2011-03-21

Tillväxtgränser och vad man ska göra

Idag skriver två kändisar inom klimatdebatt och tillväxtkritik, Anders Wijkman och Johan Rockström, på SvD Brännpunkt om att jordens resurser är nära att ta slut. Detta med anledning av deras nya bok "Den stora förnekelsen" som lanseras nu på onsdag.

Det är bra att det skrivs om dessa frågor i våra rikstäckande tidningar och att det inte bara blir jag och mina bloggrannar som skriker oss hesa i frågan. Tyvärr tycker jag dock att dagens artikel i SvD är lite förvirrad på vissa punkter och synes vara alltför hastigt hopslängd, vilket kan göra att artikeln delvis motverkar sitt syfte, då den blir lätt att kritisera sönder.
Samtidigt ökar sannolikheten för ”peak oil” – att efterfrågan överstiger utbudet på råolja i en nära framtid.
Här blev det lite tokigt - sannolikheten för peak oil är och förblir 100% - utvinningen av alla ändliga råvaror kommer förr eller senare att nå en topp. Det handlar istället om när peak oil inträffar. Men där tycks frågan redan vara avgjord - det handlar inte om "en nära framtid" utan om dåtid. Till och med IEA erkänner nu att konventionell olja nådde sin produktionstopp år 2006.

Sedan blev definitionen av peak oil felaktig. Det handlar inte om att efterfrågan överstiger utbudet på råolja. Peak oil är istället produktionstoppen, då stigande global oljeproduktion övergår i sjunkande - en viktig vändpunkt. Redan i juli 2008 skrev jag om detta.

Vad peak oil handlar om är att vi under mer än hundra år har levt i en värld med ständigt ökande oljetillgång och billig olja. Detta har drivit en ekonomisk expansion utan motstycke i mänsklighetens historia. När oljeproduktionstoppen kommer och passeras får vi istället stå ut med ständigt minskande oljetillgång och därmed allt dyrare olja. Den största oron bland "peakoilare" är hur våra globala samhällssystem, fullständigt uppbyggda kring billig olja och ständig tillväxt, ska hantera detta. Vilka ekonomiska, politiska och sociala problem kommer detta att leda till? Vi ser redan en del av dem, men fler kommer ju dyrare oljan blir. Vi kommer att få se en ekonomisk kontraktion utan motstycke i mänsklighetens historia.

Tillväxt är som ett slags religiös dogm i dagens samhälle och får inte ifrågasättas, men som jag påpekat förut är evig tillväxt inte möjlig. Som vanligt när jag ifrågasätter tillväxtdogmen måste jag påpeka att jag inte är tillväxtfientlig, utan snarare tillväxtbetvivlare.

Nu har jag självklart inte läst Wijkmans och Rockströms ännu inte lanserade bok, men av artikeln att döma hamnar de i samma fack av tillväxtbetvivlare, då de påpekar att världen nu nått tillväxtens gränser.
I en bok som presenteras denna vecka, Den stora förnekelsen, har vi försökt sammanfatta de utmaningar våra samhällen står inför när det gäller klimat, resurser och miljö. Bokens titel anspelar främst på oviljan hos de allra flesta politiker, företagsledare och ekonomer att inse att vi närmar oss absoluta gränser för uttaget av vissa resurser på jorden.
Just denna ovilja hos samhällets ledare att inse problemet fick mig att skriva här på bloggen om peak oil och förnekelsen i juli 2009.

Rockström och Wijkman påtalar att BNP-måttet är bristfälligt, då det inte tar hänsyn till att ändliga resurser förbrukas och försvinner, eller att förnybara resurser förbrukas i en takt som överstiger återväxten (exempelvis tropiska skogar eller fisk). Knappast någon nyhet för de flesta - kritiken har funnits länge. Sedan kommer de in på hållbarhet.
Dagens tillväxtmodell är inte miljömässigt hållbar. Samtidigt är negativ tillväxt – eller nerväxt – inte hållbar av ekonomiska och sociala skäl. Hela vår ekonomi är uppbyggd på förutsättningen av fortsatt expansion. Slutsatsen är att vi måste utveckla en radikalt annorlunda ekonomisk modell. Dagens i stort sett linjära materialflöden måste ersättas av slutna kretslopp.
Hela vår ekonomi är uppbyggd för tillväxt, från våra pensioner ner till det grundläggande begreppet pengar. Utan långsiktig tillväxt faller både pengar och pensionssystem samman så som de idag är konstruerade, och även banker, försäkringsbolag med flera. Ska vi bygga upp ett hållbart ekonomiskt system måste vi alltså konstruera om allt detta från grunden och frågan är om det kan ske utan att först krascha det nuvarande systemet. Jag vet inte hur noga de går in på denna fråga i boken, men i artikeln berörs den inte. Fortfarande väntar jag på att mainstream-media ska ta upp det faktum att dagens pengar är ett pyramidspel som spekulerar i att evig tillväxt är möjlig.

Vad gäller att kretsloppen måste slutas kan jag bara hålla med. Få frågor är viktigare när vi går mot global resursbrist.

Rockström och Wijkman kommer med några åtgärdsförslag som de anser vara viktiga för att lägga om kursen från nuvarande ohållbara riktning. Här ställer jag mig ytterst tveksam om de är inne på rätt väg. För det första vill de stärka den globala styrningen och skapa ett nytt och starkare FN. En sak som vi säkert vet är att makt korrumperar. En ny världsstyrning genom ett starkare FN låter då knappast som en bra idé. Ett starkare FN förutsätter en eller flera "globalpoliser" i form av supermakter som genom sin styrka kan se till att besluten efterlevs. FN är redan idag till stora delar en hyckleriets högborg som bevarar de globala maktstrukturerna. Varför beslutar FN om ingripande mot Libyens skurkregim, men inte mot Bahrains skurkregim? Snarare borde vi satsa på relokalisering och stärka lokala småskaliga initiativ, men det är inte särskilt "sexigt" i storpolitikens värld, där Wijkman spelar.

För det andra vill de reformera ekonomins regelverk och prissätta naturkapitalet och ekosystemtjänsterna. Dessutom ser det ut som om de vill ha en "grön skatteväxling" från arbete till resursförbrukning. I och för sig en bra idé som kommer att behövas, men det räcker som sagt inte, utan vi måste som jag sagt ovan bygga om hela det ekonomiska systemet från grunden.

Wijkman och Rockström föreslår vidare att man ska "Utveckla nya affärsmodeller – byggda mera på leasing och tjänster – där vinsten inte främst är beroende av ökad volymförsäljning". Jag förstår inte varför. Affärsmodellerna kommer driftigt folk att utveckla själva. Vad som istället behövs är regler och skatter som uppmuntrar och gynnar mer hållbara affärsmodeller.

Nästa punkt på deras agenda är "en ny Marshallplan" för fattigdomsbekämpning, miljö och klimathänsyn. Här handlar det om resursöverföring från rika till fattiga länder. Att tro att något sådant kommer att vara praktiskt möjligt i en värld med krympande resursbas är lite väl utopiskt. När kakan krymper istället för att växa kommer det istället att bli ännu mer slagsmål om varje smula som finns kvar.

Till sist föreslår Rockström och Wijkman följande.
- Fortsätt ansträngningarna för ett internationellt klimatavtal. I avvaktan på ett sådant: Satsa maximalt på att utveckla ny och effektiv energiteknik som kan minska riskerna både för ”peak oil” och ett mera instabilt klimat.
Ett internationellt klimatavtal är som jag ser det ett meningslöst spel för gallerierna. Den krassa verkligheten är istället att världen oberoende av klimatavtal eller ej kommer att tvingas till minskad energiförbrukning med allt vad det medför. Att på olika vis satsa på att effektivisera energianvändningen kan jag däremot hålla med om är en vettig åtgärd, både mot effekterna av peak oil och klimatförändringar, även om det inte framgår vilka konkreta åtgärder de vill ha (jag antar att de utvecklar detta i sin bok). Därför tycker jag att debattartikeln häromveckan från Anders Wijkman och Ulf Jacobsson i GP var vettig: "Fokusera på peak oil och rädda klimatet".

Sedan antar jag att det var ett slarvfel att skriva om att kunna "minska riskerna [...] för peak oil". De menar väl att kunna "minska riskerna som peak oil medför". Det slarviga sätt på vilket dagens debattartikel är skriven förtar tyvärr helhetsintrycket och öppnar för kritiksalvor från hela tillväxtetablissemanget. Lärdomen är att om man vill kritisera den rådande tillväxtdogmen inom samhället måste man tänka igenom sin debattartikel noggrannt innan den publiceras, kolla alla fakta ordentligt och väga varje ord på guldvåg. På en blogg som denna är det kanske inte lika noga...

P.S. Om herr Wijkman eller herr Rockström läser detta så recenserar jag gärna den nya boken om jag får ett recensionsexemplar.

28 kommentarer:

 1. Bra inlägg och vettiga kommentarer till deras artikel!

  SvaraRadera
 2. Det finns massor av länder här i världen som har låg eller ingen tillväxt, och den absoluta huvuddelen av dem skall inte förväxlas med Japan som också har haft en usel tillväxt men på en hög nominell BNP-nivå.

  Gemensamt för invånarna i länderna med låg tillväxt är att de har lägre medellivslängd, sämre hälsa, sämre skolutbildning, högre barnadödlighet, sämre kosthåll, sämre sjukvård and you name it.

  Vad som lockar i detta är för mig fullständigt obegripligt.

  Av någon anledning anses den som är ängsligast vara den som har bäst moralisk höjd i sin hållning. Oroligast vinner. Och den som tror att hela jorden går under är väl finast i den kampen.

  Alla fina, goda nolltillväxtmänniskor är fullständigt fria att flytta, och skulle säkert välkomnas, till de ställen där man saknar tillväxt och där få uppleva in på skinnet hur det är att rädda jorden.

  Sååå tröttsamt.

  SvaraRadera
 3. Jag har alltid undrat, vem är det egentligen som påstår att evig tillväxt är möjlig?

  I det här fallet är det författarna själva!?

  SvaraRadera
 4. cfr har visst missuppfattat det mesta. Visst vore det underbart med BNP-tillväxt i 100 år till. (om ej proportionerlig miljöförstöring) Problemet är att det troligtvis inte kommer hända pga resursbrist. Det vore bra att anpassa sig lite inför det här för att minimera skadorna av den krasch som annars kan bli ganska otrevlig.

  Fråga ut Rockström och Wijkman den 28/3 i Göteborg! Även föredrag av Nicole Foss inom samma ämne. http://www.effektmagasin.se/finanskrisernas-tidsalder-1

  SvaraRadera
 5. Jag tycker inte att cfr har missförstått det, jag tror alla inklusive cfr inser att det finns en gräns för hur mycket mänskligheten kan växa. Däremot känns det oerhört modigt att somliga tror sig kunna förutspå när gränsen är nådd. Cfr (om jag får lägga ord i munnen på denne) har helt rätt i att vi aldrig kommer att sluta sträva efter mer tillväxt, genom innovationer och effektivitetsförbättringar.

  Om oljetoppen nåddes 2006, så har vi trots detta haft en fortsatt tillväxt. Varför? Energi effektiviseringar och alternativa energikällor.

  Det fokuseras enorm på peak-oil även om det blott är en (mycket viktig) parameter.

  Den viktiga frågan är när har vi nått peak-energy eller ännu viktigare när har vi nått peak-effect.

  Om alternativet är krig om de återstående resurserna, så kommer vi med säkerhet trots Fukushima att få se en fortsatt utbyggnad av kärnkraften.

  Jag vet att kärnkraft är en ändlig resurs, jag vet även att det finns många som hävdar att det inte finns förnyelsebara källor som kan producera de mängder energi vi gör idag. Men jag är tämligen säker på att vi under ytterligare några år/decennier kommer att få se en ökad energianvändning/effektutvinning och därmed ökad tillväxt, trots att vi inte klarar av att öka oljeproduktionen.

  SvaraRadera
 6. Mycket bra inlägg och kommentarer Flute!!

  SvaraRadera
 7. Det som gör alla undergångsprofetior så ointressanta är att de till exakt 100% bygger på den kunskapsmassa vi har idag och finns det något som jag vågar påstå med styrka 5+ på en femgradig skala, så är det att vi vet mer imorgon än vad vi vet idag. Dock vet jag inte vad vi kommer att veta imorgon.

  Man behöver inte vara något snille för att kunna föreställa sig vilka "eviga" prognoser som var möjliga att göra bara för några hundra år sedan, säkert med samma krav på att bli tagna på allvar som dagens siare.

  Skulle Wijkman och Rockström ta del av en prognos från år 1775 om hur världen skulle te sig 2011 så skulle de nog småle en smula, men det hindrar dem inte från att med viss myndighet trycka ner dumstruten över skulten idag.

  Glöm inte, människan har kommit till jorden för att spara på energi.

  SvaraRadera
 8. Vi har inte nått gränsen för hur mycket människan kan exploatera jorden idag. Den gränsen nåddes för länge sedan och oljan har gett oss möjlighet att köra vidare på övertid.

  Det finns en stark övertro på mänsklighetens intellekt, uppfinningsrikedom och mognad. Om mänskligheten nu verkligen vore så fantastisk, varför har den i så fall i så stor utsträckning förstört förutsättningarna till liv på den här planeten?

  SvaraRadera
 9. WW3 kommer reglera livet. Naturlig utveckling, cfr kommer duka under först säkert, dumhet straffas..

  SvaraRadera
 10. Anonym 19.53

  "...mänskligheten...förstört förutsättningarna till liv..."

  Och exakt vad vet du om detta?

  För oss alldeles vanliga framstår det som ett tämligen pretentiöst yttrande med närmast messianska kvaliteter.

  Hur har du fått denna gåva, att veta sådana saker?

  SvaraRadera
 11. USA har redan börjat WW3 sedan CIA och Mosad sprängde WTC i New York 11.09.2001.

  SvaraRadera
 12. Hög tillväxt = lååååga räntor, privata lån, hög konsumtion, nada sparande, exportera inflation, utnyttja "lågtillväxtländer" mm mm

  Som en att titta på en trött och halvslirig Joe Labero som försöker sig på samma korttrick ännu en gång. The show is over

  SvaraRadera
 13. Apropå Peak Oil, bara för den senaste toppen inträffade 2006 så behöver inte det betyda att den inte överträffas om några år. På så sätt kan vi hävda att Peak Oil redan inträffat, även om mycket tyder på det. Ska vi kräva nyans från media får vi själva också vara nyanserade.

  Lambert

  SvaraRadera
 14. På så sätt kan vi INTE hävda att Peak Oil redan inträffat ska det vara!

  Lambert

  SvaraRadera
 15. cfr:
  Vi VET (med undantag för att saudi med flera mörkar sina reserver och aldrig skriver ner dem) att oljan nått sin produktionstopp, även IEA är tydliga med att att summan av utvinningen av samtliga fossila bränslen är fallande. Att bygga kärnkraftverk tar tid och att ersätta oljan är ingen barnlek, sätt dig gärna och räkna istället för att hävda att de som faktiskt gjort det är pretentiösa och har hybris. Vi (mänskligheten) har dessutom väldigt bra koll på vad vi vet och vad det forskas om idag, men framför allt vet vi att vägen från vetenskapligt genombrott till tillämpning är lång. Vi VET att haven med flera ekosystem utarmas och att stora fiskebestånd kollapsat utan att komma tillbaka.

  Bevisbördan ligger med andra ord på dig, inte tillväxttvivlarna, om du hävdar att vi kan köra på som vanligt de närmaste tjugo åren.(själv har jag hopp om fusionsforskningen men kraftverk i drift är inte snutet ur näsan direkt även när proof of concept finns)

  Sist men inte mist så missar du att flute med flera inte VILL ha nolltillväxt, problemet ligger i hur vi bromsar in på ett kontrollerat sätt från dagens situation innan vi kör in i väggen. Visst kommer vi att ha innovationer och effektiviseringar, men det handlar inte om det, utan om att hela systemet idag bygger på att man kan pumpa upp oerhört billig och lättransporterad energi ur marken.

  Har du några konstruktiva förslag?

  /Civ ing civ ek som gillar sin iPad och varken vill bo i jordhåla eller ha en världsregering.

  SvaraRadera
 16. Den mest uppenbara och nödvändiga lösningen på problemet - att minska jordens befolkning - nämns inte alls.

  SvaraRadera
 17. "För det första vill de stärka den globala styrningen och skapa ett nytt och starkare FN."

  Vänta medans jag tar på mig min glittrigaste foliehatt... Så där ja!

  Det blir allt svårare att hålla borta tanken på att personer som Alex Jones mfl har rätt när man gång efter annan ser hur sånt här påkallas från alla möjliga håll. Även intressant att se hur man kan med att vilja ge FN mer makt, särskilt i ljuset av Inga-Britt Ahlenius kritik mot sittande generalsekreterare och det totala moraliska sammanbrottet Lybien-Baharain.

  Gör om, gör rätt.

  SvaraRadera
 18. @ cfr:
  Du får mig att tänka på historien om fönsterputsaren i New York, som ramlade från 73:e våningen.
  När han passerade den 3:e våningen, sade han: "Hittils har det gått bra!"

  Åke M

  SvaraRadera
 19. Det är kul att se folk som tror att tekniken kommer lösa alla problem. Som någon som jobbar inom forskning (fysik) är jag rätt tveksam. Grundforskning och även högre former av forskning kräver långsiktighet och stora investeringar. Dessa sker i en allt mindre omfattning då folk kräver resultat snabbt. Det går inte att få fram revolutionerande teknik snabbt eller billigt. Det tar helt enkelt en massa arbete med enorm dyr utrustning vanligen. Det enkla har vi redan gjort.

  Tråkigt nog verkar hela debatten vara väldigt långt ifrån vetenskap (ekonomi räknar jag inte där, den är mer religion i dagens läge än något annat). Kanske kommer framtiden tvinga fram att man använder sin kunskap för att räkna ut vettigaste sättet att hantera problem i stället för att låta sig svepas av varierande religionsliknande organisationer och grupperingar.

  SvaraRadera
 20. Vi är redan på G att få ett nytt (gammalt) monetärt system och det är guld/silvermyntfoten! Har vart pengar i årtusenden och nu när världens fossila resurser minskar och världens penningmängd ökar kommer vi såklart att få se en hyperinflation (har hänt 1000tals ggr tidigare)!

  När detta händer kommer guld/silver (ädelmetaller) bli pengar igen då statsstkulderna/penningmängden motsvarar värdet på guldreserven i förhållande till priset på guld/Oz.

  På detta sätt kommer även dom fattigaste ländernas köpkraft att öka då "väst" kommer kunna köpa mindre fossila råvaror (ex olja) för sina papperspengar.

  Med bimetalliskt penningsystem är inflationen/tillväxten 0% per år och när stormen lugnar ned sig kommer samhällena på guld/silvermyntfoten istället åtnutja en fantastisk period av ständig teknologisk utveckling=riktig utveckling och gradvis billigare och billigare priser!

  Rekommenderar alla på denna blog att redan idag börja spara i silver för oljan (speciellt) blir bara billigare och billigare för var dag som går när man mäter i "extremt" undervärderat silver! :-)

  Ädelmetall, förnyelsebar energi och elfordon är framtiden!

  Mvh/Sanning!

  SvaraRadera
 21. Den akademiska sjukan tar sig ofta uttryck i en frustration utifrån för lite kunskap och då kan man söka sig en av två skilda vägar.

  Antingen blir man religiös och får då en förklaringsmodell som täcker upp för alla luckor eftersom det vi inte känner, har kunskap om, styrs och hanteras av en oss överordnad kraft, ofta kallad Gud. Eftersom detta väsen är allvetande och ofta outgrundligt i sitt agerande (varför be en bön till något som just har skickat både jordskalv och tsunami?) krävs inga kända förklaringsmodeller utan man är nöjd med "vetskapen" om förekomsten av detta väsen.

  Anser man den religiösa förklaringen vara lite bräcklig och lite för mycket hokus-pokus så tar sig akademikern an tillvaron med den kunskap den har och då landar man i det som hyllas av många kommentatorer här, nämligen ett försök att knö in den idag havda kunskapen i en modell och låta denna modell vara helheten. Då känner sig akademikern trygg och kan dessutom göra anspråk på "vetenskaplighet", titta, jag har ju med alla kända parametrar. Denna variant av att förhålla sig till världen har lett många akademiker in i sympatier för kommunism eftersom man där finner hela och väl hopfogade tankesystem.

  Det tredje, och av många uppfattat som det ansvarslösa, sättet att förhålla sig till världen är att acceptera ett visst mått av okunskap och att kunna leva med detta.

  I praktiken lever de flesta människor i denna modell utan att göra så stort väsen av det.

  Happy go lucky.

  SvaraRadera
 22. Säg att the big one inträffar snart i Tokyo, eftersom det redan gått över tiden. Alla vet att den kommer, men ingen vet när.

  Californien väntar även de på the big one.

  Någon stor vulkan som får utbrott och orsakar missväxt i 3-4 år efter..

  Det finns många källor till katastrof som människan inte kan gömma med lååååga räntor. Missväxt i 4 år skulle vara nog att knäcka alla strutsekonomer.

  Den som tror på evig tillväxt via gratis pengar måste ju ha lite problem i psyket? Förnekelse kommer inte rädda någon förmögenhet, bara göra smällen hårdare.

  SvaraRadera
 23. Det är inte särskilt praktiskt att leva som om varje dag vore den sista.

  Exakt hur lever den undergångsvänlige för att få någon form av livskvalitet under väntetiden?

  SvaraRadera
 24. cfr skrev "Exakt hur lever den undergångsvänlige för att få någon form av livskvalitet under väntetiden?"

  Svar: gott!
  Jag njuter av tillvaron, jobbar, leker med barnen, odlar mina grönsaker, osv.

  För jag antar att du skulle kalla mig "undergångsvänlig" med anledning av blogginlägget. Men jag skulle inte använda den beteckningen. Jag kallar mig "realist".

  SvaraRadera
 25. flute 13.32

  Men det betyder att den undergångspositive nöjer sig med att ha en högst teoretisk hållning till den väntande undergången? Man förändrar inte sin tillvaro för att undergången på så vis inte skall inträffa utan det är bara att gunga vidare och samtidigt inhösta social aktning? Som Gore, Wijkman eller Rockström.

  Åker du precis som jag till Thailand på vintern och till Spanien på sommaren (naturligtvis med flyg!) och stoppar med glädje i dig välhängt kött som självklart har genererat massor av metangas under tillverkningen?

  Och stoppar gärna allt möjligt bland det "brännbara" i grovsoprummet, för allt, inklusive sten, brinner ju vid någon temperatur?

  I så fall kan jag också ansluta mig till de bekymrade och ta sociala poäng med mitt "ansvar".

  Oroligast vinner.

  (Jag skriver kanske lite elakt men jag är egentligen ganska snäll.)

  SvaraRadera
 26. Jag lever hyfsat medvetet, äter inte kött, cyklar helst, konsumerar inte så mycket i allmänhet, ägnar mig åt arbete jag ser mening i. Känner inte alls att det ger mig sämre livskvalité. Har mycket tid att göra trevliga saker med vänner och träna löpning på elitnivå. Får mina kickar på friidrottsbanan eller på cykeln i skogen/storstadstrafiken. Det handlar absolut inte om att ta sociala poäng, i så fall funkar det dåligt, mest bara jobbigt med de reaktioner man får så inget man skyltar med.

  Håller med om att många surfar på den gröna vågen i media och att det då kan bli detta 'oroligast vinner' fenomenet. Känns som att Wijkman och Rockström drar lite åt det hållet, ska därför bli intressant att fråga ut dem.

  SvaraRadera
 27. cfr:
  Självklart är det svårt att förutsäga framtiden och hur världen ser ut om 30 år. Och visst kan någon ny energiinnovation rädda oss från utmaningarna vi står inför, om vi har tur.

  Men menar du att vi ska sopa all fakta under mattan och inte diskutera problemen och hur vi kan lösa dem? Och istället förlita oss på en from förhoppning att världen av sig självt tar en helt annan riktning än allt pekar på idag.

  Peak Oil är högst sannolik nådd, flera råvaror börjar sina, ekosystem är på väg att kollapsa runt om i världen och befolkningen är 30 gånger så stor som den någonsin varit fram till för ett par hundra år sedan. Och du sitter och skriver att de som beskriver problemen och verkligheten omkring oss är undergångsförespråkare eller akademikertrygga?!

  Om vi förnekar verkligheten omkring oss så kommer vi inte heller att försöka hitta lösningarna. Om vi klarögda betraktar utmaningarna och försöker förstå dem så kan vi också börja diskutera hur vi förhoppningsvis kan lösa dem. Men mänskligheten har aldrig tidigare mött en utmaning som denna och har tidigare kunnat växa obehindrat med mängder av innovationer, tack vare tillgång till enorma mängder billig olja. Inget tyder på att vi är på väg att ändra riktning, men du tror ändå att detta kommer att ske utan svårigheter av sig själv.

  Jag är realist, men mycket levnadsglad och inte särskilt orolig för min egen del. Orolig bör man vara om man inte är medveten om situationen och inte har förberett sig för vad som sannolikt kan komma (om något helt oförutsett trots allt nu inte inträffar, t ex kall fusion, vilket självklart även jag hoppas på).

  Orolig hade jag troligen varit i dina kläder, inte i Flute's.

  SvaraRadera
 28. Vi kan träta hit och dit om vem som har rätt. Däremot kommer ett världskrig lika säkert som amen i kyrkan. Det finns ett område i sydasien där 5-6 länder träter om vem som har rätt till området, det är bråk om arktis och oljan där..

  We aint seen nothing yet..

  Jag tror befolkningsfrågan och energifrågan löses med ett brutalt krig i framtiden, ett krig om herraväldet över natur resurser. 3-4 miljarder offer..

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.