2009-07-23

Min syn på klimathotet

Idag publicerade DN en debattartikel om EU och klimatfrågan av generalsekreteraren för Europeiska miljöbyrån Jacqueline McGlade och professor Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute. McGlade och Rockström kritiserar EU:s klimatpolitik för att inte ge tillräckliga utsläppsminskningar.

Idag publicerade även SvD en debattartikel om klimatfrågan, skriven av EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström, Irlands f.d. president Mary Robinson och Norges f.d. statsminister Gro Harlem Brundtland. Där argumenterar man för bland annat att utsläpparen ska betala och att de rika länderna ska stödja de fattiga, vilket jag antar betyder något slags koldioxidskatt, som delvis ska gå till fattiga länder.

Båda artiklarna kom såklart idag eftersom EU:s miljöministrar har möte i Åre idag.

Nu tänkte jag kasta mig in i klimatdebatten lite grann och ge min syn på saken.

Ökningen av koldioxidhalten i atmosfären är ett jättelikt experiment som mänskligheten har gett sig in på. Om det kommer att få effekter liknande dem som förutsägs av IPCC får vi se. Det kan också hända att kritikerna får rätt, eller att resultatet blir någonstans mitt emellan. Eftersom koldioxiden som släppts ut blir kvar i atmosfären i många år* kommer vi inte att omedelbart kunna minska halten även om vi stoppar all förbränning av fossila bränslen idag. Därför är vi till stor del hänvisade till att vänta och se hur det går.

De scenarion som IPCC lägger fram över framtida temperaturökningar är orealistiska, eftersom till och med deras snällaste scenario kräver betydligt mer fossila bränslen än världens idag kända reserver av kol, olja och gas, vilket Kjell Aleklett påpekade i en debattartikel i DN i maj 2007. Detta är ett så allvarligt felaktigt grundantagande i deras kalkyler att det leder mig till att fråga mig vilka andra fel de har gjort. Jag litar därmed inte på klimatmodellernas förutsägelser. Flera bloggare har också påpekat att det som McGlade och Rockström skriver om att "Havsyteökningen går snabbare än vad IPCC förutsåg" är fel. Enligt dem har havsytehöjningstakten avtagit de senaste åren. Hur ska jag då kunna lita på det andra de säger? (Brasklapp: Jag har inte hunnit att verifiera detta med havsytehöjningen från någon källa jag absolut kan lita på.)

Försiktighetsprincipen säger dock att man inte borde experimentera med att öka koncentrationen av koldioxid i atmosfären innan man vet effekterna. Därför bör man i alla fall försöka begränsa förbränningen av fossila bränslen. Det finns också andra negativa effekter av höjda koldioxidhalter, t.ex. försuring av världshaven.

Förbränningen av olja kommer att minska självmant framöver p.g.a. att vi med största sannolikhet har passerat peak oil förra året. Alla löften om att minska koldioxidutsläppen blir plötsligt mycket lättare att genomföra, varför t.ex. G8-ledarna utan att blinka nu kan lova minskningar av koldioxidutsläppen.

Klimatfrågan får alltför mycket utrymme i förhållande till den fråga som kanske är ännu viktigare för mänsklighetens framtid, alltså peak oil. Det är nästan så man blir lite konspiratoriskt lagd när klimatfrågan blir så uppblåst just runt den tidpunkt när medvetenheten om peak oil börjar sprida sig och just runt den troliga tidpunkten för peak oil. Båda frågorna är dock besläktade, och en minskning av den globala förbränningstakten av fossila bränslen är hursomhelst önskvärd ur ett peak-oil-perspektiv, eftersom vi då sparar lite mer av dessa dyrbara droppar till kommande generationer.

Jacqueline McGlade och Johan Rockström skriver:
Det finns vetenskapligt stöd för att det är nödvändigt, teknologiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart att nå ett samhälle fritt från fossila utsläpp mycket snabbare än vad som nu diskuteras politiskt. Varför kompromissar då politiken så grovt just nu?
Jag kan svara på frågan - därför att inga andra energikällor är så koncentrerade och versatila i förhållande till sitt pris. Vad gäller att det skulle vara teknologiskt och ekonomiskt möjligt att få ett samhälle fritt från fossila utsläpp, så håller jag inte med - se min genomgång av alternativen. I alla fall är det inte möjligt utan att vi avsäger oss det mesta av industrialisering och transporter. Det tror jag inte att människor kommer att göra frivilligt.

Hursomhelst, istället för att hålla på att dribbla med en massa byråkrati runt utsläppsrätter och koldioxidskatter föreslår jag att man istället gör som Matthew Simmons har föreslagit - sätt ett golv under oljepriset. Det är enda sättet att få världen att spara på denna unika råvara och dessutom minska koldioxidutsläppen.

Bloggaren Dark & Green säger någonting mycket bra i sin kommentar "Klimatförespråkarna och klimatförnekarna måste sluta fred!":
Klimatförnekarna hävdar att all påverkan inte bara på klimatet utan också på miljön är en lögn. [...] Klimatförespråkarna har grävt ner sig minst lika djupt och inser inte hur stor vikt solcykeln och kosmisk strålning pga av att vi passerar igenom det galaktiska planets mittpunkt. Tyvärr vägrar båda sidorna ta till sig den andra sidans argument och på så sätt kommer naturen lida för det.
Dark & Green tycker också att klimatfrågan får för stor andel av uppmärksamheten i förhållande till andra miljöfrågor. Jag håller med. Det finns en mängd andra mycket allvarliga miljöfrågor som också måste lösas och inte får hamna i medieskugga.


* Jag har sett siffror på hur länge koldioxid blir kvar i atmosfären, men jag hittar dem inte nu. Är det någon som kan tipsa om var jag kan finna dem?

15 kommentarer:

 1. Jäpp, jag har inte orkat källforska och snoka, men det står allt mer uppenbart att snacket om till en början med "växthuseffekten", sedan "klimatförändringar", och dylikt bara var nys. Kvarstår gör politiker med en snuttefilt i form av skatter, lösskägg, och moderna avlatsbrev som kallas 'utsläppsrätter'.

  SvaraRadera
 2. En grej jag inte förstått:
  Jag lärde mig i skolan att växter lever på koldioxid, och avger syre. Dvs, är halten koldioxid högre så växer växterna mera, och förbrukar mer koldioxid.
  Gröna växter skulle då alltså vara en balanserande kraft för koldioxidhalten. Är det bara min egna felaktiga tro, eller varför hör jag aldrig något om det?

  SvaraRadera
 3. Håller med dig på flera punkter, det är nödvändigt att förändra sättet vi tänker på om energiproduktion. Att förbränningen av kol och olja måste minska för miljöns skull är nödvändigt oavsett vad man tror om klimatförändringar.

  Pidde: problemet är att vi skövlar stora och viktiga områden bland annat regnskog som är viktiga för syreproduktion. Vi håller även på att förändra ekosystemen i havet så att mindre koldioxid tas upp i den marina "kedjan". Så någon balans finns inte direkt, utan snarare en global obalans.

  Vill även tacka för dom vänliga orden om mitt blogginlägg...

  SvaraRadera
 4. http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/Darfor-blir-det-varmare/Koldioxid-fran-fossila-branslen/

  "Stannar i atmosfären
  Dessvärre är koldioxiden nästan oförstörbar. Sannolikt kan den fortsätta att cirkulera mellan atmosfären och havet i många tusen år. Så länge skulle därför en del av koldioxidutsläppens växthusverkan kunna dröja sig kvar även om vi nu omgående stoppade utsläppen."

  Ska man tro på Naturvårdsverket?

  \PD

  SvaraRadera
 5. Flute, man kan väl konstatera att ingen av dina kommentatorer berör peak oil, utan de tillhör väl de som tror att de kommer kunna fortsätta konsumera fossila bränslen bäst de vill därför de hittat fel i IPCC:s propaganda.

  Ingen slipper undan peak oil. Det räcker inte att köpa lite avlatsbrev och fortsätta som vanligt.

  SvaraRadera
 6. First Successful Demonstration of Carbon Dioxide Air Capture Technology Achieved

  http://www.physorg.com/news96732819.html

  Man kan juh tycka att det borde gå att skapa någon "mojäng" som suger upp koldioxiden, men då kanske andra problem skulle uppstå..

  Det verkar juh inte vara någon tvekan om att koldixiden ökar i atmosfären.
  Vad jag själv skulle behöva bli övertygad om är att koldixiden har samma effekt som ett växthus här på jorden. Dvs fungerar som någon form av skikt som håller värmen kvar.
  Det är väl det enda jag tvivlar på, men jag är långt ifrån insatt. Jag har lyssnat mest på mainstream. Spontant känns det rimligt det man påstår. Växthusgaser (om detta nu stämmer) har man juh pratat om hur länge som helst. Är det verkligen belagt att de har växthusliknande funktion?

  \PD

  SvaraRadera
 7. PD:
  Växthusliknande effekt är egentligen lite missvisande. Ett växthus fungerar genom att det stoppar värmeförluster genom konvektion (alltså luftströmmar). "Växthusgaserna" stoppar värmeförluster genom att absorbera infraröd strålning.
  Hursomhelst, en "växthuseffekt" finns bevisligen av framförallt gaserna vattenånga, koldioxid och metan. Dessa absorberar infraröd strålning i olika delar av spektrumet. Utan dessa växthusgaser skulle jordens medeltemperatur vara nånting i stil med -14 grader celsius!
  Nu har mänskligheten de senaste 100 åren ökat på halten i atmosfären av en av växthusgaserna, nämligen koldioxid. Frågan är hur mycket detta kommer att påverka klimatet.
  Klimatmodeller är mycket svåra att göra, eftersom framförallt vattenångans och molnens roll är så komplex. Vattenånga absorberar infraröd strålning. Moln stoppar också utstrålningen (det är t.ex. klara nätter som det blir nattfrost), men stoppar reflekterar å andra sidan en hel del av det inkommande solljuset. En komplex matematisk mardröm av samverkande faktorer, alltså.

  SvaraRadera
 8. AGW vilar på en mycket tunn vetenskaplig grund och är i mina ögon en hypotes byggt på ej bevisade antaganden, och IPCC är i första hand en politisk organisation.

  PD, visst är koldioxid en växthusgas, men dess logaritmiskt avtagande växthuseffekt innebär att den redan vid dagens halter har spelat ut sin roll (pga att CO2 bara kan absorbera den IR-strålning som jorden strålar ut i det smala bandet 14.5-15.5 mikrometer). Liknelsen med ett växthus är ej helt korrekt eftersom den IR från jorden som CO2 "tar upp" sen "strålar ut" i alla riktningar, ej bara ned mot jordytan.

  SvaraRadera
 9. Ulmerkotten:
  Jag säger inte att växthuseffekten och klimatförändringarna är nys. Jag tror absolut att det ligger en viss sanning i det. Det jag ifrågasätter är forskarnas modeller. Eftersom de bevisligen har fel på punkten om hur mycket koldioxid mänskligheten kan pytsa ut, så undrar jag hur många andra fel de har i sina metoder.

  Men, glöm inte försiktighetsprincipen! Vi vet inte säkert vilka effekter koldioxidutsläppen kommer att få. Det kan ju också hända att forskarna har räknat fel åt andra hållet, dvs att effekten blir värre än beräknat.

  SvaraRadera
 10. Flute, helt korrekt, vattenånga och moln/molnbildning är helt avgörande för modellerna.

  Om man gissar fel (det handlar faktiskt om gissningar, ingen förstår dessa mekanismer på ett tillräckligt bra sätt) på molnligheten på 2-3% så skulle den effekten bli större än om vi eldade upp all kol, olja, gas som finns på planeten. Så det är inte så konstigt att modellerna helt har missat 2000-talets avkylning.

  Per molekyl har vattenånga 1.5 ggr större växthuseffekt än koldioxid. Det finns 38 molekyler CO2 per 100 000 molekyler i luften, det finns 30-60 ggr mer vattenånga.

  SvaraRadera
 11. Dark & Green:
  Du tar upp ett mycket viktigt miljöproblem, nämligen skogsskövlingen. Detta påverkar också klimatet, genom att förändra vattnets cykel i omgivande områden. Oftast verkar skogsskövling leda till torka.
  Dessutom har skogsmark och gräsmark olika reflektion av inkommande solljus, vilket också påverkar klimatet.
  Jag vet dock inte hur mycket av skogsskövling som är inräknat i forskarnas klimatmodeller.

  SvaraRadera
 12. Fredrik L:
  Vattenånga och koldioxid tar upp infraröd strålning i delvis olika delar av spektrumet, så de "kompletterar" varandra. Men det vet du säkert.
  Hursomhelst är vattnets kretslopp som vattenånga och moln en av de svåraste bitarna i modellerna. En liten felräkning kan ge stora konsekvenser.

  SvaraRadera
 13. Flute, håller med om att mycket är osäkert, men det är inte det intryck man får om man följer media som dina DN och SvD artiklar visar! Där påpekas det hela tiden att det råder konsensus och att the science is settled, vilket är lögn/okunskap.

  Vad vi faktiskt vet är att isborrkärnor från Vostokarkivet visar att koldioxidhalten följer temperaturen med en FÖRDRÖJNING på 800 år. Inte tvärtom som Al Gore hävdar.

  Vi vet också att temp. steg ca 0.35 grader 1900-1940 utan stora mänskliga CO2-utsläpp, för att sen stiga lika mycket 1975-1999, för att sen ligga still och börja kyla av under 2000-talet.

  SvaraRadera
 14. Ibland leker jag med tanken att spela rättshaverist och dra t ex Greenpeace inför domstol. Får man uppmana människor att stödja deras verksamhet på dessa lösa grunder? Vad säger lagen?

  I England har High Court beslutat att Gores film ej får visas i skolorna såvida inte läraren först påtalar de felaktigheter och överdrifter som föreligger.

  SvaraRadera
 15. vi försöker bemöta myter här:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/11/finns-det-nog-med-fossila-branslen-for.html

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.