2009-02-16

Guld och silver (del 2)

Guld och silver del 2 - den senaste prisutvecklingen

Läs gärna del 1 först för att få lite längre bakgrundshistoria om guld och silver.

Ingen ekonomiintresserad har väl missat hur priserna på guld och silver har stigit enormt de senaste åren. Priserna brukar räknas i dollar per troy ounce (drygt 31 gram) - guldpriset har tredubblats och silverpriset har mer än dubblats (som synes var det dock ännu högre för ett år sedan).
Tittar man på priset i kronor per gram ser utvecklingen likartad ut, men då spelar också kronans försvagning den senaste tiden in.
Nu tänker säkert många att alla råvaror har ökat våldsamt i pris sedan 1999, vilket visserligen är sant, men sedan i höstas har framförallt guldet, men även i viss mån silvret avvikit från de övriga råvarornas vikande pristrend. Både guld och silver sjönk från sina toppar i början av förra året, men har sedan återhämtat sig, både i dollar och kronor räknat, på ett sätt som inte övriga råvaror har gjort. Som jämförelseexempel kan vi titta på priserna i dollar för aluminium och olja det senaste året:
En viss återhämtning kan möjligen skönjas här, men inte alls lika stark som för silver och guld. I skrivande stund handlas guldet till över 940 USD/oz, vilket inte är långt från toppnoteringen i mars 2008. Skillnaden mellan guld och silver samt övriga råvaror är att övriga råvaror främst har industriella användningar, medan hos guld och silver överväger deras inflationsskyddande egenskaper. Därför medför vikande ekonomisk aktivitet att övriga råvarupriser faller, men det gäller inte guld och silver.

För dem som tittar på tekniska prisindikatorer kan nämnas att guldpriset i dollar i förra veckan gjorde en s.k. "golden cross", då 50-dagars glidande medelvärde passerade 200-dagars glidande medelvärde. Detta brukar tolkas som en stark köpsignal.
Därmed kan den återtagna upptrenden för guldet anses bekräftad. Tittar man istället på kronor per gram kan man se att guldet faktiskt gjorde en "golden cross" redan i slutet av oktober 2008.
Intressant att notera är att även silvret nu är nära att göra en golden cross i kronor räknat. I dollar räknat är det dock en bit kvar.
Faktum kvarstår att guld och silver generellt är bra investeringar i ekonomiska orostider. Sedan bottennoteringen 15 augusti 2008 har guldet i kronor räknat ökat med cirka 58%. Sedan bottennoteringen 17 oktober i fjol har silvret i kronor räknat ökat med runt 58%. Det är betydligt bättre än de flesta andra investeringar man kunnat göra. Som jämförelse kan nämnas att Stockholmsbörsens omxs30-index bara gått upp med runt 23% sedan botten i höstas. Guldets och silvrets uppgångar har dock förbigåtts med tystnad av svenska media, som istället fokuserar på aktiebörsen.

Vad är då bäst att köpa om man vill bevara värdet på sina sparpengar - guld eller silver? Vi börjar med att titta på ett diagram över prisförhållandet mellan guld och silver de senaste 168 åren.
Som synes har det fluktuerat rätt ordentligt, med en topp runt depressionen och andra världskriget, sedan en dubbelbotten 1967 och 1979 (i samband med Bunker Hunts silverspekulation). Sedan hade vi åter en topp runt 1990 och nu verkar vi vara på väg mot en "normalisering" till det historiska prisförhållandet guld/silver runt 16. Med tanke på att prisförhållandet just nu ligger på runt 70 borde silver ha en mycket ljus framtid prismässigt på längre sikt. På kortare sikt kanske guldet kommer att utvecklas något bättre, men det är svårt att sia om. För den som vill läsa mer om prisförhållandet mellan silver och guld kan jag rekommendera en artikel på Seeking Alpha om ämnet.

Jag avslutar med ett diagram över prisförhållandet mellan guld och silver sedan 1999.
Det ska bli intressant att se hur det diagrammet utvecklas framöver!

2 kommentarer:

 1. Om inte guld och silver hade någon användning förutom att kunna fungera som pengar skulle de vara värdelösa opch skulle alltså inte anses vara pengar.

  Anledningen till att de kan röra sig tvärsemot de rådande trenderna är nog snarare att de på grund av sina speciella egenskaper är väl lämpade som spekulationsobjekt samt att utbudet svarar mot efterfrågan med en mycket stor fördröjning.

  Om guldpriset stiger ordentligt sägs det att det tar cirka 10 år innan guldbrytningen svarar. Dock innebär det för förhållandet att guldgruvor går att belåna och lånen kan denomineras i guld att utbudet av guldlån kan öka snabbt. Det sägs exempelvis att emissionen av stora guldlån 1988 drog med sig guldpriset nedåt.

  Jag tror därför att det stigande guldpriset skall tolkas så att investerarna tror att inflationen kommer att vara hög och dra med sig brytningskostnaderna uppåt.

  Guldpriset är alltså en inflationsprognos.

  SvaraRadera
 2. Guld är inne i en bubbla.
  När en liten hedgefond på 10
  millioner dollar kan kontrollera
  optioner för 850 millioner dollar
  dvs. Sydafrikas årsproduktion av
  guld eller 1/3 av hela världens
  produktion av guld så borde alla
  fatta att guldmarknaden är
  manipulerad.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.