliga visioner för framtiden, kallad "Battle of the Grids", som handlar om hur Europa skulle kunna få el enbart från förnybara källor. Även här rapporterade Supermiljöbloggen och Miljöaktuellt tämligen okritiskt.

Idag kan vi läsa om nästa superoptimistprojekt på Supermiljöbloggen, nämligen om glasvägar med solceller i, utifrån en artikel från Sveriges Radio "på lång sikt är drömmen att ha vägar som producerar el till all den trafik som kör på vägarna".

Jag säger inte att det är dumt med idéer för hur man ska lindra energikrisen, men risken är att de stolliga eller överutopistiska idéerna tar över istället för de realistiska och verksamma. Framförallt gör det sätt på vilket dessa storslagna visioner presenteras att allmänheten invaggas i en tro att allt kommer att lösa sig och vi kan fortsätta vår resursslösande livsstil, bara vi växlar över till förnybara energikällor. Nej, vi i den rika världen måste istället inse att vi måste dra ner på vår konsumtion på alla plan.

Nu ska jag som motvikt ta ett exempel på ett framtidsprojekt som åtminstone vid en hastig anblick har förutsättningar att kunna fungera. Det handlar om elvägar. Tänk er trådbussar, fast lastbilar. Till stora delar ganska enkel teknik som är beprövad sedan årtionden. Såna idéer behöver vi. Fast man kan fundera på om det inte vore mer effektivt att flytta över många längre lastbilstransporter på elektrifierad järnväg. Men inom en stad skulle trådlastbilar kunna fungera för distribution.


Fotnot: Kontrollräkning av John Michael Greers exempel att en flyglast turister från Los Angeles till Kairo gör åt med mer energi än vad som gick åt för att bygga pyramiden.

En "jumbojet" Boeing 747 flyger med sina 500 passagerare i cirka 950 km/h. Avståndet Los Angeles - Kairo är 12231 km (vilket är inom en jumbojets räckvidd). Detta kan jumbojeten flyga på 12,87 timmar, vilket då ger en energiförbrukning på 1802 MWh = 6488867 MJ.
En hårt kroppsarbetande vuxen människa (t.ex. en stensläpare) behöver 3000 kcal/dygn, att jämföra med att en som vilar hela dagen bara behöver 1500 kcal/dygn. Skillnaden är 1500 kcal/dygn = 6,28 MJ/dygn.
Det skulle innebära att jumbojeten från Los Angeles till Kairo motsvarar ungefär en miljon dagsverken av hårt kroppsarbete.
Enligt Wikipedia har egyptologer räknat på arbetsbehovet för Cheops-pyramiden och kommit fram till att det skulle behövas i genomsnitt 14567 män som arbetade i 10 år, vilket ger 53 miljoner dagsverken.
Det pyramidbyggarexperiment som utfördes för tevebolaget NOVA år 1997 ger ett arbetsbehov i samma storleksordning.
Greers exempel stämmer alltså inte.

Det är ändå imponerande hur mycket energi som finns i jetbränsle - en miljon dagsverken är inget att skämmas för.

För sifferbitare kan nämnas att en Boeing 747 väger cirka 180 ton när den är tom och cirka 400 ton inklusive last och bränsle. Ett flygplan kostar runt 250 miljoner dollar och den första kommersiella flygningen med en 747:a gjordes i början av 1970.

17 kommentarer:

 1. Då förstår jag bättre varför förstaklassbiljetter på jumbojetar kostar så mycket!

  SvaraRadera
 2. Och då byggdes Cheops-pyramiden som gravmonumet. Undra vad dagens pyramidbyggande ska tjäna till? Knappast en tro på livet efter detta.

  SvaraRadera
 3. bara intressant om man tror att pyramiderna skulle byggts av människor.

  SvaraRadera
 4. 3000 kcal är nog i underkant för en stensläpare. Skulle gissa att det passar in på en snickare eller motsvarande.

  SvaraRadera
 5. det bevisar att en liter bensin är i det närmaste gratis i dagsläget

  SvaraRadera
 6. SNART BÖRJAR RIKTIGA DEBATT OM ENERGI !

  11. Februari 1979. officielt sades att Irans shah Reza Pahlavi hade just bortrest på semestern.
  11. Februari 2011. officielt sades att Egyptens farao hade just bortrest från Kairo och att han behöver vilas.

  Det är nu bara frågan om tid då Saudiarabien imploderar och då kommer RIKTIGA "DEBATT" OM ENERGI OCH BRÄNSLE !

  SvaraRadera
 7. Synd att du krossade mina förhoppningar, även om jag redan visste att de var fåfänga.

  Tack för ett bra och intressant inlägg!

  /LC

  SvaraRadera
 8. Supermiljöbloggen sväljer ju allt som denne matas med. Naivare bloggare hittar man inte.

  Det är ett drag hos alla miljöfanatiker, de lever i en annan verklighet än oss andra vanliga dödliga.

  Trollspö är ju bra, men jag har aldrig hittat ett på riktigt.

  SvaraRadera
 9. FORNTIDENS VÄLDIGA MÄN
  "DÅ NU MÄNNISKORNA begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, sågo Guds söner att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i.
  Då sade HERREN: 'Min Ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugo år.'
  Vid den tiden, likasom ock efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga." (1 Mos. 6:1-4)
  "TY GUD SKONADE JU ICKE DE ÄNGLAR SOM SYNDADE, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen. Ej heller skonade han den forntida världen, om han ock, när han lät floden komma över de ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra. Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor." (2 Petr. 2:4-6)
  "Så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom. Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka PÅ SAMMA SÄTT SOM DE FÖRRA bedrevo otukt och stodo efter ett annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld." (Jud. v. 5-7)
  "Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i människosonens dagar... Likaledes, såsom det skedde på Lots tid ...alldeles på samma sätt skall det ske den dag då människosonen uppenbaras." (Lukas 17-26, 28, 30)


  VAD SOM SKEDDE FÖRE SYNDAFLODEN upprepades alltså efter syndafloden. Mose säger det, Jesus säger det, och apostlarna säger det. Då får vi väl tro dem.
  Efter Noas tid följde Lots tid, som här får omfatta hela tidsåldern efter floden och fram till nytestamentlig tid. Vi känner till händelserna i Sodom och Gomorra, som kan ha varit en av anledningarna till att Guds söner kom och gjorde nya besök på planeten jorden.
  Dessa besök kan ha skett då Israels barn levde i Egypten, under de 400 år folken i Kanaans land fick på sig, att "uppfylla sina synders mått". Då skulle också de rovfåglar som slog ned på Abrahams offer, i samband med profetian om de 400 åren, kunna symbolisera de fallna änglarnas nedslag i landet.
  Vilket ligger i linje med Jesu beskrivning av utvecklingen i ändetiden. Han säger ju om den avfälliga församlingen: "Där den döda kroppen är, där skall ock rovfåglarna församla sig."

  När Mose och hans folk efter de 400 åren äntligen stod inför erövringen av det utlovade landet, hade det dykt upp ett märkligt element som inte fanns där förut, och som nu utgjorde ett mänskligt sett oöverstigligt hinder för invasionen: Det bodde JÄTTAR i landet...  :

  SvaraRadera
 10. Om ellastbilar: det är en förträfflig idé, om det fungerar. Järnväg i all ära men järnvägen kan inte svälja all trafik som nu går med långtradare. Inte ens en bråkdel. Därför måste det fungera även på landsväg. Gör det det?

  Om andra bloggar som här anklagas vara naiva: Du är lika naiv själv om du tror att du som skrivbordsgeneral kan lista ut allt som kan hända. Det finns alltid så många okända faktorer så ingen människa (eller kommité, tänk på planekonomin) kan fundera ut i förväg vad som går och vad som inte går. Därför blir ditt och cornucopias bloggande tröttande när det är allt för självsäkert och hånfullt.

  FredrikN

  SvaraRadera
 11. "Fast man kan fundera på om det inte vore mer effektivt att flytta över många längre lastbilstransporter på elektrifierad järnväg. "

  Järnväg är mer effektivt än lastbilar oavsett vad som driver lastbilarna. Men, att bygga järnväg kräver mycket energi och ändliga resurser och våra vägar är ju redan byggda. Därmed finns det ju, kanske, massor att spara om man elektrifierar vägen för kollektivtrafik och godstransport istället för att investera i nya tågspår som måste byggas från grunden.

  Observera att personbilen som var mans egendom inte har någon framtid oavsett drivning!

  I det långa loppen så är ju en ökad tåganvändning mer effektivt och resursoptimerat, men tills dess.

  Q

  SvaraRadera
 12. Enligt VTI

  http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/M718.pdf

  så är energiåtgången 0.92 kWh/personkilometer för långdistansflyg. 500 personer samt 12000 km ger

  5520 MWh

  /Kontega

  SvaraRadera
 13. Har också reagerat på Supermiljöbloggens tekniknaivism och funderat på att ta bort den ur min blogglista.

  En massa pressreleaser och burkade nyheter om den ena fantasin fantasifullare än den andra klarar jag mig utan.

  SvaraRadera
 14. Men vänta nu, den stora problematiken kring lastbilstransporter är ju att allt för många näringar har de som rullande lager - vilket är helt onödigt ur miljöhänseende, men intressant ur kassaflöde och kvartalsprofit.
  Jag är övertygad om att nödvändiga transporter på järnväg klarar sig med befintlig infrastruktur (faktiskt!), men att det behövs lokala hubbar för att distribuera varor till butiker där trådburen lastbilstrafik är realistiskt.
  Eller så skapar vi megaköpcentran som är distributionscentraler dit folk får ta sig för att hämta varor

  SvaraRadera
 15. @Flute:
  Hur räknade du ut energiåtgången för flygplanet?

  En sak som jag anser har helt kommit bort från debatten om långdistansflyg är faktiskt tekniken. Jämför t ex med rymdfärjor där man mha vätgas skjuter upp färjan till lämplig marschhöjd där sedan ingen energi behöver tillföras för drift.

  Nu ligger marschhöjden för långdistansflyg på ca 1 mil, vad händer om man siktar på betydligt högre höjder (jag vet att flygplan kan utnyttja jetströmmar på 1 mils höjd, jag vet också att förbränningsmotorer får problem med syretillförseln på höga höjder, men man kanske ska använda andra typer av motorer för att driva flygplan på höga höjder?).

  Men var är diskussionen? Ingen ska inbilla mig att flygindustrin inte tänker i sådana banor.

  SvaraRadera
 16. Lät först bli att kommentera, men kände ändå att jag behöver klargöra ett par saker i egenskap av en av skribenterna på supermiljöbloggen.

  Att vi väljer att rapportera om vad WWF skriver är inte ett dugg konstigt, de är en av de viktigaste aktörerna inom miljörörelsen. Sen kan man diskutera hur troligt det är att det går att genomföra, själv är jag ganska pessimistisk. Min bild är att det finns strukturer inbyggda i ekonomin som förhindrar en sån omställning, således måste hela systemet ställas om för att vi ska få en hållbar utveckling. Men jag är inte den enda skribenten på bloggen, vi är en rad olika personer, med delvis olika ingångar, flera personer är betydligt mer optimistiska än mig.

  Jag vänder mig ändå mot bilden att vi skulle vara några teknikromantiker som tror att en teknofix ska lösa allt. "Fossil värld 2050 - fullt möjligt", var titeln på texten om greenpeace rapport. Nån veckan innan släppte vi nyheten "IEA - tvågradersmålet är kört". Dessa två går uppenbarligen inte ihop, och det beror på att vi i första hand rapporterar vidare nyheter. Vårt mål har varit att samla viktiga miljönyheter på ett ställe, inte att göra långa analyser kring ett fåtal saker.

  Dock så finns det ju ett problem med att visa upp en så schizofren bild av världen. Att bara rapportera vidare nyheter, men inte ge läsarna verktyg att tolka materialet är problematiskt. Vårt fokus är nyhetsförmedling, men vi vill också utveckla den analyserande delen av bloggen. Därför jobbar vi nu på ett projekt med att bjuda in olika gästskribenter, som till skillnad från nyhetsdelen ska ägna sig åt analys, tolkning och djupare diskussioner. Dessa ska komma ifrån alla läger, teknikoptimister som tillväxtkritker, höger som vänster, etc. Därmed får läsare också lättare att tolka och förstå nyhetsmaterialet vi publicerar. Det kan vara värt att påminna här om att bloggen har funnits i knappt 3 månader, och är fortfarande under utveckling.

  vänligen

  SvaraRadera
 17. bra blogg,

  ville bara tipsa om den nya trådlösa enegergimätaren The OWL, finns på e-klok-se

  jag köpte en nyss, ska vara jättebra och ska kunna räkna ut den exakta kostnaden för hur mycket el man drar i minuten!

  förtsätt blogga

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.