2009-07-26

Förtroendeingivande banknamn...

Bankdöden i USA, som jag följt tidigare, fortsätter med oförminskad kraft. I fredags stängdes ytterligare två banker ner och överlämnades till den amerikanska bankgarantin FDIC. Den största av dem, i delstaten Georgia, har det förtroendeingivande namnet "Security Bank" och hade 2,8 miljarder dollar i tillgångar (FDIC räknar den som sex olika i sin lista, men de är alla dotterbolag i samma koncern, så jag räknar dem som en i diagrammet nedan). De gula staplarna visar antalet stängda banker, de blå deras totala tillgångar.
Därmed är vi uppe i fjorton stängda banker i juli, 59 banker sedan början av detta år och 86 banker sedan finanskrisens början sommaren 2007. Hittills i år har bankstängningarna kostat bankgarantin FDIC 13,5 miljarder dollar och man tar nu ut en nödavgift från anslutna banker. Man räknar med att få in 5,6 miljarder dollar för att stärka sin kassa, som i slutet av mars hade fallit till 13 miljarder dollar. Det kan behövas, för fler banker står på tur. Idag meddelades det att en bank med det likaledes förtroendeingivande namnet "Guaranty Bank" troligen kommer att fallera efter att kreditförluster och nedskrivningar eroderat dess kapital och de misslyckats med att ta in nytt kapital från sina aktieägare. Guaranty Bank är delstaten Texas' näst största börsnoterade bank med 16 miljarder dollar i tillgångar, och skulle därmed bli den största amerikanska banken att gå under hittills i år. Faktiskt den största banken sedan september 2008, då bjässen Washington Mutual övertogs av JPMorgan Chase genom förmedling av FDIC. Guaranty Bank verkar ha lite av en röra, då de ännu inte lämnat sitt officiella bokslut ens för tredje kvartalet 2008, utan bara har uppskattningar av förlusterna.

Hursomhelst kan man konstatera att bankgarantin FDIC har alldeles för lite pengar i kassan för det uppdrag som väntar dem. För bankdöden i USA lär fortsätta i tilltagande takt under året. USA:s regering lär därmed få rycka ut med lånade pengar till FDIC i ännu en räddningsaktion.

Som jag har påpekat förut är det mest mindre banker som nu tillåts fallera i USA. Några av de största bankerna, framförallt Citigroup och Bank of America, har också stora problem undangömda i och utanför sina balansräkningar, men de bedöms tydligen som "too big to fail". Eller så är de så stora att de har goda kontakter med de styrande hos Federal Reserve och finansdepartementet. I och för sig kan man ju konstatera att även några av de större bankerna tillåtits fallera, även om det för det mesta skett genom att låta någon annan bankbjässe ta över. Investmentbankerna Bear Stearns och Merrill Lynch hamnade som bekant i akut kris förra året och sögs upp av JPMorgan Chase respektive Bank of America. De hade då cirka 395 miljarder respektive 1000 miljarder dollar i tillgångar. Investmentbanken Lehman Brothers med 639 miljarder dollar i tillgångar tilläts ju till och med att gå i konkurs i september. Washington Mutual är hittills den största bank som har fallerat genom att övertas av FDIC, med 307 miljarder dollar i tillgångar. Eftersom de var för stora såldes de dock omedelbart till JP Morgan Chase. Wachovia, med över 300 miljarder dollar i tillgångar, räddades från undergång genom att köpas upp av Wells Fargo.

Men bland bankbjässarna finns det flera kvar: Bank of America ($2254 miljarder i tillgångar), JP Morgan Chase ($2079 miljarder), Citigroup ($1846 miljarder), Wells Fargo ($1286 miljarder), Goldman Sachs ($925 miljarder) och Morgan Stanley ($626 miljarder). Som sagt är det framförallt Bank of America och Citigroup som många anser gömmer undan stora problem genom bokföringstrix och att hålla vissa "tillgångar" utanför balansräkningen.

Det som har hänt och håller på att hända i USA är egentligen ett slags bankkoncentration. Både små och stora banker har gått under, men sugs upp av konkurrenter. Även de banker som FDIC tar över lämnas över till någon annan bank. Därmed går USA mot allt större koncentration av bankväsendet till färre aktörer.

För dem som inte vet det är USA:s centralbank Federal Reserve inte statsägd, utan består av en centralbank med tolv regionala centralbanker, som var och en ägs av sina medlemsbanker, d.v.s. de större bankerna i hela USA och i respektive region. Majoriteten av de amerikanska bankerna är inte medlemsbanker, men medlemsbankerna representerar större delen av de amerikanska banktillgångarna. Federal Reserve skapades 1913 och systemets kritiker tycker såklart att det inte är bra att bankerna har kontroll över centralbanken. Risken finns ju därmed att centralbanken bedriver en penningpolitik som gynnar bankerna, inte landet.

P.S. Tack till "noonne" för tipset om Guaranty Bank.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.