2014-12-05

Kinas börsindex stiger kraftigt

Bloggrannen Jojje Ohlsson uppmärksammar på sin blogg In Beijing att Shanghai-börsen stigit med 20 procent de senaste tio handelsdagarna och med drygt 30 procent sedan i juni. Mer detaljerat skriver han om detta på Finansliv. Även Kinas näst största börs i Shenzhen har stigit starkt.

Även handelsvolymen har ökat kraftigt. "Under gårdagen var handeln på Shanghaibörsen 85 procent större än snittet de senaste 30 dagarna, och under årets gång har volymen ökat med 37 procent jämfört med i fjol". Handelsvolymen på Kinas börser har för övrigt alltid varit låg av flera orsaker, bland annat att kineserna placerat i fastigheter istället.

Den ökade volymen nu beror enligt Jojje Ohlsson på en rusning av privatsparare till börsen - bara den senaste veckan har 370 000 privatpersoner öppnat nya aktiekonton. Att privata sparare just nu flockas till aktiebörsen beror dels på att fastighetsmarknaden har stannat av, dels att den kinesiska centralbanken injicerat pengar i ekonomin och sänkt räntan. Jag tycker också att det verkar finnas ett visst mått av flockbeteende bakom detta. Den ökade handelsvolymen ligger troligen bakom även kursstegringarna, då fler aktörer ska jaga samma mängd aktier. Det finns nämligen inte några fundamenta bakom uppgången - Kinas ekonomiska tillväxt har den senaste tiden börjat mattas av och det finns inga högre vinster i företagen som skulle motivera kursuppgångarna.

I diagrammet nedan ser ni Shanghai Composite Index sedan 2009.

Notera att detta börsindex inte gjort något liknande sedan just 2009, då det åter steg efter urblåsningen av den gigantiska kinesiska börsbubbla som sprack 2007.

Ännu en spännande liten bubbla som dyker upp i den globala finansvärlden! Frågan är hur långt den kan gå innan den spricker. Troligen längre än vad någon sansad bedömare kan ana.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.