2011-03-15

Eldprov för kärnkraften

Idag rapporteras att vattnet i en bassäng för mellanlagring av använt kärnbränsle i Fukushima Dai-ichi kokar bort. Det verkar vara en brand i denna bassäng som har orsakat de förhöjda strålningsvärdena idag, som fick Tokyobörsen att få panik - största tvådagarsraset sedan 1987.

Men olyckan är fortfarande allvarlig - nu uppgraderad till en sexa på den sjugradiga olycksskalan (Tjernobyl var en sjua, Harrisburg en femma). Tyvärr blåser vinden norrifrån, så eventuella radioaktiva utsläpp går mot Tokyo. Till råga på allt ska det bli regnskurar som sköljer ner radioaktiviteten på marken.

Alla reaktorerna 1, 2 och 3 har nu drabbats av explosioner och delvis smält härd, enligt kraftbolaget TEPCO själva.

Bassänger för använt kärnbränsle är en risk det inte talats mycket om i samband med kärnkraftverk. Dessa bassänger kräver ständig cirkulation av kylvatten för att inte bli för heta. Det kan inte bli någon härdsmälta i dessa bassänger, men om vattnet kokar bort kan man få en brand som kan sprida radioaktivt material. Oftast är dessa bassänger betydligt sämre inneslutna än själva härden i kärnkraftverket. De har tydligen inte ansetts vara en så stor risk, men det måste nog omvärderas efter denna olycka.

Överhuvudtaget kommer den aktuella kärnkraftsolyckan i Japan att bli ett eldprov för kärnkraftsindustrin. Olyckan i Tjernobyl kunde skyllas på klantiga ryssar som använde grafit i reaktorn - som gjort för katastrof när den började brinna. Men olyckan i Fukushima Dai-ichi sker i vattenkylda reaktorer, som ska vara "säkra". Nu kommer vi att få svart på vitt angående hur säkra de egentligen är. Säkerligen kommer man att inse att man måste stärka säkerheten på flera sätt i kvarvarande kärnkraftverk världen över. Framförallt måste man få till mer "idiotsäkra" system för att kylningen alltid i alla lägen ska fungera. Det räcker uppenbarligen inte med fyrdubbla dieseldrivna generatorer för reservkraft, utan det måste till något slags passiva säkerhetssystem så att kylningen alltid funkar. Detta gäller självklart även bassängerna för utbränt bränsle. Lyckas man inte konstruera dessa passiva säkerhetssystem kan man allvarligt fundera på hur smart det är att ha kärnkraftverk i en värld där tillgången till diesel framöver kommer att minska.

Apropå diesel skrev Effekts David Jonstad igår en debattartikel på SVT Debatt om hur klimatförändringar och oljebrist kommer att sätta käppar i hjulet för kärnkraftens säkerhet. Reaktionerna i kommentarerna blev en formlig explosion och idag skriver David på Effektbloggen om hur exploderande kärnkraftverk knäcker industrisamhällets självbild.

Om man vill följa uppdaterade nyheter från kunnigt folk om vad som händer på de japanska kärnkraftverken så är den blogg som Michael Karnerfors med flera driver på NuclearPowerYesPlease.Org. Glöm bara inte bort att det är fråga om ivriga förespråkare för kärnkraft. Deras rapportering av händelserna är dock bra och kunnig, med tekniska förklaringar här och där.

21 kommentarer:

 1. Det är nog inte bara kärnkraftindustrin som har ett eldprov framför sig utan även mer eller mindre köpta politiker (av kärnkraftslobbyn) som nu har att förklara för oss medborgare det förträffliga med dessa "säkra" kärnreaktorer som vi nu ser explodera Japan...

  SvaraRadera
 2. Det känns väl inte så svårt att bortförklara kärnkraftshaveriet i Japan med de unika seismologiska förutsättningar som råder där.

  Jag förutspår att Kina och Indien, och därmed resten av världen fortsätter på kärnkraftsspåret.

  SvaraRadera
 3. Flute och Peter:
  Dessa reaktorer byggdes på 70-t och har inga passiva säkerhetssystem men bara för detta så betyder det inte att det måste vara så. Dessa reaktorer var inte designade för en härdsmälta, så vad förväntar ni er? Allt blir vad man gör det till.

  Det kan bli så att kärnkraften faktiskt går stärkt ut ur detta. Det är bara en tidsfråga tills den kommande energikrisen kommer upp på tapeten och med tanke på hur tex miljöpartiet har misslyckats med att föra ut omställningsfrågan så lär folk göra allt för att undvika en sådan. Då är kärnkraft den enda möjliga utvägen och med denna olycka i minnet så borde kraven ligga på nästa generation reaktorer vilket är något helt annat än dagens (inget avfallsproblem och inget säkerhetsproblem).

  Dock så är en omställning oundviklig, men vi kanske kan ducka i några årtionden till.

  Q

  SvaraRadera
 4. Enskilda länder, huvudsakligen små länder kan kanske göra omställningar till grön, förnyelsebar energi. Island är på god väg. Men aptiten för tillväxt är alldeles för stor för att större länder ska säga nej till kärnkraften.

  I en värld med begränsningar så kommer länder som Kina, Indien och t.o.m. USA aldrig att säga nej till kärnkraften.

  SvaraRadera
 5. dieselmotorer är designade att gå på jordnötsolja så bränsle finns alltid.

  SvaraRadera
 6. Lord Metroid:
  I en värld med dieselbrist lär jordnötterna användas till mat istället för bränsle! Samma för alla andra jordbruksgrödor.

  SvaraRadera
 7. Jag är säker(!) på att de aktuella kärnkraftsverken har beskrivits som "säkra". Ord är lätt att svänga sig med.

  Svenska bassänger verkar vara större än de i Japan och det skall tydligen ta en månad utan kylning innan tillräckligt med vatten dunstat bort för att bränsleelementen skall komma ovan ytan.

  Vi får väl vara glada över att 3 av 6 i Fukushima reaktorer var ur drift pga undrhåll.

  SvaraRadera
 8. kärnkraftsutbyggnaden kommer att fortsätta också i Europa pga det enkla faktum att oljan och hasen kommer att lämna ett allt större hål efter sig i energiförsörjningen och dtta hål kan inte täppas med vindkraft mm.Norge och Ryssland kan eventuellt förse Europa med gas fram till 2030-talet men sedan? Europa mfl är helt enkelt tvungna @tt bygga ut kärnkraft av samma anledning som Japan byggt ut sin kärnkraft. Vattenkraft går knappt att bygga ut ytterligare, vindkraftverken har sina nackdelar samt kräver backup då det inte blåser tillräckligt eller då det blåser för mycket etc kol har sina utsläpp samt är också en ändlig resurs. solenergi, well, var kan Europa bygga tillräckligt med kapacitet för att ersätta fossilbränslen utan att Europa sitter i samma politiska rävsax som med olja och gas i dag?

  SvaraRadera
 9. Kärnkraften är säker, så länge inget oförutsett inträffar.

  Så fort något oförutsett inträffar eller om en mänsklig organisation (terrorister eller främmande makt) medvetet vill skapa problem så är kärnkraftverk en komplett mardröm som aldrig borde ha tillåtits bli verklighet.

  Det är helt enkelt så att kärnkraftverk är helt beroende av energiförsörjning för att vara säkra och vilken tänkande människa som helst inser lätt att energiförsörjning ALDRIG kan garanteras.

  SvaraRadera
 10. I dessa dagar får man mycket spott om man är för kärnkraft. MEN jag är inte för dagens LWR kärnkraft, jag är för GEN4 kärnkraft.
  Att vara beroende av aktiva kylsystem är redan där ett osäkerhetsmoment.
  Nog för att GEN3 har passiva kylsystem, men de har fortfarande fast härd som kan smälta av värmen.

  Ett bränsle som tål 2000grader C utan problem och som drivs runt 1000C som standard är en helt annan sak. Inte kylda av vatten. Då kan man sjukt nog stänga ner och kyla via naturlig konvektion utan behov av kylmedel som då skulle vara helium eller smält salt.

  De krånglande reaktorerna i Japan är som en Volvo amazon(gen2)jämfört med en Honda FCX Clarity(gen4).

  Även jag vill stänga av dagens reaktorer faktiskt.

  SvaraRadera
 11. Det är alldeles för mycket generaliseringar om kärnkraft i omlopp. Ett modernt kärnkraftverk kan inte jämföras med ett som byggdes för 30+ år sedan. Ett framtida 4G-kraftverk är ännu mer ojämförbart. Om vi ska kunna föra en konstruktiv debatt om kärnkraften måste vi vara någorlunda pålästa om de olika reaktortyperna och dess fördelar, svagheter och risker. Inte minst sett i relation till andra energislag, t.ex. fossila bränslen och vattenkraft som ju (åtminstone hittills) är minst lika stora miljöbovar som kärnkraften.

  Självklart ska vi inte bygga fler kärnkraftverk av den typ som byggdes för 30-40 år sedan. Men hur är det med framtidens 4G-reaktorer? Kan de vara ett alternativ när/om de kan sättas i kommersiell drift? Eller ska vi säga nej till dem för säkerhets skull, med hänvisning till Tages sannolikhetsmonolog (som ju tycks vara rättesnöret för vissa kärnkraftsmotståndare)?

  Kärnkraftens vara eller icke vara är ingen lätt fråga, vad än folk på båda sidorna försöker göra det till. Det krävs ordentlig påläsning innan vi vet tillräckligt mycket för att kunna ha vettiga åsikter i ämnet.

  //Pelle

  SvaraRadera
 12. Peller, du får gärna presentera en kalkyl på de där fantastiska GEN4 reaktorerna. Investering, drift och avfallsförvaring. Varför är det ingen som skapar ett kärnkraftskooperativ med en sån? Varför är det bara skattebetalare som skall bekosta kärnkraftverk? Varför kan inget energislukande företag investera i ett kkraftverk?

  Sen vill jag ha en förklaring på hur ett nytt kärnkraftverk i Sverige skulle skapa lägre priser när det råder en oligopolmarknad? När jag tittar på min elräkning och svensk kärnkraftshistoria är kraftverken betalda av skattebetalare men sen "sålda" till marknaden som sätter vilka priser som helst. Varför skall jag då ställa mig positiv till ytterligare investeringar? Om kraftbolagen får kraftigt subventionerade kraftverk kommer de då i god "marknadsekonomisk" anda sänka elpriserna???

  SvaraRadera
 13. Kraftverken av GEN4 är minst lika farliga som dagens, troligtvis värre. Problemet är bara att leverantörerna måste ljuga arslena av sig för att få finansiering till dem. Tyvärr går kärnkraftsdogmatikerna på allt som står i reklambladen. Patetiskt.

  SvaraRadera
 14. Tage Danielssons monolog om Harrisburg, en sann klassiker! Finns den inte översatt till japanska? SKulle passa bra i deras kommande kärnkraftsdebatt när det värsta lagt sig.

  SvaraRadera
 15. Tage Danielsson monolog är rolig - har inte mkt med just kärnkraftteknologi att göra, mer med politik...

  Nu är det inte över ännu, så vi skall inte dra förhastade slutsatser, men för tillfället har faktiskt inte följdolyckorna i Fukushima orsakat speciellt mkt skada (annat ä nekonomisk sådan) jämfört med övriga händelser efter tsunamin och jordbävningarna (glmö inte att efterskalven går över 6 - alltså vanligtvis räknas detta som rejäla skalv!).

  ALLA industriella processer medför risker- det är alltid en avvägning mellan nytta och risk. Även om det dör folk pga kärnkraftsolyckan nu, vilket vi får hoppas inte blir fallet, så är det mycket annat som också bör ifrågasättas !
  Tex sopades 1700 hem bort av en brusten kraftverksdam - är vattenkraft förkastligt ?

  När analysen av denna olycka är klar kan detta mynna ut i många olika saker, förhöjd säkerhet, stängning av reaktorer utan "core-catcher" eller vad det nu blir - men faktum kvarstår: Vi har ett energibehov. det energibehöver kan inte lösas med vind och sol och effektiviseringar.
  Vi har redan provat att i 30 år i i stort sett hela väst försökt med "Ingen ny kärnkraft, inga uppgraderingar" - och det har lett till förlängningar av nuvarande verk, som då är gammla och "rackliga" eftersom vi behöver energin och det inte finns likvärdiga alternativ !

  I Tyskland försöker dom nu lansera naturgas som alternativ, Northstream är en konsekvens av det. Vilket alltså innebär att man sätter sig i händerna på Gazprom - och dessutom kan man fråga sig om alla utsläpp pga förbrännings av fossil naturgas är bra ? Och vad händer om en olycka sker med pipelinen där ? Eller gasnätet i en storstad ? Och hur länge räcker gasen egentligen ?

  /K

  SvaraRadera
 16. Ett rimligt krav efter detta är att kärnkraftverk ska kunna klara en station blackout, dvs total förlust på el, utan att det ska vara fara för härden. Det går med de modeller där härden kyls passivt(dvs man behöver inga pumpar etc, konvektion odyl är nog för att hålla igång cirkulationen). Tex så skulle en AP1000 eller ESBWR ha klarat detta utan härdskador om man vill bygga lättvattenreaktorer. Pebble bed/HTR hade även de klarat av det här utan härdskador.

  SvaraRadera
 17. Beträffande Northstream, hur ser gastillgången ut i slutet utav 20-talet samt början på 30-talet ?

  Och var kommer den centrala pumpstationen att byggas och vem kommer att svara för övervakning samt underhåll utav denna ?

  SvaraRadera
 18. 2011-03-16 06:50, tack för att du bevisade poängen med mitt inlägg. :-)

  //Pelle

  SvaraRadera
 19. Hur kan någon veta att gen4 är lika farliga som gen2? Gen4 befinner sig på forskningsstadiet, dvs de finns bara i teorin än.

  Släck solen det är en kärnreaktor, släck jordens kärna det är en kärnreaktor! Livsfarliga!

  SvaraRadera
 20. Hur dum får man bli, Jonstad måste ta priset. Det kommer alltid att finnas diesel till reservkraft för kärnkraft. för det första spelar det ingen roll om priset är 1000 dollar fatet eller 1 dollar. för det andra så tar oljan aldrig slut utan momentankapaciteten avtar, dvs för småvolymer och industriell produktion kommer oljan vara en råvara även om produktionen är en 100 del av dagens. Dessutom är det en bagiss att göra lite FT diesel av kol.

  Som vanligt svamlar en klimatalarmist i sann domedags anda.

  SvaraRadera
 21. Gen4 planeras att kunna tillverka syntetiska bränslen via processvärme, över 830C. Kravet för att klassa som gen4 är ganska tydliga.

  Att Island snackar om att ställa om är ju lätt, de har ju hetvatten under fötterna. Alla länder har inte samma tur som Island, vissa har skralt med naturresurser och ett klimat som kräver mycket energi för basservice.

  Det är bara att ställa om, jo det är bara..

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.