2009-08-27

Pundet försvagas

Jag noterar att det brittiska pundet sedan början av augusti har vänt sin trend och nu börjat försvagas igen mot t.ex. euron.
Detta torde orsakas av att Storbritanniens ekonomi inte går särskilt bra samt att investerarna inte gillar vad Bank of England håller på med. Enligt OECD väntas Storbritannien få budgetunderskott motsvarande 12,8 respektive 14,0 procent av BNP under 2009 och 2010. Betydligt värre än exempelvis EMU-området med 5,6 och 7,0 procent av BNP, och till och med värre än USA med 10,2 och 11,2 procent av BNP för 2009 respektive 2010. Det stora budgetunderskottet orsakas till stor del av att man försöker fylla de svarta hålen i de nu delvis förstatligade storbankerna.

Bank of England då? De roar sig med så kallad quantitative easing, alltså pengatryckning. Inflationsdrivning, med andra ord. På senaste direktionsmötet bestämde de sig för att höja taket i sitt program för obligationsköp med 50 miljarder pund till sammanlagt 175 miljarder pund. Frågan är om programmet kommer att ha några effekter förutom att kraftigt försvaga valutan.

Apropå pundets försvagning kan man såklart undra om det är en del av en trend vad gäller svagare valutor över huvud taget. Men tittar man på till exempel svenska kronan mot euron ser man ingen försvagning, utan den fortsätter i princip sin förstärkningstrend.
Inte heller en riktigt svag valuta som den ungerska forinten visar någon trendvändning, utan ligger förhållandevis still mot euron.
Därmed är det just nu specifikt för Storbritannien som de finansiella varningsklockorna ringer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.