2009-08-27

Fraktraterna sjunker tillbaka

Torrfraktindexet Baltic Dry Index har sedan början av juni fallit tillbaka igen, efter att ha stigit under våren.
Förvisso är fallet inte lika dramatiskt som det från juni-november 2008, då fraktraterna kollapsade totalt, men det kan ändå ge en antydan om att de gröna skotten i världsekonomin inte är så livaktiga som man kunde hoppas. Baltic Dry Index har nu fallit över 40% på knappt tre månader, vilket tyder på att efterfrågan på torrfrakter har avtagit. Detta kan ses som en tidig ekonomisk indikator, då de råvaror vars fraktpriser indexet visar utgör basen för produktionen. Malm blir till exempel till stål, som i sin tur används för industriprodukter. Lägre fraktpris betyder lägre efterfrågan på frakter.

Det går såklart inte särskilt bra för rederierna i dessa tider, då det finns en stor överkapacitet efter fraktboomen 2003-2008.

Oljelagring
Intressant att notera i rederisammanhang är också att det just nu lagras en massa råolja på olika håll i världen på jättestora oljetankfartyg, en trend som jag uppmärksammade redan i januari. Det rör sig nu om runt 50 supertankrar fulla med råolja som lagras i hopp om fortsatt stigande priser. När man slutar med denna oljelagring kommer marknaden för oljetransporter att prispressas ytterligare med den ökade kapaciteten.

Frågan är var gränsen går för att investerarna ska börja sälja av sin råolja. Hittills har oljeprisets faktiska utveckling överträffat vad oljefutures visade i januari och därmed givit goda vinster till oljelagrarna. Råoljepriset har fördubblats sedan årets början (se diagrammet nedan), men om uppgången ser ut att klinga av kan vi få se utförsäljningar av dessa oljelager. Det kan också ske om oljepriset går upp tillräckligt mycket, då investerarna i så fall tar hem sina vinster.
En sådan utförsäljning av lagrad olja kan också förstärka en kommande prisnedgång i oljan, så att den blir kraftigare än vad den annars skulle ha blivit. Som det ser ut nu visar oljefutures på Nymex på nästan inga förväntningar om prisökningar under det närmsta halvåret, så det finns risk att oljepriset nu faller tillbaka.

2 kommentarer:

 1. "När man slutar med denna oljelagring kommer marknaden för oljetransporter att prispressas ytterligare med den ökade kapaciteten".

  Det finns inget som tyder på att denna lagerhantering skall avtaga. Snarare tvärtom i takt med att oljan sinar. Med all säkerhet kommer även varenda jordbrukare ha en stor cistern bakom ladugården där hemma.

  Titta bara på hur vi hamstrar glödlampor och handsprit.

  SvaraRadera
 2. Så lustigt att du skriver om detta just nu eftersom jag också håller på att lägga sista handen på en lite längre analays av båttransporter till min blogg.

  I korthet har BDI repat sig i år och detta hänger samman med att Kinas eget stimulanspaket har drivit på importen av kol och järnmalm. När nu Kina sedan i somras inte importerar lika mycket ger detta direkt avtryck i fraktpriserna på torr-/råvaror.

  Att ha i åtanke är dock att överväldigande mängden kol som produceras konsumeras inhemskt, har för mig att jag såg en siffra på att bara 1/6 av allt kol i världen fraktas och att Kinas import bara motsvarar några procent av deras totala konsumtion.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.