2011-03-22

Energi och BNP

För alla som tror att vi ska kunna låta BNP växa utan att det drar mer energi presenterar jag idag två diagram som jag satt ihop med data från EIA och Världsbanken. Först tittar vi på total global BNP kontra global oljeproduktion (all liquids, alltså även NGL och biobränslen).
Väldigt snygg korrelation där. Korrelationskoefficienten är 0,96. (1 innebär fullständig korrelation, 0 ingen korrelation.)

Ännu bättre korrelation får vi inte oväntat om vi tittar på total energikonsumtion mot global BNP. Tyvärr hittar jag inte data för total global energikonsumtion före 1980 eller efter 2008 - kan någon hjälpa mig?
För energi kontra BNP är korrelationskoefficienten hela 0,98! Vi kan alltså med största säkerhet säga att minskad energitillgång kommer att innebära en krympande BNP.

Det handlar alltså inte om att vi kan välja tillväxt eller inte tillväxt. Energitillgången avgör.

Möjligen kan Sverige med en stor portion tur behålla tillväxt vid sjunkande global energikonsumtion, men det sker isåfall på bekostnad av resten av världen. Jag tror dock inte att vi kommer att ha sådan tur, utan vi måste förbereda samhället för krympning istället för tillväxt.

Det som framförallt ställer till det vad gäller världens energisituation är den globala oljeproduktionstoppen (även kallad peak oil) som ser ut att vara ungefär nu. Vi kommer inte att hinna ersätta bortfallet i oljan med andra energikällor inom överskådlig tid.

Läs även vad bloggrannen Cornucopia skrivit om korrelationen mellan amerikansk BNP och fossila transportbränslen (0,96) samt korrelationen mellan transportförbrukningen av olja i Sverige och BNP (0,95). Han kommer även till följande slutsats.
Globalt är korrelationen 0.95 mellan den ekonomiska tillväxten och oljeproduktionen. Eftersom det idag tar 5-10 år att få nya större oljefynd i drift, så är det svårt att tänka sig att oljeproduktionen är en funktion av den ekonomiska tillväxten, utan sambandet är snarare tvärt om. Högre oljeproduktion ger ekonomisk tillväxt när oljan konsumeras på ett eller annat sätt.
Detta gäller förresten inte bara olja, utan även övriga energikällor. Det tar tid att bygga kraftverk.

20 kommentarer:

 1. http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/Statistical_Review_of_World_Energy_2010.xls

  SvaraRadera
 2. Ser ju nästan ut som oljekonsumtionen låg en liten aning högre idag än det som sägs ska ha varit toppen -07.

  /Freddy

  SvaraRadera
 3. Anonym 2011-03-22 22:11:
  Tack! Återkommer med uppdaterat diagram.

  SvaraRadera
 4. Intressant statistik du framför måste jag säga. Jag är lite personligt intresserad av den där korrelationskoefficienten du använder för mitt examensarbete. Läste lite snabbt på wikipedia men det verkar lite tungt att sätta sig in i alla termer som väntevärde etc.

  Vet du något bra tips på hur man räknar fram det på ett enkelt och metodiskt sätt?

  Ciao

  SvaraRadera
 5. "Vi kan alltså med största säkerhet säga att minskad energitillgång kommer att innebära en krympande BNP"

  Nä, den slutsatsen är helt felaktig och går inte att dras från en extrapolering utifrån den data som finns.

  Historiskt sett har dock det sambandet funnits. Intressantare blir det nog om du studerar olika västländers länders BNP och korrelerar det mot energianvändning.

  Eller varför inte lyfta in fler intressanta variabler och gör en regressionsanalys med den datan?

  SvaraRadera
 6. Konsekvensen av detta är att världen kommer att ta mycket stora risker för att få fram den energi som vi tycker oss behöva. Detta betyder fler kärnkrafts- och oljeolyckor. Tyvärr.

  /Lars

  SvaraRadera
 7. @ Anonym 01:19

  "Nä, den slutsatsen är helt felaktig och går inte att dras från en extrapolering utifrån den data som finns."

  Kan du förklara för en okunnig varför?

  /Björn

  SvaraRadera
 8. Anonym 2011-03-22 23:23:
  Korrelationskoefficienten räknar man enklast i ett kalkylprogram som Excel. Två uppsättningar data (i rader eller kolumner) och be Excel räkna ut korrelationskoefficienten genom funktionen correl().

  SvaraRadera
 9. Anonym 2011-03-23 01:19:
  Jag kanske uttryckte mig lite väl kategoriskt. Men i brist på annat får vi anta att sambandet mellan energikonsumtion och BNP kommer att bestå.
  Vi kommer hursomhelst att få det experimentellt bekräftat ganska snart...

  SvaraRadera
 10. Kommer vi verkligen att få det experimentellt bekräftat ganska snart?

  Din kurva visar inte prov på någon energitopp trots att oljeproduktionstoppen nåddes 2006, vilket verkar motsäga ditt påstående att vi inte klarar av att ersätta oljeproduktionsbortfallet (på kort sikt).

  Vill man vara petig så verkar din kurva visa en starkare BNP-tillväxt i förhållande till energikonsumtionen (effektiviseringar?).

  Det är egentligen din tvärsäkerhet jag ifrågasätter.

  SvaraRadera
 11. 10:26

  "Vill man vara petig så verkar din kurva visa en starkare BNP-tillväxt i förhållande till energikonsumtionen (effektiviseringar?)."

  Vad i kurvorna från 1980 får dig att tro att effektiviseringar skulle för några år frammåt skilja kurvorna åt?
  Om vi effektiviserar blir det lite energi över som vi kommer att hitta nya förbrukare till - enligt "Jevons paradox".

  SvaraRadera
 12. Anonym sa: . "Intressantare blir det nog om du studerar olika västländers länders BNP och korrelerar det mot energianvändning. "

  Reductio ad absurdum är när man studerar en advokats energiförbrukning per intjänad BNP-krona.

  Det ENDA relevanta sättet att studera korrelationen mellan BNP och energi ÄR att studera den globala situationen, eftersom energiförbrukning för importerade varor inte syns i ett enskilt lands BNP/energi-kvot.

  Däremot vänder jag mig emot resonemanget att BNP och energi-variablerna kan ses som kausala, dvs att den ena enkelriktat är orsak till den andra. De är korrelerade och hänger ihop: att producera kräver energi, men att bränna energi ger inte automatiskt ökad produktion/värdeökning. All energi används inte för produktion. En viss del används också i konsumtion som inte leder till ökad produktion. Det finns ett dubbelriktat orsak-verkans-samband. /Mats L/ASPO Sverige

  SvaraRadera
 13. Som vanligt saknar jag en standardsort för energi. Inte ens denna artikel använder sig av en sort konsekvent. Som "elman" föredrar jag Wh (Joule är mer för bantare). Det verkar vara i energibranschen som det är för engelsmannen som vid tillfrågan om hur det går med införandet av metersystemet ofta svarar "Bra, vi närmar oss nu metersystemet tum för tum".

  Som vanligt saknar jag motsvarande säranalys för elektricitet (BNP vs produktion). Jag är också fullständigt enig om att saker tar mycket lång tid vid omställning, det är inget skäl att vänta, snarare tvärtom.

  SvaraRadera
 14. Så länge världen haft som mål att växa med x% per år så har väl oljeförbrukningen rimligen mest hängt med och är en konsekvens av ökad BNP. När vi nu börjar få dyrare energi så får vi för första gången starkare incitamenten att börja effektivisera ordentligt. Då kommer ju dock även BNP att sjunka som en konsekvens, då vi gör saker effektivare. Tillväxt: energiökning blir en konsekvens av våra tillväxtmål, fram tills dess att vi inte kan växa mer. Därefter ger energipriserna incitamenten att förändras till något bättre och förhoppningsvis även ändra BNP-definitionen. Håller du inte med, Flute? /U

  SvaraRadera
 15. Anonym 10:26

  "Vad i kurvorna från 1980 får dig att tro att effektiviseringar skulle för några år frammåt skilja kurvorna åt?
  Om vi effektiviserar blir det lite energi över som vi kommer att hitta nya förbrukare till - enligt "Jevons paradox"."

  Din första fråga, ingenting från 1980, men på 2000-talet. Kurvan borde ju dock plana ut naturligtvis. Att vi hittar nya förbrukare till den energi som blir över, det du kallae "Jevons-paradox" är väl det vi skulle beteckna som tillväxt.

  SvaraRadera
 16. Det är ohyggligt mycket prat om olja. Oljan har varit, obs har varit, lättillgänglig, har högt energiinnehåll per kg olja etc. Däremot imponerar mycket lite det totala energiinnehållet i olja (med det menas energiinnehållet i all olja någonsin skapad på jorden och utvinningsbar i någon form). Uppskattningar av detta innehåll (och i "min" sort) ligger runt 5.000.000 TWh.

  Skulle 9 miljarder människor (uppskattad global population per år 2050) leva på svenskens energistandard så krävs det för det kanske 500.000 TWh per år, dvs en 1/10 av det totala energiinnehållet i olja per år. Enkel matematik säger att oljevägen är helstängd för att uppnå det, det spelar ingen roll hur man definierar peak oil.

  Behövs då denna höga energistandard? Det kan diskuteras men faktum är att tillgång till mycket och billig energi löser många problem globalt (öka odlingsbar mark, säkerställa vatten- och sanitetstillgångar, minska skövling av mycket ändliga naturresurser, lösa klimatproblemen etc). Apropå klimatproblemen så är ju också dagens energiproduktion en stor del av problemen. Att förbränna kolprodukter är en synnerligen dålig idé, det kan nog alla vara överens om.

  Alla omställningar tar oerhört lång tid men det är som sagt inget skäl för fördröjningar, snarare tvärtom.

  Jag tycker inte ens detta är en teknisk fråga, det är mer en fråga om ekonomi/politik. Jag såg det tidigare artikel om herrar Rockström och Wijkman och deras "nya" teorier (och deras lansering av en ny bok). Uppenbarligen har de stor genomslagskraft i media, kanske de hellre skulle kunna starta en debatt om verkligheten. Det kommer att krävas stort politiskt ledarskap för det (och lämna gärna diskussionerna om peak oil till de synnerligen ångestladdade oljebolagen).

  SvaraRadera
 17. Jag tror att de som letar efter ett gemensamt politiskt beslut där vi bestämmer oss för en omställning letar förgäves.

  En instabilt pris på olja och en allt mer svår åtkomlig olja ger omställningar eftersom nationer, företag och privatpersoner vill ha ett stabilt energipris.

  Här är en lista på planerade kärnkraftverk runt om i världen:
  http://www.world-nuclear.org/info/inf17.html

  SvaraRadera
 18. @Anonym 2011-03-23 14:24:
  "Jag tror att de som letar efter ett gemensamt politiskt beslut där vi bestämmer oss för en omställning letar förgäves."

  Jag tror inte så mycket på gemensamma abstrakta beslut, mer på konkreta gemensamma satsningar där det finns någonting för alla deltagande. Men för det krävs det stort politiskt ledarskap.

  SvaraRadera
 19. Varför drömmer så många om de stora tagen där de vise männen och kvinnorna i allas vårt intresse skall styra om världens konsumtionsmönster så att vi alla tar "ansvar" och blir lyckliga?

  Denna hänförelse inför de övergripande, starka allomfattande modellerna som skall vara till allas bästa har än så länge, med rätta tycker jag som liberal, bara skapat islamofober, kommunistofober och fascistofober.

  Det stora ledarskap och de alldeles särskilda beslut som "måste fattas", vilket flera här efterfrågar, vad är det för något?

  Vad är problemet med att oljan bara blir dyrare och dyrare över tiden allt eftersom utbudet blir allt lägre?

  Vi kommer knappast att gå in i väggen overnight och jag står utan soppa till min Audi A6 Allroad 3,0 TDI.

  SvaraRadera
 20. @cfr:

  Jag är inte mycket för (mellan)statlig verksamhet alls, bl a tycker jag inte att en stat ska ägna sig åt energiproduktion i någon form (i bolagsform, i verksform, eller i någon annan form; m a o stycka Vattenfall). Däremot är jag mycket för att stater ägnar sig åt att bygga kraftfulla infrastrukturer också globalt, i elsammanhang då globala elnät.

  Det jag efterlyser är egentligen en politisk debatt om detta. Globala lösningar och svårfinansierade projekt kräver det.

  "Teorier" från t ex herrar Rockström och Wijkman klarar jag mig däremot mycket bra utan.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.