2009-07-23

Peak oil och förnekelsen

Många förväxlar peak oil med att oljan skulle ta slut. Det är inte det det handlar om - och nu citerar jag vad jag själv skrev förra sommaren.
Vad peak oil handlar om är istället att vi under mer än hundra år har levt i en värld med ständigt ökande oljetillgång och billig olja. Detta har drivit en ekonomisk expansion utan motstycke i mänsklighetens historia. När peaken kommer och passeras får vi istället stå ut med ständigt minskande oljetillgång och därmed allt dyrare olja. Den största oron bland "peakoilare" är hur våra globala samhällssystem, fullständigt uppbyggda kring billig olja och ständig tillväxt, ska hantera detta. Vilka ekonomiska, politiska och sociala problem kommer detta att leda till? Vi ser redan en del av dem, men fler kommer ju dyrare oljan blir. Kommer vi istället att få se en ekonomisk kontraktion utan motstycke i mänsklighetens historia?
Och det finns inga andra energikällor som kan ersätta de fossila bränslena. Läs min genomgång av alternativen och tillhörande räkneexempel om du inte tror mig.

Nu är detta en väldigt drastisk förändring som sker. Många av de ekonomiska teorier som utgör grundvalen för vår samhällsplanering kommer att ställas på huvudet, eftersom de bara testats under tider av långsiktig global tillväxt. Vad händer t.ex. med lån mot ränta när tillväxten avstannar eller byts mot nerkrympning? Eller pensionsfonderna? Förändringen är så stor att den kommer att bli en svår chock för många. Hur reagerar då folk på detta?

Elisabeth Kübler-Ross var en schweizisk-amerikansk psykiater som arbetade med svårt sjuka och döende människor. Hon utarbetade en beskrivning av de stadier en dödssjuk människa går igenom, som också kan appliceras på andra chockartade besked, t.ex. när en människa får upp ögonen för innebörden av peak oil. Kübler-Ross delade in reaktionen i fem stadier - förnekelse, vrede, köpslående, depression och accepterande.
 1. Förnekelse. Detta är den första naturliga reaktionen på ett chockartat besked som innebär förlust och/eller förändring. Man vägrar att erkänna verkligheten som den är.
 2. Vrede. När man så småningom har förstått att det chockartade beskedet verkligen är sant och oundvikligt övergår förnekelsen i vrede. Man blir arg och rasande på sig själv och allt möjligt annat, inklusive eventuella syndabockar.
 3. Köpslående. Efter att vreden har lagt sig försöker man istället förhandla om det oundvikliga som är på väg att hända och försöker att hitta något som kan uppskjuta det oundvikliga.
 4. Depression. När man inte längre kan förneka, märker att det inte längre hjälper att bli arg, och märker att det inte går att förhandla bort det oundvikliga drabbas man av depression. Depressionen kan kasta en tillbaks till något av de tidigare stadierna.
 5. Accepterande. När (och om) man har lyckats komma igenom de fyra första stadierna kommer man till stadiet då man accepterar det oundvikliga och är beredd att ta itu med det på bästa sätt.
Exemplen ur verkligheten är många. Ta t.ex. finanskrisen, vars allvar till att börja med förnekades. Just nu ser det ut som om världen befinner sig i köpslåendets stadium, där centralbanker och regeringar försöker att hitta sätt att "rädda" låneekonomin.

Ett annat exempel är Norges oljeproduktion, som överraskande för de flesta började vika av neråt med flera procent per år runt år 2001. Till att börja med var det förnekelse som gällde och man trodde att det bara var ett tillfälligt fall. Vredesstadiet syns ofta inte så mycket utåt i sådana här sammanhang, men jag gissar att många toppar inom Norges oljeetablissemang blev arga över att deras underlydande inte lyckades hålla produktionen uppe. Köpslåendet tog sig sedan uttryck i nya projekt för att öka oljeproduktionen. Men stora delar av det norska oljeetablissemanget verkar fortfarande befinna sig i förnekelse, eller också kastas de ständigt tillbaka dit från depressionsstadiet.

Hur står det då till med våra politiker? Var befinner de sig på Kübler-Ross' skala? De flesta verkar antingen inte ha hört talas om peak oil, eller också befinna sig i förnekelse, då de fortfarande talar om hur vi ska skapa tillväxt, fastän global tillväxt inte längre är möjlig med vikande global oljeproduktion. Skulle det finnas några politiker som till fullo har förstått implikationerna av peak oil, så vill de ändå inte tala om det i realistiska termer, eftersom politiker inte tycker om problem som inte har lösningar. Det är dessutom politiskt omöjligt att tala om försämringar i levnadsförhållandena. Väljarna kommer att kräva att man "gör något åt problemet".

Bland övriga makthavare i samhället (företagsledare, riksbanksdirektionen m.fl.) verkar det vara ungefär lika illa. Det är egentligen inte så konstigt. Alla nu levande svenskar har levt hela eller större delen av sina liv i en period av tillväxt utan motstycke i historien och är helt indoktrinerade med att allting i princip blir bättre hela tiden.

"Vanligt folk" har för det mesta aldrig hört talas om peak oil och de problem det medför. Tar man upp det med vänner och bekanta blir det för det mesta omedelbart förnekelse av att något problem skulle existera. De börjar tala om elbilar och solceller och att "de säkert uppfinner nåt nytt". Försöker man slå hål på dessa argument blir man klassad som obotlig pessimist.

Journalister då? Tja, även här verkar peak-oil-medvetenheten vara låg. Gunnar Lindstedt är en av de få etablerade journalister som tagit sig an ämnet, men han har nyss blivit uppsagd från Veckans affärer. Han har även skrivit de läsvärda böckerna Olja och Svart Jord. Annars är det svårt att finna något om peak oil i våra större media. Ett undantag är SVTs sajt Ställom som talar en del om oljeproblematiken, även om man fokuserar mer på klimathotet. Frilansjournalisten Jacob Zetterman har skrivit en artikel för Dagen där han bland annat talat med Gunnar Lindstedt. En vidare sökning på några av de största svenska tidningarnas hemsidor ger i stort sett artiklar som bara nämner peak oil, oftast i kritiska ordalag. Ett av de lysande undantagen är en debattartikel i Expressen från den 2 december 2008, där Thina Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea, varnar för att bristen på investeringar kan komma att leda till oljebrist framöver. Kjell Aleklett, fysikprofessor på Uppsala universitet, ledare för Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group och ordförande för ASPO, the Association for the Study of Peak Oil and Gas, har lyckats att få in en serie om tolv debattartiklar i UNT år 2006. Trots att vi i Sverige har ASPOs ordförande verkar alltså genomslaget i media vara litet.

På webben finns det dock lite ljusstrimmor. Först ut av svenska sidor om peak oil tror jag var energikris.nu, som startade i maj 2005, men som inte uppdateras längre. Numera finns nyhets- och diskussionssajten oljepris.se, som väl får ses som Sveriges ledande inom nyheter och diskussioner om oljeproduktion och kringliggande ämnen. Några andra bloggare skriver också mycket om peak oil, bland annat Efter oljan, Cornucopia och förstås Kjell Aleklett. Sedan finns det relativt nystartade ASPO Sverige, en underavdelning till den internationella organisationen ASPO.

Jag tycker mig alltså se att större delen av samhället lever i okunskap om eller förnekelse av peak oil.

Var befinner du dig själv på Kübler-Ross' skala med avseende på din inställning till peak oil? Har du kommit till slutet av denna artikel befinner du dig i alla fall inte i okunskap.

17 kommentarer:

 1. Fan, du stal ett av mina inlägg som jag filat lite på.

  Får vinkla om lite och återkomma.

  SvaraRadera
 2. Jamen, då fick jag ge igen lite ;-)
  Flera gånger har du lyckats skriva först om något ämne som jag tänkt att ta upp och redan börjat skriva lite om.

  SvaraRadera
 3. Köpslåendefasen. Jag inser naturligtvis att allt fossilt är ändliga resurser och att det kommer att bli allt dyrare ett komma åt dem.

  Å andra sidan så har mänsklighten alltid oroats när de behövt lösa morgondagens problem med dagens teknologi. Malthus är väl ett praktexempel. Vi vet helt enkelt inte vilka alternativa teknologier som finns tillgängliga om 20 eller 50 år, men dessa kommer inte komma fram av sig själva och så länge olja och kol är så billigt så kommer det att så förbli, så vi får antagligen se mer eller mindre allvarliga "övergångsproblem" tills vi har lärt oss att direkt ta hand om solens energi istället för att gå en omväg som vi gör idag.

  SvaraRadera
 4. Angående att "vanligt folk" kallar en för pessimist och vill blunda för problemet är en oerhört träffande beskrivning. Nästan samtliga personer i min närhet som jag talat om detta med har reagerat så.
  Fast å andra sidan är det ju ett ganska vanligt mänskligt beteende.

  Det lustiga i det, rent psykologiskt, är att det finns sådana som inte litar på myndigheter alls och tror att allt är en stor konspiration, och sådana som blint sätter sin tilltro till andra och att "det" kommer att lösa sig. D.v.s. de senare tror att den där "staten" kommer att hjälpa dem.

  Sedan finns det sådana som inte tror att det rör sig om en konspiration utan att det mesta bottnar i mänsklig okunskap och dumhet, och därför inte riktigt litar på att "staten" kommer att lösa problemet. Den kategorin består av oerhört få människor, har jag insett. Jag tillhör den kategorin och jag misstänker att herrarna Cornucopia och Flute också gör det.

  Vad ska man då göra åt saken?
  Det finns inte så mycket mer att göra än just det ni redan gör - informerar.
  Förhoppningsvis kommer fler och fler förstå vart det hela är på väg och kanske förändrar sitt sätt att leva på.

  Lustigt nog är en värld utan olja inte omöjlig, däremot är våra samhällen i dagsläget helt uppbyggda kring en evig tillgång till olja. Detta innebär att vårt samhälle kommer att förändras ganska drastiskt misstänker jag.
  Den religiösa gruppen Amish kanske kan agera förebild för vissa? :)

  SvaraRadera
 5. Jag vill gärna tro att jag har kommit till den accepterande fasen, men det är lätt att ramla ner i depressionen igen.

  Hade det bara varit för egen del, så hade jag nog bara tyckt att det var spännande med de förändringar som kommer framöver, men nu har jag två ganska små barn som jag har ansvar för. Det är just detta faktum som slänger tillbaks mig i depressionen emellanåt.

  Jag älskar dem högt, men hade jag varit medveten om Peak Oil så hade jag nog inte skaffat dem...

  SvaraRadera
 6. Här är ett avsnitt av Peak moment där de diskuterar samma psykologiska process: The Waking-Up Syndrome

  Man känner igen sig själv i mångt och mycket. Förhoppningsvis har man nått acceptans, men ibland känns ju allt hopplöst.

  Ibland ser man fram på de stora förändringarna med spänning. Det blir som ett nytt rent blad, vi får en chans att börja om vår berättelse från början igen.

  Liknande tema diskuterade Kunstler för några veckor sedan: KunstlerCast #71: Doomers

  SvaraRadera
 7. Hej!
  För oss på Svt:s ställ om är peak oil i allra högsta grad levande och finns med som en av de viktiga referenspunkter som vi redovisat för sajten.
  Andra ref punkter är
  IEA:s rapport nov 2008 och den från 3:e augusti, Sternrapporten, Hirschrapporten mfl.
  Vi menar att Klimatförändringens andra sida och det som är mest oroande i närtid är den kommande bristen på olja. För oss handlar det om Energi- ekonomi och ekologi.

  SvaraRadera
 8. Hej Ställ om!
  Jag har sett att ni är en av få sajter som tar upp peak oil. Bra gjort! Jag konstaterade bara att ert fokus är mycket mer på klimathotet än på peak oil.

  SvaraRadera
 9. Hej!
  På www.stallom.se kan man läsa flera inlägg av mig där jag definierat problemet som att få om ens någon vill prata peakoil.

  I stället har allt fokus inriktats på klimatförändringarna och då utsläpp av växthusgaser, där det råder ett politiskt koncensus. Olja och utsläpp anser jag vara två sidor av samma mynt. Genom att hävda som Mr N Stern gjorde i Åre i juni, att utsläppen per person måste ned till 2 ton per år, inser man att det handlar om att fasa ut fossila bränslen.Rejält!
  Förstår man innebörden vad han säger handlar det om att reducera de svenska utsläppen från 10,5 ton (vilket inkluderar importutsläppen genom produkter och flyget) till 2 ton.
  Som projekteledare för Konsumera Smartare och minska växthuseffekten där vi mätte 50 stockholmshushålls totala utsläpp från all konsumtion, förstår jag att om detta ska infrias kommer samhället att behöva omdanas totalt. Idag kommer utsläppen på 2ton per svensk från konsumtion av mat. På 50 år har vi ökat utsläppen från mat, från 800 kg till 2 ton.
  Peakoil då vi inte förmår att leverera tillräckligt med olja till marknaden, trots stora energireserver kommer att bli ett smärtsamt uppvaknande, speciellt för sovande politiker som verkar använda förträngningsmekanismer inför ett hot i närtid!

  SvaraRadera
 10. Det här är nog min personliga favorit av alla dina inlägg!

  ...och inte bara för att du refererar till min blogg.

  SvaraRadera
 11. Bra artikel, det har skrivit lite om detta på oljegruppens sida.
  Vi på ASPO Sverige sidan jobbar på med men vi är nya med blogg men det syns att trafiken dit ökar.

  Bengt

  SvaraRadera
 12. Nya positiva nyheter om medvetandegörandet om peak oil. DOD har publicerat en rapport som anger att det riskerar bli oljebrist redan efter 2012.

  Det är positivt att just DOD skriver detta, eftersom försvarsmakten via FOI är väldigt följsam med att uppdatera sina hotbilder utifrån "storebror" i väst.

  Sannolikt kommer peak oil in i kommande beskrivningar av hotbilder och risker. Och då kommer det förhoppningsvis få bättre genomslag i offentlig debatt

  SvaraRadera
 13. Man blir bara trött när man läser detta verklighetsfrämmade dravlett som pågår här. En tomte som jag och alla andra indirekt betalar lön för via DDR avgiften till SVT ger sig med liv och lust in i denna tråd, en äkta verklighetsfrämmande miljömupp.
  Hela iden att ”det går inte att ersätta” bygger på något konstigt tänkande att Kol inte är ”bra ” därför låtsats vi inte om det som en teknologiöverbryggare. Att bygga upp storskaliga FT anläggningar för konvertering av kol till Diesel/bensin kan man göra på typ 1 år eller mindre. Det är alltså rent tekniskt väldigt enkelt att överbrygga en oljebrist.
  Lägg där till att man totalt ignorerar teknologiutvecklingen. Både vad det gäller transportsektorn (laddhybrider mm), oljeutvinning och ny icke fosilenergi (vågkraft, ny kärnteknologi you name it).
  Klimathysterin är globalt död, det kommer inte att göras några ”uppoffrande” åtagande. Det finns inga pengar till detta efter finanskrisen och gällande ekonomiska läge.
  SVT och andra kommunistmedia kan gapa hur mycket det vill men internationellt är frågan inte alls lika mycket på tapeten längre.

  SvaraRadera
 14. för skoj skull har jag m e m konsekvent arbetat periodvis på min gård så som om jag inte disponerade drivmedel själv, utan enbart var hänvisad till att köpa maskinkraft till vissa arbetsoperationer. Jag är en frisk o stark pensionär, och det är förvånande hur mycket man ändå klarar av för hand att avverka och samla ihop gallringsved (yxa o bågsåg) Hitlertyskland gjorde diesel ur kol, och nu har t o m upptäckts att en geting kan producera elström ur solstrålning. Det finns hopp, men problem kommer vi att möta gång på gång under tiden fram till nästa istid.
  papagai hälsar

  SvaraRadera
 15. brodeur har skapat ytterligare ett steg; vrede som inte har sitt ursprung i förståelsen utan i förnekelsen - intressant...

  SvaraRadera
 16. Vi ska se om det går att få liv i den här debatten när så lång tid har förflutit. Jag har ju träffat Kjell Aleklätt (peak-oil-företrädare) och även två av hans doktorander. Trevliga killar, kan geologi, men frågan är om de har rätt.

  En invändning jag har är "vargen kommer", peak-oil skulle ha inträffat flera gånger i historien. Istället verkar det som om vi har kommit upp på en platå. Vidare undrar jag om inte peak-oil-folket underskattar de ekonomiska drivkrafterna i långvarigt höga oljepriser. Dvs man slösar mindre och tar fram alternativ.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.