2010-02-17

Intressant klimatkalkylator

Christian Azar och Daniel Johansson från Chalmers presenterade häromdagen på bloggen Uppsalainitiativet sin klimatkalkylator. Där kan den som är intresserad av klimatfrågan testa olika antaganden om utsläpp och återkopplingsmekanismer för att se vilken framtida global temperaturökning de kan leda till. Innan du provar själva kalkylatorn bör du läsa Azars och Johanssons beskrivning för att förstå hur parametrarna fungerar.

Min omedelbara reaktion är att det är konstigt att standardvärdet för klimatkalkylatorn är att "business as usual" fortsätter fram till år 2100, dvs att mänskligheten kommer att fortsätta att bränna fossila bränslen i samma takt som idag. Här finns ingen peak oil, peak gas eller peak coal och standardscenariot är därför ett orealistiskt skrämselscenario. Ett rimligare standardscenario skulle vara att peak fossil fuels förläggs till 2030, vilket i och för sig är väldigt generöst, men motsvarar de mest optimistiska antagandena om kvarvarande mängd fossila bränslen. Från 2030 skulle man få anta kanske 3% årlig minskning av utsläppen, vilket också är ganska generöst.

Mer realistiskt är nog att anta att peak oil inträffade 2008, vilket verkar vara konsensus inom den forskningen. Nu kan man inte ange 2008 som startår för utsläppsminskningen i Chalmers' klimatkalkylator, så jag provar med 2010, vilket fungerar. Om vi antar att förbränningen av fossila bränslen minskar med 3% per år klarar världen tvågradersmålet med ett nödrop! Detta under förutsättning att den positiva återkopplingsfaktorn "climate sensitivity" står på standardvärdet 3,0 K per CO2-dubbling.

Nu är som de flesta säkert känner till just återkopplingsfaktorerna den svåraste biten i klimatmodellerna och den största osäkerhetsfaktorn. Skulle "climate sensitivity" istället visa sig vara 4,5 K per CO2-dubbling klarar vi inte tvågradersmålet ens om förbränningen av fossila bränslen omedelbart upphör, vilket inte känns särskilt sannolikt. Detta visar vilket farligt klimatexperiment som mänskligheten satt igång med sin förbränning av väldiga mängder fossila bränslen. Det är bara att hoppas att "climate sensitivity" är tillräckligt låg, alltså 3,0 eller lägre. Bara en höjning av denna parameter med någon tiondels K per CO2-dubbling (utöver 3,0) gör det omöjligt att uppnå tvågradersmålet bara med de fossila bränslenas naturliga begränsningar.

Nu kommer säkert vissa klimatalarmister att invända att det förutom olja och gas finns en massa kol att bränna upp. Men det finns inte så mycket och så lättillgängligt som optimisterna vill låta påskina. Peak coal ligger högst två årtionden framåt. Dessutom krävs för att bryta och transportera detta kol en massa diesel. Dessutom måste det finnas anläggningar att förbränna denna kol i och de byggs med dieseldrivna fordon. Jag tror därför att peak oil också kommer att innebära en väldigt snar peak coal, helt enkelt för att vår nuvarande samhällsstruktur inte är anpassad för att bränna kol istället för olja. Nedgången i tillgänglig olja kommer att leda till en ekonomisk nedgång som i sin tur kommer att leda till minskad energiförbrukning överhuvudtaget. Det kommer dessutom inte att finnas några pengar att satsa på nya kolkraftverk. Det är den ekonomiska återkopplingseffekten.

Klimatförnekarna å sin sida kommer säkert att komma med en mängd olika invändningar mot det jag säger här. Då kan jag bara fråga vilken del av klimatproblemet de förnekar och hänvisa till den utmärkta genomgång som Olle Häggström på Chalmers gjort.

Sammanfattningsvis så anser jag alltså att klimatexperimentet med stora utsläpp av koldioxid från fossila bränslen är farligt. Hur farligt kan man tvista om, men att det är farligt är ovedersägligt. Även "bara" en eller två graders temperaturhöjning ger stora effekter. Är sedan de positiva återkopplingarna för starka är riskerna enorma. Så alarmismen är helt berättigad. Däremot är jag kritisk mot att klimatforskarna på Chalmers tar i med helt orealistiska antaganden för sina modeller (t.ex. mängden fossila bränslen) så att man överdriver faran. Det ger bara förnekarna en möjlighet att komma med kritik som sedan gör att många börjar tveka om klimatforskningens validitet. Man behöver inte överdriva faran - det räcker med hur stor den faktiskt är.

P.S. Det finns också en tvåregionsmodell av kalkylatorn där man också kan ta hänsyn till effekterna av avskogning med mera. Den har jag inte hunnit testa och den får jag kanske återkomma till en annan gång.

[Andra bloggar om , , , , ]

13 kommentarer:

 1. Daniel Hägerby2010-02-17 18:27

  Klimatalarmist eller inte, men man får inte glömma vad som kommer att hända när olje- och kol-priset går upp vid peak. Biobränslen kommer att efterfrågas ännu mer än idag. Oavsett om det betyder oljepalmer, sockerrörsetanol eller svensk energiskog innebär det oftas en CO2-källa på totalen. Alltså - det finns flera växthusgaskällor som vi kontrollerar än de fossila bränslena. Men jag hoppas förstås precis som du att vi med peak oli och peak coal får en automatisk minskning av de totala CO2-utsläppen, om inte annat för att den påföljande lågkonjunkturen innebär lägre efterfrågan på allt som medför utsläpp.

  SvaraRadera
 2. Det är ingen förnekare som kommer att ta upp peak fossilbränsle. I deras världsbild kommer vi att fortsätta använda fossila bränslen som vi gjort. Det är ju därför de är så arga - de ser sin "rättighet" att åka bil mm hotad och tar till vilka metoder som helst för att få det att framstå som det inte finns något problem. De är rädda för föändringar i sin bekväma, slösaktiga livsstil, så peak oil är fullständigt otänkbart för dem.

  SvaraRadera
 3. Daniel Hägerby:
  Du har rätt i att biobränslena också kan ge rätt stora bidrag till koldioxidutsläppen. Särskilt i marken finns mycket CO2 bundet.
  Detta är ju en otrevlig joker i leken. Men vi ska inte glömma att människan redan idag kontrollerar större delen av odlingsmarken och skogarna. Ökad efterfrågan på biobränslen kommer isåfall att gå ut över befintlig produktion från jordbruks- eller skogsmarken, alltså mat, virke eller massaved. Den borde då inte innebära någon nämnvärd extra CO2-tillförsel om inte avskogningen tilltar drastiskt.
  Som jag säger så finns det redan väldigt många osäkerhetsfaktorer i klimatleken p.g.a. alla återkopplingar. Men det är kanske värt besväret att även ta en titt på klimatkalkylator nummer två, som även kan ta hänsyn till avskogning. Vi ligger ju redan och balanserar på gränsen.

  SvaraRadera
 4. Lägg av nu Flute, koldioxiden har inget nämnvärt med klimatet att göra, det är solen som styr det!

  SvaraRadera
 5. Anonym 2010-02-18 00.31:
  Som sagt, läs Olle Häggströms förklaring.

  SvaraRadera
 6. klimatkänsligheten är inte 3 utan snarare 1 ...............

  Vi får se hur länge alarmisterna kan hålla kvar vid sin datasimuleringsvärden när verkligheten och datamodellerna divergerar mer år för år.

  SvaraRadera
 7. Tycker det är kul att du nämner detta med att oljan och kolet inte räcker. frågan är faktiskt när vi peakar inte om. Peak oil nissar är enligt mig allt för pessimistiska. men 2030 som du nämner är nog ett realistiskt max.

  SvaraRadera
 8. Varför alltid denna Olle Häggström?
  Han är väl matematiker/statistiker?

  Jag litar mer till Peter Stilbs, Lennart Bengtson och Wibjörn Karlen, och inte minst Richard Lindzen, professor i atmospheric sciences vid MIT, och "avhoppad" IPCCare.

  Även de mest alarmistiska AGWarna, kanske UI undantaget, erkänner att en dubbling av C02-halten, dvs att gå från dagens knappa 4 till 8 molekyler CO2 per 10 000 i atmosfären, ger en temphöjning på ca 0.7 grader, dessutom är den logaritmiskt avtagande!

  Tre frågor inställer sig:

  a) Finns det så mycket fossilt att elda upp att vi kan nå 8 molekyler per 10 000 i atmosfären? Enligt IPCC ja, enligt t ex Aleklett: NEJ!

  b) Hur trovärdiga är IPCC när de inte tar hänsyn till peak fossile i sina prognoser?

  c) Antagandet om positiv feedback är just det, ett ANTAGANDE! Siffror på 3 el 4 saknar empiriskt stöd utan kommer från klimatmodellerna där man försökt att i efterhand modellera 1900-talets klimat. Forskning från t e x Lindzen visar på mycket lägre klimatkänslighet, kanske är feedbacken från vattenånga t o m negativ.

  Det räcker att skrapa lite på ytan på IPCCs prognoser för att inse att de vilar på mycket tunn vetenskaplig grund. Pricksäkerheten för de senaste 10 åren har ju varit minst sagt usel.

  SvaraRadera
 9. Fredrik L:
  Olle Häggström har råkat skriva en väldigt bra sammanställning av detta, oberoende av vad han råkar ha för yrke.

  Vad gäller klimatmodellerna så håller jag med om att de är den stora osäkerhetsfaktorn i hela klimatfrågan. Problemet är att osäkerheten kan slå åt båda hållen. Effekterna kan bli mildare än vad modellerna förutsäger, men de kan också bli allvarligare. Men jag tror det blir praktiskt omöjligt att minska mänsklighetens förbränning av fossila bränslen med mindre än att geologin sätter gränserna genom peak fossil fuels. Dessutom har vi redan bränt av närmare hälften av de fossila bränslelagren. Därför kommer klimatexperimentet att löpa på. Slutresultatet får våra barnbarn verifiera...

  Det som är intressant med klimatkalkylatorn är ju att man kan ställa in den som man vill. De negativa och positiva återkopplingarna kan väljas utifrån vad man själv anser är rimligt. Men glöm inte att även bara en grads genomsnittlig temperaturökning kommer att ha stora effekter.

  Jag har ju också särskilt påpekat i detta inlägg att det skadar klimatforskarnas trovärdighet att de inte tar hänsyn till peak fossil fuels.

  SvaraRadera
 10. Olle Häggström råkar vara kommunist och hoppas på planekonomi av egna ideologiska skäl.

  Bakåtsträvaren J fattar du inte att vi som vill köra bil kommer att köra laddhybrider osv medan ni miljökommunister står där med skägget i brevlådan med era 20 år gamla ickekatalysator bilar.....

  opel Amera

  SvaraRadera
 11. Bakåtsträvare? Hahaha! Det är du som är bakåtsträvaren, brodeur, du som tror att du kommer att kunna fortsätta ditt liv som idag när den magiska tekniken räddar dig. Förnekelse och ilska, som sagt.

  Du är en bakåtsträvare som tror du kan fortsätta i gamla hjulspår.

  Vi som ser framåt söker lösningar för framtiden. Alltmedans du är arg och skyller på budbäraren.

  SvaraRadera
 12. Bra skrivet Fredrik L och Brodeur! Instämmer helt.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.