2009-06-25

Vägar istället för bostäder?

Jag läser idag att bostadsbyggandet slår i botten och första kvartalet i år var det sämsta på tio år. Under 2009 kommer enligt Boverkets prognos 17000 nya småhus och flerbostadshus att påbörjas, jämfört med 21900 under 2008. Boverket räknar dock med att vi ska se botten denna sommar. Dåliga tider för byggföretag inom bostäder, alltså. Trenden överensstämmer med vad vi har sett i USA, där bostadsbyggandet sjunkit kraftigt. Vi i Sverige ligger bara lite efter på kurvan.

Apropå bostäder meddelade Boverket idag också att det år 2008 såldes nästan dubbelt så många hyreslägenheter som år 2007. Ungefär hälften såldes till privatvärdar och hälften till bostadsrättsföreningar. Låt mig gissa att vi kommer att få se en förändring av denna trend framöver, när kreditkris och lågkonjunktur slår mot både fastighetsbolag och presumtiva bostadsrättsföreningar.

Samtidigt läser jag att det är högtryck för vägbyggare och även en hel del järnväg byggs också. Vägverket passar på när det är lågkonjunktur och de kan få ut mycket väg för de satsade pengarna, då priserna är låga. Så bostadsbyggarna får väl omskola sig till väg- och järnvägsbyggare.

Bloggrannen Cornucopia påpekar att dessa vägsatsningar är tveksamma i ljuset av peak oil. Jag håller med. Bilfabriker och nya bilvägar är det sista vi behöver så här på oljetoppen. Det räcker gott med de vägar vi har, eftersom biltrafiken med största sannolikhet kommer att minska framöver i spåren av dyrare bensin och diesel. Efterhand som den globala oljeproduktionen minskar kommer man istället att behöva prioritera underhåll av den befintliga infrastrukturen. Ju mer vi har att underhålla, desto svårare blir det att hålla allt i vettigt skick. Därför ska vi inte förbygga oss nu.

När man nu ändå satsar på byggen, så borde man istället satsa pengarna på sådan infrastruktur som har någon framtid för sig. Att bygga bort oss från oljesamhället kräver, som jag påpekade i räkneexemplet på energiersättning, stora satsningar av olika slag, förutom ren energibesparing. Alltså inga fler vägar, utan istället järnvägar, spårvägar och kanske trådbussar.

Apropå energi och byggen noterade jag häromdagen också att solceller på villataket är en förlustinvestering trots att staten sponsrar 60 procent av investeringen. Nej, solceller är nog tyvärr ingen rimlig lösning på just Sveriges energibehov, även om de kan ge ett energibidrag i länder närmare ekvatorn. Och solceller lär inte heller bli billigare med på sikt ökande oljepriser, utan tvärtom dyrare, eftersom det går åt en massa oljebaserad energi för att ta fram dem. Produktionskedjan från dieseldrivna fordon i gruvor via diverse fabriker fram till den dieseldrivna lastbil som levererar dem till slutkunden drivs till stor del på oljeprodukter.

9 kommentarer:

 1. Precis som jag skrev hos Cornu så bör övertäckta cykelvägar byggas, d.v.s. där man får bort vindmotståndet och skyddar mot snö och regn. Att cykla utan vindmotstånd minskar motståndet betydligt och det blir lättare/snabbare att cykla då.

  Dessutom skulle sådana vägar kräva betydligt mindre underhåll eftersom cyklar sliter mindre på underlaget än motordrivna fordon (som är betydligt tyngre) och om de är övertäckta behöver vägarna inte sandas och saltas.

  Men visst, det är ju mycket bättre att satsa på bilvägar, om man ska tro våra bakåtsträvande politiker. De är ju klart att de vet mer om detta än vi andra.

  SvaraRadera
 2. Cykelvägar, tillåt mig småle.
  Juggen tror vi lever i grottor om 10 år och klubbar rådjur till middag.

  Nä, det enda raka är att utveckla tekniken och satsa på el-drivna fordon...cyklar...muhahahaha! Mycket ska man få höra innan man går i graven.

  SvaraRadera
 3. Marcus , Likvidvänster2009-06-27 22:55

  I tätort är cyklar naturligtvis ett väldigt bra och effektivt alternativ till bilen , och särskilt elcyklar !

  SvaraRadera
 4. Cyklar är bra, men de ersätter inte den utökade infrastruktur för bilar som nu planeras.
  Att argumentera att den inte behövs pga Peak oil är att utgå ifrån att bilar, bussar och lastbilar måste drivas av fossila bränslen för all framtid.
  Peak oil kommer att reducera och succesivt ta bort behovet av sådana drivmedel till förmån för alternativ och därmed kommer behovet av infrastruktur fortsätta växa.
  Även om det kommer bli en liten dipp i efterfrågan innan alternativen är realistiska och framme i bredare skala så behövs mer infrastruktur i och runt de växande storstäderna.
  Däremot kan vi ju dra ned på sådant i den allt glesare glesbygden och selektivt helt enkelt stänga vissa delar (minst 30-50%). Det ökar de stora naturvärden som kommer bli än värdefullare i framtiden.
  Nya tider kräver nya beslut. Satsa på tre typer av områden, urbana centra, glesbygd och naturmark. Prioritera våra gemensamma samhällsresurser utifrån det.

  SvaraRadera
 5. Och solceller lär inte heller bli billigare med på sikt ökande oljepriser, utan tvärtom dyrare, eftersom det går åt en massa oljebaserad energi för att ta fram dem.

  Håller med om att solceller inte är någon bra lösning för mörka sverige, men detta stämmer inte. Energi är en relativt liten del av kostnaden för moderna solceller (särskilt tunnfilm), förbättringar i teknik och större produktionsskala är mycket större drivkrafter. Det finns all andledning att tro att den långa trenden med fallande solcellspriser kommer att fortsätta i många år framöver.

  SvaraRadera
 6. Tor - jag är inte så säker på att energi är en så liten del av produktionskostnaden för solceller. Jag får försöka leta upp någon riktig analys av energiåtgången vid solcellsproduktion. Men att de är så dyra får mig att misstänka att det går åt en hel del energi i produktionens alla led.

  SvaraRadera
 7. Anonym 2009-06-28 16:41:

  Nej, cyklar är ingen helhetslösning, men det kommer att bli mer kollektivtrafik och färre privatbilar. Detta kommer att tvingas fram prisvägen, pga dyrare olja i längden.

  Därmed behövs inte alla billeder som planeras.

  SvaraRadera
 8. Beror inte oljeförbrukningen snarare på att vi kör i bensin- och dieselbilar snarare än i el- och hybridbilar?

  Ni kan ju glömma att framtiden är billös, det kommer aldrig att hända och därmed behövs vägarna.

  Det är däremot en helt annan fråga vad vi ska driva fordonen på. El är bra och med några fler kärnkraftverk slipper vi importera för att kompensera ett potentiellt exploderande behov.

  SvaraRadera
 9. Anonym 2009-09-02 21:29
  Om du tror på elbilar kan du läsa vad jag skrivit om de sällsynta ämnen som krävs för att producera dem. Det finns inte tillräckligt mycket batterimaterial för att ersätta vår nuvarande bilflotta med elbilar.
  Vad gäller kärnkraften - läs om energialternativen samt mitt räkneexempel för att se hur orimligt det är att ersätta oljan.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.