2009-11-02

En titt över Bottenhavet

Vi har alla läst om de kraftiga BNP-fallen i de baltiska staterna, men vilket EU-land har haft kraftigast BNP-ras näst efter Baltikum? Irland? Ungern? Nej Finland! Under andra kvartalet 2009 minskade Finlands BNP med 9,4% jämfört med andra kvartalet 2008. Detta har det varit väldigt tyst om i svenska medier, som haft fokus på andra länder. Några axplock ur senaste BNP-rapporten från Statistikcentralen:
"produktionen inom skogsbruket minskade med 10,6 procent"
"Minskningen av industriproduktionen var fortfarande kraftig: förädlingsvärdet var 23,8 procent mindre än året innan"
"Inom byggverksamheten minskade förädlingsvärdets volym med 14 procent under april–juni från året innan"
"Nästan alla efterfrågekomponenter sänkte den totala efterfrågan under det andra kvartalet. Bara offentliga investeringar och offentliga konsumtionsutgifter ökade."
Den där sista känner vi igen från t.ex. USA - de offentliga utgifterna och investeringarna ökar. Inte någon höjdare i längden när resten av ekonomin krymper.
"Under april–juni minskade exportvolymen med 30,2 procent jämfört med året innan, men jämfört med föregående kvartal var minskningen bara 0,7 procent."
En snabb inbromsning av exportfallet alltså, men det kommer att ta lång tid att återta ett fall på 30 procent!
"Under det andra kvartalet minskade volymen av den privata konsumtionen med 3,4 procent från året innan"
"Under andra kvartalet minskade investeringsvolymen med 11,7 innan. procent från året innan" [sic!]
Allt detta orsakar såklart arbetslöshet:
"Enligt Statistikcentralens Arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 9,6 procent. Under motsvarande period i fjol var det relativa arbetslöshetstalet 7,3 procent."
Att Finland drabbats så hårt hänger samman med att dess främsta handelspartner är Ryssland - ett land som i spåren av krisen dragit in rejält på sin import.

Inte oväntat drabbas också finska staten av inkomstbortfall.
"Den offentliga sektorns inkomster minskade under det andra kvartalet år 2009 med 8,5 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna minskade inkomstskatterna, inkomster från kapital samt produktions- och importskatterna mest. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 3,4 procent."
Eftersom de offentliga utgifterna samtidigt ökar leder det också till underskott i statsfinanserna. Finansministeriet räknar med att statsfinanserna försämras ytterligare år 2010 och för första gången sedan Finlands EMU-medlemskap kommer man att bryta stabilitetspaktens gräns för budgetunderskottet på tre procent. Finland har haft överskott i de offentliga finanserna sedan 1998, men redan i år blir det minus. Därmed kommer Finlands statsskuld också att öka samtidigt som BNP sjunker - statsskulden var 29% av BNP år 2008, men beräknas i år öka till 36% och år 2010 till 43%. Det är ett skarpt trendbrott.
Fortfarande hamnar dock den finska statsskulden på en mycket lägre nivå än för t.ex. Italien som ligger på över 100% av årlig BNP.

Hursomhelst är det förvånande att svenska medier rapporterat så lite om situationen i Finland, trots att de av EU-länderna haft störst tapp i ekonomin näst efter Baltikum, och trots att det handlar om ett av våra närmaste grannländer.

En intressant sak är att Finlands tillväxt under de "goda åren" var starkare än Sveriges, vilket använts som argument för att Sverige borde anamma euron, men nu när det visar sig att BNP-krympningen blir större än i Sverige faller ju det argumentet.

Läs andra bloggar om , , , , ,

3 kommentarer:

 1. Intressant. Det var ju inte länge sen som folkpartiets Carl Hamilton i Riksdagen hänvisade till Finland som ett föredöme för Sverige i något ekonomiskt sammanhang.

  SvaraRadera
 2. Green shoost! Green shoots!

  Allt media kan rapportera om.

  SvaraRadera
 3. Det är inte så förvånande att det inte skrivs så mycket om det i svenska medier för Finland blev i stort sätt ett svart hål i Sverige efter 1809. Då skrevs den svenska historien om och Sverige blev ett rike från norr till syd från att tidigare varit ett rike på öst-väst axeln.

  Däremot är det förvånade att det skrivs mycket lite om det i Finland. Ytterst få i Finland tycks förstå hur allvarlig situationen är och om det skrivs så hänvisar man till Keynes eller monetaristerna. I finsk "mainstream" media skrivs aldrig någonting om den Österrikiska skolan.

  Jag själv är smått road eller kanske skrämd hur det har varit möjligt att lura oss människor i den "fria världen" med Keynes och monetariseternas propaganda och kommer aldrig mera att fråga mig hur människor kunde tro på kommunismen och fascismen för vi lever ju själva i Keynes och monetaristernas diktatur.
  Tack för en mycket bra blogg !

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.