2009-08-01

USA:s BNP faller fjärde kvartalet i rad

Igår kom preliminära BNP-siffror för andra både för USA och Sverige. USA:s BNP föll mindre än väntat, men den krympte ändå med 1% omräknat till årstakt. Detta är ju preliminära siffror och de kommer säkert att revideras framöver. Hittills under denna kris har revideringarna mest varit neråt och mycket riktigt reviderades nu årets första kvartal ner från en årstakt på -5,5% till -6,4%. Att BNP krymper fyra kvartal i rad har inte hänt sedan mätningarna började år 1947. Men -1% för andra kvartalet är ju ändå bättre än -6,4% och skulle visa att BNP-krympningen är på väg att avta. Går man till källan och tittar på hur BNP:s olika komponenter bidragit till krympningen blir dock bilden lite annorlunda. I diagrammet ser ni de fyra huvudkomponenterna konsumtion (röd), investeringar (gul), nettoexport (grön) och statens utgifter (blå). Punkter under nollinjen innebär ett negativt bidrag till BNP-förändringen, punkter över nollinjen ett positivt bidrag. Jag har också ritat in en lodrät linje som markerar krisens början sommaren 2007.
Förändringen i konsumtionen gick ner under noll och konsumtionen föll därmed märkbart under andra kvartalet efter att ha varit svagt stigande under första kvartalet. Inte bra för den till stor del konsumentdrivna amerikanska ekonomin. Tittar man närmare på konsumtionssiffran ser man att den helt beror på fallande varukonsumtion, medan tjänstekonsumtionen var mer eller mindre konstant.

Bruttoinvesteringarna föll fortfarande, även om de inte föll så brutalt snabbt som under första kvartalet. Däremot föll de fortfarande i en raskare takt än någon gång de senaste fyra åren. Fallande investeringar är inte bra för någon ekonomi. Tittar man närmare ser man att alla former av investeringar föll utom datorer och transportfordon. Bostäder, maskiner, mjukvara, lokaler föll. Det enda positiva är möjligtvis att lagren sjunkit kraftigt de senaste kvartalen och att det därmed eventuellt finns ett behov av att fylla upp dem.

Nettoexporten ökade, vilket får anses som positivt. Visserligen föll exporten i en årstakt av 7%, men det kompenserades av att importen föll ännu snabbare - i en årstakt av 15,1%. Bra för USA, som därmed minskar sitt handelsunderskott, men inte bra för resten av världen.

Den andra posten som ökade var offentliga utgifter och investeringar, varav militären stod för den största delen av ökningen. Det låter inte särskilt sunt det heller, att det är staten som står för BNP-ökningen medan den privata sektorn krymper. Amerikanska staten lever också som bekant till stor del på lånade pengar.

Med andra ord så finns vissa positiva tecken, men också många negativa. Det är fortfarande alldeles för tidigt för att tala om en begynnande vändning i USA:s ekonomi.

Läs andra svenska bloggar om , , , ,

1 kommentar:

  1. Tror du verkligen att USA:s BNP föll bara 1 % i andra kvartalen !
    Jag tror inte en dugg på detta !
    De är lögnare, de ljuger om alt, om precis alt ! De förfalskar statistiken och manipulerar med KASINOT dvs. BÖRSEN !

    SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.