2009-07-27

Kemikaliejordbruket utarmar jorden

I en debattartikel i SvD idag har några förespråkare för ekologiska brukningsmetoder tagit sig samman och bemöter den debattartikel som ett antal forskare vid SLU skrev om de "tveksamma" vinsterna med ekologisk produktion. Bloggrannen Cornucopia har redan skrivit en mycket bra kommentar till den artikeln när den kom.

De som har skrivit dagens debattartikel är två lantbruksforskare samt tre representanter för FGL (Föreningen för global livsmedelsförsörjning på ekologisk grund).

Det är bra att det skrivs om det här. Det behövs en debatt som påvisar att större delen av vårt jordbruk inte är hållbart.
Vi måste försörja allt fler och samtidigt spara på ändliga resurser som fossil energi, bördig jord och mineraltillgångar, däribland de minskande fosforförråden.
Det man kunde ha önskat sig av artikeln är dock att den även på ett tydligare sätt kunde ta upp problemet med att konventionell odling förstör matjorden.

För någon vecka sedan skrev Johanna Björklund, forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk på SLU, ett annat svar på kemikalieförespråkarnas artikel, som i mitt tycke var bättre. Hon säger bland annat följande.
Det ekologiska lantbruket utgår från att jordens fossila resurser är begränsade och att vi behöver utveckla lösningar som ger en hög produktion med lokala förnybara resurser. Det är inte mer dogmatiskt än att utgå från en oändlig tillgång på ändliga resurser och att vi i den rika delen av världen har rätt till en oproportionerligt stor mängd.

Dagens lantbruk har bidragit till stora globala miljöproblem, till exempel en minskad biologisk mångfald, övergödda hav och jorderosion. Att tro att mer av samma typ av lantbruk ska lösa problemen är möjligen något dogmatiskt.
Kemikaliejordbruket är ju beroende av ändliga resurser i form av framförallt fosfat för konstgödsel. Om vi ska ha någon chans i framtiden måste jordbruket ställa om. Och vi måste påbörja omställningen redan nu, eftersom det tar tid att göra det.

Idag får dock även ännu en förespråkare för det fossila jordbruket ett debattinlägg publicerat i SvD, nämligen Folke Vestervall från Helsingborg. Han får det till att ekologiskt lantbruk ger större koldioxidutsläpp per t.ex. producerat ton vete. Det ställer jag mig undrande till, eftersom jag undrar hur man då definierar systemgränserna. Vilka koldioxidutsläpp räknar man med och vilka utelämnar man ur kalkylen? Jag skulle vilja läsa några av dessa studier och se hur de sätter systemgränserna. Koldioxidutsläpp motsvarar ju i princip förbrukning av fossila bränslen, så beräkningarna skulle vara intressanta även ur ett peak-oil-perspektiv.

I och för sig finns det säkert sätt på vilka man kan förbättra den ekologiska odlingen så att den inte ger lika mycket utsläpp av gödningsämnen och förbrukning av fossila bränslen. Här behövs forskning, och jag hoppas att det nu inte har blivit en hård skiljelinje mellan två läger bland Sveriges lantbruksforskare, utan att de faktiskt kan försöka tillföra varandras forskning vettiga synpunkter istället för att ägna sig åt offentlig pajkastning.

Vad gäller ekologisk odling så säger bloggaren Farenheit1961 att ekologisk odling ger större skördar i tropikerna, samt att bönder i tredje världen tjänar betydligt mer på det, eftersom de slipper kostnaderna för konstgödsel. Detta har jag också fått bekräftat från en vän som studerat på SLU och som är insatt i detta ämne.

Jag behöver dock kolla runt lite efter olika forskningsrapporter för att få lite mer på fötterna i min argumentation. Dock kan man konstatera att förespråkarna av ett jordbruk baserat på konstgödsel och giftspridning antingen inte är medvetna om peak oil eller också befinner sig i förnekelse.

För den som är intresserad av jordbrukets framtid kan jag rekommendera Gunnar Lindstedts bok Svart jord.

Tillägg 2009-07-28: Läs även Cornucopias kommentarer i ämnet.

Läs andra svenska bloggar om , , , , , ,

7 kommentarer:

 1. Som lantbrukare (konventionell)vill jag nog hävda att ekologiskt lantbruk utarmar jorden.Det gröda som skördas bortför växtnäring.Kan det inte tillföras näring (förutom upptagande av kväve från luften med baljväxter)kommer det att saknas fosfor och kalium dvs jordens bördighet minskas.Lösningen är något som påverkar alla människor,vi måste kasta ut toaletten och återföra all näring tillbaka till marken utan att blanda i utsläpp från alla avlopp.
  Folke Vestervalls debattinlägg har sitt berättigande.Ekologisk odling kräver betydligt större förbrukning av bränsle per hektar för mekanisk bearbetning av ogräs(många körningar blir det) och till det så blir det bara knappt halv skörd.
  Vi har även koldioxid utsläpp från marken direkt från de organogena jordarna (och alla myrmarker).De läcker ut lustgas som som är 22 gånger värre än koldioxid.Detta oberoende om de är ekologiska eller konventionella

  SvaraRadera
 2. Visst är detta med det brutna fosforkretsloppet ett stort problem som måste lösas. Att spola ner prima gödsel i avloppet är ohållbart. Jag kommer att återkomma till det senare på min blogg.
  Men vi kommer inte ifrån att fosfat är en ändlig råvara. Förr eller senare kommer "peak phosphate" och då måste vi anpassa jordbruket till att använda mindre konstgödsel med fosfat.

  SvaraRadera
 3. Ett problem med att ta reda på och återföra människornas avföring till jordbruket är att detta avfall förutom näringsämnen också innehåller stora mängder gift och annat som vi får i oss via den mat och de mediciner som vi äter. Därmed är det kanske helt olämpligt att använda detta som gödning, eftersom koncentrationerna av giftämnen över tiden då kommer att byggas upp i jordarna och så småningom göra dem helt obrukbara. En annan risk är att man lakar ut stora mängder salter som gör jorden steril.
  Annars så borde det väl vara möjligt att utvinna dessa näringsämnen ur reningsverken, kan man ju tycka.

  SvaraRadera
 4. Du skiver att det man kunde ha önskat sig av artikeln är dock att den även på ett tydligare sätt kunde ta upp problemet med att konventionell odling förstör matjorden.

  Kan du förklara vad du menar med detta?

  SvaraRadera
 5. Kemikaliejordbruket utarmar jorden genom att man bara tillför konstgödsel. När man tillför t.ex. kogödsel berikas jorden också med organisk massa som gynnar livet i jorden (maskar m.m.) som gör den bördigare. Dessutom dödar vissa gifter som sprids en hel del liv i jorden också.

  SvaraRadera
 6. Nu är det väl inte så att alla konventionella lantbrukare bara sprider handelsgödsel eller för den delen att alla ekologiska lantbrukare har tillgång till stallgödsel. Det finns alltså ett gäng ekobönder som utarmar jorden lika mycket som de sk kemikaliebönderna och också ett ännu större gäng kemikaliebönder som sprider stallgödsel och därmed bygger upp näringsförråd och mullhalt.

  Det dilemmat har alltså egentligen inte att göra med huruvida du odlar ekologiskt eller inte utan om du har tillgång till stallgödsel eller inte.

  SvaraRadera
 7. Har du hört om NEEM örten är användbar till ohyra på grönsaker? www.discoverneem.com

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.