2009-07-20

De svenska problembankerna

Sådär, nu har båda våra svenska problembanker lämnat sina rapporter för andra kvartalet i år. Swedbank kom med sin i fredags och SEB idag.

SEB redovisade trots kreditförluster på 3,6 miljarder en rörelsevinst på 618 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket dock är betydligt lägre än de 3,5 miljarder man gjorde i vinst för motsvarande period i fjol. Men ändå en vinst, vilket är starkt i dessa dagar. Ett klokt drag var att skriva ner all goodwill för investeringarna i Baltikum och Ryssland, totalt 2,4 miljarder. Dessa investeringar är som nu alla förstår ganska värdelösa, så att behålla goodwillposten är orimligt.

Hur värdelösa de baltiska investeringarna är illustreras att av SEBs kreditförluster var 2,6 miljarder i Baltikum. Samtidigt gjorde rörelsen i Baltikum ett förlustresultat före kreditförluster på -3,4 miljarder.

Swedbank däremot gjorde en brakförlust på 1,8 miljarder kronor för andra kvartalet, mot en vinst på 4,6 miljarder för motsvarande period i fjol. Här var kreditförlusterna hela 6,7 miljarder kronor, varav 4 miljarder i Baltikum och 2 miljarder i Ukraina. Samtidigt har man kvar osäkra fordringar på knappt 30 miljarder kronor, varav knappt 22 miljarder i Baltikum. Här får vi nog räkna med att åtminstone de baltiska osäkra fordringarna kommer att omvandlas i kreditförluster framöver, med tanke på situationen där. Situationen i Ukraina, där förlusterna är mycket större än i Baltikum, räknat i förhållande till kreditportföljens storlek, visar nog vad som kommer att hända i Baltikum också. Ukrainas valuta har ju fallit kraftigt, vilket säkert bidragit till att förlusterna blivit så kraftiga där. Så när de baltiska staterna slutligen släpper sina valutors kopplingar till euron kommer nog den riktiga smällen där också.

Verksamheten i Ukraina får väl ses som en katastrofalt dålig investering. Senaste kvartalet genererade den enligt årsredovisningen en vinst före kreditförluster och nedskrivningar på futtiga 188 miljoner kronor, att jämföra med kreditförluster på 2 miljarder.

Även verksamheten i Baltikum är en rejäl förlustaffär. Kreditförlusterna är ungefär dubbelt så stora som intäkterna och ungefär tre gånger så stora som resultatet före kreditförluster och nedskrivningar! Dessutom kvarstår en goodwillpost på flera miljarder för Baltikum som ännu inte skrivits ner, till skillnad från vad SEB gjort. Goodwillposten för Ukraina skrevs dock ner redan första kvartalet. Varför skrev man då inte ner goodwillposten för Baltikum? Kanske förhoppningar om att situationen där ska reda ut sig. Kanske för att kvartalsförlusten redan var så stor att man inte ville spä på den ytterligare. Hursomhelst tror jag att det kommer att straffa sig att behålla denna goodwillpost. Vem som helst kan redan inse att investeringen i Baltikum var en dundermiss, så varför låtsas som om det skulle kunna sluta som en bra affär?

I rapporten läser jag också att
Swedbank har som målsättning att över tiden erhålla ett så stort värde som möjligt för övertagna tillgångar. Swedbank kommer därför att behålla tillgångar genom den sämre delen av den makroekonomiska cykeln i de fall detta förväntas vara fördelaktigt.
Det gäller alltså säkerheter för lån som man övertar då lånen inte återbetalas. Här finns en stor risk att man blir sittande med dessa tillgångar under lång tid. Många tror ju att det snart ska komma en vändning uppåt, men jag ser det som tveksamt utan tror det kommer att ta lång tid, åtminstone i Baltikum och Ukraina. Även om det bottnar kommer det att ta lång tid för dessa ekonomier att repa sig och de tillgångar som Swedbank får överta kan visa sig aldrig få tillbaks det värde de hade på bubblans topp. Mängden övertagna tillgångar i Baltikum är just nu liten, men förväntas öka. Dessutom har man tagit tillbaka leasingobjekt för 1,1 miljarder kronor, mest fordon, som troligen inte kommer att kunna säljas av till det pris man skulle önska.

Ska man hitta någon ljuspunkt i Swedbanks rapport så är det att Swedbank Markets gjort ett rekordresultat på sin värdepappershandel.

Det ser alltså ut som att Swedbanks situation är ungefär så allvarlig som jag befarat, samt att man fortfarande gömmer en hel del lik i garderoberna. SEB däremot ser starkare ut och kan kanske klara sig ur den baltiska knipan med blotta förskräckelsen, tack vare att det går bättre i Sverige och att exponeringen mot Baltikum inte är lika hög som för Swedbank.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.