2010-02-05

Kolla ordentligt på statistiken!

Nu blossar debatten upp igen angående statsminister Reinfeldts felaktiga sysselsättningssiffror. Reinfeldt sade igår i Riksdagen att det var 40000 fler sysselsatta 2009 än 2006 och ger sin regering gott betyg. Han säger att "i början av mandatperioden växte sysselsättningen till historiska nivåer" och att den sen sjönk efter finanskrisen. Oppositionen klagar inte oväntat och vill mäta siffrorna på annat sätt.

Men ingendera har rätt, för de tittar inte på hela statistiken, utan väljer bara ut de siffror som råkar passa deras politiska syften! som jag skrev i tisdags så räcker det inte att titta på siffrorna för ett visst år eller kvartal och jämföra. Nej, titta på diagrammet nedan där jag lagt in SCB:s kvartalssiffror och en trendlinje.
Då ser man som sagt att visst ökade antalet sysselsatta under den nuvarande regeringens första två år, men de hakade bara på en uppåtgående trend som redan börjat halvannat år tidigare. Därefter kom finanskrisen och sysselsättningen sjönk igen. Ingen av dessa trender kan såvitt jag kan se skyllas på sittande regering, utan beror på konjunkturen - en faktor som ligger utanför regeringens kontroll. Oppositionen kan inte skylla på regeringen och regeringen kan inte berömma sig själv. Rättvist, va?

Visst ser det ut av diagrammet ovan som om sysselsättningen låg på en historiskt hög nivå 2008, men ser man istället på sysselsatta som andel av den arbetsföra befolkningen var det bättre 1992!
Bloggen Alliansfritt Sverige säger att Reinfeldt ljuger, men det handlar som jag sagt ovan om att inte stirra sig blind på enstaka tidsperioder, utan titta på trenderna. Ingen ljuger. Alla, inklusive Alliansfritt Sverige, är bara otydliga eller förvirrade med siffrorna.

Att som Runos blogg påstå att sysselsättningen ökat under krisen är dock rent fel. Den har minskat under krisen, men det kompenseras av att den ökade dessförinnan.

Att som Per Altenberg försöka jämföra hur det skulle ha sett ut med rödgrön regering är tveksamt. Det går inte att säga med någon säkerhet. För som jag påpekar ovan är konjunkturen den helt avgörande faktorn.

Andreas Bergh påpekade i tisdags mycket riktigt att egentligen är antalet sysselsatta inte den egentligen mest intressanta siffran, utan antalet arbetade timmar. Det finns ju massor av folk som ofrivilligt arbetar deltid. Så det hela är bara en pseudodebatt ändå.

P.S. Till alla som vill använda diagrammen i denna artikel - det är fritt fram, bara ni tydligt anger källan med länk till min blogg och även mejlar mig på flutethoughts snabel-a gmail punkt com och talar om var ni har använt diagrammet.

[Andra bloggar om , , , ]

5 kommentarer:

 1. Ja du, politik är inte lätt. I alla fall inte om man är väljare.

  När man väl har siffror på hur det sett ut så verkar det ändå omöjligt att svara på fråga om vilken eller vilka åtgärder som påverkat något över huvud taget och i så fall i vilken grad.

  Snygga kurvor du presenterade i alla fall. Tack.

  Själv föredrar jag de politiker som någorlunda tydligt berättar vad de vill uppnå i stället för det vi har nu och hur.
  Berätta gärna när du ser nån sån.
  /Morfar

  SvaraRadera
 2. Nu har tydligen Anders Utbult från Alliansfritt Sverige sammanställt en rapport om varför Reinfeldt har fel siffror. "Sluträknat" utropar s-buzz. Jag kopierar hit vad jag kommenterade på s-buzz:
  "Inte alls sluträknat... På sidan 5 i rapporten gör Utbult ett grundfel. Han jämför september 2006 med december 2009 utan att säsongsrensa siffrorna. Sysselsättningen varierar som bekant alltid över året. Därför kan man inte göra en rättvisande jämförelse mellan september ett år och december ett annat år utan att först säsongsrensa siffrorna. Den mest rättvisa jämförelse man just nu kan göra är därför mellan september 2006 och september 2009. Man kan säkert också jämföra oktober eller november 2006 med oktober respektive november 2009, eftersom den nya regeringens politik knappast lär ha hunnit ha någon effekt så snart."

  SvaraRadera
 3. Tack för bra inlägg. Min poäng var att det inte är relevant att jämföra 2009 med 2006 om syftet är att utvärdera effekterna av alliansregeringens politik. Skälet är just det du illustrerar. Konjunkturen påverkar alltför mycket. Den relevanta jämförelsen är hur sysselsättningen hade sett ut i avsaknad av regeringens politik. Det är naturligtvis en svår beräkning som jag inte kan göra och som kräver att andra faktorer som påverkar sysselsättningen rensas bort. Enligt statsbudgeten för 2010 är dock cirka 150 000 fler varaktigt sysselsatta pga den politik regeringen har fört. Det är naturligtvis regeringens egna beräkningar, men tjänstemännen på finansdepartementet är mycket kompetenta och seriösa och de använder samma metoder som t.ex. Konjunkturinstitutet. Beräkningarna går att kontollera för den som vill. Mot det har vi Alliansfritt Sverige som inte ens säsongsrensar den statistik de vill basera sin argumentation på. Den är uppenbart oseriös.

  SvaraRadera
 4. Ok , vad säger ni om rapporten : http://www.oecd.org/dataoecd/61/54/18598754.pdf

  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3423571

  ?

  SvaraRadera
 5. Så här säger jag: http://altenberg.se/?p=3948

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.