2010-02-04

Att inte tro på peak oil

På nätet och i verkliga livet träffar man ofta på personer som säger att de "inte tror på peak oil". Då måste jag fråga på vilket sätt de "inte tror på peak oil".

Oljan är en ändlig råvara, det brukar få förneka. Det finns dock enstaka personer som inte tror på detta, t.ex. de som håller på teorin om abiotisk olja. Men även om teorin om abiotisk olja skulle visa sig vara sann, så är processen i vilken den bildas ändå så långsam att mänskligheten förbrukar oljan i mycket raskare takt än den bildas.

Ibland hör man också att det "bara" är att borra djupare efter olja - det finns mycket mera bara man borrar djupare. Det finns dock stora problem med att borra djupare. Det går åt mer energi ju djupare man måste borra. Dessutom är olja från stora djup mycket varm (en bra bit över hundra grader) och under högt tryck. Därför ställs stora krav på utrustningen. Alla dessa problem gör att letningen och utvinningen kräver allt mer energi ju djupare oljan ligger. När det går åt lika mycket energi för att utvinna oljan som man kan få ut ur den lönar det sig inte längre att ens försöka ta upp oljan ur jorden. Samma sak gäller t.ex. olja ur oljeskiffer. Det går åt en massa energi för att driva ut oljan ur skiffern. Det finns alltså en gräns för hur mycket olja som finns tillgänglig för mänskligheten. Dessutom finns gränser för hur snabbt man kan utvinna oljan ur ett fält. För vanlig råolja är gränsen för flödet inte så allvarlig, även om den finns där, men det går långsamt att utvinna olja ur tjärsanden i Kanada. Där sätts också gränsen av tillgängliga vattenmängder.

Så jag hoppas du håller med om att oljan är en ändlig råvara.

För en ändlig råvara kan man rita upp en utvinningskurva över tiden. Till att börja med producerades bara lite grann, sedan allt mer, ända tills utvinningen når en topp. Därefter sjunker produktionen gradvis allt eftersom fler fyndigheter sinar.
I verkligheten ser dock kurvan sällan så tjusig ut, utan är lite krokigare. Det finns dock alltid en högsta punkt på kurvan.
Den högsta punkten på kurvan för råolja, det är peak oil. Så om man tror att oljan är en ändlig råvara går det inte att förneka att det måste finnas en topp någon gång - peak oil. Sedan kan man förstås diskutera när toppen kommer att inträffa - 2008, 2015, 2030 eller 2100. Så här långt borde alla vara med, eller hur?

Ett misstag som många gör är att förväxla peak oil med att oljan tar slut. Ingen säger att oljan plötsligt kommer att ta slut snart, utom möjligtvis någon förvirrad domedagsprofet. Produktionen kommer istället gradvis att sjunka.

Med hjälp av historisk statistik över oljeutvinning (för ett fält, en region, ett land eller hela världen) kan man rekonstruera en kurva som approximerar oljeutvinningen och även med ganska stor säkerhet säga när toppen kommer att nås. Säkerheten i prognosen blir större ju större område man tittar på. Geologen Marion King Hubbert var den förste som gjorde detta 1956, då han förutsade toppen för oljeutvinningen i USA (utom Alaska) på något år när. De senaste åren har mycket forskarmöda lagts ner på att försöka beräkna när peak oil för hela världen kommer att inträffa. Bland annat har Globala Energisystem vid Uppsala Universitet forskat på detta och kommit fram till att den globala toppen bör inträffa någon gång 2008-2018. Så visst kan du säga att du inte tror att peak oil ligger så nära i tiden, utan mycket längre fram, men då bör du presentera mycket övertygande siffror för att visa att det är så som du tror, och inte så som konsensus hos världens främsta forskare på området säger.

Om du håller med så här långt så tror du alltså på att peak oil inträffar någon gång 2008-2018. Det som återstår är att du inte tror att peak oil skulle vara ett så stort problem. Du kanske tror att vi kan använda andra energikällor. Läs då det jag skrivit om energialternativen med tillhörande räkneexempel som visar hur orimligt det är att ersätta oljan inom rimlig tid. Dessutom tillkommer problemen med skalbarhet och vikande horisonter. Tror du inte att det blir några problem att ersätta oljan, så bör du presentera ganska detaljerade övertygande argument för hur det ska gå till.

Slutligen, om man alltså tror att det blir svårt att ersätta oljan, så kan man ha olika åsikter om vilka effekter detta bortfall av energitillförsel i vårt samhälle kommer att få. Här finns utrymme för många diskussioner och åsikter, från omedelbar total kollaps (lägg upp ett lager av konservburkar och vapen), till en långsam nedtrappning av ekonomin, till att vi kanske klarar oss ganska bra med mindre energi, eftersom vi är så slösaktiga nu och det finns stora energibesparingsåtgärder att göra. Det är här jag anser att man kan ha en konstruktiv debatt, liksom man bör debattera hur vi bäst förbereder samhället för de problem som kan uppstå.

Tyvärr finns en tendens att när folk får chockartade besked såsom att peak oil är nära förestående och får allvarliga konsekvenser, så blir den första reaktionen förnekelse och därför viftas problemet bort och ingenting blir gjort.

Läs mer som jag skrivit om peak oil:

[Andra bloggar om , , ]

17 kommentarer:

 1. Vilket tjat det var om peak oil. Känns som att varannat inlägg handlar om det. Kanske kan vi få slippa fler inlägg på det temat tills det finns nåt nytt att säga?

  Tack för övrigt för en intressant blogg. :)

  /a

  SvaraRadera
 2. Man kan välja att inte tro på Peak Oil precis som man kan välja att inte tro på månens existens.

  Just det faktum att många av obehag väljer bort något kanske säger mer om den gruppens median när det gäller intelligens och omvärldsuppfattning än själva peaken.

  För egen del finns det oändligt mycket saker som man skulle kunna välja bort och fortsätta leva i tron om att de inte finns - allt blir så mycket lättare då.

  Varför inte välja bort växthuseffekten och alla svältande barn samt alla svårt sjuka i Sverige som lever i osäkerhet om huruvida de skall kunna betala sin egen hyra ?

  Det är helg ! - välj bort ! - det är din liberala rättighet !

  SvaraRadera
 3. Tjena Aner, kul att se att du har hittat hit!

  Jo, jag hade gärna kört ett "erase and rewinde" över min egen upptäckt av Peak Oil, om jag trodde att det skulle hjälpa mig.

  Nu tycker jag tvärt emot att det finns massor att diskutera, inte så mycket om fenomenet P.O. (som ju är ett faktum) utan vad man kan göra för förberedelser inför vår energifattiga framtid.

  SvaraRadera
 4. Tack för ett informativt inlägg om PO. Det är många av de som överhuvudtaget känner till peak oil som fortfarande är kvar i förnekelse och ilska-faserna. Och väldigt många som tror det handlar om att oljan tar helt slut.

  Sen har man problemet med att "den andra hälften" av oljan kräver mycket mer energi för att få upp, så nettotilförseln blir mindre.

  SvaraRadera
 5. Usch... beräkningar, forskning och presentera argument... nu blev det jobbigt. Asch, jag är optimist! Det fixar sig alltid. Vi uppfinner säkert något som löser allt. ;-p

  I början när man lär sig köra bil får man lätt impulsen att gasa mer när det går för fort och man känner sig stressad. Istället ska man ju sakta ner för att hinna ta in informationen. Samma intryck får jag av energiförsörjningsfrågan - vi måste fixa alternativa energikällor nu - snabbt!

  Ungefär som att köra bil mot ett stup, man kör snabbare och snabbare för att flyga så högt och långt att man hinner bygga om bilen till ett flyg innan man slår i backen...

  SvaraRadera
 6. Jag tror gärna på peak oil. Men finns det några djupa analyser över dess konsekvenser? Inte av typen "det går åt helvete", utan vad som kommer att inträffa?

  FredrikN

  SvaraRadera
 7. FredrikN, jag tror inte att sådana analyser som du efterfrågar är möjliga. PO ställer oss inför något nytt. Vi kan analysera, spekulera, postulera alternativa scenarier etc., men eftersom det rör sig om en ny fas i den industriella civilisationen går det inte att "fastslå" något. Det är för många okända variabler.

  Det är som att be någon att komma med djupa analyser av "informationssamhällets konsekvenser" i början av 1990-talet, innan webben slagit igenom och vid en tidpunkt när bara en minoritet hade egna hemdatorer.

  SvaraRadera
 8. Hmm,
  peak-oil och fossila teorin bär med sig starka budskap om att "det finns lite olja". När samma krafter som kontrollerar världens tillgångar på olja för fram båda dessa teorier så lyfter jag misstanken att detta är verktyg för att kontrollera priset och/eller sprida oro. Anhängare av fusion & fission vill helt klart trumma på peak-oil trumman för att visa på just tidsaspekten och slippa hacka ned på sol, vind & vattenkraft ... Peak-oil, tror jag, handlar för dessa grupper om att tillskansa sig forskningsmedel för fission & fusion i slutändan.
  Den dag då peak-oil analyser baseras på helt oberoende och korrekta data kan jag våga tro på dess förutsägelser. Fram tills dess så är denna "forskning" statsistisk humbojumbo datamoddellering riktad för att influera politiker etc i skittidskrifter såsom "Energy Policy" ... inte mkt till vetenskap
  där om du frågar mig. Det som peak-oil forskare för fram i sina datamodeller är inte helt olikt vad IPCC lyckas få fram med sina data modeller! Crap.

  SvaraRadera
 9. Anonym 2010-02-09 08.47:
  Då vet vi vilken del du inte tror på, nämligen datamodellerna för peaken. Eller kanske mängden tillgänglig olja. Båda är dock väl genomlysta av forskning, men du väljer själv vad du vill tro på. Vi får väl se om några år vad sanningen är...
  Om det nu skulle vara fissions- eller fusionsindustrin som ligger bakom kan man fråga sig varför det inte byggs kärnkraftverk i rasande fart då.

  SvaraRadera
 10. Blir en lek med ord. Att inte tro på peak oil som problemställning är vad man egentligen menar. Peak oil i någon form för varje enskild oljekälla är en No brainer.

  Det man främst vänder sig emot är att ”peak nissarna” inte förstår grundläggande ekonomiska samband. Supply och demand möter alltid varandra och priset anpassas. Det uppstår aldrig någon brist utan bara ett så pass högt pris att andra energialternativ används i stället. Även om efterfrågan är ”sticky” så kan den anpassa sig betydligt nedåt med direktbyte till substitut och ”nödgnet åtgärder”. Till ex noterade ni hur farten sjönk på motorvägarna i Sverige när bensinen var uppe och nosade på 14 kr sist. Eftersom efterfrågan är ”sticky” så är många åtgärder permanenta, till ex byte från oljepanna till annat eller bensinbil till diesel.

  SvaraRadera
 11. Brodeur:
  "Det uppstår aldrig någon brist utan bara ett så pass högt pris att andra energialternativ används i stället."
  Problemet som jag försöker påpeka är att energialternativen inte är några egentliga alternativ, då de helt enkelt inte kan ersätta vår nuvarande oljekonsumtion.
  Det viktigaste "energialternativ" som återstår är då att spara, och precis som du säger kommer detta att ske prisvägen.
  Det som vi måste diskutera är vilka följder denna påtvingade energibesparing kommer att få på ekonomin m.m. Hur går det t.ex. med den tillväxt som hela vårt ekonomiska system är uppbyggt runt?

  SvaraRadera
 12. Som en som faktiskt läst petroleumgeologi (har du det?) kan jag påpeka att kritiken mot begreppet peak oil inte bara handlar om dårar som tror att oljan inte kommer från kerogen, utan att begreppet är rätt kasst då det får det att framstå som om det är oljan som håller på att ta slut.

  Världens oljereserver kan inte kvantifieras speciellt bra alls. Den som börjar räkna fat som finns kan bara räkna kända fat som finns med en viss given utvinningsteknik.

  Det innebär att tre källkritiska aspekter för begreppet tämligen meningslöst. För det första är politiska beslut hos länder med stora tillgångar mer avgörande för oljetillgången än hur mycket olja som faktiskt finns. För det andra är de tillgångar vi känner till baserade på en viss teknik för utvinning och inte på hur många liter som finns. Ny teknik kommer hela tiden som gör utvinning av större kvantiteter möjliga. Alltså blir en siffra om en viss oljereservoirs mängd råolja (ursäkta ordvitsen) flytande. Och sist, men inte minst, den tredje punkten: Vi har inte den blekaste aning om hur mycket olja det finns som inte är kartlagd. Det finns flera stora områden som ses som potentiella oljekällor. Det gäller inte minst Alaska och Irak som tros sitta på stora mängder oupptäckt olja. Men även norr om Norge. Inte minst är de yngre avlagringarna från kenozoiska sediment (oljegrus) och paleozoiska skiffrar i princip totalt oräknade i alla reservoirsiffror.

  Så rent oljekvantitetsmässigt är peak oil inte relevant - utan det är ett mycket mer politiskt begrepp.

  De petroleumgeologer som jag snackat med tror helt ärligt att det rör sig om oljereserver som räcker i 100 år till utan minskad produktion. Inte lokalt, lokalt som i de engelska källorna i nordsjön är peaken redan nådd - men globalt finns det massor.

  På gott och ont då. Detta var inte ett inlägg om att vi ska utvinna det, utan bara ett påpekande om att det finns mer olja än vissa påstår.

  SvaraRadera
 13. Flute du missar poängen för du förstår inte hur marknaden fungerar. Det blir ingen energiransonering, Vind-, vatten-,våg-, kärnkraft mm byggs ut i snabb takt för att öka energiutbudet. Transportsekton går över mer och mer till el. Detta sker samtidigt som oljeefterfrågan minskar. Det uppstår aldrig någon brist för utbudet möter alltid efterfrågan vid ett givet pris.

  Ni tycks tro att energin inte ersätts. Vilket är ett otroligt naivt och statiskt tankesätt.

  Till ex hur länge till skall vi har 3 orörda älvar i Sverige bara för att detta beslutades för 50 år sedan eller vad det nu är. Behövs energin så bygg ut 1 älv.

  SvaraRadera
 14. Stackars Flute, storstryk på hemmaplan.
  Mvh kalle klimat.

  SvaraRadera
 15. Kalle klimat:
  Vad då "storstryk"?

  SvaraRadera
 16. Geobastard:
  Jag skrev ett svar till dig i inlägget 16 april:

  "Vi har inte den blekaste aning om hur mycket olja det finns som inte är kartlagd". Jo, det vet vi ganska väl. Ungefär de gula staplarna i högra delen av diagrammet. Även om det (optimistiskt) skulle finnas dubbelt så mycket är det alldeles för lite för att göra någon större skillnad. Större delen av världens kända oljereserver upptäcktes före mitten av 1990-talet.

  "Ny teknik kommer hela tiden som gör utvinning av större kvantiteter möjliga". Visst kommer det ny teknik, men den förmår inte uppväga nedgången i oljefältens produktion. Ett praktexempel finns i Norge, där man utnyttjat all den senaste tekniken, men trots det fortsätter Norges oljeproduktion att falla. Ett annat liknande exempel är Mexikos fallande oljeproduktion. Det verkar också som att ju mer avancerad teknik man använt för att utvinna oljan (horisontell borrning, vatteninjektion med mera), desto snabbare blir produktionsfallet när man väl passerat toppen.

  "Geobastard" tycker också att "begreppet [peak oil] är rätt kasst då det får det att framstå som om det är oljan som håller på att ta slut". Jag håller inte med. Jag tog upp och redde ut skillnaden redan i ett av mina tidigaste blogginlägg "Peak oil kontra slutet på oljan". Men man får gärna kalla "peak oil" för något annat, t.ex. oljekrönet, oljetoppen eller "den globala oljeproduktionstoppen". Det ändrar dock inte sakförhållandena.

  SvaraRadera
 17. För det mesta diskuteras bara att när oljan sinar eller blir dyrare kommer transporterna att påverkas.
  Men den stora påverkan på våra liv som vi kommer att få uppleva är att vår matproduktion är så beroende av olja.
  För att få en enhet "matenergi" använder vi i Sverige 7 enheter olja.

  Bonnen

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.